Podręcznik użytkownika Anuluj

Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Informacje o zniekształceniu obiektywu

Zniekształcenie beczkowate polega na zakrzywianiu linii prostych w kierunku krawędzi obrazu. Zniekształcenie poduszkowate polega na zakrzywianiu linii prostych w kierunku środka obrazu.

Zniekształcenie beczkowate i poduszkowate w programie Photoshop
Przykład zniekształcenia beczkowatego (po lewej) i poduszkowatego (po prawej)

Winietowanie to defekt polegający na przyciemnieniu narożników obrazu z uwagi na zanik światła wokół obrzeża obiektywu. Aberracja chromatyczna polega na ogniskowaniu różnych barw na różnych płaszczyznach, co w konsekwencji daje efekt kolorowych obwódek wokół niektórych obiektów.

Niektóre obiektywy wykazują inne defekty przy danych ogniskowych, przysłonach i ostrości. W przypadku filtru Korekcja obiektywu można określić kombinację ustawień używanych do tworzenia obrazu.

Korekta zniekształceń obiektywu i regulacja perspektywy

Filtr Korekcja obiektywu pozwala poprawić typowe wady obiektywu, takie jak winietowanie, zniekształcenie poduszkowate, beczkowate i chromatyczne. Filtr działa jedynie z obrazami 8- i 16-bitowymi w trybie RGB lub Skala szarości.

Można go również wykorzystać do obrotu obrazu lub skorygowania jego perspektywy. Dzięki specjalnej siatce filtra korekta jest łatwiejsza i bardziej precyzyjna niż w przypadku polecenia Przekształć.

Automatyczna korekta perspektywy obrazu i wad obiektywu

Przy użyciu profilów obiektywu domyślna opcja automatycznej korekcji szybko i dokładnie poprawi zniekształcenie. Do uzyskania właściwej automatycznej korekcji program Photoshop wymaga metadanych Exif, które identyfikują aparat i obiektyw, za pomocą których zrobiono zdjęcie, oraz odpowiedni profil obiektywu w systemie użytkownika.

 1. Wybierz polecenie Filtr > Korekcja obiektywu.
 2. Ustawić następujące opcje:

  Korekcja

  Wybierz problemy, które mają zostać poprawione. Jeśli korekcje spowodują niepożądane powiększenie lub zmniejszenie obrazu względem pierwotnych wymiarów, wybierz opcję automatycznego skalowania obrazu.

  Menu Krawędź określa sposób, w jaki mają być traktowane puste obszary, które powstają w wyniku korygowania perspektywy, obrotu i zniekształceń poduszkowatych. Obszarom tym można nadać przezroczystość lub kolor; można też rozciągnąć na nie piksele z krawędzi obrazu.

  Kryteria wyszukiwania

  Filtrowanie listy profilów obiektywów. Domyślnie najpierw są wyświetlane profile oparte na rozmiarze czujnika obrazu. Aby jako pierwsze wyświetlane były profile RAW, kliknij menu podręczne  i wybierz opcję Preferuj profile RAW.

  Profile obiektywów

  Wybierz odpowiedni profil. Domyślnie program Photoshop wyświetla tylko profile, które są zgodne z aparatem i obiektywem użytymi podczas tworzenia obrazu. (Model aparatu nie musi zgadzać się dokładnie.) Program Photoshop wybiera automatycznie także zgodny podprofil dla wybranego obiektywu na podstawie ogniskowej, liczby przysłony i ostrości. Aby zmienić automatyczne zaznaczenie, kliknij prawym przyciskiem myszy bieżący profil obiektywu i wybierz inny podprofil.

  Jeśli nie zostanie znaleziony odpowiedni profil obiektywu, kliknij opcję wyszukiwania online, aby uzyskać dodatkowe profile utworzone przez społeczność programu Photoshop. Aby zapisywać profile online do wykorzystania w przyszłości, kliknij menu podręczne  i wybierz opcję zapisu lokalnego profilu online.

  Uwaga:

  Wskazówki dotyczące pracy z profilami obiektywów oraz listę obsługiwanych obiektywów można znaleźć w artykule Pomoc techniczna dotycząca profilów obiektywów. Do tworzenia własnych profilów służy program Adobe Lens Profile Creator.

Ręczna korekta perspektywy obrazu i wad obiektywu

Korekcję ręczną można zastosować osobno lub można jej użyć w celu poprawienia automatycznej korekcji obiektywu.

