Podręcznik użytkownika Anuluj

Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji
Komunikat:

Usuwamy funkcję redukcji potrząśnięć aparatem.

W kwietniowej wersji programu Photoshop 23.3 funkcja redukcji potrząśnięć aparatem (Filtr > Wyostrzanie > Redukcja potrząśnięć) zostanie usunięta.Ta technologia nie jest zgodna z nowszymi platformami programowania.

Program Photoshop zawiera inteligentną funkcję umożliwiającą automatyczne redukowanie rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatem. W celu dodatkowego wyostrzenia obrazu można też skorzystać z ustawień zaawansowanych. Filtr Redukcja potrząśnięć dostępny w menu Filtr > Wyostrzanie umożliwia zmniejszenie rozmycia wynikającego z kilku typów drgań aparatu, takich jak ruch liniowy, po łuku, obrotowy i zygzakowaty.

Redukcja potrząśnięć aparatem fotograficznym w programie Photoshop
Oryginalny obraz (po lewej); obraz po redukcji potrząśnięć aparatem fotograficznym (po prawej)

Obrazy podlegające redukcji potrząśnięć aparatem

Funkcja redukcji potrząśnięć aparatem najlepiej działa w przypadku dobrze oświetlonych obrazów statycznych o niskim poziomie szumów. Szczególnie dobrze sprawdza się ona w przypadku następujących rodzajów obrazów statycznych:

 • Obrazy zarejestrowane w pomieszczeniu lub na zewnątrz za pomocą obiektywu z długą ogniskową
 • Obrazy przedstawiające scenę statyczną, zarejestrowane w pomieszczeniu przy długim czasie otwarcia migawki i bez lampy błyskowej

Oprócz tego funkcja redukcji potrząśnięć umożliwia wyostrzenie na obrazach tekstu rozmazanego wskutek poruszenia aparatem.

Korzystanie z automatycznej redukcji potrząśnięć aparatem

 1. Otwórz obraz.
 2. Wybierz opcję Filtr > Wyostrzanie > Redukcja potrząśnięć. Program Photoshop automatycznie wyszuka i przeanalizuje obszar obrazu, który najlepiej nadaje się do redukcji potrząśnięć, określi charakter rozmycia i zastosuje odpowiednie poprawki do całego obrazu. Podgląd poprawionego obrazu można obejrzeć w oknie dialogowym Redukcja potrząśnięć.
Uwaga:

Lupka Szczegóły w prawym dolnym panelu umożliwia obejrzenie z bliska danej części obrazu. W razie potrzeby można powiększyć lub zmniejszyć określony fragment obrazu. Przeciągając narzędzie Rączka nad lupką Szczegóły w celu obejrzenia danego obszaru obrazu, wystarczy zwolnić przycisk myszy, aby zobaczyć szybki podgląd zmian wprowadzonych przez funkcję redukcji potrząśnięć w tym obszarze.

Uwaga:

Jeśli wydaje się, że na obrazie w oknie dialogowym Redukcja potrząśnięć nie zostały wprowadzone żadne korekcje, upewnij się, że w prawym panelu jest włączona opcja Podgląd.

Redukcja potrząśnięć aparatem za pomocą wielu śladów rozmyć

Ślad rozmycia przedstawia kształt i zasięg rozmycia obecnego na określonym obszarze obrazu. Poszczególne części obrazu mogą mieć rozmycia o różnych kształtach. Funkcja automatycznej redukcji potrząśnięć aparatem uwzględnia ślad rozmycia tylko na domyślnym obszarze obrazu, który został określony przez program Photoshop jako najlepiej nadający się do szacowania rozmycia. W celu wprowadzenia dodatkowych poprawek można skonfigurować program Photoshop do obliczania i uwzględniania śladów rozmycia w wielu obszarach.

Dostępne ślady rozmyć są wymienione w panelu Zaawansowane w oknie dialogowym Redukcja potrząśnięć. Aby powiększyć ślad rozmycia, wystarczy go kliknąć.

Wiele śladów rozmyć w programie Photoshop
Kilka śladów rozmyć przedstawionych w panelu Zaawansowane

Tworzenie i modyfikowanie śladów rozmyć

Program Photoshop udostępnia kilka sposobów tworzenia i modyfikowania śladów rozmyć. Najlepiej jest tworzyć ślady rozmyć w miejscach obrazu charakteryzujących się kontrastem krawędzi. Na poniższej ilustracji obszar oznaczony literą A lepiej nadaje się do szacowania rozmycia niż obszar oznaczony literą B.

Tworzenie i modyfikowanie śladów rozmycia w programie Photoshop
Ze względu na obecność kontrastów tekstury obraz A lepiej nadaje się do szacowania rozmycia niż obraz B.

Zmienianie rozmiaru lub położenia granic aktualnie uwzględnionego obszaru

Aby zmienić ślad rozmycia, można zmodyfikować obwiednię aktualnie uwzględnionego obszaru. Aby uwzględnić inny obszar, przeciągnij środkowy punkt aktualnie uwzględnionego obszaru.

Uzyskiwanie sugestii programu Photoshop dotyczącej nowego obszaru szacowania rozmycia

 1. Kliknij ikonę Dodaj proponowany ślad rozmycia () w panelu Zaawansowane w prawym okienku. Program Photoshop wyróżni nowy obszar obrazu nadający się do oszacowania rozmycia i utworzy jego ślad rozmycia.
 2. W razie potrzeby dodaj więcej śladów rozmyć.
Uwaga:

Aby usunąć zaznaczone ślady rozmyć, kliknij ikonę kosza .

