Malowanie za pomocą pędzla mieszającego

Pędzel mieszający realistycznie symuluje takie techniki malowania, jak mieszanie kolorów na płótnie, łączenie kolorów na pędzlu i zmianę ilości farby nanoszonej na płótno w trakcie jednego pociągnięcia.

Pędzel mieszający ma dwie studzienki z farbą, zbiorniczek i próbnik. W zbiorniczku przechowywany jest ostateczny kolor nanoszony na obszar roboczy i ma większą pojemność niż studzienki i próbnik. Próbnik może zawierać tylko kolor pobrany z obszaru roboczego; jego zawartość jest stale mieszana z kolorami z tego obszaru.

Uwaga:

Film przedstawiający narzędzie Pędzel mieszający można obejrzeć w artykule Samouczek dotyczący programu Adobe Photoshop — używanie narzędzia Pędzel mieszający.

 1. Wybierz narzędzie Pędzel mieszający . (W razie potrzeby kliknij i przytrzymaj standardowe narzędzie Pędzel, aby wyświetlić Pędzel mieszający).

 2. Aby napełnić zbiorniczek farbą, kliknij obszar roboczy, trzymając naciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Można też wybrać kolor pierwszego planu.

  Uwaga:

  Podczas pobierania farby z obszaru roboczego kolor końcówki pędzla zmienia się w ślad za kolorem próbkowanego miejsca. Aby końcówka pędzla miała jednolity kolor, należy wybrać polecenie Wczytaj tylko kolory kryjące z menu wczytywania bieżącego pędzla na pasku opcji.

 3. Wybierz pędzel z panelu Domyślne ustawienia pędzla. Zobacz Wybieranie domyślnego pędzla.

 4. Na pasku opcji ustaw opcje narzędzia. Opis wspólnych opcji zawiera sekcja Opcje narzędzi do malowania. Poniżej opisano opcje charakterystyczne dla Pędzla mieszającego:

  Próbnik Bieżąca ilość na pędzlu

  W panelu podręcznym kliknij opcję zanurzania (wczytywania) pędzla, aby pokryć pędzel kolorem ze zbiorniczka, lub czyszczenia pędzla, aby usunąć farbę z pędzla. Aby te zadania były wykonywane po każdym pociągnięciu, wybierz opcje automatycznego wczytywania  lub czyszczenia .

  Menu podręczne Ustawienie predefiniowane

  Umożliwia zastosowanie często używanych kombinacji wartości ustawień Mokry, Napełniony i Mieszający.

  Mokry

  Steruje ilością farby pobieranej przez pędzel z obszaru roboczego. Wyższe wartości powodują, że smugi farby są dłuższe.

  Zwiększanie wilgotności farby w programie Photoshop
  Zwiększanie wilgotności farby

  A. 0% B. 100% 

  Napełniony

  Określa ilość farby pobieraną do zbiorniczka. Niewielkie wartości powodują, że pociągnięcia farby szybciej wysychają.

  Zwiększanie ilości pobieranej farby w programie Photoshop
  Zwiększanie ilości pobieranej farby

  A. 1% B. 100% 

  Mieszający

  Steruje stosunkiem ilości farby z obszaru roboczego do ilości farby ze zbiorniczka. Gdy wartość wynosi 100%, cała farba jest pobierana z obszaru roboczego; gdy wartość wynosi 0%, cała farba jest pobierana ze zbiorniczka. (Ustawienie Mokry nadal określa sposób mieszania farby w obszarze roboczym.)

  Próbkuj wszystkie warstwy

  Powoduje pobieranie koloru obszaru roboczego ze wszystkich widocznych warstw.

 5. Wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:

  • Przeciągnij kursor narzędzia, aby malować na obrazie.

  • Aby rozpocząć rysowanie linii prostej, należy kliknąć punkt jej rozpoczęcia. Następnie, przytrzymując klawisz Shift, należy kliknąć punkt jej zakończenia.

  • Gdy Pędzel działa w trybie aerografu, naciśnij przycisk myszy (bez przeciągania) i nanieś kolor.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online