From an expert: Shadows/Highlights

From an expert: Shadows/Highlights
Richard Harrington

Poprawianie szczegółowości cieni i obszarów oświetlonych

Polecenie Cień/Podświetlenie to jedna z metod korygowania fotografii, na których obiekty są zbyt ciemne z powodu silnego oświetlenia z tyłu albo zbyt rozjaśnione na skutek użycia lampy błyskowej. To dopasowanie jest także przydatne do rozjaśniania obszarów cienia na dobrze oświetlonym obrazie. Polecenie Cień/Podświetlenie nie powoduje po prostu rozjaśnienia lub przyciemnienia obrazka. Funkcja ta rozjaśnia lub przyciemnia piksele na podstawie wartości otaczających pikseli (otoczenia lokalnego) na obszarach cieni i podświetleń. Z tego powodu są udostępnione oddzielne elementy sterujące podświetleń i cieni. Ustawienia domyślne umożliwiają poprawianie obrazów, na których obiekt jest zbyt mocno oświetlony z tyłu.

Polecenie Cień/Podświetlenie zapewnia też dostęp do suwaka kontrastu półcieni oraz opcji Przycinanie czerni i Przycinanie bieli, które umożliwiają dopasowywanie ogólnego kontrastu obrazu, a także do suwaka Korekcja kolorów pozwalającego dopasować nasycenie.

Uwaga:

Używanie polecenia Cień/Podświetlenie powoduje stosowanie dopasowań bezpośrednio do obrazu i usuwanie danych obrazu. Aby wykonać bezpieczną edycję, lepiej jest użyć warstw dopasowań lub wtyczki Camera Raw. Zobacz Warstwy dopasowań i wypełnień i Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw.

Korekcja cieni/obszarów oświetlonych w programie Photoshop
Obraz oryginalny i rezultat zastosowania korekty Cień/Podświetlenie

Dopasowywanie cieni i obszarów oświetlonych obrazu

 1. Wybierz polecenie Obraz > Dopasowania > Cień/Podświetlenie.

  Zaznaczenie opcji Podgląd uaktualniany w oknie dialogowym spowoduje, że obraz będzie uaktualniany w miarę wprowadzania dopasowań.

 2. Aby dopasować intensywność korekcji światła, przeciągnij suwak Intensywność lub wprowadź wartość procentową w polu Cienie albo Podświetlenia. Wyższe wartości zapewniają większe rozjaśnienie cieni albo większe przyciemnienie podświetleń. Korygować można zarówno podświetlenia, jak i cienie obrazu.
 3. Aby uzyskać lepszą kontrolę nad dopasowywaniem podświetleń i cieni, wybierz polecenie Pokaż więcej opcji.

  Uwaga:

  Aby zwiększyć szczegółowość cieni na obrazie o ogólnie dobrej ekspozycji, warto wypróbować wartości Ilość cieni i Szerokość tonalna cieni z zakresu 0–25%.

 4. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Zapisz jako domyślne, aby zapisać bieżące ustawienia jako domyślne ustawienia polecenia Cień/Podświetlenie. Aby przywrócić oryginalne ustawienia domyślne, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij przycisk Zapisz jako domyślne.

  Uwaga:

  Aby wielokrotnie używać różnych ustawień funkcji Cień/Podświetlenie, możesz kliknąć przycisk Zapisz i zapisać bieżące ustawienia w pliku, a potem kliknąć przycisk Wczytaj, aby wczytać te ustawienia. Więcej informacji o zapisywaniu i wczytywaniu ustawień znajduje się w sekcji Zapisywanie ustawień dopasowania.

 5. Kliknij przycisk OK.

Opcje polecenia Cień/Podświetlenie

Wartość

Steruje stopniem korekcji (niezależnie od wartości obszarów oświetlonych i cieni na obrazie).

Uwaga:

Wartość bardzo wysoka może prowadzić do efektu skrzyżowania, w przypadku którego obszary oświetlone stają się ciemniejsze niż miejsca będące początkowo cieniami. Dopasowane obrazy mogą wtedy wyglądać nienaturalnie.

