Podręcznik użytkownika Anuluj

Formatowanie znaków

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Atrybuty tekstu można ustawić przed wpisaniem znaków lub zmienić w celu zmiany wyglądu wybranych znaków na warstwie tekstowej.

Znaki przeznaczone do zmiany trzeba najpierw zaznaczyć. Zaznaczenie może obejmować jeden znak, kilka znaków lub wszystkie znaki warstwy.

Uwaga:

Funkcje programu Photoshop związane z tekstem są pokrótce opisane w artykule Dodawanie tekstu do obrazów.

Zaznaczanie znaków

 1. Aby zaznaczyć warstwę znaków, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz narzędzie Przesuwanie i kliknij dwukrotnie warstwę tekstu w obszarze roboczym.
  • Wybierz narzędzie Tekst poziomy lub Tekst pionowy . Zaznacz warstwę tekstu w panelu Warstwy lub kliknij w tekście. Spowoduje to automatyczne zaznaczenie warstwy tekstu.
 2. Umieść punkt wstawiania w tekście i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij, aby zaznaczyć jeden lub kilka znaków.
  • Kliknij w tekście, a następnie kliknij, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift, aby zaznaczyć zakres znaków.
  • Wybierz polecenie Zaznacz > Wszystko, aby zaznaczyć wszystkie znaki warstwy.
  • Kliknij dwukrotnie wyraz, aby go zaznaczyć. Kliknij trzykrotnie wiersz, aby go zaznaczyć. Kliknij czterokrotnie akapit, aby go zaznaczyć. Kliknij pięciokrotnie gdziekolwiek w bloku tekstu, aby zaznaczyć wszystkie znaki wewnątrz obwiedni.
  • Aby zaznaczyć znaki za pomocą klawiszy strzałek, kliknij w tekście, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i naciśnij klawisz strzałki w lewo lub strzałki w prawo. Aby użyć klawiszy do zaznaczania wyrazów, naciśnij klawisze Shift+Ctrl (Windows) lub Shift+ Command (macOS), a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawo lub strzałki w lewo.
 3. Aby zaznaczyć wszystkie znaki warstwy bez umieszczania punktu wstawiania w tekście, zaznacz warstwę tekstową w panelu Warstwy i kliknij dwukrotnie ikonę tekstu warstwy.
  Uwaga:

  Zaznaczanie i formatowanie znaków na warstwie tekstowej powoduje uaktywnienie narzędzia Tekst w trybie edycji.

Omówienie panelu Typografia i skrótów dynamicznych

W panelu Typografia znajdują się opcje formatowania znaków. Niektóre opcje formatowania są także dostępne na pasku opcji.

Panel Typografia można wyświetlić, wykonując jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Okno > Znak lub kliknij zakładkę panelu Typografia, jeśli jest on widoczny, ale nie aktywny.

 • Wybierz narzędzie do edycji tekstu i kliknij przycisk na pasku opcji panelu.

  Aby ustawić opcję w panelu Typografia, wybierz wartość z menu podręcznego po prawej stronie opcji. W przypadku opcji o wartościach liczbowych można ustawiać wartości za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół lub edytować wartości bezpośrednio w polach tekstowych. Gdy wartość jest wprowadzana bezpośrednio, klawisz Enter lub Return służy do jej zatwierdzenia, klawisze Shift + Enter lub Shift + Return — do jej zatwierdzenia i podświetlenia pola edycji, a klawisz Tab — do jej zatwierdzenia i przejścia do kolejnego pola tekstowego w panelu.

Uwaga:

Aby udostępnić opcję Ustaw Tsume w panelu Typografia, zaznacz opcję Ustaw opcje tekstu azjatyckiego w preferencjach tekstu.

W menu panelu Typografia są dostępne dodatkowe polecenia i opcje. Aby użyć tego menu, kliknij trójkąt w prawym górnym rogu panelu.

Skróty dynamiczne są wyświetlane w menu panelu Typografia tylko podczas wprowadzania tekstu w punktach lub akapitach, gdy tekst jest zaznaczony oraz kiedy w tekście znajduje się kursor (migający znak |). Korzystając ze skrótów dynamicznych, można stosować do tekstu takie formatowanie jak imitacja pogrubienia i kursywy, wersaliki, kapitaliki, indeks górny, indeks dolny, podkreślenie i przekreślenie.

Określanie rozmiaru i koloru czcionki

Rozmiar czcionki określa wielkość tekstu w obrazie.

Domyślną jednostką miary tekstu są punkty. Na obrazie o rozdzielczości 72 ppi jeden punkt postscriptowy odpowiada 1/72 cala; można jednak przełączać między punktami postscriptowymi a tradycyjną definicją rozmiaru punktu. Domyślną jednostkę miary tekstu można zmienić w obszarze Jednostki i miarki okna Preferencje.

Wprowadzany tekst uzyskuje bieżący kolor ustawiony dla pierwszego tła. Kolor tekstu można jednak zmienić przed wprowadzeniem tekstu lub później. Edytując istniejące już warstwy tekstowe, można również zmieniać kolory poszczególnych zaznaczonych znaków albo całego tekstu na warstwie.

Wybieranie rozmiaru czcionki

 1. W panelu Typografia lub na pasku opcji wpisz lub wybierz nową wartość w polu Rozmiar .

  Aby użyć innej jednostki miary, wprowadź tę jednostkę (cal, cm, mm, pkt, piks lub pica) po wartości w polu tekstowym Rozmiar czcionki.

  Uwaga:

  Aby zmienić jednostkę miary tekstu, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Jednostki i miarki (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Jednostki i miarki (macOS), a następnie wybierz nową jednostkę z menu Tekst.

Określanie punktów jako jednostki miary

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Jednostki i Miarki (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Jednostki i Miarki (macOS).
 2. W polu Pkt/Pica wybierz jedno z następujących ustawień:

  PostScript (72 punkty na cal)

  To ustawienie określa jednostkę zgodną z urządzeniami PostScript.

  Tradycyjnie (72,27 punktu na cal)

  Ustawienie określa jednostkę równą 72,27 punktów na cal (czyli tradycyjną jednostkę dla drukarek).

 3. Kliknij przycisk OK.

Zmiana koloru tekstu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij pole koloru na pasku opcji lub w panelu Typografia i wybierz nowy kolor przy użyciu Próbnika kolorów Adobe.
  • Skorzystaj ze skrótów wypełnienia. Aby wypełnić kolorem pierwszego planu, naciśnij klawisze Alt+Backspace (Windows) lub Option+Delete (macOS); aby wypełnić kolorem tła, naciśnij klawisze Ctrl+Backspace (Windows) lub Command+Delete (macOS).
  • Aby na istniejący kolor nałożyć określony kolor, gradient lub wzorek, należy zastosować do warstwy tekstowej nakładkowy styl warstwy. Nakładkowego stylu warstwy nie można nałożyć selektywnie — wpływa on na wszystkie znaki na warstwie tekstowej.
  • Kliknij pole wyboru koloru pierwszego planu w przyborniku narzędziowym i wybierz kolor za pomocą Próbnika kolorów Adobe. Możesz także kliknąć kolor w panelu Kolor lub Próbki. Aby zmienić w ten sposób kolor na całej warstwie tekstowej, zaznacz wszystkie znaki na danej warstwie.

Zmienianie koloru pojedynczych liter

 1. Wybierz narzędzie Tekst poziomy .
 2. Zaznacz warstwę z tekstem w panelu Warstwy.
 3. W oknie dokumentu zaznacz znaki, które chcesz zmienić.
 4. Kliknij próbkę koloru na pasku opcji w górnej części obszaru roboczego.
 5. W Próbniku kolorów Adobe określ pożądany zakres kolorów za pomocą trójkątnych suwaków na spektrum kolorów, a następnie kliknij wybrany kolor w polu koloru. Wybrany kolor pojawi się w górnej połowie próbki koloru w Próbniku kolorów Adobe. W dolnej połówce pozostanie oryginalny kolor.
 6. Kliknij przycisk OK. Nowy kolor zastąpi oryginalny kolor na pasku opcji. Kolor zaznaczonych znaków zmieni się.
  Uwaga:

  Kolor znaków zmieni się dopiero po usunięciu ich zaznaczenia lub po zaznaczeniu innego obiektu.

Modyfikowanie tekstu przy użyciu panelu Typografia

Podkreślanie lub przekreślanie tekstu

Pod tekstem poziomym lub po lewej bądź po prawej stronie tekstu pionowego można umieścić linię. Linia może też biec przez tekst, czyli przekreślać go. Linia ma zawsze ten sam kolor co tekst.

 1. Zaznacz tekst, który ma zostać podkreślony lub przekreślony.
  • Kliknij przycisk Podkreślenie  w panelu Typografia, aby zastosować podkreślenie pod tekstem poziomym.
  • Wybierz polecenie Podkreślenie z lewej lub Podkreślenie z prawej z menu w panelu Typografia, aby zastosować podkreślenie na lewo lub na prawo od znaków tekstu pionowego. Podkreślenie może być stosowane albo po prawej stronie, albo po lewej, ale nie po obu stronach. Obok zaznaczonej opcji jest widoczny znacznik.
  Uwaga:

  Opcje Podkreślenie z lewej i Podkreślenie z prawej pojawiają się w menu panelu Typografia tylko wtedy, gdy na danej warstwie tekstowej jest zaznaczony tekst pionowy. Podczas pracy z tekstem pionowym (azjatyckim) podkreślenie można dodać po dowolnej stronie.

  • Kliknij przycisk Przekreślenie  w panelu Typografia, aby wstawić linię poziomą w tekście poziomym lub linię pionową w tekście pionowym. Można też wybrać polecenie Przekreślenie z menu panelu Typografia.

Stosowanie samych wersalików lub kapitalików

Tekst może być wpisywany i formatowany w postaci kapitalików lub wersalików. Jeżeli tekst zostanie sformatowany jako kapitaliki, program Photoshop automatycznie użyje znaków kapitalików dostarczonych w czcionce, jeśli będą dostępne. Jeżeli czcionka nie zawiera kapitalików, program Photoshop wygeneruje kapitaliki symulowane.

 1. Zaznacz tekst, który ma zostać zmieniony.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Wersaliki  lub Kapitaliki  w panelu Typografia.
  • Wybierz opcję Wersaliki lub Kapitaliki z menu panelu Typografia. Obok zaznaczonej opcji jest wyświetlany znacznik.

Określanie znaków w indeksie górnym lub dolnym

Tekst w indeksie górnym i indeksie dolnym (zwanym odpowiednio podniesieniem i opuszczeniem) jest tekstem mniejszej wielkości niż zwykły tekst podniesiony lub obniżony względem linii bazowej czcionki. Jeśli czcionka nie zawiera znaków indeksu górnego lub dolnego, to program Photoshop generuje ich imitacje.

 1. Zaznacz tekst, który ma zostać zmieniony.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Indeks górny lub Indeks dolny w panelu Typografia.
  • Wybierz polecenie Indeks górny lub Indeks dolny z menu panelu Typografia. Obok zaznaczonej opcji jest wyświetlany znacznik.

Style znaków

Styl znaków obejmuje atrybuty formatowania znaków. Można go zastosować do znaków, akapitu lub zakresu akapitów. Można tworzyć style znaków przeznaczone do stosowania w przyszłości.

Wybierz polecenie Okno > Style znaków, aby otworzyć panel Style znaków.

 • Aby zastosować styl znaków, zaznacz tekst lub warstwę tekstową i kliknij styl znaków.

Style czcionek są hierarchiczne. Operacje ręczne zastępują wszystkie zastosowane style znaków, które z kolei zastępują zastosowane style akapitów. Hierarchiczna struktura umożliwia połączenie szybkości pracy zapewnianej przez style z elastycznymi funkcjami dostosowywania projektów.

Julieanne Kost udostępniła omówienie wideo na temat stylów znaków i stylów akapitów w programie Photoshop .

 

Tworzenie stylu znaków

 1. Jeśli nowy styl ma być oparty na formacie istniejącego tekstu, zaznacz ten tekst.
 2. Wybierz polecenie Nowy styl znaków z menu panelu Style znaków.

Uwaga: Aby utworzyć styl bez zaznaczania tekstu, kliknij ikonę Utwórz nowy styl w dolnej części panelu Style znaków. Aby edytować styl bez stosowania go do tekstu, wybierz warstwę obrazu, na przykład Tło.

Edytowanie stylu znaków

Po dwukrotnym kliknięciu istniejącego stylu można go edytować, a następnie można zaktualizować cały powiązany tekst w bieżącym dokumencie. Zmiana formatowania stylu powoduje aktualizację formatowania wszystkich tekstów, do których zastosowano ten styl. 

Aby edytować styl znaków, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij styl dwukrotnie w panelu Style znaków.
 2. Aby określić atrybuty formatowania, kliknij kategorię (na przykład Podstawowe formaty znaków) po lewej stronie, a następnie określ atrybuty, które chcesz dodać do stylu.
 3. Po określeniu atrybutów formatowania kliknij przycisk OK.

Określanie domyślnych stylów czcionki | Tylko w usłudze Creative Cloud

Bieżące style znaków i akapitów można zapisać jako domyślne parametry tekstu. Te ustawienia domyślne są stosowane automatycznie w nowych dokumentach programu Photoshop. Można je również stosować do istniejących dokumentów, które jeszcze nie zawierają stylów tekstu. Więcej informacji można uzyskać w artykule Style akapitów.

Aby zapisać bieżące style znaków i akapitów jako domyślne ustawienia tekstu, wykonaj następujące czynności:

 • Wybierz polecenie Tekst > Zapisz domyślne style tekstu.
 • Z menu panelu Style znaków lub Style akapitów wybierz polecenie Zapisz domyślne style tekstu.

Aby zastosować domyślne style znaków i akapitów do dokumentu:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Tekst > Wczytaj domyślne style tekstu.
  • Z menu panelu Style znaków lub Style akapitów wybierz polecenie Wczytaj domyślne style tekstu.
 2. W przypadku wczytywania domyślnych stylów tekstu do dokumentu, w którym istnieje już styl tekstu, jest wyświetlane okno dialogowe importowania stylów akapitów. Pozwala ono wybrać, czy istniejący styl tekstu ma zostać zastąpiony domyślnym stylem.