Podręcznik użytkownika Anuluj

Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Praca z kompozycjami programu Illustrator w programie Photoshop
  6. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  7. Siatka i linie pomocnicze
  8. Tworzenie operacji
  9. Cofanie i historia
  10. Domyślne skróty klawiaturowe
  11. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z wycofanymi funkcjami 3D programu Photoshop.

Więcej informacji o znanych problemach związanych z funkcjami 3D programu Photoshop znajdziesz w artykule Znane problemy z funkcjami 3D programu Photoshop.

Dlaczego funkcje 3D programu Photoshop są wycofywane?

Ze względów technicznych funkcje programu Photoshop związane z grafiką 3D nie działały prawidłowo w nowoczesnych systemach operacyjnych. Od wersji 22.5 programu będą one wycofywane. Ostrzeżenie będzie wyświetlane raz w tygodniu, jeśli użyjesz funkcji 3D. Możesz wyzerować preferencje tak, aby ponownie zobaczyć ostrzeżenie i użyć łącza Dowiedz się więcej w celu otwarcia tego artykułu.

Ostrzeżenie o wycofaniu funkcji 3D

Przez ostatnie 25 lat specjalistyczny sprzęt do przetwarzania wideo (procesory graficzne, GPU) ewoluował od drogich nowinek technicznych przeznaczonych do gier (w połowie lat 1990) po nowoczesne podzespoły montowane w praktycznie każdym nowym komputerze osobistym. Konstrukcja GPU doskonale spełnia potrzeby związane z szybkim renderowaniem grafiki. Gry i oprogramowanie do obróbki grafiki 3D w dużej mierze korzystają z GPU do obliczeń, które dawniej obsługiwały główne procesory, gdyż zapewnia to o wiele wyższą wydajność. 

Powstanie wspólnego interfejsu programowania GPU (platformy OpenGL), który oferuje standardowe sposoby działania w systemach macOS i Windows, umożliwiło praktyczne wykorzystanie wydajności GPU w programie Photoshop.Na platformie OpenGL były oparte pierwsze funkcje 3D programu Photoshop, które wprowadziliśmy ponad 10 lat temu w ramach oferty Photoshop Extended. Później zostały one wcielone do programu Photoshop dostępnego w członkostwie Creative Cloud.

Z czasem rosnąca wydajność i elastyczność sprzętu wyszła poza ramy pierwotnych wieloplatformowych interfejsów API. Dostępne obecnie natywne interfejsy API GPU — DirectX w systemie Windows i Metal w systemie macOS — oferują wyższą stabilność i wydajność niż starsze generacje podobnych interfejsów.

Przejście na nowsze, natywne interfejsy API oraz wprowadzenie nowych narzędzi 3D firmy Adobe, opartych na produktach Substance, doprowadziło do logicznego końca starszych funkcji 3D programu Photoshop. W przyszłości nowoczesne oprogramowanie Photoshop i Substance będzie oferować zintegrowaną obróbkę grafiki 2D i 3D dzięki stabilniejszym, natywnym interfejsom API.

Jak zamknąć przestrzeń roboczą 3D w programie Photoshop?

Aby zamknąć przestrzeń roboczą 3D programu Photoshop, wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza i wybierz pozycję Istotne elementy (domyślną przestrzeń roboczą).

Zamykanie trybu 3D w programie Photoshop
Zamykanie przestrzeni roboczej 3D w programie Photoshop

Co zrobić, jeśli muszę koniecznie używać najnowszego programu Photoshop, ale potrzebuję również usuwanych funkcji 3D?

Przez krótki czas funkcje związane z grafiką 3D (w ich ostatnim działającym stanie) są dostępne w trybie emulacji — przez mechanizm zapowiedzi technologii. Wybierz opcję Photoshop > Preferencje > Zapowiedzi technologii, zaznacz pole Dezaktywuj natywny obszar roboczy, a następnie ponownie uruchom program Photoshop. Ten tryb będzie coraz bardziej awaryjny w nowoczesnych systemach operacyjnych. Aby funkcje 3D programu Photoshop były stabilne, zalecamy używanie wersji Photoshop 22.2 (z lutego 2021 r.).

