Podręcznik użytkownika Anuluj

Informacje o obrazie

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Dowiedz się, jak za pomocą panelu Informacje przeglądać właściwości dokumentów i dane o ich stanie.

Tematyka tego artykułu:

Wyświetlanie informacji o pliku na pasku stanu dokumentu

Pasek stanu w dolnej części okna dokumentu zawiera różne ważne informacje o pliku, na przykład stopień aktualnego powiększenia, rozmiar pliku lub aktywnego obrazu oraz krótkie instrukcje dotyczące bieżącego narzędzia.

Uwaga:

Można też wyświetlić informacje o prawach autorskich do pliku. Informacje te obejmują standardowe dane na temat pliku oraz znaki wodne Digimarc. W programie Photoshop otwierane obrazy są skanowane automatycznie za pomocą wtyczki firmy Digimarc Wykryj znak wodny. Jeśli zostanie wykryty znak wodny, program Photoshop wyświetli na pasku tytułowym okna obrazu symbol praw autorskich, a także zaktualizuje pola dotyczące praw autorskich w oknie dialogowym Informacje o pliku.

 1. Kliknij trójkąt u dołu obramowania w oknie dokumentu.
  Sprawdzanie informacji o pliku przy użyciu nowego paska stanu dokumentu
  Sprawdzanie informacji o pliku przy użyciu nowego paska stanu dokumentu

 2. Wybierz opcję widoku z menu podręcznego:

  Rozmiar dokumentu: Informacje o ilości danych w obrazie.

  Profil dokumentu: Nazwa profilu koloru obrazu.

  Wymiary dokumentu: Wymiary obrazu.

  Tryb GPU: Wskazuje aktywny tryb GPU podczas korzystania z programu Photoshop.

  Skala pomiaru: Skala dokumentu.

  Wielkość magazynów: Informacje o ilości pamięci RAM i objętości dysku magazynującego użytych do opracowania obrazu.

  Wydajność: Odsetek czasu przypadający na samą operację — bez odczytu lub zapisu na dysku magazynującym.

  Czasochłonność: Czas wykonania ostatniej operacji.

  Bieżące narzędzie: Nazwa aktywnego narzędzia.

  Ekspozycja 32-bitowa: Ta opcja pozwala dostosować podgląd na monitorze do wymagań obrazów HDR o 32 bitach na kanał. Suwak opcji jest dostępny tylko wtedy, gdy w oknie dokumentu jest wyświetlany obraz HDR.

Uwaga:

Kliknij obszar informacji o pliku na pasku stanu, aby wyświetlić informacje o szerokości, wysokości, kanałach i rozdzielczości dokumentu. Aby wyświetlić szerokość i wysokość płytki, kliknij, trzymając wciśnięty klawisz Control (Windows) lub Command (macOS).

Otwieranie i używanie panelu Informacje

W panelu Informacje są wyświetlane informacje o pliku obrazu, a także bieżące dane wartości kolorów pod kursorem narzędzia. Jeśli informacje mają być widoczne podczas przeciągania kursora po obrazie, panel Informacje powinien być widoczny w przestrzeni roboczej.

 1. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić panel Informacje, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli zakładka panelu Informacje jest zadokowana razem z innymi panelami, kliknij tę zakładkę.

  • Wybierz polecenie Okno > Informacje. Informacje o pliku obrazu są wyświetlane u dołu panelu Informacje. Aby zmienić rodzaj wyświetlanych informacji, kliknij trójkąt w prawym górnym rogu panelu i z menu panelu wybierz polecenie Opcje panelu.

  Używanie wskaźnika trybu GPU aktywnego dokumentu w panelu Informacje
  Używanie wskaźnika trybu GPU aktywnego dokumentu w panelu Informacje

 2. Ustaw opcje dotyczące wyświetlania informacji w panelu Informacje, wykonując dowolną spośród następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Opcje panelu z menu panelu Informacje i określ opcje w oknie dialogowym Opcje panelu.

  • Kliknij ikonę kroplomierza i wybierz opcje wyświetlania z menu podręcznego. Za pomocą menu podręcznego można również określić, czy w panelu Informacje mają być wyświetlane wartości 8-, 16- czy 32-bitowe.

  • Kliknij ikonę współrzędnych kursora  i wybierz jednostki miary.

 3. Wybierz narzędzie.
 4. Przesuń lub przeciągnij kursor na obrazie, aby użyć narzędzia. W zależności od wybranego narzędzia mogą być wyświetlane następujące informacje:

  Wartości liczbowe koloru umieszczonego pod kursorem.

  Wyświetl współrzędne kursora x i y.

  Szerokość (Sz) i wysokość (W) zaznaczenia lub kształtu (podczas przeciągania); ewentualnie, szerokość i wysokość aktywnego zaznaczenia.

 5. (Opcjonalnie) Panel Informacje zawiera też opcje dostosowywania, które umożliwiają wyświetlanie informacji o trybie GPU. Aby otworzyć to okno, kliknij ikonę menu (trzy kreski) w panelu Informacje.

Zmienianie opcji panelu Informacje

 1. Kliknij trójkąt w prawym górnym rogu i wybierz z menu panelu Informacje polecenie Opcje panelu.
 2. W oknie dialogowym Opcje panelu wybierz jedną z następujących opcji wyświetlania pierwszego odczytu koloru:

  Kolor rzeczywisty

  Wyświetlane wartości odzwierciedlają bieżący tryb kolorów.

  Kolor podstawowy

  Wyświetlane wartości odzwierciedlają wyjściową przestrzeń kolorów obrazu.

  [Tryb kolorów]

  Wartości kolorów odzwierciedlają ten tryb koloru.

