Funkcja Kopiuj CSS generuje właściwości CSS z warstw kształtów i tekstu. Kod CSS jest kopiowany do schowka, skąd można go wkleić do arkusza kształtów. W przypadku kształtów przechwytywane są następujące wartości:

 • Rozmiar
 • Położenie
 • Kolor obrysu
 • Kolor wypełnienia (z uwzględnieniem gradientów)
 • Cień

 • W przypadku warstw tekstowych funkcja Kopiuj CSS powoduje także przechwycenie następujących wartości:

  • Rodzina czcionki
  • Rozmiar czcionki
  • Grubość czcionki
  • Wysokość wiersza
  • Podkreślenie

  • Przekreślenie
  • Indeks górny
  • Indeks dolny
  • Wyrównanie tekstu

  Skopiowanie kodu CSS z grupy warstw zawierającej kształty lub tekst powoduje utworzenie klasy dla każdej z warstw oraz klasy grupy. Klasa grupy reprezentuje macierzysty element DIV zawierający potomne elementy DIV odpowiadające warstwom z grupy. Wartości w lewym górnym rogu potomnego elementu DIV są powiązane z macierzystym elementem DIV.

  Uwaga:

  Polecenie Kopiuj CSS nie działa w przypadku obiektów inteligentnych ani po zaznaczeniu wielu warstw kształtów lub tekstu, które nie są zgrupowane.

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Warstwy:

   • Kliknij warstwę kształtów lub tekstu albo grupę warstw i z menu kontekstowego wybierz polecenie Kopiuj CSS.
   • Zaznacz warstwę kształtów lub tekstu albo grupę warstw i z menu Warstwy wybierz polecenie Kopiuj CSS.
  2. Wklej kod w dokumencie arkusza stylów.

  Więcej informacji o tworzeniu stron internetowych w programie Photoshop zawiera artykuł Dzielenie stron internetowych na plasterki.

  Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

  Informacje prawne   |   Zasady prywatności online