Maska przycinająca pozwala na wykorzystanie zawartości warstwy do maskowania warstw położonych powyżej. Maskowanie jest warunkowane zawartością warstwy tła lub warstwy podstawowej. Nieprzezroczysta zawartość warstwy podstawowej ukrywa lub ukazuje zawartość warstw leżących powyżej niej w obrębie maski przycinającej Pozostała zawartość warstw przycinanych jest maskowana.

Maska przycinająca: zawartość warstwy przycinanej (Ziemniaki) jest widoczna tylko w obrębie zawartości warstwy podstawowej (Logo)

Maska przycinająca może obejmować wiele warstw, ale muszą to być warstwy kolejne. Nazwa warstwy podstawowej w masce jest podkreślona, a miniaturki warstw leżących powyżej są poprzedzone wcięciem. Przy warstwach nałożonych wyświetla się ikona maski przycinającej.

O tym, czy tryb mieszania warstwy podstawowej stosuje się do całej grupy, czy tylko do tej warstwy decyduje ustawienie opcji Mieszaj warstwy przycinane jako grupę, dostępnej w oknie dialogowym Styl warstwy. (Zobacz Efekty mieszania grup).

Tworzenie maski przycinającej

 1. Uporządkuj warstwy na panelu Warstwy w taki sposób, aby warstwa podstawowa (zawierająca maskę) znalazła się poniżej warstw, które mają być maskowane.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), umieść kursor w panelu Warstwy nad linią oddzielającą warstwę podstawową od pierwszej warstwy położonej wyżej, która ma zostać dołączona do maski przycinającej. Kliknij, gdy kursor przyjmie kształt dwóch nachodzących na siebie okręgów ().
  • W panelu Warstwy zaznacz pierwszą warstwę położoną powyżej warstwy podstawowej, a następnie wybierz polecenie Warstwa > Utwórz maskę przycinającą.
 3. Aby dodać do maski przycinającej kolejne warstwy, zastosuj jedną z metod opisanych w kroku 2, a następnie powtórz ją dla każdej z kolejnych, wyższych warstw na panelu Warstwy.

  Uwaga:

  Każda nowa lub nie przycinana warstwa wstawiona pomiędzy warstwy należące do maski, staje się jej częścią.

  Warstwom maski przycinającej zostają przypisane krycie i atrybuty trybu warstwy podstawowej.

Usuwanie warstwy z maski przycinającej

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (system Mac  OS), ustaw kursor nad linią oddzielającą dwie grupy warstw na panelu Warstwy. Kliknij, gdy kursor przyjmie kształt dwóch nachodzących na siebie okręgów ().
  • Zaznacz warstwę w masce przycinającej na panelu Warstwy i wybierz polecenie Warstwa > Zwolnij maskę przycinającą. Polecenie to usunie z maski przycinającej zaznaczoną warstwę i wszystkie warstwy leżące ponad nią.

Zwalnianie wszystkich warstw w masce przycinającej

 1. Na panelu Warstwy zaznacz maskę przycinającą warstwy tuż nad warstwą podstawową.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Zwolnij maskę przycinającą.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online