Podręcznik użytkownika Anuluj

Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z wycofanymi funkcjami 3D programu Photoshop.

Więcej informacji o znanych problemach związanych z funkcjami 3D programu Photoshop znajdziesz w artykule Znane problemy z funkcjami 3D programu Photoshop.

Dlaczego funkcje 3D programu Photoshop są wycofywane? 

Ze względów technicznych funkcje programu Photoshop związane z grafiką 3D nie działały prawidłowo w nowoczesnych systemach operacyjnych. Od wersji 22.5 programu będą one wycofywane. Ostrzeżenie będzie wyświetlane raz w tygodniu, jeśli użyjesz funkcji 3D. Możesz wyzerować preferencje tak, aby ponownie zobaczyć ostrzeżenie i użyć łącza Dowiedz się więcej w celu otwarcia tego artykułu.

Ostrzeżenie o wycofaniu funkcji 3D

Przez ostatnie 25 lat specjalistyczny sprzęt do przetwarzania wideo (procesory graficzne, GPU) ewoluował od drogich nowinek technicznych przeznaczonych do gier (w połowie lat 1990) po nowoczesne podzespoły montowane w praktycznie każdym nowym komputerze osobistym. Konstrukcja GPU doskonale spełnia potrzeby związane z szybkim renderowaniem grafiki. Gry i oprogramowanie do obróbki grafiki 3D w dużej mierze korzystają z GPU do obliczeń, które dawniej obsługiwały główne procesory, gdyż zapewnia to o wiele wyższą wydajność. 

Powstanie wspólnego interfejsu programowania GPU (platformy OpenGL), który oferuje standardowe sposoby działania w systemach macOS i Windows, umożliwiło praktyczne wykorzystanie wydajności GPU w programie Photoshop.Na platformie OpenGL były oparte pierwsze funkcje 3D programu Photoshop, które wprowadziliśmy ponad 10 lat temu w ramach oferty Photoshop Extended. Później zostały one wcielone do programu Photoshop dostępnego w członkostwie Creative Cloud.

Z czasem rosnąca wydajność i elastyczność sprzętu wyszła poza ramy pierwotnych wieloplatformowych interfejsów API. Dostępne obecnie natywne interfejsy API GPU — DirectX w systemie Windows i Metal w systemie macOS — oferują wyższą stabilność i wydajność niż starsze generacje podobnych interfejsów.

Przejście na nowsze, natywne interfejsy API oraz wprowadzenie nowych narzędzi 3D firmy Adobe, opartych na produktach Substance, doprowadziło do logicznego końca starszych funkcji 3D programu Photoshop. W przyszłości nowoczesne oprogramowanie Photoshop i Substance będzie oferować zintegrowaną obróbkę grafiki 2D i 3D dzięki stabilniejszym, natywnym interfejsom API.

Jak zamknąć przestrzeń roboczą 3D w programie Photoshop?

Aby zamknąć przestrzeń roboczą 3D programu Photoshop, wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza i wybierz pozycję Istotne elementy (domyślną przestrzeń roboczą).

Zamykanie trybu 3D w programie Photoshop
Zamykanie przestrzeni roboczej 3D w programie Photoshop

Co zrobić, jeśli muszę koniecznie używać najnowszego programu Photoshop, ale potrzebuję również usuwanych funkcji 3D?

Przez krótki czas funkcje związane z grafiką 3D (w ich ostatnim działającym stanie) są dostępne w trybie emulacji — przez mechanizm zapowiedzi technologii. Wybierz opcję Photoshop > Preferencje > Zapowiedzi technologii, zaznacz pole Dezaktywuj natywny obszar roboczy, a następnie ponownie uruchom program Photoshop. Ten tryb będzie coraz bardziej awaryjny w nowoczesnych systemach operacyjnych. Aby funkcje 3D programu Photoshop były stabilne, zalecamy używanie wersji Photoshop 22.2 (z lutego 2021 r.).

Jakie funkcje 3D będzie zawierał w przyszłości program Photoshop?

Obecnie nie mamy specyficznych planów wprowadzenia zaawansowanych funkcji 3D z powrotem do programu Photoshop.

Jakie inne funkcje 3D oferuje firma Adobe?

Produkty Substance zawierają nowoczesne narzędzia do tworzenia grafiki 3D. Program Photoshop oferuje funkcje przetwarzania obrazów i tworzenia dokumentów z warstwami. Jego interfejs doskonale nadaje się do łączenia zawartości przygotowanej w innych programach firmy Adobe.

