Program Photoshop zawiera inteligentną funkcję umożliwiającą automatyczne redukowanie rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatem. W celu dodatkowego wyostrzenia obrazu można też skorzystać z ustawień zaawansowanych. Filtr Redukcja potrząśnięć dostępny w menu Filtr > Wyostrzanie umożliwia zmniejszenie rozmycia wynikającego z kilku typów drgań aparatu, takich jak ruch liniowy, po łuku, obrotowy i zygzakowaty.

Redukcja potrząśnięć aparatem fotograficznym w programie Photoshop
Oryginalny obraz (po lewej); obraz po redukcji potrząśnięć aparatem fotograficznym (po prawej)

Wideo | Używanie filtra redukcji potrząśnięć aparatem

Wideo | Używanie filtra redukcji potrząśnięć aparatem
Czy masz ujęcia nieco rozmyte w wyniku poruszenia aparatem? Rafael Concepcion pokazuje sposób wyostrzania obrazu przy użyciu nowego filtra.
Rafael Concepcion

Obrazy podlegające redukcji potrząśnięć aparatem

Funkcja redukcji potrząśnięć aparatem najlepiej działa w przypadku dobrze oświetlonych obrazów statycznych o niskim poziomie szumów. Szczególnie dobrze sprawdza się ona w przypadku następujących rodzajów obrazów statycznych:

 • Obrazy zarejestrowane w pomieszczeniu lub na zewnątrz za pomocą obiektywu z długą ogniskową
 • Obrazy przedstawiające scenę statyczną, zarejestrowane w pomieszczeniu przy długim czasie otwarcia migawki i bez lampy błyskowej

Oprócz tego funkcja redukcji potrząśnięć umożliwia wyostrzenie na obrazach tekstu rozmazanego wskutek poruszenia aparatem.

Korzystanie z automatycznej redukcji potrząśnięć aparatem

 1. Otwórz obraz.
 2. Wybierz opcję Filtr > Wyostrzanie > Redukcja potrząśnięć. Program Photoshop automatycznie wyszuka i przeanalizuje obszar obrazu, który najlepiej nadaje się do redukcji potrząśnięć, określi charakter rozmycia i zastosuje odpowiednie poprawki do całego obrazu. Podgląd poprawionego obrazu można obejrzeć w oknie dialogowym Redukcja potrząśnięć.

Uwaga:

Lupka Szczegóły w prawym dolnym panelu umożliwia obejrzenie z bliska danej części obrazu. W razie potrzeby można powiększyć lub zmniejszyć określony fragment obrazu. Przeciągając narzędzie Rączka nad lupką Szczegóły w celu obejrzenia danego obszaru obrazu, wystarczy zwolnić przycisk myszy, aby zobaczyć szybki podgląd zmian wprowadzonych przez funkcję redukcji potrząśnięć w tym obszarze.

Uwaga:

Jeśli wydaje się, że na obrazie w oknie dialogowym Redukcja potrząśnięć nie zostały wprowadzone żadne korekcje, upewnij się, że w prawym panelu jest włączona opcja Podgląd.

Redukcja potrząśnięć aparatem za pomocą wielu śladów rozmyć

Ślad rozmycia przedstawia kształt i zasięg rozmycia obecnego na określonym obszarze obrazu. Poszczególne części obrazu mogą mieć rozmycia o różnych kształtach. Funkcja automatycznej redukcji potrząśnięć aparatem uwzględnia ślad rozmycia tylko na domyślnym obszarze obrazu, który został określony przez program Photoshop jako najlepiej nadający się do szacowania rozmycia. W celu wprowadzenia dodatkowych poprawek można skonfigurować program Photoshop do obliczania i uwzględniania śladów rozmycia w wielu obszarach.

Dostępne ślady rozmyć są wymienione w panelu Zaawansowane w oknie dialogowym Redukcja potrząśnięć. Aby powiększyć ślad rozmycia, wystarczy go kliknąć.

Wiele śladów rozmyć w programie Photoshop
Kilka śladów rozmyć przedstawionych w panelu Zaawansowane

Tworzenie i modyfikowanie śladów rozmyć

Program Photoshop udostępnia kilka sposobów tworzenia i modyfikowania śladów rozmyć. Najlepiej jest tworzyć ślady rozmyć w miejscach obrazu charakteryzujących się kontrastem krawędzi. Na poniższej ilustracji obszar oznaczony literą A lepiej nadaje się do szacowania rozmycia niż obszar oznaczony literą B.

Tworzenie i modyfikowanie śladów rozmycia w programie Photoshop
Ze względu na obecność kontrastów tekstury obraz A lepiej nadaje się do szacowania rozmycia niż obraz B.

Zmienianie rozmiaru lub położenia granic aktualnie uwzględnionego obszaru

Aby zmienić ślad rozmycia, można zmodyfikować obwiednię aktualnie uwzględnionego obszaru. Aby uwzględnić inny obszar, przeciągnij środkowy punkt aktualnie uwzględnionego obszaru.

Uzyskiwanie sugestii programu Photoshop dotyczącej nowego obszaru szacowania rozmycia

 1. Kliknij ikonę Dodaj proponowany ślad rozmycia () w panelu Zaawansowane w prawym okienku. Program Photoshop wyróżni nowy obszar obrazu nadający się do oszacowania rozmycia i utworzy jego ślad rozmycia.
 2. W razie potrzeby dodaj więcej śladów rozmyć.

Uwaga:

Aby usunąć zaznaczone ślady rozmyć, kliknij ikonę kosza .

