Polecenie Umieść pozwala dodać do dokumentu zdjęcie, kompozycję lub jakikolwiek inny plik obsługiwany przez program Photoshop w postaci obiektu inteligentnego. Obiekty inteligentne można skalować, umiejscawiać, pochylać, obracać lub zawijać bez pogarszania jakości obrazu.

Umieszczanie pliku w programie Photoshop

 1. Otwórz dokument programu Photoshop, w którym chcesz umieścić kompozycję lub zdjęcie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Photoshop) Wybierz polecenie Plik > Umieść, zaznacz plik, który ma zostać umieszczony, po czym kliknij przycisk Umieść.

  Uwaga:

  Można także przeciągnąć plik w systemie Windows lub macOS na otwarty obraz programu Photoshop.

  • (Bridge) Zaznacz plik i wybierz polecenie Plik > Umieść > W programie Photoshop.
 3. Jeśli umieszczanie dotyczy pliku PDF lub pliku pochodzącego z programu Illustrator (AI), pojawia się okno Umieść PDF. Zaznacz strony lub obrazy przeznaczone do umieszczenia, ustaw opcje przycinania, a następnie kliknij przycisk OK. Więcej informacji na temat opcji okna dialogowego Umieść PDF znajduje się w sekcji Umieszczanie plików PDF lub plików programu Illustrator w programie Photoshop.

  Umieszczona kompozycja pojawi się w obwiedni na środku obrazu programu Photoshop. Grafika zachowa oryginalny stosunek wymiarów, jednak kompozycje większe od obrazu programu Photoshop zostaną odpowiednio dopasowane.

  Uwaga:

  Oprócz polecenia Umieść można również użyć prostej metody kopiowania i wklejania, aby dodać grafikę programu Illustrator w postaci obiektu inteligentnego do dokumentu programu Photoshop. Zobacz Wklejanie kompozycji z programu Adobe Illustrator w programie Photoshop.

 4. (Opcjonalnie) Zmień położenie umieszczonej kompozycji lub przekształć ją, wykonując dowolną z następujących czynności:
  • Aby przesunąć umieszczoną kompozycję, ustaw kursor wewnątrz jej obwiedni i przeciągnąć. Można też przejść na pasek opcji i wprowadzić wartość X określającą odległość między środkiem kompozycji a lewą krawędzią obrazu. W polu Y określ odległość między punktem środkowym umieszczonej kompozycji i górną krawędzią obrazu.

  • Aby dokonać skalowania umieszczonej kompozycji, przeciągnij jeden z narożnych uchwytów obwiedni lub wpisz wartości dla wysokości i szerokości na pasku opcji. Przeciągając, można trzymać wciśnięty klawisz Shift w celu zachowania proporcji.

  • Aby obrócić umieszczoną kompozycję, ustaw kursor wewnątrz obwiedni (kursor przybierze kształt zakrzywionej strzałki) i przeciągnij ją lub przejdź na pasek opcji i wpisz kąt obrotu (w stopniach) w polu Obrót . Kompozycja jest obracana wokół punktu środkowego umieszczonej kompozycji. Aby zmienić położenie punktu środkowego, przeciągnij go w wybrane miejsce lub kliknij uchwyt na ikonie punktu środkowego na pasku opcji.

  • Aby pochylić umieszczoną kompozycję, wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (macOS), a następnie przeciągnij boczny uchwyt obwiedni.

  • Aby zawinąć umieszczoną kompozycję, wybierz polecenie Edycja > Przekształć > Wypaczanie, a następnie wybierz opcję zawijania z menu podręcznego Styl wypaczania dostępnego na pasku opcji.

   W przypadku wybrania z menu Styl wypaczania opcji Własny przeciągnij punkty kontrolne, segment obwiedni lub siatki albo obszar siatki, aby wypaczyć obraz.

 5. Umieszczając plik w formacie PDF, EPS lub pochodzący z programu Adobe Illustrator, można ustawić opcję Wygładzanie na pasku opcji zależnie od potrzeb. Aby w wyniku rasteryzacji nastąpiło wymieszanie pikseli krawędziowych, zaznacz opcję Wygładzanie. Aby uzyskać efekt wyraźnych przejść między pikselami krawędzi, usuń zaznaczenie opcji Wygładzanie.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zatwierdzić umieszczenie kompozycji na nowej warstwie, kliknij przycisk Zatwierdź na pasku opcji albo naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (macOS).

  • Kliknij przycisk Anuluj na pasku opcji lub naciśnij klawisz Esc, aby anulować operację umieszczania.

Umieszczanie plików PDF lub plików programu Illustrator w programie Photoshop

Umieszczając plik PDF lub plik pochodzący z programu Adobe Illustrator, można ustawić opcje umieszczania w oknie dialogowym Umieść PDF.