Osoby zainteresowane grafiką 3D zachęcamy do zapoznania się z produktami Substance:

Które funkcje 3D zostaną usunięte z programu Photoshop?

Główne zmiany będą polegały na usunięciu podstawowego aparatu grafiki 3D z programu Photoshop, co wiąże się z usunięciem tych funkcji:

 • Wszystkie funkcje przestrzeni roboczej 3D

 • Druk 3D

 • Filtry Mapa normalnych i Mapa wypukłości (w tym obiekty inteligentne z tymi filtrami)

 • Efekty świetlne

 • Wszelkie wytłoczenia, w tym efekty wytłoczenia tekstu

 • Możliwość edytowania i używania panoramy sferycznej (Funkcja łączenia panoramicznego obrazów innych niż 3D, dostępna po wybraniu opcji Automatyzacja > Łączenie obrazów będzie nadal działać, natomiast nie będzie działać opcja 3D > Panorama sferyczna).

 • Importowanie/eksportowanie wszystkich formatów 3D

Dlaczego tekst 3D wygląda nieprawidłowo po użyciu przycisku Tekst 3D w programie Photoshop?

Renderowanie zawartości 3D — w tym tekstu 3D — nie działa. Ta funkcja zostanie niedługo wyłączona.Aby nadal korzystać z funkcji Tekst 3D:

 • Użyj opcji Zapowiedź technologii w celu przesłonięcia natywnego trybu obszaru roboczego programu Photoshop.Wybierz opcję Preferencje > Zapowiedzi technologii i zaznacz opcję Dezaktywuj natywny obszar roboczy, a następnie ponownie uruchom program Photoshop.
 • Użyj programu Photoshop 22.2.

Czy mogę nadal używać plików programu Photoshop zawierających elementy 3D?

Pliki programu Photoshop będzie można otwierać w nowszych wersjach programu Photoshop, ale próby modyfikacji warstw 3D będą skutkowały rasteryzacją tych warstw, czyli w praktyce ustaleniem określonego stanu danej warstwy. Rozdzielczość rasteryzacji warstwy będzie taka sama jak rozdzielczość dokumentu zapisanego w wersji programu Photoshop zawierającej moduł renderowania 3D. 

Jakiej wersji programu Photoshop mogę używać, jeśli nadal potrzebuję funkcji 3D?

Aby nadal korzystać z funkcji 3D, zalecamy używanie programu Photoshop 22.2. Ta wersja pozostanie dostępna z poziomu programu Creative Cloud. Będzie ją można zainstalować przez dwa lata od sierpnia 2021 r. Wymagania systemowe wersji 22.2 pozostaną takie same jak w lutym 2021 r. (miesiącu wydania tej wersji). 

Czy mogę jednocześnie mieć zainstalowane na komputerze dwie wersje programu Photoshop?

W danej chwili może być zainstalowana tylko jedna wersja programu Photoshop 22.x. Możesz z łatwością zainstalować najnowszą wersję (23.x lub nowszą) równolegle z wersją 22.2 lub dowolną preferowaną wersją 22.x w celu używania ich zamiennie.

Czy przy użyciu programu Photoshop 22.5 lub nowszego mogę edytować pliki zawierające warstwy 3D, a następnie wracać do wersji 22.2 w celu modyfikowania samych warstw 3D? 

Jeśli warstwa 3D nie zostanie poddana rasteryzacji, możesz nadal ją edytować za pomocą programu Photoshop 22.2. Wystarczy, aby podczas obróbki w nowszej wersji programu Photoshop nie edytować warstw 3D. 

Czy mogę eksportować zawartość 3D opracowaną w programie Photoshop do innych narzędzi firmy Adobe?

Moduł Stager i pliki OBJ zestawu Substance. Moduł Stager obsługuje format STL, który można eksportować z programu Photoshop 22.4 lub starszego. 

Znane problemy z funkcjami 3D programu Photoshop

Problem

Nieobsługiwane formaty plików

 • Program Photoshop nie obsługuje już importowania, modyfikowania ani eksportowania plików programu Acrobat z warstwami 3D (w tym formatów PRC i IGES).
 • Nadal możesz otwierać w programie pliki zawierające połączoną lub osadzoną zawartość w formacie PRC lub PRC, ale warstwa 3D będzie traktowana jak zwykła warstwa pikseli.
 • Operacje wpływające na zawartość PRC lub IGES będą kończone z komunikatem o błędzie: „Nie można wykonać polecenia, ponieważ program Photoshop nie rozpoznaje tego typu pliku.”