Jakie funkcje 3D będzie zawierał program Photoshop?

Obecnie nie mamy specyficznych planów wprowadzenia zaawansowanych funkcji 3D z powrotem do programu Photoshop.

Jakie inne funkcje 3D oferuje firma Adobe?

Produkty Substance zawierają nowoczesne narzędzia do tworzenia grafiki 3D. Program Photoshop oferuje funkcje przetwarzania obrazów i tworzenia dokumentów z warstwami. Jego interfejs doskonale nadaje się do łączenia zawartości przygotowanej w innych programach firmy Adobe.

Osoby zainteresowane grafiką 3D zachęcamy do zapoznania się z produktami Substance:

Które funkcje 3D zostaną usunięte z programu Photoshop?

Główne zmiany będą polegały na usunięciu podstawowego aparatu grafiki 3D z programu Photoshop, co wiąże się z usunięciem tych funkcji:

 • Wszystkie funkcje przestrzeni roboczej 3D

 • Druk 3D

 • Filtry Mapa normalnych i Mapa wypukłości (w tym obiekty inteligentne z tymi filtrami)

 • Efekty świetlne

 • Wszelkie wytłoczenia, w tym efekty wytłoczenia tekstu

 • Możliwość edytowania i używania panoramy sferycznej

 • Importowanie/eksportowanie wszystkich formatów 3D

Dlaczego tekst 3D wygląda nieprawidłowo po użyciu przycisku Tekst 3D w programie Photoshop?

Renderowanie zawartości 3D — w tym tekstu 3D — nie działa. Ta funkcja zostanie niedługo wyłączona.Aby nadal korzystać z funkcji Tekst 3D:

 • Użyj opcji Zapowiedź technologii w celu przesłonięcia natywnego trybu obszaru roboczego programu Photoshop.Wybierz opcję Preferencje > Zapowiedzi technologii i zaznacz opcję Dezaktywuj natywny obszar roboczy, a następnie ponownie uruchom program Photoshop.
 • Użyj programu Photoshop 22.2.

Czy mogę nadal używać plików programu Photoshop zawierających elementy 3D?

Pliki programu Photoshop będzie można otwierać w nowszych wersjach programu Photoshop, ale próby modyfikacji warstw 3D będą skutkowały rasteryzacją tych warstw, czyli w praktyce ustaleniem określonego stanu danej warstwy. Rozdzielczość rasteryzacji warstwy będzie taka sama jak rozdzielczość dokumentu zapisanego w wersji programu Photoshop zawierającej moduł renderowania 3D. 

Jakiej wersji programu Photoshop mogę używać, jeśli nadal potrzebuję funkcji 3D?

Aby nadal korzystać z funkcji 3D, zalecamy używanie programu Photoshop 22.2. Ta wersja pozostanie dostępna z poziomu programu Creative Cloud. Będzie ją można zainstalować przez dwa lata od sierpnia 2021 r. Wymagania systemowe wersji 22.2 pozostaną takie same jak w lutym 2021 r. (miesiącu wydania tej wersji). 

Czy mogę jednocześnie mieć zainstalowane na komputerze dwie wersje programu Photoshop?

W danej chwili może być zainstalowana tylko jedna wersja programu Photoshop 22.x. Możesz z łatwością zainstalować najnowszą wersję (23.x lub nowszą) równolegle z wersją 22.2 lub dowolną preferowaną wersją 22.x w celu używania ich zamiennie.

Czy przy użyciu programu Photoshop 22.5 lub nowszego mogę edytować pliki zawierające warstwy 3D, a następnie wracać do wersji 22.2 w celu modyfikowania samych warstw 3D?

Jeśli warstwa 3D nie zostanie poddana rasteryzacji, możesz nadal ją edytować za pomocą programu Photoshop 22.2. Wystarczy, aby podczas obróbki w nowszej wersji programu Photoshop nie edytować warstw 3D. 

Czy mogę eksportować zawartość 3D opracowaną w programie Photoshop do innych narzędzi firmy Adobe?