 1. Po otwarciu docelowego dokumentu programu Photoshop umieść w nim plik PDF lub plik programu Adobe Illustrator.
 2. Z menu Zaznacz w oknie dialogowym Umieść plik PDF wybierz opcję Strona lub Obrazy w zależności od tego, jakie elementy pliku PDF mają być importowane. Jeśli plik PDF zawiera wiele stron lub obrazów, kliknij miniaturkę strony przeznaczonej do umieszczenia.

  Uwaga:

  W menu Rozmiar miniaturki można zmienić wielkość miniaturek wyświetlanych w oknie podglądu. Opcja Zmieść stronę pozwala dopasować wielkość pojedynczej miniaturki do wymiarów okna podglądu. Jeśli w oknie znajduje się więcej elementów, jest wyświetlany pasek przewijania.

 3. W sekcji Opcje przejdź do menu Przytnij do i ustawi opcję przycięcia dokumentu (PDF lub AI):

  Obwiednia

  Ze strony jest wycinany najmniejszy prostokątny obszar, który zawiera wszystkie tekstowe i graficzne elementy strony. Ta opcja pozwala wyeliminować nadmierny biały obszar.

  Pole strony

  Zostaje zachowana oryginalna wielkość strony.

  Ramka kadrująca

  Z pliku PDF jest wycinany obszar kadrowania (ograniczony marginesami).

  Pole spadu

  Z pliku PDF jest wycinany obszar dotyczący spadu na potrzeby czynności introligatorskich, takich jak wycinanie, przycinanie czy zaginanie.

  Pole przycięcia

  Ze strony jest wycinany obszar, który wyznacza jej ostateczny, planowany rozmiar.

  Pole grafiki

  Z pliku PDF jest wycinany obszar niezbędny do umieszczenia danych PDF w innej aplikacji.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Umieść PDF.
 5. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przejdź na pasek opcji i ustaw opcje przesunięcia, skalowania, pochylania, obracania, zawijania lub wygładzania.
 6. Kliknij przycisk Zatwierdź , aby umieścić kompozycję w postaci obiektu inteligentnego na nowej warstwie dokumentu docelowego.

Wklejanie kompozycji z programu Adobe Illustrator w programie Photoshop

Istnieje możliwość skopiowania kompozycji z programu Adobe Illustrator i wklejenia jej do programu Photoshop.

 1. W programie Adobe Illustrator, określ preferencje dla zachowania funkcji kopiowania i wklejania
  • Aby kompozycja wklejana w dokumencie programu Photoshop została automatycznie zrasteryzowana, przejdź do okna preferencji Obsługa plików i schowek i wyłącz w nim opcje PDF i AICB (Brak obsługi przezroczystości).

  • Aby kompozycja została wklejona jako obiekt inteligentny, obraz zrasteryzowany, ścieżka lub warstwa kształtu, przejdź do okna preferencji Obsługa plików i schowek i włącz w nim opcje PDF i AICB (Brak obsługi przezroczystości).

 2. Otwórz plik w programie Adobe Illustrator, zaznacz kompozycję przeznaczoną do skopiowania, po czym wybierz polecenie Edycja > Kopiuj.
 3. Otwórz docelowy dokument w programie Photoshop i wybierz polecenie Edycja > Wklej.

  Uwaga:

  Jeśli w preferencjach obsługi plików i schowka programu Adobe Illustrator są wyłączone opcje PDF i AICB (Brak obsługi przezroczystości), wklejana kompozycja jest automatycznie rasteryzowana. Kolejne punkty opisywanej procedury można pominąć.

 4. W oknie dialogowym Wklej określ sposób wklejania kompozycji i kliknij przycisk OK:

  Obiekt inteligentny

  Kompozycja jest wklejana jako wektorowy obiekt inteligentny, który może być skalowany, przekształcany lub przesuwany bez pogarszania jakości obrazu. Wraz z umieszczeniem kompozycji jej plik danych jest osadzany w dokumencie programu Photoshop, na osobnej warstwie.

  Piksele

  Kompozycja jest wklejana w postaci pikseli, które przed zrasteryzowaniem i umieszczeniem na osobnej warstwie dokumentu programu Photoshop mogą być skalowane, przekształcane i przesuwane.

  Ścieżka

  Kompozycja jest wklejana jako ścieżka, która może być edytowana za pomocą narzędzi z grupy Pióro, jak również narzędzia Zaznaczanie ścieżki i narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie. Ścieżka jest wklejana do tej warstwy, która jest zaznaczona w panelu Warstwy.

  Warstwa kształtu

  Kompozycja jest wklejana jako nowa warstwa kształtu (warstwa zawierająca ścieżkę wypełnioną kolorem narzędzia).

 5. Jeśli w oknie dialogowym Wklej zaznaczono opcję Obiekt inteligentny lub Piksele, można użyć dowolnych przekształceń, a następnie nacisnąć klawisz Enter lub Return, aby umieścić kompozycję.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online