Video tutorial: Improved layer comps

Video tutorial: Improved layer comps
Infinite Skills

Projektanci często przygotowują dla klientów wiele wersji kompozycji układu strony do wyboru. Program Photoshop udostępnia funkcję kompozycji warstw, która pozwala tworzyć różne wersje tego samego układu, a także zarządzać nimi i wyświetlać je w obrębie tego samego pliku.

Kompozycja warstw jest to migawka ukazująca stan panelu Warstwy. Kompozycje warstw obsługują trzy rodzaje opcji warstw:

 • Widoczność warstw — warstwa może być widoczna lub ukryta.

 • Położenie warstwy w dokumencie.

 • Wygląd warstwy — czyli zastosowany styl lub tryb mieszania.

Uwaga:

W przeciwieństwie do efektów warstwy, ustawień filtrów inteligentnych nie można zmieniać w zależności od kompozycji warstw. Gdy filtr inteligentny zostanie zastosowany do danej warstwy, pojawi się on we wszystkich kompozycjach warstw dla danego obrazu.

Panel Kompozycje warstw programu Photoshop
Panel Kompozycje warstw

A. Ikona polecenia Zastosuj kompozycję warstwy B. Ostatni stan dokumentu C. Zaznaczone kompozycje 

Tworzenie kompozycji warstw

 1. Wybierz polecenie Okno > Layer Comps (Kompozycje warstw), aby wyświetlić panel Layer Comps (Kompozycje warstw).
 2. Kliknij przycisk Create New Layer Comp (Utwórz nową kompozycję warstw) u dołu panelu Layer Comps (Kompozycje warstw). Nowa kompozycja odpowiada bieżącemu stanowi warstw na panelu Warstwy.
 3. W oknie dialogowym New Layer Comp (Nowa kompozycja warstw) wpisz nazwę kompozycji, dodaj komentarze opisowe oraz ustaw opcje, które mają być stosowane do warstw: Visibility (Widoczność), Position (Położenie) i Appearance (Wygląd).
 4. Kliknij przycisk OK. Wybrane opcje są zapisywane jako ustawienia domyślne dla następnej kompozycji.

  Uwaga:

  Aby powielić kompozycję, zaznacz ją na panelu Layer Comps (Kompozycje warstw) i przeciągnij na przycisk New Comps (Nowe kompozycje).

Stosowanie i przeglądanie kompozycji warstw

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Kompozycja warstw:

  • Aby wyświetlić kompozycję warstw, należy najpierw ją zastosować. Kliknij ikonę Zastosuj kompozycję warstw obok wybranej kompozycji.

  • Aby przeglądać kolejno wszystkie kompozycje warstw, użyj przycisków Poprzednia  i Następna  znajdujących się u dołu panelu. (Aby przeglądać kolejno konkretne kompozycje, najpierw je zaznacz).

  • Aby przywrócić dokument do stanu, w jakim był przed wybraniem kompozycji warstw, kliknij ikonę Zastosuj kompozycję warstwy  obok ostatniego stanu dokumentu u góry panelu.

Zmiana i uaktualnianie kompozycji warstw

Zmiana układu kompozycji warstw pociąga za sobą konieczność uaktualnienia kompozycji.

 1. Zaznacz kompozycję w panelu Kompozycje warstw.

 2. Zmień opcje widoczności, położenia i stylu warstw. Zapisanie tych zmian może wymagać uprzedniej zmiany opcji kompozycji warstw.

 3. Aby zmienić opcje kompozycji, wybierz polecenie Opcje kompozycji warstw z menu panelu i zaznacz dodatkowe opcje umożliwiające zapisanie położenia i stylu warstwy.

 4. Kliknij przycisk Aktualizuj kompozycję warstw  u dołu panelu.

Kompozycje warstw w obiektach inteligentnych

Załóżmy na przykład, że dokument z kompozycjami warstw jest umieszczony jako obiekt inteligentny w innym dokumencie. Po zaznaczeniu obiektu inteligentnego w dokumencie w panelu Właściwości są dostępne kompozycje warstw zdefiniowane w pliku źródłowym.

Korzystając z tej funkcji, można zmienić stan obiektu inteligentnego na poziomie warstwy — bez edytowania całego obiektu inteligentnego.

Kompozycje warstw w obiekcie inteligentnym programu Photoshop
Kompozycje warstw w obiekcie inteligentnym

Wyczyść ostrzeżenia kompozycji warstw

Realizacja niektórych operacji prowadzi do takich stanów, które nie pozwalają na pełne przywrócenie kompozycji warstw. Takie sytuacje mają miejsce w przypadku usunięcia lub scalenia warstwy albo przekonwertowania jej na tło. W takich sytuacjach obok nazwy kompozycji pojawia się ikona ostrzegawcza .

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zignoruj ostrzeżenie, co może spowodować usunięcie jednej lub kilku warstw. Inne zapisane parametry mogą zostać zachowane.

  • Zaktualizuj kompozycję. W efekcie zapisane poprzednio parametry zostaną utracone, ale kompozycja będzie aktualna.

  • Kliknij ikonę ostrzeżenia, aby obejrzeć komunikat wyjaśniający dlaczego nie można prawidłowo odtworzyć danej kompozycji warstw. Kliknij przycisk Wyczyść, aby usunąć ikonę ostrzegawczą i pozostawić resztę warstw bez zmian.

  • Kliknij ikonę ostrzeżenia prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z naciśniętym klawiszem Control (Mac OS), aby wyświetlić menu podręczne z opcjami Wyczyść ostrzeżenie kompozycji warstw i Wyczyść wszystkie ostrzeżenia kompozycji warstw.

Usuwanie kompozycji warstw

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz kompozycję w panelu Kompozycje warstw, a następnie kliknij ikonę Usuń  lub wybierz z menu panelu polecenie Usuń kompozycję warstw.

  • Przeciągnij kompozycję na ikonę Usuń znajdującą się w panelu.

Eksportowanie kompozycji warstw

Kompozycje warstw można eksportować do pojedynczych plików.

 1. Wybierz opcję Plik > Skrypty > Kompozycje warstw do plików, a następnie wybierz typ pliku i ustaw miejsce docelowe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online