Ręczne zaznaczanie nowego obszaru obrazu

 1. Kliknij ikonę Szacowanie rozmycia w lewym górnym rogu okna dialogowego Redukcja potrząśnięć.
 2. Narysuj prostokąt zaznaczenia w dowolnym miejscu obrazu. Program Photoshop automatycznie utworzy ślad rozmycia dla zaznaczonego obszaru.
 3. W razie potrzeby dodaj więcej śladów rozmyć.

Tworzenie śladu rozmycia przy użyciu narzędzia Kierunek rozmycia

 1. Wybierz narzędzie Kierunek rozmycia () w lewym panelu.
 2. Pociągnij na obrazie prostą reprezentującą kierunek rozmycia.
 1. W razie potrzeby dostosuj długość i kierunek śladu rozmycia.
Długość i kierunek śladu rozmycia
Długość i kierunek śladu rozmycia

Modyfikowanie śladu rozmycia za pomocą lupki Szczegóły

 1. Za pomocą lupki Szczegóły wybierz nowy obszar obrazu podlegający redukcji potrząśnięć aparatem.
 2. Kliknij ikonę Ulepsz w miejscu lupki , aby w panelu po lewej pokazać obszar wybrany za pomocą lupki Szczegóły. Ślad rozmycia obszaru wyświetlonego wcześniej za pomocą lupki Szczegóły zostanie automatycznie zmieniony.

Uwaga:

Skrót klawiaturowy Q umożliwia zadokowanie lub oddokowanie lupki Szczegóły.

Modyfikowanie śladu rozmycia za pomocą lupki Szczegóły w programie Photoshop
Modyfikowanie śladu rozmycia za pomocą lupki Szczegóły

Wyświetlanie podglądu i stosowanie wielu śladów rozmyć

Po dodaniu odpowiednich śladów rozmyć można zaznaczyć ślad lub ślady rozmycia w panelu Zaawansowane w celu zastosowania ich do obrazu.

Wyświetlanie podglądu i porównywanie wyników dwóch śladów rozmyć

 • Trzymając naciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac), zaznacz ślady rozmyć w panelu Zaawansowane. W programie Photoshop zostanie wyświetlonych wiele okienek podglądu dla zaznaczonych śladów rozmyć.
Wyniki dwóch śladów rozmyć w programie Photoshop
Wyświetlone obok siebie wyniki dwóch śladów rozmyć

Uwaga:

Po wyświetleniu podglądu dwóch śladów rozmycia jeden obok drugiego można szybko dopasować ustawienia Wygładzanie i Tłumienie artefaktów, sprawdzając rezultat zmian na obrazie. Zapoznaj się z artykułami Wygładzanie i Tłumienie artefaktów.

Powielanie śladu rozmycia

 • Przeciągnij ślad rozmycia na ikonę Dodaj proponowany ślad rozmycia ().

Program Photoshop utworzy kopię śladu rozmycia i zablokuje duplikat.

Uwaga:

Powielanie śladów rozmycia pozwala szybko dopasować wartości Wygładzanie i Tłumienie artefaktów z podglądem zmian na obrazie. Zobacz Wygładzanie i Tłumienie artefaktów.

Praca z powielonymi śladami rozmyć w programie Photoshop
Praca z powielonymi śladami rozmyć

Ponowne używanie śladów rozmyć

Utworzone ślady rozmyć można zapisać, a potem zastosować do innych obrazów.

 1. Zaznacz co najmniej jeden ślad rozmycia.
 2. Z menu kontekstowego panelu Zaawansowane wybierz polecenie Zapisz ślad rozmycia. Ślady rozmyć można zapisywać w dwóch formatach — KNL i PNG.

Aby na innym obrazie skorzystać z zapisanego śladu rozmycia, można użyć polecenia Wczytaj dostępnego w menu kontekstowym panelu Zaawansowane.

Zapisywanie i wczytywanie śladów rozmyć w programie Photoshop
Zapisywanie i wczytywanie śladów rozmyć

Zaawansowane ustawienia śladów rozmyć

Zaawansowane ustawienia śladów rozmyć umożliwiają dalszą redukcję rozmyć wynikających z drgań aparatu.

Obwiednia śladu rozmycia

Ustawienie Obwiednia śladu rozmycia wskazuje obramowanie śladu rozmycia. W razie potrzeby można dostosować tę wartość.

Szum źródłowy

Program Photoshop automatycznie szacuje ilość szumów na obrazie. Jeśli to konieczne, wybierz inną wartość (Automatycznie/Niskie/Średnie/Wysokie).

Wygładzanie

Wygładzanie umożliwia zmniejszenie szumu o wysokiej częstotliwości powstałego wskutek wyostrzania. Wartość domyślna to 30%, ale położenie tego suwaka można zmienić. Zalecane jest niskie ustawienie wygładzania.

Tłumienie artefaktów

Czasami podczas wyostrzania obrazu mogą występować wyraźne artefakty szumów. Aby wytłumić takie artefakty, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Tłumienie artefaktów.

Uwaga:

Gdy opcja Tłumienie artefaktów jest włączona, program Photoshop tworzy zgrubne podglądy. Zgrubne podglądy są wyraźniejsze, ale zawierają więcej artefaktów związanych z szumem.

 1. Przesuń suwak Tłumienie artefaktów do wyższej wartości. Wartość 100% tłumienia artefaktów daje w wyniku oryginalny obraz, a wartość 0% tłumienia artefaktów nie tłumi żadnych artefaktów szumów.

Uwaga:

Tłumienie artefaktów jest najskuteczniejsze w przypadku szumu o średniej częstotliwości.

Tłumienie artefaktów w programie Photoshop
Tłumienie artefaktów

Artefakty szumów w programie Photoshop
Artefakty szumów w programie Photoshop
Artefakty szumów

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online