Podręcznik użytkownika Anuluj

Stosowanie filtrów inteligentnych

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Dowolny filtr zastosowany do obiektu inteligentnego jest filtrem inteligentnym. Filtry inteligentne są wyświetlane na panelu Warstwy poniżej warstwy obiektu inteligentnego, do której są stosowane. Filtry inteligentne są bezpieczne, ponieważ można je dopasowywać, usuwać i ukrywać.

W programie Photoshop jako filtr inteligentny można stosować dowolny filtr (oprócz filtrów Rozmycie soczewkowe, Ramka obrazu Płomień, Drzewo i Punkt zbiegu), jeśli działa on z filtrami inteligentnymi. Jako filtry inteligentne można zastosować korektę Cień/Światło.

Aby pracować z filtrami inteligentnymi, zaznacz warstwę obiektu inteligentnego, wybierz filtr, a następnie ustaw opcje filtra. Po zastosowaniu filtra inteligentnego możesz dopasować, zmienić kolejność lub usunąć go.

Aby rozwinąć lub zwinąć widok inteligentnych filtrów, kliknij trójkąt obok ikony filtra inteligentnego, który jest wyświetlany po prawej stronie warstwy obiektu inteligentnego na panelu Warstwy. (Ta technika umożliwia również wyświetlenie lub ukrycie stylu warstwy). Można też wybrać polecenie Opcje panelu Warstwy z menu panelu Warstwy, a następnie w oknie dialogowym zaznaczyć opcję Rozszerz nowe efekty.

Za pomocą masek filtrów można selektywnie maskować efekty filtrów inteligentnych.

Stosowanie filtrów inteligentnych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować filtr inteligentny do całej warstwy obiektu inteligentnego, zaznacz warstwę na panelu Warstwy.

  • Aby ograniczyć efekty filtra inteligentnego do określonego obszaru warstwy obiektu inteligentnego, utwórz zaznaczenie.

  • Aby zastosować filtr inteligentny do zwykłej warstwy, zaznacz warstwę i wybierz polecenie Filtr > Konwertuj na filtry inteligentne, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz filtr z menu Filtr. Można wybrać dowolny filtr, w tym filtry innych firm obsługujące technologię filtrów inteligentnych, z wyjątkiem filtrów Wydzielanie, Formowanie, Tworzenie wzorku i Punkt zbiegu.

  • Wybierz polecenie Obraz > Dopasowania > Cienie/Obszary oświetlone.

  Uwaga:

  Jeśli filtry są stosowane przy użyciu Galerii filtrów, będą one wyświetlane jako grupa na panelu Warstwy pod nazwą „Galeria filtrów”. Możesz edytować pojedyncze filtry przez dwukrotne kliknięcia we wpisy Galerii filtrów.

 3. Ustaw opcje filtrów i kliknij OK.

  Filtr inteligentny jest wyświetlany pod linią filtrów inteligentnych na panelu Warstwy poniżej warstwy obiektu inteligentnego. Jeśli obok filtra inteligentnego na panelu Warstwy pojawi się ikona ostrzeżenia, będzie to znaczyło, że filtr nie obsługuje trybu kolorów lub głębi obrazu.

Filtr inteligentny (lub całą grupę filtrów inteligentnych) po zastosowaniu można przeciągnąć na inną warstwę obiektu inteligentnego na panelu Warstwy, przytrzymując przy tym klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Nie możesz przeciągnąć filtrów inteligentnych na zwykłe warstwy.

Edytowanie filtrów inteligentnych

Jeśli inteligentny filtr zawiera edytowalne ustawienia, to możesz je edytować w dowolnym czasie. Możesz również edytować opcje mieszania dla filtrów inteligentnych.

Uwaga:

Podczas edycji inteligentnego filtra, nie możesz przeglądać efektów filtrów umieszczonych powyżej. Po zakończeniu edycji inteligentnego filtra, program Photoshop ponownie wyświetli efekty filtrów umieszczonych powyżej.