Szerokość tonalna

Pozwala kontrolować zakres modyfikowanych cieni i świateł. Mniejsze wartości ograniczają poprawki tylko do obszarów ciemniejszych (przy korekcie cieni) albo jaśniejszych (przy korekcie podświetleń). Większe wartości rozszerzają zakres tonów możliwych do modyfikacji o pewne półcienie. Na przykład, przy 100% szerokości tonalnej dla cieni poprawki będą miały największy wpływ na cienie, częściowy — na półcienie, a nie będą miały żadnego wpływu na najjaśniejsze podświetlenia. Szerokości tonalne są różne dla różnych obrazów. Zbyt duże wartości mogą powodować powstawanie otoczek wokół obszarów ciemnych i jasnych. Ustawienia domyślne zwykle pozwalają uniknąć tych efektów. Otoczki mogą powstawać również przy zbyt dużych wartościach cieni lub podświetleń.

Uwaga:

Domyślne ustawienie szerokości tonalnej to 50%. Jeżeli przy rozjaśnianiu ciemnego obiektu okaże się, że dochodzi do zbyt intensywnej zmiany półcieni lub jaśniejszych obszarów, należy zmniejszyć szerokość tonalną cieni (ustawić bliską zeru). Dzięki temu będą rozjaśniane tylko najciemniejsze obszary. Aby natomiast rozjaśnić zarówno cienie, jak i półcienie, należy zwiększyć wartość szerokości tonalnej cieni do około 100%.

Promień

Decyduje o wielkości otoczenia poszczególnych pikseli. Na podstawie własności pikseli z otoczenia danego piksela program określa, czy piksel ten znajduje się w obszarze cieni czy podświetleń. Przesuwając suwak w lewo, definiuje się mniejszy obszar; przesuwając go w prawo, definiuje się obszar większy. Optymalna wielkość otoczenia lokalnego zależy od obrazu. Najlepiej wypróbować różne ustawienia tej opcji. Jeżeli promień jest zbyt duży, to funkcja Cień/Światło powoduje rozjaśnienie (lub przyciemnienie) całego obrazu, a nie tylko pożądanego obiektu. Promień powinien mieć wielkość zbliżoną do promienia korygowanych obiektów. Wypróbowanie różnych ustawień promienia pozwoli znaleźć "punkt równowagi" między kontrastem obiektu a różnicowym rozjaśnianiem (lub przyciemnianiem) obiektu względem tła.

Jasność

Pozwala dopasować jasność obrazu w skali szarości. Opcja ta jest dostępna tylko dla obrazów w skali szarości. Przesunięcie suwaka Jasność w lewo przyciemnia obraz w skali szarości, natomiast przesunięcie tego suwaka w prawo rozjaśnia obraz w skali szarości.

Kontrast półcieni

Pozwala dopasować kontrast na obszarach półcieni. Przesunięcie suwaka w lewo zmniejsza kontrast, a przesunięcie go w prawo zwiększa kontrast. Można także wprowadzić wartość w polu Kontrast półcieni. Wartość ujemna zmniejsza kontrast, a wartość dodatnia zwiększa go. Zwiększenie kontrastu półcieni powoduje, że obszary półcieni będą miały większy kontrast, natomiast obszary cieni zostaną przyciemnione, a obszary podświetleń — rozjaśnione.

Przycięcie czerni i Przycięcie bieli

Określa stopień przycięcia podświetleń i cieni do nowych kolorów skrajnego cienia (poziom 0) i skrajnego podświetlenia (255) obrazu. Wyższe wartości pozwalają uzyskać obraz o większym kontraście. Wartości przycięć nie powinny być zbyt duże, ponieważ mogłyby spowodować utratę szczegółów w obrębie cieni lub podświetleń (niektóre wartości kolorów zostałyby zastąpione czystą bielą lub czystą czernią).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online