Informacje o kanałach

Kanały są to obrazy w skali szarości, które służą do przechowywania różnego rodzaju informacji:

 • Kanały informacji o kolorze są tworzone automatycznie po otwarciu nowego obrazu. Liczba utworzonych kanałów kolorów zależy od trybu koloru obrazu (a nie od liczby jego warstw). Na przykład obraz RGB ma cztery domyślne kanały: po jednym dla każdego koloru głównego (są nimi: czerwony, zielony i niebieski) oraz kanał kompozytowy do edycji obrazu.

 • Kanały alfa służą do przechowywania zaznaczeń jako obrazów w skali szarości. Kanały alfa można dodawać w celu tworzenia i przechowywania masek — obiektów, które umożliwiają przekształcanie lub ochronę wybranych części obrazu. Zobacz Informacje o maskach i kanałach alfa.

 • Kanały kolorów dodatkowych wyznaczają dodatkowe klisze na potrzeby drukowania tuszami kolorów dodatkowych. Zobacz Informacje o kolorach dodatkowych.

  Obraz może zawierać nie więcej niż 56 kanałów. Wszystkie nowe kanały mają takie same wymiary i taką samą liczbę pikseli, jak obraz oryginalny.

  Wielkość pliku wymagana dla kanału zależy od zawartej w kanale ilości informacji o pikselach. Niektóre formaty plików (np. TIFF i Photoshop) umożliwiają kompresję informacji o kanałach i z tego powodu pozwalają na tworzenie mniejszych plików. Wielkość pliku bez kompresji — wraz z kanałami alfa i warstwami — jest wyświetlana z prawej strony paska stanu okna dokumentu (po wybraniu z menu podręcznego opcji Rozmiary dokumentów).

 

Uwaga:

Jeśli tylko plik może być zapisany w formacie obsługującym tryb kolorów obrazu, jego kanały kolorów zostają zachowane. Kanały alfa są zachowywane tylko wtedy, gdy plik jest zapisywany w formacie Photoshop, PDF, TIFF lub RAW. Format DCS 2.0 zachowuje jedynie kanały kolorów dodatkowych. Zapis danych w innym formacie może spowodować pominięcie informacji o kanałach.

Omówienie panelu Kanały

Panel Kanały zawiera wszystkie kanały obrazu, zaczynając od kanału kompozytowego (dla obrazów RGB, CMYK i Lab). Po lewej stronie nazwy kanału widoczna jest miniaturka zawartości kanału, automatycznie uaktualniana w czasie jego edycji.

Typy kanałów w programie Photoshop
Typy kanałów

A. Kanały kolorów B. Kanały kolorów dodatkowych C. Kanały alfa 

Wyświetlanie panelu Kanały

 1. Wybierz polecenie Okno > Kanały.

Zmiana rozmiaru miniaturek kanałów lub ich ukrywanie

 1. Wybierz polecenie Opcje panelu z menu panelu Kanały. Kliknij wybrany rozmiar miniaturki lub opcję Brak,która powoduje wyłączenie wyświetlania miniaturek.

  Wyświetlanie miniaturek jest wygodnym sposobem śledzenia zawartości kanału. Z drugiej jednak strony, wyłączenie miniaturek może zwiększyć wydajność.

Wyświetlanie lub ukrywanie kanału

Korzystając z panelu Kanały, można wyświetlić dowolną kombinację kanałów w oknie dokumentu. Na przykład, można oglądać jednocześnie kanał alfa i kanał kompozytowy, dzięki czemu można sprawdzić, jak zmiany w kanale alfa wpływają na cały obraz.

 1. Kliknij kolumnę z ikoną oka, umieszczoną po prawej stronie nazwy kanału, aby go wyświetlić lub ukryć. (Kliknięcie na kanale kompozytowym powoduje wyświetlenie wszystkich kanałów kolorów. Kanał kompozytowy jest wyświetlany za każdym razem, gdy widoczne są wszystkie kanały kolorów.)

  Uwaga:

  Aby wyświetlić lub ukryć kanały, przeciągnij wskaźnik myszy przez kolumnę oka w panelu Kanały.

