Podręcznik użytkownika Anuluj

Edytowanie warstw wideo i animacji

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji
Uwaga:

W przypadku programu Photoshop starszego niż Photoshop CC niektóre funkcje omówione w tym artykule mogą być dostępne wyłącznie w wersji Photoshop Extended. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop.

Przekształcanie warstw wideo

Warstwy wideo można przekształcać tak samo jak wszystkie inne warstwy w programie Photoshop. Aby przekształcić warstwy wideo, należy wcześniej przekonwertować je na obiekty inteligentne.

 1. Wybierz warstwę wideo w panelu Oś czasu lub Warstwy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Przekształcanie swobodne. Użyj uchwytów w oknie dokumentu, aby przekształcić materiał wideo.
  • Wybierz polecenie Edycja > Przekształć i wybierz odpowiednie przekształcenie z podmenu.

  Jeśli warstwa wideo nie jest obiektem inteligentnym, program Photoshop spyta o konwersję.

Tworzenie nowych warstw wideo

Nowe warstwy wideo można tworzyć, dodając plik wideo jako nową warstwę. Można także utworzyć pustą warstwę wideo.

Otwórz plik wideo.

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz, zaznacz plik wideo i kliknij Otwórz.

Materiał wideo pojawi się na warstwie wideo w nowym dokumencie.

Dodawanie pliku wideo jako nowej warstwy wideo

 1. W przypadku aktywnego dokumentu sprawdź, czy panel Oś czasu znajduje się w trybie osi czasu.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Nowa warstwa wideo z pliku.
 3. Wybierz plik wideo lub plik z sekwencji obrazów i kliknij Otwórz.

Dodawanie pustej warstwy wideo

 1. W przypadku aktywnego dokumentu sprawdź, czy panel Oś czasu znajduje się w trybie osi czasu.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Nowa pusta warstwa wideo.

Określanie, kiedy warstwa pojawia się w wideo lub animacji

Istnieją różne metody pozwalające wskazać, kiedy warstwa ma się pojawiać w materiale wideo albo w animacji. Można np. przyciąć (ukryć) klatki na początku lub na końcu warstwy. Zmieni to położenie punktu początkowego i końcowego warstwy w animacji albo materiale wideo. (Pierwsza pojawiająca się klatka to punkt wejścia, a ostatnia klatka to punkt wyjścia). Można również przeciągnąć pasek czasu trwania całej warstwy na inną część osi czasu.

 1. Wybierz warstwę w panelu Oś czasu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wskazać punkt wejścia i punkt wyjścia warstwy, przeciągnij początek i koniec paska czasu trwania warstwy.
  • Przeciągnij pasek czasu trwania warstwy na tę część osi czasu, w której ma się pojawiać warstwa.
  Uwaga:

  Najlepsze rezultaty daje przeciąganie paska czasu trwania warstwy już po jego przycięciu.

  Przeciąganie paska czasu trwania warstwy w programie Photoshop
  Warstwy (w trybie osi czasu) z paskiem czasu trwania warstwy zaznaczonym do przeciągania

  • Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do klatki, która ma być nowym punktem wejścia lub punktem wyjścia. Z menu panelu wybierz polecenie Przytnij punkt początkowy warstwy do bieżącego czasu albo Przytnij punkt końcowy warstwy do bieżącego czasu.

  Skraca to czas trwania warstwy, ponieważ ukrywa klatki pomiędzy wskaźnikiem czasu bieżącego a punktem początkowym lub końcowym warstwy. (Ponowne rozciągnięcie końców paska czasu trwania warstwy pokazuje ukryte klatki).

  • Użyj klatek kluczowych, aby zmienić krycie warstwy w określonych punktach w czasie albo klatkach.
  Uwaga:

  Aby usunąć materiał filmowy z warstwy lub z kilku warstw, użyj polecenia Unieś obszar roboczy. Aby usunąć konkretny fragment ze wszystkich warstw wideo lub animacji, użyj polecenia Wydziel obszar roboczy.

Przycinanie lub przesuwanie warstwy wideo

Aby ukryć klatki na początku lub na końcu warstwy wideo lub animacji, przytnij warstwę. Aby ustawić początek lub koniec materiału wideo w innym czasie, przesuń warstwę wideo.

Uwaga:

Przesunięcie warstw wideo powoduje trwałe zmiany w przypadku zapisania pliku. Po przycięciu materiału wideo można go przywrócić, ponownie rozciągając końce paska czasu trwania warstwy.

 1. W panelu Warstwy lub Oś czasu zaznacz warstwę, którą chcesz edytować.

 2. Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do klatki (lub punktu w czasie), która będzie nowym punktem wejścia lub wyjścia.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji z menu panelu Oś czasu:

  Przenieś punkt początkowy warstwy na bieżący czas

  Nieodwracalnie przenosi początek warstwy do wskaźnika bieżącego czasu.

  Przenieś punkt końcowy warstwy na bieżący czas

  Nieodwracalnie przenosi koniec warstwy do wskaźnika bieżącego czasu.

  Przytnij punkt początkowy warstwy do bieżącego czasu

  Tymczasowo ukrywa fragment od wskaźnika bieżącego czasu do początku warstwy.

