Skorzystaj z funkcji przyciągania

Funkcja przyciągania ułatwia precyzyjne umieszczanie krawędzi zaznaczenia, ramek kadrowania, odcięć, kształtów i ścieżek. Jeśli jednak przyciąganie uniemożliwia prawidłowe umieszczanie elementów, można je wyłączyć.

Włączanie lub wyłączanie przyciągania

 1. Wybierz polecenie Widok > Przyciągaj. Gdy funkcja przyciągania jest włączona, jest wyświetlany znacznik.

Uwaga:

Aby tymczasowo wyłączyć przyciąganie podczas pracy z narzędziem Przesunięcie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl.

Wybierz opcje z podmenu Przyciągaj do

 1. Wybierz polecenie Widok > Przyciągaj do i zaznacz opcje podmenu:

  Linie pomocnicze

  Przyciąganie do linii pomocniczych.

  Siatka

  Przeciąganie do linii siatki. Opcji tej nie można wybrać, jeśli siatka jest ukryta.

  Warstwa

  Przyciąganie do zawartości na warstwie.

  Plasterki

  Przyciąganie do krawędzi plasterków. Opcji tej nie można wybrać, jeśli plasterki są ukryte.

  Obwiednia dokumentu

  Przyciąganie do obwiedni dokumentu.

  Wszystkie

  Obowiązują wszystkie opcje przyciągania.

  Brak

  Nie obowiązują żadne opcje przyciągania.

  Jeśli funkcja przyciągania jest aktywna, to obok zaznaczonych opcji są wyświetlane znaczniki.

  Uwaga:

  Jeśli zachodzi potrzeba włączenia przyciągania dla jednej tylko opcji, wyłącz polecenie Przyciągaj, a następnie wybierz polecenie Widok > Przyciągaj do i wybierz jedną z opcji. Spowoduje to automatyczne włączenie przyciągania dla zaznaczonej opcji oraz wyłączenie przyciągania dla wszystkich pozostałych opcji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online