Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie grafiki zależnej od danych

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Używanie grafiki zależnej od danych podczas pracy z szablonami utworzonymi w programie Photoshop

Wyobraź sobie taki scenariusz:

Pracujesz dopiero przez tydzień i musisz utworzyć pięć wersji baneru internetowego różniących się tekstem i obrazami, mając jeden projekt szablonowy.

Czy wiesz, że grafika zależna od danych stanie się najlepszą metodą wykonywania zadań?

Wykonaj te kroki, aby uzyskać spójne projekty pomimo zmian tekstu i obrazów dzięki zastosowaniu zestawów danych:

 1. Utwórz podstawowy obiekt graficzny, który będzie pełnił funkcję szablonu. 

  Przy użyciu warstw oddziel elementy graficzne, które mają ulec zmianie.

 2. Zdefiniuj zmienne grafiki. Zmienne odpowiadają fragmentom obrazu, które ulegają zmianom.

 3. Utwórz i zaimportuj zestawy danych.Zestawy danych mogą zostać utworzone wewnątrz szablonu lub zaimportowane z pliku tekstowego.

 4. Wyświetl podgląd dokumenty dla poszczególnych zestawów danych. Zanim wyeksportujesz plik, sprawdź podgląd, aby upewnić się co do wyglądu obrazu wynikowego.

 5. Wygeneruj grafikę przez wyeksportowanie elementów z zastosowaniem danych. Zalecamy używanie formatu Photoshop (PSD).

  Tworzenie różnych wersji obrazu przy użyciu zmiennych w programie Photoshop
  Tworzenie różnych wersji obrazu przy użyciu zmiennych

Zmienne

Korzystając ze zmiennych, możesz definiować zmieniające się elementy szablonu obrazu. Istnieją trzy typy zmiennych.

Zmienne typu Widoczność pozwalają kontrolować wyświetlanie i ukrywanie zawartości warstw.

Zmienne typu Zastępowanie tekstu pozwalają zastępować wybrane ciągi znakowe warstwami tekstu.

Zmienne typu Zastępowanie pikseli odpowiadają za zastępowanie pikseli warstwy pikselami innych obrazów.

Uwaga:

Pracując z warstwą Tło, nie można definiować zmiennych.

Korzystanie ze zmiennych

 1. Wybierz polecenie Obraz > Zmienne > Definiuj.

 2. Wybierz z menu podręcznego Warstwa warstwę, której zawartość zostanie zdefiniowana jako zmienna.

 3. Wybierz co najmniej jeden typ zmiennej: Widoczność, Zastępowanie pikseli i Zastępowanie tekstu.

  Widoczność — pozwala wyświetlić lub ukryć zawartość warstwy albo grupy warstw.

  Zastępowanie pikseli — odpowiada za zastępowanie pikseli warstwy pikselami innych obrazów.

  Zastępowanie tekstu — zastępuje wybrane ciągi na warstwie tekstowej.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wprowadź nazwę zmiennej w polu Nazwa. Nazwy zmiennych mogą zaczynać się od litery, podkreślenia lub dwukropka. Nie mogą zawierać spacji ani znaków specjalnych innych niż kropki, dywizy, podkreślenia i dwukropki.

   Inna możliwość:

  • Aby połączyć warstwę, z menu rozwijanego Nazwa wybierz nazwę istniejącej zmiennej. Warstwy połączone z tą samą zmienną są wyświetlane obok menu Nazwa wraz z ikonami połączenia.

 5. Jeśli używasz zmiennych typu Zastępowanie pikseli, wykonaj te czynności.

  1. Wybierz preferowaną metodę skalowania obrazu zastępczego:
   • Metoda Zmieść pozwala tak zmienić wielkość obrazu, aby dopasować go do obwiedni i zachować proporcje.
   • Metoda Wypełnienie pozwala tak zmienić wielkość obrazu, aby wypełnił on obwiednię i zachował proporcje. W jednym z wymiarów krawędzie mogą się nakładać.
   • Metoda Bez zmian pozwala zachować rozmiar obrazu zastępczego. Krawędzie mogą się nakładać w obu wymiarach.
   • Metoda Zgodność pozwala tak zmienić wielkość obrazu, aby wypełnił obwiednię. Proporcje mogą nie zostać zachowane.
  2. Za pomocą uchwytu ikony wyrównania wybierz wyrównanie, które będzie stosowane przy umieszczaniu obrazu w obwiedni. (Ta opcja nie jest dostępna w przypadku metody Zgodność).
  3. Zaznacz opcję Przytnij do obwiedni, aby części obrazu wychodzące poza obwiednię zostały przycięte. Ta opcja jest dostępna pod warunkiem wybrania metody zastępowania Wypełnienie lub Bez zmian. (Ta opcja nie jest dostępna w przypadku metody Zgodność).
  Metoda Zmieść pozwala tak zmienić wielkość obrazu, aby dopasować go do obwiedni i zachować proporcje.
  Metoda Zmieść pozwala tak zmienić wielkość obrazu, aby dopasować go do obwiedni i zachować proporcje.

 6. Aby zdefiniować zmienne dla dodatkowej warstwy, wybierz nową warstwę z menu podręcznego Warstwa i kliknij przycisk OK.

  Obok nazw warstw zawierających zmienne są wyświetlane gwiazdki. W programie Photoshop przechodzenie między warstwami umożliwiają strzałki.

Zmienianie nazwy zmiennej

 1. Wybierz polecenie Obraz > Zmienne > Definiuj.

 2. Z menu podręcznego Warstwa wybierz warstwę zawierającą daną zmienną.

 3. Aby zmienić nazwę zmiennej, wprowadź nową nazwę w polu tekstowym Nazwa.

  Nazwy zmiennych muszą zaczynać się od litery, znaku podkreślenia lub dwukropka i nie mogą zawierać ani spacji, ani znaków specjalnych (poza kropkami, dywizami, znakami podkreślenia i średnikami).

 4. Aby usunąć zmienną, usuń jej zaznaczenie.

Zestawy danych

Zestaw danych jest to zbiór zmiennych i związanych z nimi danych. Każdy zestaw danych odpowiada innej wersji projektowanego obiektu graficznego.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Obraz > Zmienne > Zestawy danych.

  Inna możliwość:

  • Jeśli jest otwarte okno dialogowe Zmienne, wybierz z menu rozwijanego opcję Zestawy danych lub wybierz przycisk Dalej.
  Uwaga:

  Aby było można edytować domyślny zestaw danych, należy zdefiniować co najmniej jedną zmienną. 

 2. Utwórz nowy zestaw danych na podstawie bieżącego, używając przycisku nowego zestawu danych ().

 3. Wybierz zmienną z listy rozwijanej Nazwa.

 4. Edytuj dane zmiennej:

  • W przypadku zmiennych typu Widoczność możesz zaznaczyć opcję Widoczna albo Niewidoczna, co powoduje odpowiednio wyświetlanie lub ukrywanie zawartości warstwy.

  • W przypadku zmiennych Zastępowanie pikseli kliknij opcję Wybierz plik, po czym wybierz plik obrazu do zastąpienia. Aby zachować bieżący stan warstwy, przed zastosowaniem zestawu danych kliknij opcję Nie zastępuj.

  Uwaga:

  Jeśli wcześniej zostało przeprowadzone inne zastępowanie, opcja Nie zastępuj nie spowoduje przywrócenia oryginalnego stanu pliku.

  • W przypadku zmiennych typu Zastępowanie tekstu wprowadź ciąg znaków w polu Wartość.
 5. Zdefiniuj dodatkowe zestawy danych dla wszystkich wersji projektowanego obiektu graficznego.

Aby edytować zestaw danych, zmienić jego nazwę lub go usunąć, wybierz go z menu Zestaw danych i zmodyfikuj jego opcji. Ikony strzałek umożliwiają przechodzenie między różnymi zestawami danych. Aby usunąć zestaw danych, kliknij przycisk Usuń.

Podgląd lub stosowanie zestawu danych

Zawartość zestawu danych możesz zastosować do obrazu podstawowego, zachowując dane i zestawy danych.

Widok obrazu zmieni się zgodnie z wartościami zestawu danych. Używając opcji Podgląd, możesz wyświetlać poszczególne wersje zależne od zestawu danych.

Wybierz opcję Obraz > Zastosuj zestaw danych, a następnie wybierz zestaw danych z listy i obejrzyj podgląd obrazu w oknie dokumentu.

Aby zastosować zestaw danych, wybierz opcję Zastosuj. Jeśli chcesz tylko wyświetlić podgląd, nie zmieniając obrazu podstawowego, kliknij opcję Anuluj.

Aby zastosować zestaw danych lub wyświetlić jego podgląd, możesz też wybrać opcję Obraz > Zmienne > Zestawy danych i zaznaczyć pole wyboru Podgląd.

Uwaga:

Zastosowanie zestawu danych powoduje zastąpienie dokumentu jego zmienioną wersją.

Projektowanie grafiki z użyciem zestawów danych

Po zdefiniowaniu zmiennych i co najmniej jednego zestawu danych możesz wygenerować wsadowo obrazy na podstawie wartości zestawów danych. Wyniki są generowane jako pliki PSD.

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj > Zestawy danych jako pliki.

 2. Podaj nazwę bazową wszystkich generowanych plików. W razie potrzeby możesz utworzyć własny schemat nazywania plików.
 3. Kliknij przycisk Wybierz folder, a następnie wybierz katalog docelowy dla plików.