Edytuj filtr inteligentny — ustawienia

 1. Kliknij dwukrotnie filtr inteligentny na panelu Warstwy.
 2. Ustaw opcje filtrów i kliknij OK.

Edytuj filtr inteligentny - opcje mieszania

Edycja opcji mieszania filtrów inteligentnych jest podobna do polecenia Stonuj podczas stosowania filtru do tradycyjnej warstwy.

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Edytuj opcje mieszania  obok polecenia Filtr na panelu Warstwy.
 2. Ustaw opcje mieszania i kliknij OK.

Ukryj filtry inteligentne

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ukryć pojedynczy filtr inteligentny, kliknij ikonę oka obok filtra inteligentnego w panelu Warstwy. Aby wyświetlić filtr inteligentny, ponownie kliknij w tej kolumnie.

  • Aby ukryć wszystkie filtry inteligentne zastosowane do warstwy obiektu inteligentnego, kliknij ikonę oka obok filtra inteligentnego w panelu Warstwy. Aby wyświetlić filtr inteligentny, ponownie kliknij ikonę oka.

Zmiana kolejności, powielanie lub usuwanie filtrów inteligentnych

Filtry inteligentne można powielać. Można je też usunąć, jeśli nie będą już stosowane do obiektów inteligentnych. Można także zmieniać kolejność filtrów inteligentnych na panelu Warstwy.

Zmienianie kolejności filtrów inteligentnych

 1. Na panelu Warstwy przeciągnij filtr inteligentny w górę lub w dół listy. (Kliknij dwukrotnie opcję Galeria filtrów, aby zmienić kolejność dowolnych filtrów galerii).

  Program Photoshop stosuje filtry inteligentne od końca.

Powielanie filtrów inteligentnych

 1. Na panelu Warstwy przeciągnij filtr inteligentny z jednego obiektu inteligentnego na inny lub na nowe miejsce na liście filtrów inteligentnych, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
  Uwaga:

  Aby powielić wszystkie filtry inteligentne, przeciągnij ikonę filtrów inteligentnych ukazującą się obok warstwy obiektu inteligentnego z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Usuwanie filtrów inteligentnych

 • Aby usunąć pojedynczy filtr inteligentny, przeciągnij go na ikonę Usuń u dołu panelu Warstwy.
 • Aby usunąć wszystkie filtry inteligentne, zastosowane do warstwy obiektu inteligentnego, zaznacz obiekt inteligentny i wybierz polecenie Warstwa > Filtr inteligentny > Wyczyść Inteligentne filtry.

Maskowanie filtrów inteligentnych

Gdy filtr inteligentny jest stosowany do obiektu inteligentnego, program Photoshop wyświetla miniaturkę pustej (białej) maski w wierszu filtrów inteligentnych pod obiektem inteligentnym na panelu Warstwy. Domyślnie ta maska pokazuje cały efekt filtra. (Jeśli utworzono zaznaczenie przed zastosowaniem filtra inteligentnego, program Photoshop wyświetli odpowiednią maskę zamiast pustej maski w wierszu filtrów inteligentnych na panelu Warstwy).

Użyj masek filtra to selektywnego maskowania filtrów inteligentnych. Kiedy maskujesz filtry inteligentne,pamiętaj, że maskowanie stosowane do wszystkich filtrów inteligentnych nie pozwala na maskowanie poszczególnych filtrów inteligentnych.

Maski filtrów działają raczej jak maski warstwy i w wielu przypadkach możesz używać tych samych technik. Podobnie jak maski warstwy, maski filtra są przechowywane jako kanały alfa na panelu Kanały. Ich obwiednie można wczytywać jako zaznaczenie.

Możesz malować na masce filtra, podobnie jak maski warstwy. Obszary filtra, które malujesz na czarno są ukrywane, a na biało - wyświetlane; elementy o różnych odcieniach szarości są w różnym stopniu przezroczyste.

