Podręcznik użytkownika Anuluj

Umieszczanie plików

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Polecenie Umieść pozwala dodać do dokumentu zdjęcie, kompozycję lub jakikolwiek inny plik obsługiwany przez program Photoshop w postaci obiektu inteligentnego. Obiekty inteligentne można skalować, umiejscawiać, pochylać, obracać lub zawijać bez pogarszania jakości obrazu.

Umieszczanie pliku w programie Photoshop

 1. Otwórz dokument programu Photoshop, w którym chcesz umieścić kompozycję lub zdjęcie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Photoshop) Wybierz polecenie Plik > Umieść, zaznacz plik, który ma zostać umieszczony, po czym kliknij przycisk Umieść.

  Uwaga:

  Można także przeciągnąć plik w systemie Windows lub Mac OS na otwarty obraz programu Photoshop.

  • (Bridge) Zaznacz plik i wybierz polecenie Plik > Umieść > W programie Photoshop.
 3. Jeśli umieszczanie dotyczy pliku PDF lub pliku pochodzącego z programu Illustrator (AI), pojawia się okno Umieść PDF. Zaznacz strony lub obrazy przeznaczone do umieszczenia, ustaw opcje przycinania, a następnie kliknij przycisk OK. Więcej informacji na temat opcji okna dialogowego Umieść PDF znajduje się w sekcji Umieszczanie plików PDF lub plików programu Illustrator w programie Photoshop.

  Umieszczona kompozycja pojawi się w obwiedni na środku obrazu programu Photoshop. Grafika zachowa oryginalny stosunek wymiarów, jednak kompozycje większe od obrazu programu Photoshop zostaną odpowiednio dopasowane.

  Uwaga:

  Oprócz polecenia Umieść można również użyć prostej metody kopiowania i wklejania, aby dodać grafikę programu Illustrator w postaci obiektu inteligentnego do dokumentu programu Photoshop. Zobacz Wklejanie kompozycji z programu Adobe Illustrator w programie Photoshop.

 4. (Opcjonalnie) Zmień położenie umieszczonej kompozycji lub przekształć ją, wykonując dowolną z następujących czynności:
  • Aby przesunąć umieszczoną kompozycję, ustaw kursor wewnątrz jej obwiedni i przeciągnąć. Można też przejść na pasek opcji i wprowadzić wartość X określającą odległość między środkiem kompozycji a lewą krawędzią obrazu. W polu Y określ odległość między punktem środkowym umieszczonej kompozycji i górną krawędzią obrazu.

  • Aby dokonać skalowania umieszczonej kompozycji, przeciągnij jeden z narożnych uchwytów obwiedni lub wpisz wartości dla wysokości i szerokości na pasku opcji. Przeciągając, można trzymać wciśnięty klawisz Shift w celu zachowania proporcji.

  • Aby obrócić umieszczoną kompozycję, ustaw kursor wewnątrz obwiedni (kursor przybierze kształt zakrzywionej strzałki) i przeciągnij ją lub przejdź na pasek opcji i wpisz kąt obrotu (w stopniach) w polu Obrót . Kompozycja jest obracana wokół punktu środkowego umieszczonej kompozycji. Aby zmienić położenie punktu środkowego, przeciągnij go w wybrane miejsce lub kliknij uchwyt na ikonie punktu środkowego na pasku opcji.

  • Aby pochylić umieszczoną kompozycję, wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), a następnie przeciągnij boczny uchwyt obwiedni.

  • Aby zawinąć umieszczoną kompozycję, wybierz polecenie Edycja > Przekształć > Zawijanie, a następnie wybierz opcję zawijania z menu podręcznego Styl zawijania dostępnego na pasku opcji.

   W przypadku wybrania z menu Styl zawijania opcji Własny przeciągnij punkty kontrolne, segment obwiedni lub siatki albo obszar siatki, aby zawinąć obraz.

 5. Umieszczając plik w formacie PDF, EPS lub pochodzący z programu Adobe Illustrator, można ustawić opcję Wygładzanie na pasku opcji zależnie od potrzeb. Aby w wyniku rasteryzacji nastąpiło wymieszanie pikseli krawędziowych, zaznacz opcję Wygładzanie. Aby uzyskać efekt wyraźnych przejść między pikselami krawędzi, usuń zaznaczenie opcji Wygładzanie.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zatwierdzić umieszczenie kompozycji na nowej warstwie, kliknij przycisk Zatwierdź na pasku opcji albo naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (macOS).

  • Kliknij przycisk Anuluj na pasku opcji lub naciśnij klawisz Esc, aby anulować operację umieszczania.

Umieszczanie plików PDF lub plików programu Illustrator w programie Photoshop

Umieszczając plik PDF lub plik pochodzący z programu Adobe Illustrator, można ustawić opcje umieszczania w oknie dialogowym Umieść PDF.

