Video tutorial: Select part of an image

Video tutorial: Select part of an image
Train Simple

Narzędzia do zaznaczania prostokątnego umożliwiają zaznaczanie prostokątów, elips, oraz rzędów i kolumn o szerokości 1 piksela.

 1. Wybierz narzędzie do zaznaczania:

  Zaznaczanie prostokątne

  Narzędzie pozwala zaznaczyć obszar o kształcie prostokąta (lub kwadratu gdy dodatkowo wciśnięty jest klawisz Shift).

  Zaznaczanie eliptyczne

  Narzędzie pozwala zaznaczyć obszar o kształcie elipsy (lub koła, gdy dodatkowo wciśnięty jest klawisz Shift).

  Narzędzie Zaznaczanie pojedynczych rzędów lub Zaznaczanie pojedynczych kolumn

  Pozwala zdefiniować obramowanie o szerokości lub wysokości 1 piksela.

 2. Przejdź na pasek opcji i wybierz jedną z opcji zaznaczania:
  Opcje zaznaczania w programie Photoshop
  Opcje zaznaczania

  A. Nowy dokument B. Dodaj do C. Odejmij od D. Przetnij z 
 3. Określ ustawienie wtapiania (na pasku opcji). Włącz lub wyłącz wygładzanie dla narzędzia Zaznaczanie eliptyczne. Zobacz Wygładzanie krawędzi zaznaczeń.

 4. Na pasku opcji wybierz styl dla narzędzia Zaznaczanie prostokątne lub narzędzia Zaznaczenie eliptyczne:

  Zwykły

  Wymiary zaznaczenia są określane metodą przeciągania.

  Stałe proporcje

  Obowiązuje stały stosunek wysokości do szerokości. Należy wprowadzić odpowiednie wartości (w programie Photoshop dopuszczalne są wartości dziesiętne) dla zachowania proporcji. Na przykład, aby zaznaczyć obszar dwa razy szerszy niż jego wysokość, należy ustawić szerokość na 2, a wysokość na 1.

  Stały rozmiar

  Użytkownik musi podać stałą wysokość i szerokość zaznaczenia. Należy wpisać wartości całkowite, wyrażone w pikselach.

  Uwaga:

  Poza pikselami można również użyć konkretnych jednostek miary, takich jak cale i centymetry.

 5. Aby wyrównać zaznaczenie do linii pomocniczych, siatki, odcięć lub krawędzi dokumentu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz najpierw polecenie Widok > Przyciągaj, lub Widok > Przyciągaj do, a następnie odpowiednie polecenie z podmenu. Zaznaczenie prostokątne może powodować przyciąganie do granicy dokumentu, lub do innych dodatków programu dostępnych w podmenu Przyciągaj do.
 6. Utwórz zaznaczenie wykonując jedną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Zaznaczanie prostokątne, narzędzie Zaznaczanie prostokątem zaokrąglonym lub narzędzie Zaznaczanie eliptyczne i przeciągnij je po obszarze, który ma zostać zaznaczony.
  • Przeciąganie narzędzia z wciśniętym klawiszem Shift pozwala uzyskać kształt kwadratu lub okręgu. Aby kształt ten pozostał proporcjonalny, należy najpierw zwolnić przycisk myszy, a dopiero później klawisz Shift).
  • Aby utworzyć zaznaczenie od środka, w trakcie przeciągania należy przytrzymywać klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
  Przeciąganie ramki zaznaczenia od rogu w programie Photoshop
  Tworzenie zaznaczenia od narożnika obrazu (po lewej) i od środka obrazu (po prawej) z użyciem klawiszy Alt/Option

  • Po wybraniu narzędzia Zaznaczanie pojedynczych kolumn lub Zaznaczanie pojedynczych rzędów należy kliknąć blisko wybranego obszaru i przeciągnąć ramkę zaznaczenia w wybrane miejsce. Jeśli ramka nie jest widoczna, należy zwiększyć stopień powiększenia obrazu.

  Uwaga:

  Aby zmienić położenie ramki narzędzia Zaznaczanie prostokątne lub Zaznaczanie eliptyczne, należy najpierw wcisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć kursor tworząc obwiednię. Następnie wciśnij klawisz spacji i kontynuuj przeciąganie. Na koniec zwolnij spację; ale przytrzymaj przycisk myszy, jeżeli trzeba dalej zmieniać krawędź zaznaczenia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online