Moduł Stager i pliki OBJ zestawu Substance. Moduł Stager obsługuje format STL, który można eksportować z programu Photoshop 22.4 lub starszego. 

Znane problemy z funkcjami 3D programu Photoshop

Problem

Obejście

Program Photoshop ulega awarii po kliknięciu opcji Filtr > 3D > Generuj mapę wypukłości (wysokości).

Ten tryb będzie coraz bardziej awaryjny w nowoczesnych systemach operacyjnych. Aby funkcje 3D programu Photoshop były stabilne, zalecamy używanie wersji Photoshop 22.2 (z lutego 2021 r.).

Program Photoshop może ulec awarii po zamknięciu dokumentu 3D bez zapisywania.

Przywróć domyślne preferencje programu Photoshop i spróbuj jeszcze raz.

W programie Photoshop 22.4 (maj 2021) użycie funkcji 3D (wytłoczenie tekstu, efekty świetlne, filtry mapy normalnych i wypukłości) może nie aktualizować właściwe ekranu albo nie renderować prawidłowych wyników.  

Aby nadal korzystać z funkcji 3D, zalecamy użycie opcji Zapowiedź technologii w celu przesłonięcia natywnego trybu obszaru roboczego programu Photoshop.

Przejdź do pozycji Preferencje > Zapowiedzi technologii i zaznacz pozycję Dezaktywuj natywny obszar roboczy, a następnie ponownie uruchom program Photoshop. 

W programie Photoshop 22.4 (maj 2021) w dokumencie 3D dają się zauważyć nieregularne artefakty kolorów.

Mogą one wystąpić, jeśli tworzy się lub edytuje dokument przy aktywnym przesłonięciu Dezaktywuj natywny obszar roboczy. Aby wyświetlić plik, należy powrócić do normalnego trybu. Artefakty kolorów nie są zapisywane w pliku, są tylko nieprawidłowościami wyświetlania. 

Wyłącz i włącz widoczność warstwy, aby ją wyzerować.

W programie Photoshop 21.1 cienie 3D są renderowane tylko częściowo.

 1. Wybierz grupę siatki. 
 2. W panelu Właściwości kliknij opcję Resetuj wszystko. 
 3. Wybierz narzędzie 3D Camera i przesuń aparat.
 4. Renderuj ponownie model 3D.  

W programie Photoshop 20.x i nowszych:

 • OpenGL w obszarze roboczym > Model może wyglądać inaczej.
 • Model materiału> Model może być renderowany inaczej.

Model materiału 3D w programie Photoshop zmienił się i przechodzi w model materiału 3D używany przez Substance i Dimension

 • OpenGL w obszarze roboczym > Model może wyglądać inaczej.
 • Model materiału> Model może być renderowany inaczej.

Ray Tracer nie zmienił się, jednak model materiału uległ zmianie i program Photoshop próbuje dopasować poprzednie wersje na tyle, na ile jest to możliwe. Niektóre pliki nie będą jednak już wyglądać tak samo, ponieważ program Photoshop inaczej obsługuje niektóre materiały.

Na przykład > Photoshop przeszedł od błyszczącego połysku do szorstkiego metalu

Photoshop przechodzi na rendering fizyczny (PBR) > jest to metoda cieniowania i renderowania, która zapewnia dokładniejsze odwzorowanie interakcji światła z powierzchniami.

W poprzednich wersjach, aby wykonać odbicie, wystarczyło przesunąć suwak odbicia do 100%.

W bieżącej wersji programu Photoshop na rok 2019 r. oraz w nowszych należy przesunąć suwak Metaliczny na 100% i suwak Chropowatość na 0%, aby uzyskać 100% odblaskowość.

Oświetlenie zniknęło, ale Poświata jest teraz włączona. 

Takie zmiany wizualne są oczekiwane w wyniku zmian w modelu materiału.

Funkcja objętości 3D generuje nieprawidłowe wyniki w przypadku warstw tekstowych.

Ten problem występuje czasami i jest związany z zasobami GPU. Spróbuj ponownie uruchomić komputer.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto