Tworzenie i edytowanie szybkiej maski

Praca w trybie szybkiej maski ułatwia tworzenie i edytowanie zaznaczeń. Maska ta powstaje przez dodawanie i odejmowanie względem istniejącego zaznaczenia. Maskę można utworzyć od początku do końca w trybie Szybkiej maski. Kolor odróżnia obszary chronione i nie chronione. Po opuszczeniu trybu szybkiej maski niechronione obszary stają się zaznaczeniem.

Uwaga:

Podczas pracy w trybie szybkiej maski w panelu Kanały pojawia się tymczasowy kanał szybkiej maski. Niezależnie od tego, wszystkie operacje edycyjne mogą być wykonywane w oknie obrazka.

 1. Zaznacz fragment obrazu za pomocą dowolnego narzędzia do zaznaczania.
 2. Kliknij przycisk trybu Szybka maska  w przyborniku.

  Obszary znajdujące się na zewnątrz zaznaczenia są chronione kolorową nakładką (co przypomina ochronę zdjęć za pomocą taśmy rubinowej, stosowanej w tradycyjnej fotografii). Zaznaczone obszary nie są chronione przez tę maskę. Domyślnie, w trybie szybkiej maski chronione obszary są kolorowane za pomocą czerwonej „folii” z 50% kryciem.

  Tryb standardowy i tryb szybkiej maski w programie Photoshop
  Zaznaczanie w trybach standardowym i szybkiej maski

  A. Tryb standardowy B. Tryb szybkiej maski C. Białe zaznaczone piksele w miniaturce kanału D. Rubinowa nakładka chroni obszar poza zaznaczeniem. W miniaturce kanału niezaznaczone piksele są czarne. 
 3. W celu edycji maski z przybornika wybierz narzędzie do malowania. Próbki na palecie automatycznie stają się czarno-białe.
 4. Pomaluj na biało, aby zaznaczyć większy obszar obrazka (kolorowa nakładka znika z obszarów pomalowanych na biało). Aby odznaczyć obszary, zamaluj je na czarno (kolorowa nakładka pojawia się na obszarach malowanych na czarno). Malowanie kolorem szarym lub innym daje w efekcie obszar półprzezroczysty, bardzo użyteczny przy wtapianiu i wygładzaniu. (Po wyłączeniu trybu szybkiej maski obszary półprzezroczyste mogą wydawać się niezaznaczone, ale mimo to są zaznaczone).

  Malowanie w trybie szybkiej maski w programie Photoshop
  Malowanie w trybie szybkiej maski

  A. Pierwotne zaznaczenie i zaznaczenie w trybie szybkiej maski z zielonym jako kolorem maskującym B. Malowanie na biało w trybie szybkiej maski powiększa obszar zaznaczenia C. Malowanie na czarno w trybie szybkiej maski zmniejsza obszar zaznaczenia 
 5. Kliknij przycisk Tryb standardowy , umieszczony w przyborniku, aby wyłączyć szybką maskę i wrócić do oryginalnego obrazu. Krawędź zaznaczenia otoczy nie chronione obszary szybkiej maski.

  Oznacza to, że jeśli wygładzona maska zostanie przekształcona na zaznaczenie, linia krawędzi będzie biegła pomiędzy czarnymi i białymi pikselami maski gradientu. Kontur zaznaczenia wskazuje granicę między pikselami zaznaczonymi w większym stopniu niż 50% a pikselami zaznaczonymi w mniejszym stopniu niż 50%.

 6. Zastosuj wymagane zmiany do obrazu. Zmiany dotyczą wyłącznie zaznaczonego obszaru.
 7. Aby wyłączyć zaznaczenie, wybierz opcję Zaznaczanie > Usuń zaznaczenie.

  Uwaga:

  Tymczasową maskę można przekształcić w trwały kanał alfa, przechodząc do trybu standardowego i wybierając polecenie Zaznacz > Zapisz zaznaczenie.

Zmienianie opcji trybu szybkiej maski

 1. Kliknij dwukrotnie przycisk Tryb szybkiej maski , umieszczony w przyborniku.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji wyświetlania:

  Obszary zamaskowane

  Obszary zamaskowane są czarne (nieprzezroczyste), a obszary zaznaczone — białe (przezroczyste). Malowanie kolorem czarnym powiększa obszary zamaskowane; malowanie białym powiększa obszary zaznaczone. Gdy ta opcja jest zaznaczona, przycisk Szybka maska w przyborniku jest wyświetlany w postaci białego okręgu na szarym tle .

  Obszary zaznaczone

  Obszary zamaskowane są białe (przezroczyste), a obszary zaznaczone — czarne (nieprzezroczyste). Malowanie kolorem białym powiększa obszary zamaskowane; malowanie czarnym powiększa obszary zaznaczone. Gdy opcja ta jest zaznaczona, przycisk Edytuj w trybie szybkiej maski jest wyświetlany w przyborniku w postaci szarego okręgu na białym tle .

  Uwaga:

  Aby przechodzić między opcjami Obszary zamaskowane i Obszary zaznaczone, należy posłużyć się przyciskiem Edytuj w trybie szybkiej maski z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 3. Aby wybrać nowy kolor maski, kliknij pole kolorów i wybierz nowy kolor.
 4. Aby zmienić krycie, należy wprowadzić wartość z przedziału od 0% do 100%.

  Ustawienia koloru i krycia dotyczą jedynie wyglądu maski i nie wpływają na stopień ochrony obszarów pod nią umieszczonych. Zmiana tych ustawień może uczynić maskę bardziej widoczną względem kolorów obrazu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online