Program Photoshop umożliwia teraz eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów w szeregu formatów. Wyeksportowane pliki można następnie stosować w programach Photoshop, After Effects, SpeedGrade i innych aplikacjach do obróbki obrazów i filmów.

Tablice wyszukiwania kolorów można eksportować tylko z dokumentów zawierających warstwę tła oraz dodatkowe warstwy modyfikujące kolory.

Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów

 1. Otwórz obraz zawierający warstwę tła.
 2. Dodaj warstwy dopasowania, aby nadać obrazowi pożądany wygląd lub nałożyć na niego wybrany efekt.
 3. Wybierz opcję Wypełnienie > Eksport > Tablice wyszukiwania kolorów.
 4. W oknie dialogowym Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów wpisz opis.
 5. Opcjonalnie uzupełnij też informację dotyczącą praw autorskich. Wpisany ciąg zostanie automatycznie poprzedzony tekstem © Copyright <current year>.
 6. Wpisz odpowiednią wartość do pola Punkty siatki (0–256). Wyższa wartość w tym polu oznacza większy rozmiar pliku i jego wyższą jakość. Można też w wyświetlonym menu wybrać ustawienie jakości rozmycia — Bardzo niska, Niska, Średnia, Wysoka lub Maksymalna.
 7. Wybierz przynajmniej jeden dostępny format, w którym chcesz wyeksportować tabelę wyszukiwania kolorów:
  • 3DL
  • CUBE
  • CSP
  • Profil ICC
 1. Kliknij przycisk OK.
 2. Wybierz lokalizację na komputerze, w której mają zostać zapisane wygenerowane pliki. Wpisz podstawową nazwę pliku, do której program Photoshop automatycznie dołączy rozszerzenie.

Uwagi dotyczące różnych formatów eksportu

 • Jeśli dokument utworzono w trybie kolorów LAB, istnieje możliwość wyeksportowania tablicy wyszukiwania kolorów jako profilu abstrakcyjnego ICC. Profile abstrakcyjne są najbardziej elastycznym formatem. Istnieje możliwość zastosowania ich do każdego trybu kolorów. Podczas eksportowania tablicy w formacie z samymi kolorami RGB program Photoshop automatycznie konwertuje dokument na tryb kolorów RGB.
 • Jeśli dokument utworzono z profilem kolorów CMYK, istnieje możliwość wyeksportowania tablicy wyszukiwania kolorów jako profilu połączenia z urządzeniem ICC CMYK.Podczas eksportowania tablicy w formacie z samymi kolorami RGB program Photoshop automatycznie konwertuje dokument na tryb kolorów RGB.
 • Jeśli dokument utworzono w trybie kolorów RGB, istnieje możliwość wyeksportowania tablicy wyłącznie w formatach 3DLUT (3DL, CUBE i CSP) oraz połączenia z urządzeniem RGB.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online