Obejście

Dodatkowe funkcje związane z grafiką 3D zostaną w najbliższym czasie trwale usunięte z programu Photoshop. Najnowocześniejsze rozwiązania do pracy z grafiką 3D znajdziesz w produktach Adobe Substance. Być może zastąpią one lub rozszerzą bieżące środowisko pracy z narzędziami 3D.

Program Photoshop ulega awarii po kliknięciu opcji Filtr > 3D > Generuj mapę wypukłości (wysokości).

Ten tryb będzie coraz bardziej awaryjny w nowoczesnych systemach operacyjnych. Aby funkcje 3D programu Photoshop były stabilne, zalecamy używanie wersji Photoshop 22.2 (z lutego 2021 r.).

Program Photoshop może ulec awarii po zamknięciu dokumentu 3D bez zapisywania.

Przywróć domyślne preferencje programu Photoshop i spróbuj jeszcze raz.

W programie Photoshop 22.4 (maj 2021) użycie funkcji 3D (wytłoczenie tekstu, efekty świetlne, filtry mapy normalnych i wypukłości) może nie aktualizować właściwe ekranu albo nie renderować prawidłowych wyników.  

Aby nadal korzystać z funkcji 3D, zalecamy użycie opcji Zapowiedź technologii w celu przesłonięcia natywnego trybu obszaru roboczego programu Photoshop.

Przejdź do pozycji Preferencje > Zapowiedzi technologii i zaznacz pozycję Dezaktywuj natywny obszar roboczy, a następnie ponownie uruchom program Photoshop. 

W programie Photoshop 22.4 (maj 2021) w dokumencie 3D dają się zauważyć nieregularne artefakty kolorów.

Mogą one wystąpić, jeśli tworzy się lub edytuje dokument przy aktywnym przesłonięciu Dezaktywuj natywny obszar roboczy. Aby wyświetlić plik, należy powrócić do normalnego trybu. Artefakty kolorów nie są zapisywane w pliku, są tylko nieprawidłowościami wyświetlania. 

Wyłącz i włącz widoczność warstwy, aby ją wyzerować.

W programie Photoshop 21.1 cienie 3D są renderowane tylko częściowo.

 1. Wybierz grupę siatki. 
 2. W panelu Właściwości kliknij opcję Resetuj wszystko. 
 3. Wybierz narzędzie 3D Camera i przesuń aparat.
 4. Renderuj ponownie model 3D.  

W programie Photoshop 20.x i nowszych:

 • OpenGL w obszarze roboczym > Model może wyglądać inaczej.
 • Model materiału > Model może być renderowany inaczej.

Model materiału 3D w programie Photoshop zmienił się i przechodzi w model materiału 3D używany przez Substance i Dimension

 • OpenGL w obszarze roboczym > Model może wyglądać inaczej.
 • Model materiału > Model może być renderowany inaczej.

Ray Tracer nie zmienił się, jednak model materiału uległ zmianie i program Photoshop próbuje dopasować poprzednie wersje na tyle, na ile jest to możliwe. Niektóre pliki nie będą jednak już wyglądać tak samo, ponieważ program Photoshop inaczej obsługuje niektóre materiały.

Na przykład > Photoshop przeszedł od błyszczącego połysku do szorstkiego metalu

Photoshop przechodzi na rendering fizyczny (PBR) > jest to metoda cieniowania i renderowania, która zapewnia dokładniejsze odwzorowanie interakcji światła z powierzchniami.

W poprzednich wersjach, aby wykonać odbicie, wystarczyło przesunąć suwak odbicia do 100%.

W bieżącej wersji programu Photoshop na rok 2019 r. oraz w nowszych należy przesunąć suwak Metaliczny na 100% i suwak Chropowatość na 0%, aby uzyskać 100% odblaskowość.

Oświetlenie zniknęło, ale Poświata jest teraz włączona. 

Takie zmiany wizualne są oczekiwane w wyniku zmian w modelu materiału.

Funkcja objętości 3D generuje nieprawidłowe wyniki w przypadku warstw tekstowych.

Ten problem występuje czasami i jest związany z zasobami GPU. Spróbuj ponownie uruchomić komputer.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?