Dowolny filtr zastosowany do obiektu inteligentnego jest filtrem inteligentnym. Filtry inteligentne są wyświetlane na panelu Warstwy poniżej warstwy obiektu inteligentnego, do której są stosowane. Filtry inteligentne są bezpieczne, ponieważ można je dopasowywać, usuwać i ukrywać.

W programie Photoshop jako filtr inteligentny można stosować dowolny filtr (oprócz filtrów Rozmycie soczewkowe, Ramka obrazu Płomień, Drzewo i Punkt zbiegu), jeśli działa on z filtrami inteligentnymi. Jako filtry inteligentne można zastosować korektę Cień/Światło.

Aby pracować z filtrami inteligentnymi, zaznacz warstwę obiektu inteligentnego, wybierz filtr, a następnie ustaw opcje filtra. Po zastosowaniu filtra inteligentnego możesz dopasować, zmienić kolejność lub usunąć go.

Aby rozwinąć lub zwinąć widok inteligentnych filtrów, kliknij trójkąt obok ikony filtra inteligentnego, który jest wyświetlany po prawej stronie warstwy obiektu inteligentnego na panelu Warstwy. (Ta technika umożliwia również wyświetlenie lub ukrycie stylu warstwy). Można też wybrać polecenie Opcje panelu Warstwy z menu panelu Warstwy, a następnie w oknie dialogowym zaznaczyć opcję Rozszerz nowe efekty.

Za pomocą masek filtrów można selektywnie maskować efekty filtrów inteligentnych.

Samouczek wideo: Nauka obsługi filtrów inteligentnych programu Photoshop

Samouczek wideo: Nauka obsługi filtrów inteligentnych programu Photoshop
Infinite Skills

Stosowanie filtrów inteligentnych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować filtr inteligentny do całej warstwy obiektu inteligentnego, zaznacz warstwę na panelu Warstwy.

  • Aby ograniczyć efekty filtra inteligentnego do określonego obszaru warstwy obiektu inteligentnego, utwórz zaznaczenie.

  • Aby zastosować filtr inteligentny do zwykłej warstwy, zaznacz warstwę i wybierz polecenie Filtr > Konwertuj na filtry inteligentne, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz filtr z menu Filtr. Można wybrać dowolny filtr, w tym filtry innych firm obsługujące technologię filtrów inteligentnych, z wyjątkiem filtrów Wydzielanie, Formowanie, Tworzenie wzorku i Punkt zbiegu.

  • Wybierz polecenie Obraz > Dopasowania > Cienie/Obszary oświetlone.

  Uwaga:

  Jeśli filtry są stosowane przy użyciu Galerii filtrów, będą one wyświetlane jako grupa na panelu Warstwy pod nazwą „Galeria filtrów”. Można edytować pojedyncze filtry przez dwukrotne kliknięcie wpisów w galerii filtrów.

 3. Ustaw opcje filtrów i kliknij OK.

  Filtr inteligentny jest wyświetlany pod linią filtrów inteligentnych na panelu Warstwy poniżej warstwy obiektu inteligentnego. Jeśli obok filtra inteligentnego na panelu Warstwy pojawi się ikona ostrzeżenia, będzie to znaczyło, że filtr nie obsługuje trybu kolorów lub głębi obrazu.

Filtr inteligentny (lub całą grupę filtrów inteligentnych) po zastosowaniu można przeciągnąć na inną warstwę obiektu inteligentnego na panelu Warstwy, przytrzymując przy tym klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Nie możesz przeciągnąć filtrów inteligentnych na zwykłe warstwy.

Edytowanie filtrów inteligentnych

Jeśli inteligentny filtr zawiera edytowalne ustawienia, to możesz je edytować w dowolnym czasie. Można również edytować opcje mieszania dla filtrów inteligentnych.

Uwaga:

Podczas edycji inteligentnego filtra, nie możesz przeglądać efektów filtrów umieszczonych powyżej. Po zakończeniu edycji inteligentnego filtra, program Photoshop ponownie wyświetli efekty filtrów umieszczonych powyżej.

Edytuj filtr inteligentny — ustawienia

 1. Kliknij dwukrotnie filtr inteligentny na panelu Warstwy.
 2. Ustaw opcje filtrów i kliknij OK.

Edytuj filtr inteligentny - opcje mieszania

Edycja opcji mieszania filtrów inteligentnych jest podobna do polecenia Stonuj podczas stosowania filtru do tradycyjnej warstwy.

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Edytuj opcje mieszania  obok polecenia Filtr na panelu Warstwy.
 2. Ustaw opcje mieszania i kliknij OK.

Ukryj filtry inteligentne

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ukryć pojedynczy filtr inteligentny, kliknij ikonę oka obok filtra inteligentnego w panelu Warstwy. Aby wyświetlić filtr inteligentny, ponownie kliknij w tej kolumnie.

  • Aby ukryć wszystkie filtry inteligentne zastosowane do warstwy obiektu inteligentnego, kliknij ikonę oka obok filtra inteligentnego w panelu Warstwy. Aby wyświetlić filtr inteligentny, ponownie kliknij ikonę oka.

Zmiana kolejności, powielanie lub usuwanie filtrów inteligentnych

Filtry inteligentne można powielać. Można je też usunąć, jeśli nie będą już stosowane do obiektów inteligentnych. Można także zmieniać kolejność filtrów inteligentnych na panelu Warstwy.

Zmienianie kolejności filtrów inteligentnych

 1. Na panelu Warstwy przeciągnij filtr inteligentny w górę lub w dół listy. (Kliknij dwukrotnie opcję Galeria filtrów, aby zmienić kolejność dowolnych filtrów galerii).

  Program Photoshop stosuje filtry inteligentne od końca.

Powielanie filtrów inteligentnych

 1. Na panelu Warstwy przeciągnij filtr inteligentny z jednego obiektu inteligentnego na inny lub na nowe miejsce na liście filtrów inteligentnych, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  Uwaga:

  Aby powielić wszystkie filtry inteligentne, przeciągnij ikonę filtrów inteligentnych ukazującą się obok warstwy obiektu inteligentnego z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Usuwanie filtrów inteligentnych

 • Aby usunąć pojedynczy filtr inteligentny, przeciągnij go na ikonę Usuń u dołu panelu Warstwy.
 • Aby usunąć wszystkie filtry inteligentne zastosowane do warstwy obiektu inteligentnego, zaznacz obiekt inteligentny i wybierz polecenie Warstwa > Filtr inteligentny > Wyczyść Inteligentne filtry.

Maskowanie filtrów inteligentnych

Gdy filtr inteligentny jest stosowany do obiektu inteligentnego, program Photoshop wyświetla miniaturkę pustej (białej) maski w wierszu filtrów inteligentnych pod obiektem inteligentnym na panelu Warstwy. Domyślnie ta maska pokazuje cały efekt filtra. (Jeśli utworzono zaznaczenie przed zastosowaniem filtra inteligentnego, program Photoshop wyświetli odpowiednią maskę zamiast pustej maski w wierszu filtrów inteligentnych na panelu Warstwy).

Użyj masek filtra to selektywnego maskowania filtrów inteligentnych. Kiedy maskujesz filtry inteligentne,pamiętaj, że maskowanie stosowane do wszystkich filtrów inteligentnych nie pozwala na maskowanie poszczególnych filtrów inteligentnych.

Maski filtrów działają raczej jak maski warstwy i w wielu przypadkach możesz używać tych samych technik. Podobnie jak maski warstwy, maski filtra są przechowywane jako kanały alfa na panelu Kanały. Ich obwiednie można wczytywać jako zaznaczenie.

Można malować na masce filtra, podobnie jak na masce warstwy. Obszary filtra, które malujesz na czarno są ukrywane, a na biało - wyświetlane; elementy o różnych odcieniach szarości są w różnym stopniu przezroczyste.

Dzięki opcjom na panelu Maski można zmieniać gęstość maski filtra, dodawać wtapianie krawędzi maski lub odwracać maskę.

Uwaga:

Domyślnie maski warstwy są połączone ze zwykłymi warstwami lub warstwami obiektu inteligentnego. Maski warstwy lub warstwy przesuwane przy użyciu narzędzia Przesuwanie są przesuwane jako jednostka.

Efekty maskowania filtrów inteligentnych

 1. Kliknij miniaturkę maski filtra na panelu Warstwy, aby ją uaktywnić.

  Wokół miniaturki maski pojawi się obramowanie.

 2. Zaznacz dowolne narzędzie do edycji lub malowania.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ukryć większą część filtra pomaluj maskę na czarno.

  • Aby wyświetlić większą część filtra, pomaluj maskę na biało.

  • Aby filtr był częściowo widoczny, pomaluj maskę na szaro.

  Uwaga:

  Można również zastosować dopasowania obrazu i filtry do masek filtrów.

Zmienianie krycia maski filtra lub wtapianie krawędzi maski

 1. Kliknij miniaturkę maski filtra lub zaznacz warstwę obiektów inteligentnych na panelu Warstwy, a następnie kliknij przycisk Maska filtra na panelu Maski.
 2. Na panelu Maski przeciągnij suwak Gęstość, aby dopasować krycie maski, oraz suwak Wtapianie, aby dopasować wtapianie krawędzi maski. Zobacz Dopasowywanie Dopasowywanie krycia lub krawędzi maski.

  Uwaga:

  Opcja Krawędź maski jest niedostępna dla masek filtrów.

Odwracanie maski filtra

 1. Kliknij miniaturkę maski filtra na panelu Warstwy, a następnie kliknij ikonę Odwróć na panelu Maski.

Wyświetlanie tylko maski filtra

 1. Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), kliknij miniaturkę maski filtra na panelu Warstwy. Aby pokazać warstwę obiektu inteligentnego, kliknij ponownie miniaturkę maski filtra przytrzymując klawisz Alt lub Option.

Przesuwanie lub kopiowanie masek filtra

 • Aby przesunąć maskę do innych efektów filtrów inteligentnych, przeciągnij maskę na innego efektu inteligentnego filtra.
 • Aby skopiować maskę, przeciągnij maskę na efekt filtra inteligentnego z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Wyłączanie maski filtru

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na panelu Warstwy kliknij miniaturkę maski filtra, przytrzymując klawisz Shift.

  • Kliknij miniaturkę maski filtra na panelu Warstwy, a następnie kliknij przycisk Wyłącz/Włącz maskę na panelu Maski.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Filtr inteligentny > Wyłącz maskę filtra.

  Gdy maska jest wyłączona, nad jej miniaturką jest wyświetlany czerwony symbol X, a filtr inteligentny nie jest maskowany. Aby ponownie włączyć maskowanie, kliknij miniaturkę filtra inteligentnego, z wciśniętym klawiszem Shift.

Usuwanie maski filtru inteligentnego

 • Kliknij miniaturkę maski filtra w panelu Warstwy, a następnie kliknij ikonę Usuń w panelu Maski.
 • Przeciągnij miniaturkę maski filtra z panelu Warstwy na ikonę Usuń.
 • Zaznacz efekt filtra inteligentnego i wybierz polecenie Warstwa > Filtr inteligentny > Usuń maskę filtra.

Dodawanie maski filtra

W przypadku usunięcia maski filtra można później dodać inną maskę.

 • Aby dodać pustą maskę, zaznacz warstwę obiektu inteligentnego i kliknij przycisk Maska filtra w panelu Maski.
 • Aby dodać maskę opartą na zaznaczeniu, utwórz zaznaczenie, kliknij wiersz filtrów inteligentnych w panelu Warstwy prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS), a następnie wybierz polecenie Dodaj maskę filtra.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online