Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast

Użycie dopasowania Jasność/Kontrast to najłatwiejsza metoda wprowadzania prostych korekt zakresu tonalnego obrazu. Przesunięcie suwaka jasności w prawo powoduje zwiększenie wartości tonów i rozszerzenie obszaru świateł, a przesunięcie go w lewo—zmniejszenie wartości tonów i rozszerzenie obszarów cieni. Suwak kontrastu umożliwia zmniejszanie i zwiększanie zakresu tonów obrazu.

W trybie normalnym polecenie Jasność/Kontrast zapewnia proporcjonalne (nieliniowe) dopasowania warstw obrazu, podobne do dopasowań uzyskiwanych za pomocą dopasowań Poziomy i Krzywe. Gdy jest zaznaczona opcja Użyj dziedziczenia, działanie dopasowania Jasność/Kontrast polega na zwykłym zwiększaniu lub zmniejszaniu wartości pikseli w odpowiedzi na zmiany jasności. Takie działanie może powodować przycinanie lub utratę szczegółów obrazu, dlatego używanie polecenia Jasność/Kontrast w trybie dziedziczenia nie jest zalecane w przypadku zdjęć. Może ono jednak być przydatne podczas edytowania masek lub obrazów używanych w badaniach naukowych.

Uwaga:

Opcja Użyj dziedziczenia jest zaznaczana automatycznie podczas edycji warstw dopasowania, które utworzono w starszych wersjach programu Photoshop.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Jasność/Kontrast w panelu Dopasowania.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Jasność/Kontrast. W oknie dialogowym Nowa warstwa kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Można też wybrać polecenie Obraz > Dopasowania > Jasność/Kontrast. Używanie tej metody powoduje stosowanie dopasowań bezpośrednio do warstwy obrazu i usuwanie informacji z obrazu.

 2. W panelu Właściwości przeciągnij odpowiednie suwaki, aby dopasować jasność i kontrast.

  Przesunięcie suwaka w lewo powoduje zmniejszenie wartości, a w prawo — jej zwiększenie. Liczby na prawych końcach suwaków wskazują aktualną wartość jasności lub kontrastu. Jasność może zmieniać się w zakresie od ‑150 do +150, a kontrast w zakresie od ‑50 do +100.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online