  Przytnij punkt końcowy warstwy do bieżącego czasu

  Tymczasowo ukrywa fragment od wskaźnika bieżącego czasu do końca warstwy.

Uwaga:

Klatki na warstwie lub warstwach można również ukryć za pomocą polecenia Unieś obszar roboczy. Aby ukryć określony fragment czasu trwania na wszystkich warstwach wideo lub animacji, można użyć polecenia Wydziel obszar roboczy.

Unoszenie obszaru roboczego

Na zaznaczonych warstwach można usunąć część materiału filmowego. Pozostanie po nim luka o takiej samej długości, jak usunięty fragment.

 1. Zaznacz warstwy, które chcesz edytować.
 2. W panelu Oś czasu ustaw obszar roboczy, aby określić czas trwania zaznaczonych warstw przeznaczony do pominięcia.

 3. Z menu panelu wybierz polecenie Unieś obszar roboczy.

Przed zastosowaniem opcji Unoszenie obszaru roboczego w programie Photoshop
Warstwy przed zastosowaniem polecenia Unieś obszar roboczy

Po zastosowaniu opcji Unoszenie obszaru roboczego w programie Photoshop
Warstwy po zastosowaniu polecenia Unieś obszar roboczy

Wydzielanie obszaru roboczego

Aby usunąć sekcje wideo i automatycznie usunąć lukę czasową, użyj polecenia Wydziel obszar roboczy. Pozostała zawartość zostanie skopiowana na nowe warstwy wideo.

 1. Zaznacz warstwy, które chcesz edytować.
 2. W panelu Oś czasu ustaw obszar roboczy, aby wskazać czas trwania wideo lub animacji przeznaczony do pominięcia.

 3. Z menu Animacja wybierz polecenie Wydziel obszar roboczy.

Dzielenie warstw wideo

Warstwę wideo można rozdzielić na dwie nowe warstwy w punkcie wskazanym wybraną klatką.

 1. Zaznacz warstwę wideo w panelu Oś czasu.

 2. Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do punktu w czasie lub numeru klatki, w którym chcesz podzielić warstwę wideo.
 3. Kliknij ikonę menu panelu i wybierz polecenie Rozdziel warstwę.

  Zaznaczona warstwa wideo zostanie powielona i pojawi się w panelu Oś czasu bezpośrednio nad oryginalną warstwą. Pierwotna warstwa zostanie przycięta od początku do wskaźnika czasu bieżącego, a warstwa powielona — od końca do wskaźnika czasu bieżącego.

Przed użyciem opcji Rozdziel warstwę w programie Photoshop
Oryginalna warstwa przed zastosowaniem polecenia Rozdziel warstwę

Po użyciu opcji Rozdziel warstwę w programie Photoshop
Dwie warstwy powstałe po użyciu polecenia Rozdziel warstwę.

Grupowanie warstw w materiale wideo lub animacji

Jeżeli do animacji lub wideo dodaje się wiele warstw, to warto uporządkować je w hierarchię przez pogrupowanie warstw. Program Photoshop zachowuje klatki w animacji lub wideo na zgrupowanych warstwach.

Można także zgrupować grupy warstw. Oprócz zagnieżdżenia warstw w bardziej złożoną hierarchię, zgrupowanie grupy warstw umożliwia jednoczesne animowanie krycia wszystkich zgrupowanych warstw. Na panelu Animacja jest wyświetlana grupa warstw z jedną, wspólną właściwością krycia.

Uwaga:

Grupowanie warstw wideo w programie Photoshop działa podobnie do wstępnego tworzenia kompozycji w programie Adobe After Effects.

 1. Na panelu Warstwy zaznacz przynajmniej dwie warstwy i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Warstwa > Grupuj warstwy.
  • Wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Konwertuj na obiekt inteligentny.

Rasteryzacja warstw wideo

Rasteryzacja warstwy wideo powoduje, że jest ona spłaszczana na kompozyt klatki zaznaczonej w panelu Animacja. Chociaż można zrasteryzować więcej niż jedną warstwę wideo w danej chwili, to klatkę bieżącą będzie można wybrać tylko dla najwyższej warstwy wideo.

 1. Zaznacz warstwę wideo na panelu Warstwy.
 2. W panelu Oś czasu przesuń wskaźnik czasu bieżącego do klatki, którą chcesz zachować po rasteryzacji warstwy wideo.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz polecenie Warstwa > Rasteryzuj > Wideo.
  • Wybierz polecenie Warstwa > Rasteryzuj > Warstwę.
  Uwaga:

  Aby zrasteryzować więcej niż jedną warstwę wideo naraz, zaznacz warstwy w panelu Warstwy. W najwyższej warstwie ustaw wskaźnik czasu bieżącego na klatkę, którą chcesz zachować, a następnie wybierz polecenie Warstwa > Rasteryzuj > Warstwy.

Samouczek wideo: Tworzenie animowanych plików GIF

W tym odcinku programu Photoshop Playbook dyrektor produktu Photoshop Bryan O'Neil Hughes wyjaśnia, jak tworzyć animowane pliki GIF.

Adobe Photoshop

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?