(Tylko 32-bitowa wersja CS6 i starsze) Umieszczanie kilku zdjęć w pakiecie obrazów

Uwaga:

Aby skorzystać z wtyczki Pakiet obrazów opisanej poniżej, należy najpierw pobrać ją dla systemu Windows lub Mac OS. Można również utworzyć obraz i własny pakiet w programie Photoshop Lightroom, o ile jest dostępny. Zapoznaj się z artykułem Rozkład zdjęć w szablonie wydruku w pomocy programu Lightroom.

Dysponując opcjonalną wtyczką Pakiet obrazów, na pojedynczej stronie można umieścić wiele kopii obrazu — podobnie jak robią to tradycyjne studia fotografii portretowej. Na tej samej stronie można również umieszczać różne zdjęcia. Szeroki wybór opcji rozmiaru i rozmieszczenia pozwala dostosować układ pakietu do wymagań użytkownika.

Rozkład pakietu obrazów w programie Photoshop
Układ pakietu obrazów

 1. Pakiet obrazów to opcjonalna wtyczka. Pobierz i zainstaluj ją dla systemu Windows lub Mac OS.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Program Photoshop) Wybierz polecenie Plik > Automatyzuj > Picture Package (Pakiet obrazów). Jeżeli otwartych jest wiele obrazów, wykorzystany zostanie obraz znajdujący się na wierzchu.

  • (Program Bridge) Wybierz polecenie Narzędzia > Photoshop > Picture Package (Pakiet obrazów). Jeżeli przed wywołaniem polecenia Picture Package (Pakiet obrazów) użytkownik nie zaznaczy konkretnego obrazu, zostanie użyty pierwszy obraz wymieniony w programie Bridge.

  W przypadku korzystania jedynie z pierwszego lub innego pojedynczego obrazu z programu Bridge należy przejść do punktu 3.

 3. Dodaj do układu kolejne obrazy, wykonując jedną z następujących czynności:
  • W obszarze Source Images (Obrazy źródłowe) okna dialogowego Picture Package (Pakiet obrazów) wybierz opcję File (Plik) lub Folder (Folder) z menu Use (Użyj), a następnie kliknij przycisk Przeglądaj (Windows) lub Wybierz (Mac OS). W przypadku wyboru folderu można zaznaczyć opcję Include All Subfolders (Uwzględniaj podfoldery), aby dodać obrazy znajdujące się w podfolderach.

  • Kliknij element zastępczy na podglądzie i wybierz obraz.

  Okno dialogowe Pakiet obrazów w programie Photoshop
  Kliknij element zastępczy na podglądzie w oknie dialogowym Picture Package (Pakiet obrazów), po czym wybierz obraz.

  • Przeciągnij obraz z pulpitu lub folderu na element zastępczy.

  Przeciąganie obrazu na element zastępczy w programie Photoshop
  Przeciągnięcie obrazu z pulpitu na element zastępczy powoduje dodanie go do pakietu obrazów.

  Aby zmienić dowolny obraz w układzie należy kliknąć element zastępczy i wybrać inny obraz.

 4. W obszarze Document (Dokument) okna dialogowego Picture Package (Pakiet obrazów) wybierz rozmiar strony, układ, rozdzielczość i tryb kolorów. Po prawej stronie okna dialogowego wyświetli się miniaturka wybranego układu.
 5. Aby utworzyć pakiet zawierający wszystkie obrazy i tekst na jednej warstwie, należy zaznaczyć opcję Flatten All Layers (Spłaszcz wszystkie warstwy). Aby utworzyć pakiet zawierający oddzielnie warstwy obrazów i warstwy tekstowe, opcję Flatten All Layers (Spłaszcz wszystkie warstwy) należy wyłączyć. Umieszczenie poszczególnych obrazów i etykiet na osobnych warstwach umożliwia uaktualnianie pakietu nawet po jego zapisaniu. Trzeba jednak wiedzieć, że warstwy zwiększają objętość pliku pakietu.
 6. W obszarze Label (Etykieta) wybierz źródło tekstu etykiety z menu Content (Treść), lub też wybierz opcję None (Brak). Jeśli jest zaznaczona opcja Custom Text (Własny tekst), należy wypełnić pole Custom Text.
 7. Wybierz czcionkę, rozmiar czcionki, kolor, krycie, położenie i obrót etykiet.
 8. Kliknij przycisk OK.

Dostosowywanie układu pakietu obrazów

Funkcja Edit Layout (Edytuj układ) pakietu obrazów umożliwia modyfikowanie istniejących układów i tworzenie nowych. Własne układy są zapisywane w plikach tekstowych przechowywanych w folderze Layouts wewnątrz folderu Presets. Układy zapisane mogą być wielokrotnie wykorzystywane. Funkcja Edit Layout (Edytuj układ) pakietu obrazów zapewnia interfejs graficzny, który eliminuje konieczność pisania plików tekstowych w celu utworzenia bądź zmodyfikowania układów.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Program Photoshop) Wybierz polecenie Plik > Automatyzuj > Pakiet obrazów.

  • (Program Bridge) Wybierz polecenie Narzędzia > Photoshop > Picture Package (Pakiet obrazów).

 2. W oknie dialogowym Picture Package (Pakiet obrazów) przejdź do menu Layout (Układ) i wybierz jeden z układów obrazów.
 3. Kliknij przycisk Edit Layout (Edytuj układ).
 4. Wpisz nazwę własnego układu w polu tekstowym Nazwa w oknie dialogowym Edit Layout (Edytuj układ) pakietu obrazów.
 5. Zależnie od potrzeby, w obszarze Układ okna dialogowego Edit Layout (Edytuj układ) pakietu obrazów można wybrać rozmiar z menu Page Size (Rozmiar strony) albo wpisać wartości w polach tekstowych Width (Szerokość) i Height (Wysokość). Menu Jednostki natomiast umożliwia wybór cali, centymetrów, pikseli lub milimetrów.
  Przeciąganie elementu zastępczego w nowe miejsce w programie Photoshop
  Przeciąganie elementu zastępczego w nowe miejsce w układzie Picture Package (Pakiet obrazów)

 6. W obszarze Grid (Siatka) okna dialogowego Edit Layout (Edytuj układ) pakietu obrazów zaznacz opcję Snap To (Przyciągaj do), aby wyświetlić siatkę ułatwiającą rozmieszczanie elementów we własnym układzie. Aby zmienić wygląd siatki, wpisz wartość w polu tekstowym Size (Rozmiar).
 7. Aby dodać lub usunąć element zastępczy, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Add Zone (Dodaj strefę), aby dodać do układu element zastępczy.

  • Zaznacz element zastępczy i kliknij przycisk Usuń strefę, aby usunąć element z układu.

 8. W celu zmodyfikowania elementu zastępczego zaznacz go i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić jego rozmiar wprowadź wartości w polach tekstowych Width (Szerokość) i Height (Wysokość).

  • Aby zmienić jego rozmiar kliknij i przeciągnij jego uchwyt. Jeżeli wielkość elementu zawierającego obraz ulegnie zmianie, polecenie Picture Package (Pakiet obrazów) będzie przyciągać obraz do poziomego lub pionowego elementu zastępczego, w zależności od sposobu modyfikacji strefy.

  • Aby przesunąć go, wprowadź wartości w polach tekstowych X i Y.

  • Aby zmienić jego położenie kliknij i przeciągnij element zastępczy w pożądane miejsce układu.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online