Wyświetlanie kanałów kolorów w kolorze

Domyślnie, pojedyncze kanały są wyświetlane w skali szarości. W przypadku obrazów RGB, CMYK i Lab poszczególne kanały można oglądać w kolorze. (W obrazach Lab jedynie kanały typua i b są wyświetlane w kolorze.) Jeśli aktywny jest więcej niż jeden kanał, to kanały są zawsze wyświetlane w kolorze.

Ustawienie domyślne można zmienić tak, aby poszczególne kanały kolorów były wyświetlane w kolorze. Gdy kanał jest widoczny na obrazie, na lewo od niego jest w panelu wyświetlana ikona oka .

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Interfejs.

  • (Mac OS) Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Interfejs.

 2. Zaznacz opcję Kanały kolorów w kolorze i kliknij przycisk OK.

Zaznaczanie i edycja kanałów

W panelu Kanały można wybrać jeden kanał lub kilka kanałów. Nazwy wszystkich zaznaczonych lub aktywnych kanałów są podświetlane.

Zaznaczanie wielu kanałów w programie Photoshop
Zaznaczanie wielu kanałów

A. Niewidoczny i nie wybrany do edycji B. Widoczny, ale nie wybrany do edycji C. Widoczny i wybrany do edycji D. Wybrany do edycji, ale niewidoczny 
 • Aby zaznaczyć kanał, kliknij jego nazwę. Klikanie z wciśniętym klawiszem Shift zaznacza (lub usuwa zaznaczenie) kilku kanałów.
 • Aby edytować kanał zaznacz go a następnie użyj narzędzia do malowania lub edycji. Malowanie jest możliwe tylko na jednym kanale w danej chwili. Malowanie kolorem białym powoduje dodanie do kanału koloru o 100-procentowej intensywności. Malowanie kolorem szarym powoduje dodanie do kanału koloru o niższej intensywności. Malowanie kolorem czarnym powoduje całkowicie usunięcie koloru kanału.

Zmienianie układu lub nazw kanałów alfa i kanałów kolorów dodatkowych

Kanały dodatkowe i kanały alfa mogą być przenoszone nad domyślne kanały kolorów tylko w przypadku obrazu w trybie wielokanałowym (Obraz > Tryb > Wielokanałowy). Informacje o ograniczeniach tego trybu można znaleźć w artykule Tryb wielokanałowy.

 • Aby zmienić kolejność kanałów alfa lub kanałów dodatkowych, przeciągnij kanały w górę lub w dół w panelu Kanały. Po wyświetleniu grubej, czarnej linii w odpowiednim miejscu zwolnij przycisk myszy.

Uwaga:

Kolory dodatkowe są nadrukowywane w kolejności, w jakiej występują w panelu Kanały (od góry do dołu).

 • Aby zmienić nazwę kanału alfa lub kanału dodatkowego, kliknij ją dwukrotnie w panelu Kanały i wprowadź nową nazwę.

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie nowego kanału koloru dodatkowego.

Usuwanie kanału

Przed zapisaniem obrazu można usunąć z niego niepotrzebne kanały alfa i kanały dodatkowe. Złożone kanały alfa sprawiają, że obraz zajmuje znacznie więcej miejsca na dysku.

 1. W programie Photoshop zaznacz kanał w panelu Kanały i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Usuń  z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Przeciągnij nazwę kanału na ikonę Usuń.

  • Wybierz polecenie Usuń kanał z menu panelu Kanały.

  • Kliknij ikonę Usuń u dołu panelu, a następnie kliknij przycisk Tak.

  Uwaga:

  W przypadku usuwania kanału z pliku z warstwami widoczne warstwy są spłaszczane, a ukryte – pomijane. Jest to niezbędne, ponieważ usunięcie kanału powoduje przekształcenie obrazka na tryb Wielokanałowy, w którym nie są obsługiwane warstwy. Gdy usuwany jest kanał alfa, kanał koloru dodatkowego lub szybka maska, obraz nie ulega spłaszczeniu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online