Omówienie panelu Kolor

W panelu Kolor (Okno > Kolor) są wyświetlane wartości bieżących kolorów narzędzia i tła. Suwaki tego panelu służą do zmieniania kolorów narzędzia i tła w ramach kilku różnych modeli kolorów. Kolor narzędzia i tła można także wybrać z widma kolorów na pasku kolorów wyświetlanym u dołu panelu.

Panel Kolor w programie Photoshop
Panel Kolor

A. Kolor narzędzia B. Kolor tła C. Suwak D. Pasek kolorów 

W panelu Kolor mogą być wyświetlane następujące symbole ostrzegawcze:

 • W przypadku wybrania koloru, którego nie można wydrukować przy użyciu farb CMYK, nad lewą częścią paska kolorów pojawi się wykrzyknik w trójkącie .

 • W przypadku wybrania koloru, który nie jest bezpiecznym kolorem z palety internetowej, nad lewą częścią paska kolorów pojawi się kwadrat .

Zmienianie modelu kolorów skojarzonego z suwakami panelu Kolor

 1. Z menu panelu Kolor wybierz opcję Suwaki.

Zmienianie widma wyświetlanego w panelu Kolor

 1. Wybierz opcję z menu panelu Kolor:
  • Widmo RGB, Widmo CMYK lub Rampa szarości, aby wyświetlić widmo określonego modelu kolorów.

  • Bieżące kolory, aby było wyświetlane widmo kolorów między bieżącym kolorem narzędzia i tła.

 2. Aby wyświetlać tylko bezpieczne kolory z palety internetowej, wybierz opcję Utwórz bezpieczną rampę internetową.

  Uwaga:

  Aby szybko zmienić widmo wyświetlane w rampie kolorów, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift.

Wybieranie koloru w panelu Kolor

 1. W panelu Kolor kliknij pole koloru narzędzia lub tła, aby je uaktywnić (aktywne pole jest otoczone czarną ramką).

  Uwaga:

  Gdy w panelu Kolor aktywne jest pole koloru tła, narzędzie Kroplomierz domyślnie zmienia kolor tła.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnąć suwaki kolorów. Kolory pokazywane na suwakach zmieniają się w miarę przeciągania. Wyłączenie tej funkcji często przyspiesza działanie programu. W tym celu należy usunąć zaznaczenie opcji Dynamiczne suwaki kolorów w sekcji Ogólne okna dialogowego Preferencje.

  • Wpisz wartości obok suwaków kolorów.

  • Kliknij pole wyboru koloru, wybierz kolor za pomocą narzędzia Próbnik kolorów i kliknij przycisk OK.

  • Ustaw kursor nad rampą kolorów (kursor zmieni się w kroplomierz) i kliknij próbkę koloru. Aby zastosować próbkę na nieaktywnym polu wyboru koloru, kliknij z wciśniętym klawiszem Alt.

Wybieranie koloru w panelu Próbki

W panelu Próbki (Okno > Próbki) są przechowywane najczęściej używane kolory. W tym panelu można dodawać kolory i usuwać je. Pozwala on także wyświetlać biblioteki kolorów różnych projektów.

 • Aby wybrać kolor narzędzia, kliknij kolor w panelu Próbki.
 • Aby wybrać kolor tła, kliknij kolor w panelu Próbki, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Uwaga:

Wybierając opcję z menu panelu Próbki, można zmienić sposób wyświetlania próbek.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online