 1. Po otwarciu docelowego dokumentu programu Photoshop umieść w nim plik PDF lub plik programu Adobe Illustrator.
 2. Z menu Zaznacz w oknie dialogowym Umieść plik PDF wybierz opcję Strona lub Obrazy w zależności od tego, jakie elementy pliku PDF mają być importowane. Jeśli plik PDF zawiera wiele stron lub obrazów, kliknij miniaturkę strony przeznaczonej do umieszczenia.
  Uwaga:

  W menu Rozmiar miniaturki można zmienić wielkość miniaturek wyświetlanych w oknie podglądu. Opcja Zmieść stronę pozwala dopasować wielkość pojedynczej miniaturki do wymiarów okna podglądu. Jeśli w oknie znajduje się więcej elementów, jest wyświetlany pasek przewijania.

 3. W sekcji Opcje przejdź do menu Przytnij do i ustawi opcję przycięcia dokumentu (PDF lub AI):

  Obwiednia

  Ze strony jest wycinany najmniejszy prostokątny obszar, który zawiera wszystkie tekstowe i graficzne elementy strony. Ta opcja pozwala wyeliminować nadmierny biały obszar.

  Pole strony

  Zostaje zachowana oryginalna wielkość strony.

  Ramka kadrująca

  Z pliku PDF jest wycinany obszar kadrowania (ograniczony marginesami).

  Pole spadu

  Z pliku PDF jest wycinany obszar dotyczący spadu na potrzeby czynności introligatorskich, takich jak wycinanie, przycinanie czy zaginanie.

  Pole przycięcia

  Ze strony jest wycinany obszar, który wyznacza jej ostateczny, planowany rozmiar.

  Pole grafiki

  Ze strony jest wycinany obszar niezbędny do umieszczenia danych PDF w innej aplikacji.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Umieść PDF.
 5. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przejdź na pasek opcji i ustaw opcje przesunięcia, skalowania, pochylania, obracania, zawijania lub wygładzania.
 6. Kliknij przycisk Zatwierdź , aby umieścić kompozycję w postaci obiektu inteligentnego na nowej warstwie dokumentu docelowego.

Wklejanie kompozycji z programu Adobe Illustrator w programie Photoshop

Istnieje możliwość skopiowania kompozycji z programu Adobe Illustrator i wklejenia jej do programu Photoshop.

 1. W programie Adobe Illustrator, określ preferencje dla zachowania funkcji kopiowania i wklejania
  • Aby kompozycja wklejana w dokumencie programu Photoshop została automatycznie zrasteryzowana, przejdź do okna preferencji Obsługa plików i schowek i wyłącz w nim opcje PDF i AICB (Brak obsługi przezroczystości).

  • Aby kompozycja została wklejona jako obiekt inteligentny, obraz zrasteryzowany, ścieżka lub warstwa kształtu, przejdź do okna preferencji Obsługa plików i schowek i włącz w nim opcje PDF i AICB (Brak obsługi przezroczystości).

 2. Otwórz plik w programie Adobe Illustrator, zaznacz kompozycję przeznaczoną do skopiowania, po czym wybierz polecenie Edycja > Kopiuj.
 3. Otwórz docelowy dokument w programie Photoshop i wybierz polecenie Edycja > Wklej.
  Uwaga:

  Jeśli w preferencjach obsługi plików i schowka programu Adobe Illustrator są wyłączone opcje PDF i AICB (Brak obsługi przezroczystości), wklejana kompozycja jest automatycznie rasteryzowana. Kolejne punkty opisywanej procedury można pominąć.

 4. W oknie dialogowym Wklej określ sposób wklejania kompozycji i kliknij przycisk OK:

  Obiekt inteligentny

  Kompozycja jest wklejana jako wektorowy obiekt inteligentny, który może być skalowany, przekształcany lub przesuwany bez pogarszania jakości obrazu. Wraz z umieszczeniem kompozycji jej plik danych jest osadzany w dokumencie programu Photoshop, na osobnej warstwie.

  Piksele

  Kompozycja jest wklejana w postaci pikseli, które przed rasteryzacją i umieszczeniem na osobnej warstwie dokumentu programu Photoshop mogą być skalowane, przekształcane i przesuwane.

  Ścieżka

  Kompozycja jest wklejana jako ścieżka, która może być edytowana za pomocą narzędzi z grupy Pióro, jak również narzędzia Zaznaczanie ścieżki i narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie. Ścieżka jest wklejana do tej warstwy, która jest zaznaczona w panelu Warstwy.

  Warstwa kształtu

  Kompozycja jest wklejana jako nowa warstwa kształtu (warstwa zawierająca ścieżkę wypełnioną kolorem narzędzia).

 5. Jeśli w oknie dialogowym Wklej zaznaczono opcję Obiekt inteligentny lub Piksele, można użyć dowolnych przekształceń, a następnie nacisnąć klawisz Enter lub Return, aby umieścić kompozycję.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto