Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie

Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do przeglądania w Internecie znacznie różni się od zarządzania kolorami dokumentów, które mają być drukowane. W przypadku druku użytkownik ma znacznie większą kontrolę nad wyglądem ostatecznego dokumentu. Natomiast w przypadku publikacji online dokument jest wyświetlany na różnych monitorach (nie zawsze skalibrowanych) i za pomocą różnych systemów graficznych, co znacznie utrudnia utrzymanie spójności kolorów.

W przypadku dokumentów, które będą wyświetlane wyłącznie w Internecie, firma Adobe zaleca korzystanie z przestrzeni kolorów sRGB. Przestrzeń sRGB jest domyślną przestrzenią roboczą przy większości ustawień kolorów oferowanych przez firmę Adobe. Warto jednak sprawdzić, czy opcja sRGB jest faktycznie zaznaczona. Znajduje się ona w oknie dialogowym Ustawienia kolorów (Photoshop, Illustrator, InDesign) lub w preferencjach Zarządzanie kolorami (Acrobat). Jeśli roboczą przestrzenią kolorów jest sRGB, każdy nowo utworzony obraz RGB korzysta z tej właśnie przestrzeni.

Podczas pracy z obrazami, w których osadzono inny profil kolorów niż sRGB, przed zapisaniem ich w wersji przygotowanej do wyświetlania w Internecie przekonwertuj kolory na przestrzeń sRGB. Aby po otwarciu obrazu aplikacja automatycznie konwertowała kolory na przestrzeń sRGB, wybierz regułę zarządzania kolorami RGB o nazwie „Konwersja do przestrzeni roboczej”. (Upewnij się, że przestrzeń robocza RGB jest ustawiona na wartość sRGB). W programach Photoshop i InDesign można ręcznie przekonwertować kolory na przestrzeń sRGB za pomocą polecenia Edycja > Konwersja do profilu.

Uwaga:

W programie InDesign polecenie Konwersja do profilu obsługuje tylko konwersję kolorów obiektów natywnych. Nie obsługuje natomiast obiektów umieszczonych.

Zarządzanie kolorami dokumentów PDF przeznaczonych do wyświetlania w Internecie

W eksportowanych plikach PDF można osadzać profile kolorów. Pliki PDF z osadzonymi profilami kolorów gwarantują prawidłowe odtwarzanie kolorów w programie Acrobat 4.0 (lub nowszej wersji), jeśli program ten korzysta z prawidłowo skonfigurowanego systemu zarządzania kolorami.

Osadzanie profilów kolorów zwiększa rozmiary plików PDF. Profile RGB są na ogół niewielkie (około 3 KB); natomiast profile CMYK mogą osiągać rozmiary od 0,5 do 2 MB.

Zarządzanie kolorami dokumentów HTML przeznaczonych do wyświetlania online

Wiele przeglądarek internetowych nie obsługuje zarządzania kolorami. Nawet jeśli przeglądarka obsługuje zarządzanie kolorami, funkcja taka będzie działać poprawnie tylko w systemie, w którym skalibrowano monitor. Ponadto bardzo niewiele stron internetowych zawiera obrazy z osadzonymi profilami. W pewnych ściśle kontrolowanych środowiskach, takich wewnętrzna sieć (intranet) studia projektowego, można osiągnąć pełne lub częściowe zarządzanie kolorami obrazów na stronach HTML. Wymaga to wyposażenia wszystkich pracowników w przeglądarki obsługujące zarządzanie kolorami oraz skalibrowania wszystkich monitorów.

Przybliżony wygląd kolorów na nieskalibrowanych monitorach można uzyskać za pomocą przestrzeni kolorów sRGB. Ponieważ jednak w przypadku takich monitorów kolory są odtwarzane bardzo różnie, należy się liczyć z dużym marginesem błędu przybliżenia.