 4. Wybierz zestawy danych do wyeksportowania i kliknij przycisk OK.

Tworzenie zestawów danych w plikach zewnętrznych

Aby szybko utworzyć wiele zestawów danych, możesz zaimportować zewnętrzny plik tekstowy, który zawiera wszystkie informacje o zmiennych, umieszczając go w dokumencie PDF zawierających zmienne.

Jedną z dogodnych metod tworzenia takiego pliku jest wprowadzenie wszystkich danych do zwykłego pliku tekstowego lub arkusza programu Microsoft Excel i przekonwertowanie go na plik tekstowy rozdzielany znakami tabulacji lub przecinkami.

Użyj odpowiedniej składni zewnętrznego pliku tekstowego. Każdy wiersz zaczynający się od „Zmienna” lub „Wartość” odpowiada oddzielnemu wierszowi w pliku:

NazwaZmiennej1<sep>NazwaZmiennej2<sep> <sep>NazwaZmiennejN <nl> 
Wartość1-1<sep>Wartość2-1<sep><sep>WartośćN-1<nl> 
Wartość1-2<sep>Wartość2-2<sep><sep>WartośćN-2<nl> 
Wartość1-M<sep>Wartość2-M<sep><sep>WartośćN-M<nl>

Wszystkie nazwy zmiennych są wyświetlane w pierwszym wierszu, przy czym ich kolejność odpowiada kolejności wyświetlania ich wartości w wierszach kolejnych. Każdy wiersz kolejny reprezentuje zestaw danych, czyli wartości poszczególnych zmiennych.

Uwaga:

Aby umieścić kilka linijek tekstu w obrębie jednego wiersza w zestawie danych, należy ująć całość tekstu w podwójny cudzysłów oraz wstawić twarde znaki powrotu karetki w tych miejscach pliku rozdzielonego znakami tabulacji lub przecinkami, w których mają pojawić się odstępy.  

Zewnętrzny plik tekstowy Elementy składni

<sep>

Przecinki lub znaki tabulacji oddzielające poszczególne zmienne i wartości. W przypadku przecinka jest generowany plik CSV.

<nl>

Znak nowego wiersza kończący zestaw danych. Może to być znak wysuwu wiersza lub znak powrotu karetki.

„true” i „false”

Dozwolone wartości zmiennej typu Widoczność.

Spacje

Podczas analizowania pliku spacje wokół separatorów są usuwane, spacje między wyrazami w ciągach wartości są zachowywane, a spacje w wyrazach ujętych w cudzysłów (np. „jednego typu”) są zachowywane.

Podwójne cudzysłowy

Mogą one stanowić część wartości, jeśli poprzedzi się je takimi samymi cudzysłowami. Na przykład wpis „„B”” oznacza wartość „B”.

Jeśli tekst <sep> lub <nl> należy do wartości zmiennej, trzeba ująć całą taką wartość w podwójne cudzysłowy.

Wszystkie zmienne zdefiniowane w pliku PSD należy zdefiniować w pliku tekstowym. Jeśli tak nie zrobisz, powstanie błąd w przypadku niezgodności liczby zmiennych w pliku tekstowym a w dokumencie.

Przykładowy zestaw danych

Utwórz plik tekstowy przy użyciu szablonu kwiatów, który zawiera zmienne dla tulipanów i słoneczników. Może on mieć następującą postać:

{zawartość WystawaKwiatów.txt} 
Zmienna 1, Zmienna 2, Zmienna 3 
true, TULIPAN, c:\Moje dokumenty\tulipan.jpg 
false, SŁONECZNIK, c:\Moje dokumenty\słonecznik.jpg 
false, KALIA c:\Moje dokumenty\kalia.jpg 
true, FIOŁEK, c:\Moje dokumenty\fiołek.jpg
Uwaga:

Jeśli plik tekstowy znajduje się w tym samym folderze co plik obrazu, możesz użyć ścieżki względnej. Na przykład ostatni element w przykładzie może być następujący: true, FIOŁEK, fiołek.jpg.

Importowanie zestawu danych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Plik > Importuj > Zestawy danych zmiennych.

  Inna możliwość:

  • Wybierz polecenie Obraz > Zmienne > Zestawy danych, kliknij przycisk Importuj i przejdź do pliku tekstowego, który chcesz zaimportować.
 2. Ustaw opcje importu.

  • Użyj pierwszej kolumny jako nazwy zestawu danych — wartości w pierwszej kolumnie pliku tekstowego są traktowane jako nazwy zestawów danych. Gdy pole nie jest zaznaczone, zestawy uzyskują nazwy „Zestaw danych 1”, „Zestaw danych 2” itd.
  • Zastąp istniejące zestawy danych — pozwala usunąć wszystkie bieżące zestawy danych przed zaimportowaniem nowych.
 3. Ustaw kodowanie pliku tekstowego lub pozostaw ustawienie Automatyczne, a następnie kliknij przycisk OK.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?