  Wszystkie farby

  Jest wyświetlany sumaryczny udział wszystkich farb CMYK piksela pod aktualną pozycją kursora zgodnie z wartościami ustawionymi w oknie dialogowym Ustawienia rozbarwień.

  Krycie

  Jest pokazywane zaczernienie bieżącej warstwy. Ta opcja nie dotyczy tła.

  Uwaga:

  Opcje odczytu można też ustawić, klikając ikonę kroplomierza w panelu Informacje. Oprócz opcji wymienionych wyżej można ustawić opcję określającą, czy mają być wyświetlane wartości 8-, 16- czy 32-bitowe.

 3. W obszarze Drugi odczyt koloru wybierz opcję z listy opisanej w kroku 2. W przypadku drugiego odczytu można również kliknąć ikonę kroplomierza w panelu Informacje i wybrać opcje odczytu z menu podręcznego.
  Kliknij ikonę kroplomierza i wybierz tryb odczytu z menu podręcznego.
  Kliknij ikonę kroplomierza i wybierz tryb odczytu z menu podręcznego.

 4. Wybierz jednostkę miary w obszarze Jednostki miary.
 5. W obszarze informacji Stan wybierz jedną z następujących opcji dotyczących wyświetlania informacji o pliku w panelu Informacje:

  Rozmiary dokumentów

  Ta opcja pozwala wyświetlić informacje o ilości danych w obrazu. Liczba po lewej stronie jest wielkością obrazu przygotowanego do druku. Jest to przybliżona wielkość zapisanego, spłaszczonego pliku w formacie Adobe Photoshop. Liczba po prawej stronie jest wielkością pliku wraz z warstwami i kanałami.

  Profil dokumentu

  Wyświetla nazwę profilu kolorów obrazu.

  Wymiary dokumentu

  Pozwala wyświetlić wymiary obrazu.

  Wielkość magazynów

  Ta opcja pozwala wyświetlić informacje o ilości pamięci RAM i objętości dysku magazynującego użytych do opracowania obrazu. Liczba po lewej stronie jest ilością pamięci używanej przez program do wyświetlania wszystkich otwartych obrazów. Liczba po prawej stronie jest ilością pamięci RAM, która będzie dostępna podczas opracowywania obrazów.

  Wydajność

  Ta opcja pozwala wyświetlić odsetek czasu przypadający na samą operację, a nie na odczyt lub zapis na dysku magazynującym. Jeśli ta wartość jest mniejsza niż 100%, program Photoshop korzysta z dysku magazynującego i działa wolniej.

  Czasochłonność

  Pozwala wyświetlić czas wykonania ostatniej operacji.

  Narzędzie bieżące

  Pozwala wyświetlić nazwę aktywnego narzędzia.

  Skala pomiaru

  Wyświetla skalę dokumentu.

 6. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Pokaż podpowiedzi narzędzi, aby u dołu panelu Informacje były wyświetlane podpowiedzi dotyczące wybranego narzędzia.
 7. Kliknij przycisk OK.
  Uwaga:

  Aby zmienić jednostkę miary, kliknij ikonę krzyżyka w menu panelu Informacje i wybierz jedną z opcji dostępnych w menu.

Zastosowania informacji z panelu Informacje

Panel Informacje zawiera dane o wartościach kolorów pod kursorem oraz, w zależności od używanego narzędzia, inne przydatne informacje. Panel Informacje zawiera ponadto podpowiedź dotyczącą bieżącego narzędzia i dane o stanie dokumentu. Może wyświetlać wartości 8-, 16- i 32-bitowe.

W panelu Informacje są wyświetlane następujące dane:

 • W zależności od wybranej opcji w panelu Informacje są wyświetlane wartości 8-, 16- lub 32-bitowe.

 • Gdy są wyświetlane wartości CMYK, a kolor pod kursorem nie należy do drukowalnej przestrzeni kolorów CMYK, na palecie obok wartości CMYK jest wyświetlany wykrzyknik.

 • Kiedy jest używane narzędzie Zaznaczanie prostokątne, w panelu Informacje są wyświetlane współrzędne kursora x i y, a także szerokość (Sz) i wysokość (W) bieżącego zaznaczenia.

 • Gdy jest używane narzędzie Kadrowanie lub Powiększanie, w panelu jest wyświetlana szerokość (Sz) i wysokość (W) ramki zaznaczenia. Ponadto jest wyświetlany kąt obrotu ramki kadrowania.

 • Gdy jest używane narzędzie Linia, Pióro albo Gradient lub jest przesuwane zaznaczenie, w panelu Informacje są wyświetlane współrzędne x i y punktu początkowego, zmiana współrzędnej x (DX), zmiana współrzędnej y (DY), kąt (A) oraz długość (D).

 • Gdy są używane polecenia przekształceń dwuwymiarowych, w panelu są wyświetlane wysokość (W), szerokość (Sz), kąt obrotu (A) oraz kąt nachylenia w poziomie (H) lub pionie (V).

 • Gdy jest używane dowolne okno dialogowe dopasowania kolorów (np. Krzywe), w panelu Informacje są wyświetlane wartości kolorów pikseli pod kursorem oraz próbkami kolorów przed zmianą i po niej.

 • Jeśli jest włączona opcja Pokaż podpowiedzi narzędzi, zaznaczenie narzędzia powoduje wyświetlenie wskazówek na jego temat.

 • W zależności od zaznaczonych opcji w panelu Informacje mogą być wyświetlane następujące informacje: rozmiar dokumentu, profil dokumentu, wymiary dokumentu, wielkości magazynów, wydajność, czas i nazwa bieżącego narzędzia.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?