Ręczne zaznaczanie nowego obszaru obrazu

 1. Kliknij ikonę Szacowanie rozmycia w lewym górnym rogu okna dialogowego Redukcja potrząśnięć.
 2. Narysuj prostokąt zaznaczenia w dowolnym miejscu obrazu. Program Photoshop automatycznie utworzy ślad rozmycia dla zaznaczonego obszaru.
 3. W razie potrzeby dodaj więcej śladów rozmyć.

Tworzenie śladu rozmycia przy użyciu narzędzia Kierunek rozmycia

 1. Wybierz narzędzie Kierunek rozmycia () w lewym panelu.
 2. Pociągnij na obrazie prostą reprezentującą kierunek rozmycia.
 1. W razie potrzeby dostosuj długość i kierunek śladu rozmycia.
Długość i kierunek śladu rozmycia

Modyfikowanie śladu rozmycia za pomocą lupki Szczegóły

 1. Za pomocą lupki Szczegóły wybierz nowy obszar obrazu podlegający redukcji potrząśnięć aparatem.
 2. Kliknij ikonę Ulepsz w miejscu lupki , aby w panelu po lewej pokazać obszar wybrany za pomocą lupki Szczegóły. Ślad rozmycia obszaru wyświetlonego wcześniej za pomocą lupki Szczegóły zostanie automatycznie zmieniony.
Uwaga:

Skrót klawiaturowy Q umożliwia zadokowanie lub oddokowanie lupki Szczegóły.

Modyfikowanie śladu rozmycia za pomocą lupki Szczegóły w programie Photoshop
Modyfikowanie śladu rozmycia za pomocą lupki Szczegóły

Wyświetlanie podglądu i stosowanie wielu śladów rozmyć

Po dodaniu odpowiednich śladów rozmyć można zaznaczyć ślad lub ślady rozmycia w panelu Zaawansowane w celu zastosowania ich do obrazu.

Wyświetlanie podglądu i porównywanie wyników dwóch śladów rozmyć

 • Trzymając naciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac), zaznacz ślady rozmyć w panelu Zaawansowane. W programie Photoshop zostanie wyświetlonych wiele okienek podglądu dla zaznaczonych śladów rozmyć.
Wyniki dwóch śladów rozmyć w programie Photoshop
Wyświetlone obok siebie wyniki dwóch śladów rozmyć

Uwaga:

Po wyświetleniu podglądu dwóch śladów rozmycia jeden obok drugiego można szybko dopasować ustawienia Wygładzanie i Tłumienie artefaktów, sprawdzając rezultat zmian na obrazie. Zobacz Wygładzanie i Tłumienie artefaktów.

Powielanie śladu rozmycia

 • Przeciągnij ślad rozmycia na ikonę Dodaj proponowany ślad rozmycia ().

Program Photoshop utworzy kopię śladu rozmycia i zablokuje duplikat.

Uwaga:

Powielanie śladów rozmycia pozwala szybko dopasować wartości Wygładzanie i Tłumienie artefaktów z podglądem zmian na obrazie. Zobacz Wygładzanie i Tłumienie artefaktów.

Praca z powielonymi śladami rozmyć w programie Photoshop
Praca z powielonymi śladami rozmyć

Ponowne używanie śladów rozmyć

Utworzone ślady rozmyć można zapisać, a potem zastosować do innych obrazów.

 1. Zaznacz co najmniej jeden ślad rozmycia.
 2. Z menu kontekstowego panelu Zaawansowane wybierz polecenie Zapisz ślad rozmycia. Ślady rozmyć można zapisywać w dwóch formatach — KNL i PNG.

Aby na innym obrazie skorzystać z zapisanego śladu rozmycia, można użyć polecenia Wczytaj dostępnego w menu kontekstowym panelu Zaawansowane.

Zapisywanie i wczytywanie śladów rozmyć w programie Photoshop
Zapisywanie i wczytywanie śladów rozmyć

Zaawansowane ustawienia śladów rozmyć

Zaawansowane ustawienia śladów rozmyć umożliwiają dalszą redukcję rozmyć wynikających z drgań aparatu.

Obwiednia śladu rozmycia

Ustawienie Obwiednia śladu rozmycia wskazuje obramowanie śladu rozmycia. W razie potrzeby można dostosować tę wartość.

Szum źródłowy

Program Photoshop automatycznie szacuje ilość szumów na obrazie. Jeśli to konieczne, wybierz inną wartość (Automatycznie/Niskie/Średnie/Wysokie).

Wygładzanie

Wygładzanie umożliwia zmniejszenie szumu o wysokiej częstotliwości powstałego wskutek wyostrzania. Wartość domyślna to 30%, ale położenie tego suwaka można zmienić. Zalecane jest niskie ustawienie wygładzania.

Tłumienie artefaktów

Czasami podczas wyostrzania obrazu mogą występować wyraźne artefakty szumów. Aby wytłumić takie artefakty, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Tłumienie artefaktów.
Uwaga:

Gdy opcja Tłumienie artefaktów jest włączona, program Photoshop tworzy zgrubne podglądy. Zgrubne podglądy są wyraźniejsze, ale zawierają więcej artefaktów związanych z szumem.

 1. Przesuń suwak Tłumienie artefaktów do wyższej wartości. Wartość 100% tłumienia artefaktów daje w wyniku oryginalny obraz, a wartość 0% tłumienia artefaktów nie tłumi żadnych artefaktów szumów.
Uwaga:

Tłumienie artefaktów jest najskuteczniejsze w przypadku szumu o średniej częstotliwości.

Tłumienie artefaktów w programie Photoshop
Tłumienie artefaktów

Artefakty szumów w programie Photoshop

Artefakty szumów w programie Photoshop
Artefakty szumów

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online