Podręcznik użytkownika Anuluj

Malowanie klatek na warstwach wideo

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D
Uwaga:

W przypadku programu Photoshop starszego niż Photoshop CC niektóre funkcje omówione w tym artykule mogą być dostępne wyłącznie w wersji Photoshop Extended. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop.

Malowanie klatek na warstwach wideo

Na klatkach wideo można malować i przeprowadzać zmiany edycyjne, aby tworzyć animacje, dodawać zawartość lub usuwać niepożądane szczegóły. Można korzystać zarówno z wszystkich pędzli, jak i z narzędzi Stempel, Stempel ze wzorkiem, Pędzel korygujący i Punktowy pędzel korygujący. Klatki wideo można także edytować za pomocą narzędzia Łatka.

Uwaga:

Malowanie (lub używanie innych narzędzi) na klatkach wideo jest czasem określane jako rotoskopia. Jednak w tradycyjnym znaczeniu tego słowa rotoskopia to obrysowywanie nagrań filmowych klatka po klatce w celu uzyskania animacji.

 1. Wybierz warstwę wideo w panelu Oś czasu lub Warstwy.

 2. Przenieś wskaźnik czasu bieżącego do klatki wideo, którą chcesz edytować.
 3. (Opcjonalnie) Jeżeli chcesz, aby zmiany były wprowadzane na osobnej warstwie, wybierz polecenie Warstwy > Warstwy wideo > Nowa pusta warstwa wideo.
 4. Wybierz narzędzie malarskie i edytuj klatkę.

  Malowanie na warstwie wideo nie modyfikuje materiału filmowego. Aby odrzucić zmienione piksele z danej klatki lub warstwy wideo, wybierz polecenie Przywróć klatkę lub Przywróć wszystkie klatki. Aby przełączyć widoczność zmienionych warstw wideo, wybierz polecenie Ukryj zmienione wideo (lub kliknij ikonę oka obok ścieżki zmienionego wideo na osi czasu).

Klonowanie zawartości w klatkach wideo i klatkach animacji

W programie Photoshop można retuszować i powielać obiekty w klatkach wideo i klatkach animacji za pomocą narzędzi Stempel i Pędzel korygujący. Za pomocą narzędzia Stempel próbkuj zawartość z jednej części klatki (czyli ze źródła) i namaluj ją w innym miejscu tej samej lub innej klatki (miejscu docelowym). Zamiast klatki można użyć innego dokumentu jako źródła do pobierania danych dla stempla. Narzędzie Pędzel korygujący ma opcje mieszania pobranej zawartości z klatką docelową.

Uwaga:

Zawartość można klonować również za pomocą narzędzi Punktowy pędzel korygujący oraz Łatka. Narzędzia Stempel i Pędzel korygujący umożliwiają przechowywanie maksymalnie pięciu próbek w panelu Źródło powielania oraz ustawianie opcji nakładki, skalowania i przesunięcia klatki.

Po pobraniu zawartości z klatki i malowaniu nią przejście do kolejnej klatki powoduje zmianę źródła na odpowiednią klatkę względem tej, z której początkowo pobrano próbkę. Klatkę źródłową, z której pobrano pierwszą próbkę, można zablokować. Można także wpisać wartość przesunięcia klatek, aby ustawić inną klatkę jako źródło (liczoną względem pierwszej próbkowanej klatki).

Klonowanie materiałów wideo i animacji

 1. Wybierz narzędzie Stempel  lub Pędzel korygujący . Ustaw pożądane opcje narzędzia.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz warstwę wideo w panelu Warstwy lub Oś czasu, a następnie przesuń wskaźnik czasu bieżącego do klatki, z której chcesz pobierać próbki.

  • Otwórz obraz, z którego chcesz pobierać próbki.

 3. Przesuń kursor nad otwarty obraz lub otwartą klatkę i kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS), aby ustawić punkt próbkowania.
 4. Aby ustawić dodatkowe punkty próbkowania, w panelu Źródło powielania kliknij każdy z przycisków źródła powielania .
 5. Zaznacz docelową warstwę wideo i przesuń wskaźnik czasu bieżącego do klatki, w której chcesz malować.
  Uwaga:

  Jeśli chcesz malować na osobnej warstwie, możesz dodać pustą warstwę wideo. Pamiętaj o wybraniu odpowiedniej opcji próbkowania, jeśli chcesz powielać zawartość na pustą warstwę wideo.

 6. Jeśli wybrano wiele punktów próbkowania, w panelu Źródło powielania zaznacz źródło, którego chcesz użyć.
 7. W panelu Źródło powielania wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby przeskalować lub obrócić powielane źródło, wpisz wartości w pola Szerokość lub Wysokość albo kąt obrotu w stopniach .

  • Aby wyświetlić nakładkę powielanego źródła, wybierz opcję Pokaż nakładkę i ustaw opcje nakładki. (Opcja Przycięte ogranicza nakładkę do rozmiaru pędzla. Usunięcie zaznaczenia tej opcji powoduje nakładanie na całym obszarze źródłowym).