Dzięki kontrolkom na panelu Maski można zmieniać gęstość maski filtra, dodawać wtapianie krawędzi maski lub odwracać maskę.

Uwaga:

Domyślnie maski warstwy są połączone ze zwykłymi warstwami lub warstwami obiektu inteligentnego. Maski warstwy lub warstwy przesuwane przy użyciu narzędzia Przesuwanie są przesuwane jako jednostka.

Efekty maskowania filtrów inteligentnych

 1. Kliknij miniaturkę maski filtra na panelu Warstwy, aby ją uaktywnić.

  Wokół miniaturki maski pojawi się obramowanie.

 2. Zaznacz dowolne narzędzie do edycji lub malowania.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ukryć większą część filtra pomaluj maskę na czarno.

  • Aby wyświetlić większą część filtra pomaluj maskę na biało.

  • Aby filtr był częściowo widoczny, pomaluj maskę na szaro.

  Uwaga:

  Możesz również zastosować dopasowania obrazu i filtry do masek filtrów.

Zmienianie krycia maski filtra lub wtapianie krawędzi maski

 1. Kliknij miniaturkę maski filtra lub zaznacz warstwę obiektów inteligentnych na panelu Warstwy, a następnie kliknij przycisk Maska filtra na panelu Maski.
 2. Na panelu Maski przeciągnij suwak Gęstość, aby dopasować krycie maski, oraz suwak Wtapianie, aby dopasować wtapianie krawędzi maski. Zobacz Dopasowywanie krycia lub krawędzi maski.

  Uwaga:

  Opcja Krawędź maski jest niedostępna dla masek filtrów.

Odwracanie maski filtra

 1. Kliknij miniaturkę maski filtra na panelu Warstwy, a następnie kliknij ikonę Odwróć na panelu Maski.

Wyświetlanie tylko maski filtra

 1. Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), kliknij miniaturkę maski filtra na panelu Warstwy. Aby pokazać warstwę obiektu inteligentnego, kliknij ponownie miniaturkę maski filtra przytrzymując klawisz Alt lub Option.

Przesuwanie lub kopiowanie masek filtra

 • Aby przesunąć maskę do innych efektów filtrów inteligentnych, przeciągnij maskę na innego efektu inteligentnego filtra.
 • Aby skopiować maskę, przeciągnij maskę na efekt filtra inteligentnego z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Wyłączanie maski filtru

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na panelu Warstwy kliknij miniaturkę maski filtra, przytrzymując klawisz Shift.

  • Kliknij miniaturkę maski filtra na panelu Warstwy, a następnie kliknij przycisk Wyłącz/Włącz maskę na panelu Maski.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Filtr inteligentny > Wyłącz maskę filtra.

  Gdy maska jest wyłączona, nad jej miniaturką jest wyświetlany czerwony symbol X, a filtr inteligentny nie jest maskowany. Aby ponownie włączyć maskowanie, kliknij miniaturkę filtra inteligentnego, z wciśniętym klawiszem Shift.

Usuwanie maski filtru inteligentnego

 • Kliknij miniaturkę maski filtra w panelu Warstwy, a następnie kliknij ikonę Usuń w panelu Maski.
 • Przeciągnij miniaturkę maski filtra z panelu Warstwy na ikonę Usuń.
 • Zaznacz efekt filtra inteligentnego i wybierz polecenie Warstwa > Filtr inteligentny > Usuń maskę filtra.

Dodawanie maski filtra

Jeśli usuniesz maskę filtra możesz później dodać inną maskę.

 • Aby dodać pustą maskę, zaznacz warstwę obiektu inteligentnego i kliknij przycisk Maska filtra na panelu Maski.
 • Aby dodać maskę opartą na zaznaczeniu, utwórz zaznaczenie, kliknij wiersz filtrów inteligentnych na panelu Warstwy prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij go, przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz polecenie Dodaj maskę filtra.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?