 1. Wybierz polecenie Filtr > Korekcja obiektywu.
 2. W prawym górnym rogu okna dialogowego kliknij kartę Niestandardowe.
 3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, z menu Ustawienia wybierz gotową listę ustawień. Zestaw Domyślne soczewki obejmuje zapisane uprzednio ustawienia dotyczące aparatu, obiektywu, ogniskowej, liczby przysłony oraz ostrości użytej podczas tworzenia obrazu. Zestaw Poprzednia konwersja obejmuje ustawienia używane podczas ostatniej korekcji obiektywu. Poszczególne grupy zapisanych ustawień są widoczne u dołu menu. (Zobacz Zapisywanie ustawień i konfigurowanie ustawień domyślnych aparatu i obiektywu).

 4. Ustaw następujące opcje korekty obrazu, zależnie od potrzeby.

  Usuwanie zniekształcenia

  Pozwala usunąć zniekształcenie beczkowate lub poduszkowate. Linie zakrzywione ku krawędziom lub ku środkowi obrazu można wyprostować, ustawiając odpowiednio suwak. W tym samym celu można też użyć narzędzia Usuń zniekształcenie . Aby skorygować zniekształcenie beczkowate, należy przeciągnąć kursor w kierunku środka obrazu; aby skorygować zniekształcenie poduszkowate, należy go przeciągnąć w kierunku krawędzi. Aby wyeliminować ewentualne niewypełnione krawędzie, dopasuj ustawienie Krawędź na karcie Automatyczna korekta.

  Ustawienia korygowania otoczek

  Efekt kolorowych otoczek można skompensować, dopasowując względne rozmiary kanałów kolorów.  Uwaga:

  Aby podczas korygowania obrazu uzyskać lepszy wgląd w faktyczne zniekształcenie, obraz należy odpowiednio powiększyć.

  Stopień winiety

  Pozwala określić stopień rozjaśnienia lub ściemnienia krawędzi obrazu. Pozwala poprawić obrazy o ciemnych narożnikach, będących skutkiem wady obiektywu lub niewłaściwego ustawienia przysłony.

  Uwaga:

  Można także zastosować winietowanie jako efekt artystyczny.

  Punkt środkowy winiety

  Pozwala określić szerokość obszaru pozostającego pod wpływem suwaka Stopień. Wprowadzenie mniejszych wartości powoduje zmiany na większym obszarze obrazu. Wprowadzenie wartości większych ogranicza efekt do krawędzi obrazu.

  Perspektywa pionowa

  Opcja pozwala na korektę perspektywy obrazu, zniekształconej wskutek pochylenia aparatu w górę lub w dół. Sprawia, że linie pionowe stają się równoległe.

  Perspektywa pozioma

  Ta opcja pozwala na korektę perspektywy obrazu przez ustawienie linii poziomych równolegle.

  Kąt

  Obraz jest obracany, na przykład w celu poprawienia efektów ubocznych korekty perspektywy. Tę korektę można wprowadzić za pomocą narzędzia Prostowanie . Przeciągnij kursor wzdłuż linii, która ma być pionowa lub pionowa.

  Uwaga:

  Aby uniknąć niezamierzonego skalowania podczas dopasowywania ustawień perspektywy lub kąta, usuń zaznaczenie opcji automatycznego skalowania obrazu na karcie automatycznej korekcji.

  Skala

  Pozwala zmienić skalę obrazu, jakkolwiek jego wymiary w pikselach nie ulegają zmianie. Główne zastosowanie tej opcji to usuwanie pustych obszarów, które powstają w wyniku korygowania perspektywy, obrotu i zniekształceń poduszkowatych. Skalowanie w górę jest skuteczne w przypadku kadrowania obrazów i przywracania ich oryginalnych wymiarów.

Dopasowywanie podglądu Korekcji obiektywu i siatki

Aby lepiej ocenić wymagany stopień korekcji, należy dopasować powiększenie podglądu i linie siatki.

 • Aby zmienić powiększenie podglądu obrazu, należy użyć narzędzia Lupka lub specjalnych kontrolek w lewej dolnej części podglądu.
 • Aby przenieść obraz w oknie podglądu, wybierz narzędzie Rączka i przeciągnij w podglądzie obrazu.
 • Aby użyć siatki, należy zaznaczyć opcję Pokaż siatkę (u dołu okna dialogowego). Odstępy między liniami siatki ustawia się za pomocą kontrolki Wielkość, a kolor siatki — za pomocą kontrolki Kolor. Do przesuwania siatki w celu dokładnego nałożenia jej na obraz służy narzędzie Przesuwanie siatki .

Zapisywanie ustawień i konfigurowanie ustawień domyślnych aparatu i obiektywu

Ustawienia określone w oknie dialogowym Korekcja obiektywu można zapisać, a w przyszłości stosować je do obrazów uzyskanych przy użyciu tego samego aparatu, tego samego obiektywu i tej samej ogniskowej. Program Photoshop zapisuje oba ustawienia automatycznej korekcji oraz ustawienia niestandardowe dla zniekształcenia, aberracji chromatycznej i winietowania. Ustawienia korekcji perspektywy nie są zapisywane, ponieważ zazwyczaj różnią się one między poszczególnymi obrazami.

Ustawienia zapisuje się (a następnie wykorzystuje) na dwa sposoby:

 • Ręczne zapisywanie i wczytywanie. Ustaw opcje w oknie dialogowym, a następnie wybierz opcję Zapisz ustawienia z menu Ustawienia . Zapisane ustawienia można będzie w przyszłości wybrać z menu Ustawienia. (Jeśli ustawienia zostaną zapisane poza folderem domyślnym, nie zostaną wyświetlone w menu. Dostęp do nich będzie można uzyskać za pomocą polecenia Wczytaj ustawienia).

 • Określanie domyślnych ustawień soczewek. Jeśli obraz zawiera dane EXIF — dotyczące aparatu, obiektywu, ogniskowej i przysłony — bieżące ustawienia można zapisać jako domyślne. W tym celu należy kliknąć przycisk Ustaw domyślne soczewki. Podczas dokonywania korekty obrazu, który uzyskano przy użyciu odpowiedniego aparatu i obiektywu, a także odpowiedniej ogniskowej i przysłony, w menu Ustawienia dostępna będzie opcja Domyślne soczewki. Opcja nie jest dostępna, gdy obraz nie zawiera metadanych EXIF.

Zmniejszanie ilości szumu i artefaktów JPEG na obrazie

Szum są to pewne przypadkowe, niepotrzebne piksele obrazu, które mogą zniekształcać jego szczegóły. Typowe przyczyny powstawania szumu to wysokie ustawnie ISO aparatu cyfrowego, niedoświetlenia zdjęcia i stosowanie długich okresów naświetlania (zdjęcia w ciemnościach). Na ogół obrazy uzyskane za pomocą aparatów niższej jakości zawierają więcej szumu niż obrazy pochodzące z aparatów wysokiej jakości. Skanowanie obrazów zwykle wprowadza szum związany z niedoskonałością sensorów. Na obrazach zeskanowanych mogą się też pojawiać niepożądane ziarniste wzorki.

Szum występuje w dwu postaciach: szum luminancji (w skali szarości), który nadaje obrazowi ziarnisty wygląd, oraz szum chromatyczny (kolorowy), który na ogół przyjmuje postać kolorowych kropek lub pasków.

Szum luminancji może być skoncentrowany w określonym kanale obrazu, np. w kanale niebieskim. Szum właściwy poszczególnym kanałom koryguje się w trybie zaawansowanym. Przed otwarciem filtra należy sprawdzić szum w poszczególnych kanałach obrazu. Na ogół lepsze wyniki daje korekta szumu w pojedynczych kanałach, niż zbiorcza korekta wszystkich kanałów.

 1. Wybierz polecenie Filtr > Szum > Redukcja szumu.
 2. Powiększ obraz, aby obejrzeć więcej szczegółów szumu.
 3. Ustaw opcje:

  Intensywność

  Pozwala określić stopień redukcji szumu luminancji we wszystkich kanałach obrazu.

  Zachowaj szczegóły

  Pozwala zachować szczegóły na obrazie i jego krawędziach. Wartość 100 pozwala zachować najwięcej szczegółów, ale też zapewnia najmniej skuteczną redukcję szumu luminancji. Ustawienia opcji Intensywność i Zachowaj szczegóły powinny się równoważyć.

  Redukcja szumu kolorowego

  Pozwala usunąć z obrazu przypadkowe kolorowe piksele. Wyższa wartość tej opcji powoduje usunięcie większej liczby pikseli.

  Wyostrzenie szczegółów

  Pozwala wyostrzyć obraz. Usuwanie szumu bowiem pociąga za sobą utratę ostrości obrazu. Odpowiednie wyostrzenie szczegółów zapewniają kontrolki okna dialogowego oraz specjalne filtry wyostrzające.

  Usuń artefakty JPEG

  Pozwala usunąć pewne artefakty, np. obwódki i aureole, które powstają wskutek zapisania obrazu z ustawieniem jakości JPEG.

 4. Jeśli szum luminancji koncentruje się w jednym lub dwóch kanałach, należy kliknąć przycisk Zaawansowane i wybrać odpowiedni kanał z menu Kanał. Poziom redukcji szumu w tym kanale należy określić za pomocą opcji Intensywność i Zachowaj szczegóły.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?