  Uwaga:

  Aby przenieść nakładkę źródłową do przesuniętego położenia, przeciągnij z wciśniętymi klawiszami Shift + Alt (Windows) lub Shift + Option (macOS). Aby tymczasowo wyświetlić nakładki, usuń zaznaczenie opcji Pokaż nakładkę i naciśnij klawisze Shift + Alt (Windows) lub Shift + Option (macOS).

 8. Przeciągnij kursor po obszarze klatki, na którym chcesz malować.

  Malowanie na warstwie wideo nie niszczy materiału filmowego. Aby odrzucić zmienione piksele z danej klatki lub warstwy wideo, można wybrać polecenie Przywróć klatkę lub Przywróć wszystkie klatki.

Zmienianie przesunięcia klatki przy klonowaniu lub korygowaniu

 1. W panelu Źródło powielania:
  • Zaznacz opcję Zablokuj klatkę, aby zawsze malować za pomocą zawartości tej samej klatki, z której pobrano pierwszą próbkę.

  • Wpisz liczbę klatek w polu Przesunięcie klatki, aby malować zawartością z klatki oddalonej o tyle klatek od początkowo próbkowanej klatki. Jeśli klatka, której chcesz używać, znajduje się za klatką, z której pobrano pierwszą próbkę, wpisz wartość dodatnią. Jeśli klatka, której chcesz używać, znajduje się przed klatką, z której pobrano pierwszą próbkę, wpisz wartość ujemną.

Przywracanie klatek na warstwach wideo

Zmiany wprowadzone na warstwach wideo — zarówno tych z klatkami, jak i pustych — można odrzucić.

 1. Zaznacz warstwę wideo w panelu Oś czasu i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przywrócić konkretną klatkę, przesuń wskaźnik czasu bieżącego do tej klatki wideo i wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Przywróć klatkę.

  • Aby przywrócić wszystkie klatki na warstwie wideo (pełnej lub pustej), wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Przywróć wszystkie klatki.

Zarządzanie kolorami w klatkach wideo

W programie Photoshop można malować na warstwach wideo za narzędzi takich jak Pędzel i Stempel. Jeżeli do warstwy wideo nie przypisano profilu kolorów, to takie edycje pikseli są przechowywane przy wykorzystaniu przestrzeni koloru dokumentu, a materiał filmowy nie ulega zmianie. Jeżeli przestrzeń kolorów zaimportowanego materiału filmowego jest inna, niż przestrzeń kolorów dokumentu w programie Photoshop, konieczne mogą być pewne korekty. Standardowy film wideo może na przykład korzystać z przestrzeni SDTV 601 NTSC, natomiast dokument programu Photoshop — z przestrzeni Adobe RGB. Z powodu konfliktu przestrzeni kolorów, gotowy dokument lub materiał wideo może mieć nieoczekiwane kolory.

Uwaga:

Zanim więc poświęcisz czas na edytowanie i malowanie warstw wideo, zweryfikuj cały obieg pracy, aby sprawdzić, jak trzeba zarządzać kolorami, a także określić najlepsze podejście do przekazywania prac.

Konflikt można często rozwiązać, przypisując do dokumentu profil kolorów odpowiadający zaimportowanemu materiałowi filmowemu, bez włączania zarządzania kolorami na warstwie wideo. Np. przy standardowym materiale wideo można pozostawić warstwę wideo bez zarządzania kolorami, a do dokumentu przypisać profil SDTV (Rec. 601 NTSC). W tym przypadku piksele z zaimportowanych klatek będą przechowywane bezpośrednio na warstwie wideo i nie dojdzie do konwersji kolorów.

Można również przypisać profil kolorów dokumentu do warstwy wideo, zaznaczając opcję Konwertuj zawartość edytowanej klatki (Warstwa > Warstwy wideo > Interpretuj materiał filmowy). Ta opcja konwertuje edytowane piksele na przestrzeń kolorów dokumentu. Jednak kolory klatek wideo nie są konwertowane.

Polecenie Konwertuj na profil (Edycja > Konwertuj na profil) również konwertuje wszystkie edytowane piksele na przestrzeń kolorów dokumentu. Jednak użycie polecenia Przydziel profil (Edycja > Przydziel profil) nie konwertuje edytowanych pikseli na warstwie wideo. Polecenia Przydziel profil należy używać ostrożnie, szczególnie jeśli klatki wideo były edytowane. Jeżeli warstwa wideo ma profil kolorów, użycie w dokumencie polecenia Przydziel profil może spowodować wystąpienie konfliktu przestrzeni kolorów między edytowanymi pikselami a zaimportowanymi klatkami.

Niektóre kombinacje materiałów wideo i przestrzeni kolorów dokumentu wymagają konwersji:

 • Film w skali szarości umieszczony w dokumencie w trybie RGB, CMYK lub Lab wymaga konwersji kolorów.

 • Materiał filmowy o głębi 8 lub 16 bitów na kanał umieszczony w dokumencie o głębi 32 bitów na kanał wymaga konwersji kolorów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto