Podręcznik użytkownika Anuluj

Punkt zbiegu

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
  5. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji
Uwaga:

W przypadku programu Photoshop starszego niż Photoshop CC niektóre funkcje omówione w tym artykule mogą być dostępne wyłącznie w wersji Photoshop Extended. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop.

Filtr Punkt zbiegu umożliwia skorygowanie perspektywy na obrazach zawierających płaszczyzny perspektywy — na przykład płaszczyzny ścian czy podłóg budynku lub innego obiektu o kształcie prostopadłościanu. Procedurę stosowania filtra Punkt zbiegu można rozbić na dwa etapy: najpierw określa się płaszczyzny obrazu, a następnie stosuje się na nich pewne przekształcenia, takie jak malowanie, powielanie (stemplowanie) i kopiowanie/wklejanie. Wszelkie wprowadzane zmiany zostają podporządkowane perspektywie płaszczyzny poddawanej obróbce. Gdy różne elementy obrazu są dodawane, usuwane lub korygowane przy użyciu filtra Punkt zbiegu, wyniki są bardziej realistyczne, ponieważ nowa zawartość obrazu jest rozmieszczana i skalowana względem płaszczyzn perspektywy. Po zakończeniu prac z użyciem filtra Punkt zbiegu obraz może być dalej edytowany. Aby w pliku obrazu zostały zachowane informacje o płaszczyźnie perspektywy, należy zapisać go w formacie PSD, TIFF lub JPEG.

Edytowanie na płaszczyznach perspektywy w programie Photoshop
Edytowanie płaszczyzn perspektywy obrazu

Można także wykonywać pomiary obiektów na obrazie, a następnie eksportować je wraz z danymi 3D do formatów DXF i 3DS obsługiwanych przez aplikacje 3D.

Omówienie okna dialogowego Punkt zbiegu

Okno dialogowe Punkt zbiegu (Filtr > Punkt zbiegu) zawiera narzędzia do wyznaczania płaszczyzn perspektywy oraz edycji obrazu, okno podglądu obrazu, jak również narzędzie Miarka. Narzędzia dostępne w oknie dialogowym Punkt zbiegu (Ramka zaznaczenia, Stempel, Pędzel i inne) działają podobnie do swoich odpowiedników z przybornika. Ich opcje ustawia się nawet przy użyciu tych samych skrótów klawiaturowych. W menu Punktu zbiegu  znajdują się ponadto opcje dodatkowych ustawień narzędzi oraz odnoszące się do nich polecenia.

Okno dialogowe Punkt zbiegu w programie Photoshop
Okno dialogowe Punkt zbiegu

A. Menu Punkt zbiegu B. Opcje C. Przybornik D. Podgląd sesji punktu zbiegu E. Opcje powiększania/zmniejszania 

Informacje na temat skrótów klawiaturowych dla poleceń okna Punkt zbiegu znajdują się w rozdziale Klawisze do obsługi okna Punktu zbiegu.

Narzędzia w oknie Punkt zbiegu

Narzędzia dostępne w oknie dialogowym Punkt zbiegu działają analogicznie do swoich odpowiedników z przybornika. Ich opcje ustawia się przy użyciu tych samych skrótów klawiaturowych. Zaznaczenie narzędzia powoduje, że w oknie dialogowym Punkt zbiegu zmienia się zestaw dostępnych opcji.

Narzędzie Edycja płaszczyzny 

Umożliwia zaznaczanie, edytowanie, przesuwanie i zmienianie rozmiaru płaszczyzn.

Narzędzie Tworzenie płaszczyzny 

Pozwala wyznaczyć cztery punkty narożne płaszczyzny, dopasować jej rozmiar i kształt oraz wydzielić nową płaszczyznę.

Ramka zaznaczenia, narzędzie

Pozwala tworzyć zaznaczenia prostokątne i kwadratowe; umożliwia też przesuwanie i powielanie zaznaczeń.

Uwaga:

Dwukrotne kliknięcie płaszczyzny przy aktywnym narzędziu Zaznaczanie powoduje jej zaznaczenie w całości.

Narzędzie Stempel 

Pozwala malować próbką pobraną z obrazu. W przeciwieństwie do narzędzia Stempel dostępnego w przyborniku, Stempel z okna dialogowego Punkt zbiegu nie powiela elementów z innych obrazów. Zobacz też Malowanie próbkowanymi pikselami w oknie Punkt zbiegu oraz Retusz przy użyciu narzędzia Stempel.

Narzędzie Pędzel 

Pozwala malować na płaszczyźnie wybranym kolorem.

Narzędzie Przekształcanie 

Umożliwia skalowanie, obracanie i przesuwanie swobodnego zaznaczenia przy użyciu uchwytów obwiedni. Działanie narzędzia przypomina stosowanie polecenia Przekształcanie swobodne do zaznaczeń prostokątnych. Zobacz też Przekształcenia swobodne.

Narzędzie Kroplomierz 

Pozwala wybrać kolor malowania w oknie podglądu.

Narzędzie Miarka 

Umożliwia pomiary odległości oraz pomiary kątów położenia obiektu na płaszczyźnie. Zobacz też Pomiaru w oknie Punkt zbiegu.

Narzędzie Lupka 

Pozwala powiększyć lub zmniejszyć obraz w oknie podglądu.

Narzędzie Rączka

Pozwala przesuwać obraz w oknie podglądu.

Powiększanie lub zmniejszanie okna podglądu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz narzędzie Lupka  w oknie dialogowym Punkt zbiegu, a następnie kliknij bądź przeciągnij kursor w oknie podglądu, co da efekt powiększania. Klikanie i przeciąganie z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS) daje z kolei efekt zmniejszania.

  • Wpisz stopień powiększenia w polu tekstowym Powiększenie u dołu okna dialogowego.

  • Kliknij przycisk ze znakiem plus (+) lub minus (–), aby powiększyć lub zmniejszyć obraz.

  • Aby tymczasowo powiększyć podgląd, wciśnij klawisz „X”. Jest to funkcja szczególnie użyteczna przy definiowaniu punktów narożnych płaszczyzny i przy pracy z detalami.

Przesuwanie obrazu w oknie podglądu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz narzędzie Rączka w oknie dialogowym Punkt zbiegu, a następnie przeciągnij kursor w oknie podglądu.

  • Można również, przy zaznaczonym dowolnym narzędziu, przytrzymywać w czasie przeciągania klawisz spacji.

Praca z filtrem Punkt zbiegu

 1. (Opcjonalnie) Przygotuj obraz do obróbki przy pomocy filtra Punkt zbiegu.

  Przed skorzystaniem z poleceń okna dialogowego Punkt zbiegu wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby wyniki zastosowania filtra Punkt zbiegu mogły być umieszczane na oddzielnej warstwie, przed użyciem polecenia Punkt zbiegu należy utworzyć nową warstwę. Utworzenie oddzielnej warstwy pozwala w takim wypadku zachować oryginalny obraz, a dodatkowo umożliwia regulację krycia warstwy, jej stylów i trybów mieszania.

  • W celu umieszczenia pewnych obiektów poza granicami bieżącego obrazu, powiększ odpowiednio obszar roboczy. Zobacz też Zmiana rozmiaru obszaru roboczego

  • Aby wykorzystać w oknie Punkt zbiegu pewne elementy ze schowka, skopiuj te elementy przed uaktywnieniem polecenia Punkt zbiegu. Elementy te mogą pochodzić z innego dokumentu programu Photoshop. Przed skopiowaniem tekstu do schowka należy zrasteryzować warstwę tekstową.

  • Aby działanie filtra Punkt zbiegu ograniczyć do konkretnych obszarów obrazu, przed uaktywnieniem polecenia Punkt zbiegu utwórz zaznaczenie lub zdefiniuj specjalną maskę. Zobacz też Zaznaczanie przy pomocy narzędzi zaznaczania prostokątnego oraz Informacje o maskach i kanałach alfa.

  • Aby skopiować dany element z zachowaniem jego perspektywy z jednego dokumentu programu Photoshop do innego, skopiuj go, gdy dokument otwarty jest w oknie Punkt zbiegu. W ten sposób podczas wklejania obiektu do innego dokumentu jego perspektywa zostanie zachowana.

 2. Wybierz polecenie Filtr > Punkt zbiegu.

 3. Określ cztery punkty narożne płaszczyzny.

  Domyślnie zaznaczane jest narzędzie Tworzenie płaszczyzny . Kliknij w polu podglądu aby wyznaczyć narożniki. Definiując płaszczyznę, warto wykorzystać w charakterze wzorca (lub obiektu pomocniczego) wybrany obiekt prostokątny.

  Aby wydzielić dodatkowe płaszczyzny, użyj narzędzia Utwórz płaszczyznę, przeciągając jednocześnie punkt krawędziowy z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (macOS). Więcej informacji można znaleźć w artykule Wyznaczanie i dopasowywanie płaszczyzn perspektywy w oknie Punkt zbiegu.

  Definiowanie czterech węzłów narożnych w programie Photoshop
  Określanie narożników przy pomocy narzędzia Tworzenie płaszczyzny

  Wydzielanie płaszczyzny w programie Photoshop
  Przeciągnięcie punktu krawędziowego płaszczyzny z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (macOS) powoduje wydzielenie płaszczyzny prostopadłej.

 4. Edytuj obraz.

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

 5. Wyeksportuj informacje 3D i dane pomiarów do formatu DXF lub 3DS.

  Tekstury są również eksportowane do formatu 3DS. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Eksportowanie pomiarów, tekstur i danych 3D.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Siatki można odtwarzać w programie Photoshop, korzystając z dostępnej w oknie Punkt zbiegu opcji Renderuj siatki do programu Photoshop, przed zatwierdzeniem wykonanych działań przyciskiem OK. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Renderowanie siatek do programu Photoshop.

Eksportowanie pomiarów, tekstury i danych 3D

Dane 3D (płaszczyzny), tekstury oraz pomiary utworzone w oknie Punkt zbiegu mogą być eksportowane do formatów obsługiwanych przez aplikacje typu CAD, a także do formatów używanych przy projektowaniu, animacji i tworzeniu efektów specjalnych. Eksportowanie do formatu DXF powoduje utworzenie pliku zawierającego dane 3D oraz dowolne pomiary. Eksportowane pliki 3DS zawierają oprócz danych geometrycznych także renderowane tekstury.

 1. Z menu okna Punkt zbiegu wybierz polecenie Eksportuj do DXF lub Eksportuj do 3DS.
 2. IW oknach dialogowych powyższych poleceń wybierz miejsce zapisania pliku i kliknij przycisk Zapisz.

Informacje o płaszczyznach perspektywy i siatce

Przed rozpoczęciem edycji w oknie Punkt zbiegu należy wyznaczyć prostokątne płaszczyzny perspektywy, których układ pokrywa się z perspektywą obrazu. Od właściwego zdefiniowania tych płaszczyzn zależy poprawne dopasowanie orientacji i wielkości elementów obrazu.

Po wyznaczeniu narożników płaszczyzna staje się aktywna. Wyświetla się wtedy jej obwiednia i siatka. W celu zharmonizowania płaszczyzny z całością obrazu można ją skalować, przesuwać lub nadawać jej inny kształt. Można także zmieniać rozmiar siatki, aby dopasować ją do zawartych na obrazie obiektów. Czasami w poprawnym umiejscowieniu płaszczyzny może pomóc operacja wyrównania jej obwiedni i siatki do wybranego wzorku lub wybranej tekstury na obrazie. Odpowiednie dopasowanie siatki ułatwia także zliczenie elementów obrazu.

Ponadto siatka użyta wraz z narzędziem Miarka pomaga w wizualizacji pomiarów. Służy temu opcja umożliwiająca skojarzenie rozmiaru siatki z pomiarami dokonywanymi za pomocą narzędzia Miarka.

Wyznaczanie i dopasowywanie płaszczyzn perspektywy w oknie dialogowym Punkt zbiegu

 1. Zaznacz narzędzie Tworzenie płaszczyzny , po czym klikając w oknie podglądu, wyznacz cztery narożniki.

  Definiując płaszczyznę, warto wykorzystać w charakterze wzorca (lub obiektu pomocniczego) wybrany obiekt prostokątny. Rozmieszczenie narożników ułatwia uprzednie powiększenie podglądu z pomocą klawisza „X”. W przypadku pomyłki ostatni z wprowadzonych punktów narożnych można usunąć, wciskając klawisz Backspace (Windows) lub Delete (Mac OS). Położenie narożnika można też zmienić poprzez przeciąganie.

 2. Wybierz narzędzie Edycja płaszczyzny i wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:
  • Aby zmienić kształt płaszczyzny perspektywy, przeciągnij jej punkt narożny.

  • Aby dopasować siatkę, wpisz odpowiednią wartość w polu Rozmiar siatki, lub kliknij przycisk strzałki i posłuż się suwakiem. Rozmiar siatki można zmienić również wtedy, gdy zaznaczone jest narzędzie Tworzenie płaszczyzny.

  • Aby przesunąć płaszczyznę, kliknij w jej obrębie i przeciągnij.

  • Aby przeskalować płaszczyznę, przeciągnij punkt krawędziowy segmentu obwiedni.

  Zwiększanie rozmiaru płaszczyzny w programie Photoshop
  Przeciąganie punktu krawędziowego w celu powiększenia płaszczyzny dla potrzeb edycji

  Obwiednia i siatka płaszczyzny perspektywy są zwykle niebieskie. Jeśli natomiast położenie któregoś z punktów narożnych jest niewłaściwe, obwiednia i siatka stają się czerwone lub żółte, a cała płaszczyzna jest uznawana za wadliwą. W przypadku wystąpienia powyższych problemów, należy tak manewrować punktami narożnymi płaszczyzny, aby i obwiednia, i siatka stały się niebieskie.

  Uwaga:

  Jeśli płaszczyzny nachodzą na siebie, można przechodzić między nimi, klikając z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

  Płaszczyzny nachodzące na siebie w programie Photoshop
  Płaszczyzny nachodzące na siebie

Po utworzeniu płaszczyzny w oknie Punkt zbiegu można utworzyć (wydzielić) inne płaszczyzny o takiej samej perspektywie. Po wydzieleniu płaszczyzny z płaszczyzny początkowej, z tej pierwszej można wydzielić kolejne itd. W opisany sposób można utworzyć dowolną liczbę płaszczyzn. Chociaż nowe płaszczyzny są wydzielane pod kątem 90°, kąt ten można zmienić. Zmiana kątów jest użyteczna, gdy dopasowywane powierzchnie mają skomplikowaną geometrię. Przykład zastosowania tej operacji to projektowanie układu narożnych szafek kuchennych. Oprócz dostosowywania kątów nowych płaszczyzn perspektywy istnieje możliwość zmiany ich rozmiarów. Służy do tego narzędzie Edycja płaszczyzny.

 1. Zaznacz narzędzie Tworzenie płaszczyzny lub Edycja płaszczyzny, wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przytrzymując go, przeciągnąć punkt brzegowy wzdłuż obwiedni (ale nie punkt narożny).

  Nowa płaszczyzna zostanie utworzona pod kątem 90° do płaszczyzny oryginalnej.

  Uwaga:

  Jeśli nowa płaszczyzna nie będzie poprawnie wyrównana do zawartości obrazu, można uaktywnić narzędzie Edycja płaszczyzny i odpowiednio przesunąć węzeł narożny. Dopasowanie jednej płaszczyzny wpływa na płaszczyznę, która jest z nią połączona. (Węzły narożne są niedostępne, jeśli połączone są więcej niż dwie płaszczyzny.)

  Wydzielanie wielu płaszczyzn w programie Photoshop
  Operacja wyciągania płaszczyzn gwarantuje, że kolejne płaszczyzny są ze sobą powiązane, a wprowadzane zmiany są dostosowywane do właściwej perspektywy.

 2. (Opcjonalnie) Zmień kąt nowej płaszczyzny, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Jeśli jest zaznaczone narzędzie Edycja płaszczyzny lub Tworzenie płaszczyzny, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przytrzymując go, przeciągnij środkowy węzeł brzegowy po stronie przeciwnej względem osi obrotu.

  • Wpisz wartość w polu tekstowym Kąt.

  • Przesuń suwak Kąt.

  Zmieniony kąt płaszczyzny w programie Photoshop
  Zmieniony kąt płaszczyzny.

  Uwaga:

  Po utworzeniu nowej płaszczyzny, podrzędnej względem innej płaszczyzny, nie będzie można zmienić kąta tej drugiej (nadrzędnej).

Ostrzeżenia dotyczące obwiedni i siatki w oknie Punkt zbiegu

Bieżący stan płaszczyzny jest sygnalizowany za pomocą różnych kolorów jej obwiedni i siatki. Jeśli płaszczyzna jest wyznaczona niepoprawnie, należy przeciągnąć jej punkty narożne w takie miejsca, aby i obwiednia, i siatka stały się niebieskie.

Niebieski

Sygnalizuje, że płaszczyzna jest poprawna. Należy pamiętać, że sama poprawność położenia płaszczyzny nie gwarantuje jeszcze prawidłowej perspektywy. Do tego celu niezbędne jest również dokładne dopasowanie obwiedni i siatki płaszczyzny do elementów geometrycznych obrazu.

Czerwony

Sygnalizuje, że płaszczyzna jest niepoprawna. Filtr Punkt zbiegu nie może obliczyć proporcji płaszczyzny.

Żółty

Sygnalizuje, że płaszczyzna jest niepoprawna. Nie można wyznaczyć niektórych punktów zbiegu płaszczyzny.

Uwaga:

Istnieje możliwość edytowania niepoprawnej żółtej lub czerwonej płaszczyzny, a w szczególności odrywania płaszczyzn prostopadłych, ale rezultaty takich operacji nie oferują prawidłowej orientacji.

Wyświetlanie i ukrywanie siatki, aktywnych zaznaczeń i granic płaszczyzny perspektywy

 1. Z menu okna dialogowego Punkt zbiegu wybierz polecenie Pokaż krawędzie
  Uwaga:

  Nawet jeśli polecenie to nie zostało wybrane, zaznaczenia są chwilowo wyświetlane podczas zmiany ich rozmiaru i położenia.

Dopasowywanie rozmiaru oczek siatki płaszczyzny perspektywy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz narzędzie Edycja płaszczyzny  lub Tworzenie płaszczyzny , a następnie wprowadź wartość Rozmiar oczek w obszarze opcji narzędzi.

  • Wybierz narzędzie Miarka , a następnie w obszarze opcji narzędzi wybierz opcję Połącz pomiary z siatką. Przeciągnij kursor narzędzia Miarka w obrębie płaszczyzny oraz wprowadź wartość w polu Długość w obszarze opcji.

Renderowanie siatek do programu Photoshop

Siatki utworzone w oknie Punkt zbiegu są niewidoczne podczas wyświetlania obrazu w oknie dokumentu programu Photoshop, jakkolwiek są one przechowywane na obrazie i ujawniane przy ponownym otwarciu okna Punkt zbiegu. Siatki te można jednak renderować w taki sposób, że po zakończeniu pracy w oknie, w którym zostały utworzone są również widoczne w oknie dokumentu programu. Renderowane siatki mają postać rastrową, a nie wektorową.

 1. Z menu okna Punkt zbiegu wybierz opcję Renderuj siatki do programu Photoshop.

  Polecenie Renderuj siatki do programu Photoshop musi być wybierane dla każdej sesji w oknie Punkt zbiegu.

  Uwaga:

  Gdy zamiarem użytkownika jest renderowanie siatek do programu Photoshop, należy wcześniej utworzyć dla nich oddzielną warstwę. Siatki takie zostają wtedy zgromadzone na osobnej warstwie, a nie na obrazie.

Informacje o zaznaczeniach w oknie Punkt zbiegu

Zaznaczenia mogą być przydatne podczas malowania lub retuszowania w celu korekty błędów, dodania elementów lub udoskonalenia obrazu. Tworzenie zaznaczeń w oknie Punkt zbiegu pozwala malować na wybranych obszarach lub wypełniać je, przy jednoczesnym zachowaniu perspektywy wyznaczonej dla płaszczyzn obrazu. Z zaznaczeń można też korzystać w przypadku powielania lub przesuwania wybranych elementów w perspektywie.

Użycie narzędzia Zaznaczanie prostokątne w oknie Punkt zbiegu pozwala tworzyć zaznaczenie z płaszczyzną perspektywy. Gdy utworzone zaznaczenie rozciąga się na więcej niż jedną płaszczyznę, zostaje ono odpowiednio wypaczone dla podporządkowania go perspektywie każdej z płaszczyzn.

Po utworzeniu zaznaczenia można je dowolnie przesuwać w obrębie obrazu, zachowując jednocześnie perspektywę właściwą dla danej płaszczyzny. Jeśli obraz posiada kilka płaszczyzn, zaznaczenie jest podporządkowywane tej płaszczyźnie, przez którą jest przesuwane.

Opcje okna Punkt zbiegu umożliwiają również powielanie pikseli obrazu w zaznaczeniu podczas jego przemieszczania. W oknie Punkt zbiegu zaznaczenie zawierające piksele obrazu, które można dowolnie przesuwać w obrębie obrazu, nazywane jestzaznaczeniem swobodnym. Jakkolwiek piksele tworzące swobodne zaznaczenie nie znajdują się na osobnej warstwie, sprawiają jednak wrażenie odrębności, jak gdyby unosząc się ponad głównym obrazem. Gdy swobodne zaznaczenie jest aktywne, można je przesuwać, obracać i skalować.

Uwaga:

W przypadku wklejenia obiektu do okna Punktu zbiegu wklejone piksele znajdują się w swobodnym zaznaczeniu.

Kliknięcie poza swobodnym zaznaczeniem usuwa je. Po usunięciu zaznaczenia jego zawartość jest wklejana do obrazu, zastępując piksele, które wcześniej się pod nią znajdowały. Utworzenie kopii swobodnego zaznaczenia również powoduje usunięcie zaznaczenia z oryginału.  

Wklejony element w filtrze Punkt zbiegu w programie Photoshop
Wklejony element w filtrze Punkt zbiegu.

Okno Punkt zbiegu zawiera dodatkową opcję przesuwania zaznaczeń. Można bowiem wypełnić zaznaczenie pikselami z obszaru, na którym zostanie umieszczony kursor.

Kopiowanie zaznaczenia między płaszczyznami w programie Photoshop
Kopiowanie zaznaczenia i przesuwanie go z jednej płaszczyzny perspektywy na inną

Tworzenie zaznaczeń w oknie Punkt zbiegu

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie prostokątne.
 2. Zależnie od potrzeby, przed utworzeniem zaznaczenia w obszarze opcji wprowadź wartości dla dowolnych ustawień spośród podanych poniżej:

  Wtapianie

  Określa stopień rozmycia krawędzi zaznaczenia.

  Krycie

  Opcja ta przydaje się, gdy zaznaczenia ma być wykorzystane w celu przesuwania zawartości obrazu. Opcja warunkuje stopień w jakim przemieszczone piksele zasłaniają lub odsłaniają zawartość znajdującą się pod nimi.

  Menu Skoryguj

  Jeśli zaznaczenie będzie wykorzystane w celu przesunięcia zawartości obrazu, wybierz tryb mieszania. Opcja warunkuje sposób mieszania przemieszczonych pikseli z otaczającym obrazem:

  • Aby uchronić piksele zaznaczenia przed wymieszaniem z kolorami, cieniami i teksturami pikseli otaczających, wybierz opcję Wyłącz.

  • Aby piksele zaznaczenia mieszały się z oświetleniem pikseli otaczających, wybierz opcję Luminacja.

  • Aby piksele zaznaczenia mieszały się z kolorem, oświetleniem i cieniowaniem pikseli otaczających, wybierz opcję Włącz.

 3. Przeciągnij kursor narzędzia na płaszczyźnie. Istnieje możliwość utworzenia zaznaczenia, które obejmuje swym zasięgiem kilka płaszczyzn. Aby ograniczyć zaznaczenie do kwadratu zachowującego perspektywę, posłuż się klawiszem Shift.
  Zaznaczenie obejmujące kilka płaszczyzn w programie Photoshop
  Zaznaczenie obejmujące kilka płaszczyzn

  Uwaga:

  Aby zaznaczyć całą płaszczyznę, kliknij ją dwukrotnie przy aktywnym narzędziu Zaznaczanie prostokątne.

Przesuwanie zaznaczeń w oknie Punkt zbiegu

 1. Utwórz zaznaczenie na płaszczyźnie perspektywy.
 2. Aby określić sposób w jaki będzie się zachowywać zaznaczenie po przesunięciu, z menu Tryb przesuwania wybierz jedną z następujących opcji:
  • Opcja Cel powoduje zaznaczanie obszaru, na który jest przesuwana ramka zaznaczenia.

  • Opcja Źródło powoduje wypełnienie zaznaczenia pikselami obrazu pochodzącymi z obszaru, który wskazuje kursor narzędzia Zaznaczenie (podobnie jak przeciągnięcie zaznaczenia z wciśniętym klawiszem Ctrl lub Command).

 3. Przeciągnij zaznaczenie Aby zachować zgodność przesunięcia z siatką płaszczyzny perspektywy, posłuż się przyciskiem Shift.

Przesuwanie, obracanie i skalowanie swobodnych zaznaczeń

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przesunąć swobodne zaznaczenie, wybierz narzędzie Zaznaczanie prostokątne lub Przekształcanie i przeciągnij zaznaczenie w nowe miejsce.

  • Aby obrócić zaznaczenie, wybierz narzędzie Przekształcenie i ustaw kursor w pobliżu punktu węzłowego. Gdy wskaźnik zmieni kształt na podwójną zakrzywioną strzałkę, przeciągnij zaznaczenie. Można też zaznaczyć opcję Odwróć w poziomie, aby odwrócić zaznaczenie w poziomie, wzdłuż osi pionowej, albo opcję Odwróć w pionie, aby odwrócić zaznaczenie w pionie, wzdłuż osi poziomej.

  Narzędzie Przekształcanie w programie Photoshop
  Opcje narzędzia Przekształcanie

  A. Przenoszenie B. Obracanie C. Skalowanie 

  • Aby skalować swobodne zaznaczenie, sprawdź, czy znajduje się ono na płaszczyźnie perspektywy. Następnie wybierz narzędzie Przekształcenie i umieść kursor na węźle. Gdy wskaźnik zmieni kształt na podwójną prostą strzałkę, przeciągnij zaznaczenie. Aby zachować proporcje, posłuż się klawiszem Shift. Aby skalować zaznaczenie od punktu środkowego, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Wypełnianie zaznaczenia zawartością innego obszaru obrazu

 1. Utwórz zaznaczenie na płaszczyźnie perspektywy.
 2. Zależnie od potrzeby przesuń zaznaczenie w wybrane miejsce. W przypadku przesuwania zaznaczenia sprawdź, czy w trybie Przesuwanie wybrana jest opcja Cel.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) przeciągnij kursor z wnętrza zaznaczenia na obszaru obrazu, którego zawartość ma je wypełnić.

  • Z menu Przesuwanie wybierz opcję Źródło i przeciągnij kursor z wnętrza zaznaczenia na obszaru obrazu, którego zawartość ma je wypełnić.

  Wypełnione zaznaczenie staje się zaznaczeniem swobodnym, które można ponownie skalować, przesuwać, obracać i powielać za pomocą narzędzia Przekształcenie, a także przesuwać i powielać za pomocą narzędzia Zaznaczanie prostokątne.

  Przeciąganie zaznaczenia w programie Photoshop
  Przeciąganie zaznaczenia z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS)

  A. Oryginalne zaznaczenie B. Przesuwanie zaznaczenia na obraz źródłowy C. Obraz źródłowy wypełnia oryginalne zaznaczenie 

Kopiowanie zaznaczeń w oknie Punkt zbiegu

 1. Utwórz zaznaczenie na płaszczyźnie perspektywy.
 2. Z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) skopiuj zaznaczenie wraz z pikselami jego obrazu, przeciągając je za pomocą narzędzia Zaznaczanie prostokątne.

  Utworzona kopia staje się zaznaczeniem swobodnym, które sprawia wrażenie unoszenia się nad obrazem. Zaznaczenie swobodne można przesuwać; można je też skalować lub obracać przy pomocy narzędzia Przekształcanie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć swobodne zaznaczenie, kliknij poza jego obszarem. Po usunięciu zaznaczenia jego zawartość jest wklejana do obrazu, zastępując piksele, które wcześniej się pod nią znajdowały.

  • Aby utworzyć kolejną kopię kliknij zaznaczenie przy pomocy narzędzia Zaznaczanie prostokątne lub Przekształcanie, a następnie przeciągnij je z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Po skopiowaniu oryginalne zaznaczenie swobodne jest usuwane, a jego zawartość zastępuje piksele, które wcześniej się pod nią znajdowały

  Uwaga:

  Wciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+T (Windows) lub Control+Shift+T (Mac OS) powoduje powielenie ostatniej kopii. Jest to prosta metoda wielokrotnego powielania tej samej zawartości.

Wklejanie elementu w oknie Punkt zbiegu

W oknie Punkt zbiegu mogą być wklejane elementy ze schowka. Element może pochodzić z tego samego lub innego dokumentu. Wklejony element staje się swobodnym zaznaczeniem, które można następnie skalować, obracać, przesuwać i powielać. Jeśli zaznaczenie tego typu jest przesuwane na wybraną płaszczyznę, dostosowuje się do jej perspektywy.

Wklejanie elementu do punktu zbiegu w programie Photoshop
Wklejanie elementu w oknie Punkt zbiegu

A. Wzorek skopiowany z innego dokumentu B. Obraz z zaznaczeniem (mającym zawierać wyniki) utworzony w programie Photoshop przed otwarciem okna Punkt zbiegu. C. Przesunięcie wzorku wklejonego w oknie Punkt zbiegu na płaszczyznę z zachowaniem zaznaczenia 

Uwaga:

W przypadku wklejania elementów warto przestrzegać zasady tworzenia płaszczyzn perspektywy z wyprzedzeniem.

 1. Skopiuj element do schowka. Element może pochodzić z tego samego lub innego dokumentu. Należy pamiętać, że wklejane mogą być tylko obiekty rastrowe (a nie wektorowe).
  Uwaga:

  Przed skopiowaniem tekstu należy go zrasteryzować. Kliknij warstwę tekstową prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Rasteryzuj. Następnie wybierz polecenie Zaznacz > Wszystko i skopiuj zaznaczenie do schowka.

 2. Jeśli zachodzi taka potrzeba, utwórz nową warstwę.
 3. Wybierz polecenie Filtr > Punkt zbiegu.
 4. Jeśli to konieczne, utwórz na obrazie płaszczyznę (lub kilka płaszczyzn).
 5. Naciśnij klawisze Ctrl + V (Windows) lub Command + V (macOS), aby wkleić element.

  Wklejony obiekt staje się swobodnym zaznaczeniem w lewym górnym rogu podglądu obrazu. Narzędzie Zaznaczanie prostokątne jest domyślnie uaktywniane.

 6. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie prostokątne przeciągnij wklejony obraz na płaszczyznę.

  Obraz zachowuje perspektywę płaszczyzny, na której się znalazł.

  Uwaga:

  Po wklejeniu obiektu w oknie Punktu zbiegu nie należy klikać żadnego punktu obrazu, mając na uwadze, że jest aktywne narzędzie Zaznaczanie prostokątne, którego należy użyć jedynie w celu przeciągnięcia obiektu w wybrane miejsce. Przypadkowe kliknięcie w jakimkolwiek innym miejscu niż miejsce docelowe spowoduje bowiem usunięcie swobodnego zaznaczenia i trwałe wklejenie obiektu.

Malowanie kolorem w oknie Punktu zbiegu

 1. Wybierz narzędzie Pędzel.
 2. Wybierz kolor pędzla, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz narzędzie Kroplomierz i kliknij wybrany kolor w oknie podglądu.

  • Kliknij pole Kolor pędzla, aby otworzyć próbnik kolorów i wybrać kolor.

 3. W obszarze opcji narzędzia określ wartości ustawień Średnica (rozmiar pędzla), Twardość (gładkość krawędzi) i Krycie (stopień, w jakim malowana powierzchnia ma ukrywać lub odsłaniać znajdujący się pod spodem obraz).
 4. Wybierz tryb mieszania:
  • Aby malować bez mieszania próbki z kolorem, światłem i cieniami otaczających pikseli, wybierz opcję Wyłącz.

  • Aby malować mieszając jasność próbki z jasnością otaczających pikseli, jednocześnie zachowując jej oryginalny kolor, wybierz opcję Luminancja.

  • Aby malować mieszając próbkę z kolorem, światłem i cieniami otaczających pikseli, wybierz opcję Włącz.

 5. Dodatkowo, można określić opcje aplikacji malarskiej:
  • Aby malować nieprzerwanie, automatycznie dostosowując się do perspektywy kolejnych płaszczyzn, otwórz menu okna Punkt zbiegu i wybierz opcję Operacje na wielu powierzchniach. Wyłączenie tej opcji pozwala na malowanie w perspektywie na każdej warstwie z osobna. Aby zmienić perspektywę, trzeba przerwać malowanie i wznowić je na innej płaszczyźnie.

  • W celu ograniczenia malowania jedynie do płaszczyzny aktywnej z menu Punktu zbiegu wybierz opcję Ogranicz operacje do krawędzi powierzchni. Wyłączenie tej opcji umożliwia malowanie poza granicami warstwy aktywnej.

 6. Przeciągając kursor narzędzia, maluj na obrazie. Gdy malowanie odbywa się na płaszczyźnie, wielkość i kształt pędzla są dostosowywane do jej perspektywy. Malowanie z wciśniętym klawiszem Shift ogranicza pociągnięcia pędzla do linii prostych, zgodnych z perspektywą płaszczyzny. Można również kliknąć wybrany punkt przy pomocy narzędzia Pędzel, a następnie, aby namalować linię prostą w perspektywie, kliknąć inny punkt z wciśniętym klawiszem Shift.
  Uwaga:

  Narzędzie Pędzel uwzględnia zaznaczenia ramką — można go używać do malowania na krawędziach takich zaznaczeń. Na przykład, gdy jest zaznaczona płaszczyzna, można narysować linię wzdłuż jej obwodu.

Malowanie próbkowanymi pikselami w oknie Punktu zbiegu

W oknie dialogowym Punkt zbiegu jest dostępne narzędzie Stempel, które pozwala malować próbką pikseli. Powielony obraz jest orientowany zgodnie z perspektywą płaszczyzny, na której się pojawia. Narzędzie Stempel przydaje się do takich czynności jak mieszanie i retuszowanie obszarów obrazu, powielanie części powierzchni w celu usunięcia lub skopiowania obiektu, a także poszerzenia zasięgu tekstury lub wzorku.

 1. W oknie dialogowym Punkt zbiegu wybierz narzędzie Stempel .
 2. W obszarze opcji narzędzi ustaw opcję Średnica (rozmiar pędzla), Twardość (stopień nierównomierności brzegów pędzla) oraz Krycie (stopień, w jakim malowana powierzchnia ma ukrywać lub odsłaniać znajdujący się pod spodem obraz).
 3. Wybierz tryb mieszania z menu Skoryguj:
  • Aby malować bez mieszania próbki z kolorem, cieniami i teksturą otaczających pikseli, wybierz opcję Wyłącz.

  • Aby malować mieszając próbki z oświetleniem otaczających pikseli, wybierz opcję Luminacja.

  • Aby malować przez mieszanie próbki z kolorem, światłem i cieniami otaczających pikseli, wybierz opcję Włącz.

 4. Aby określić próbkowanie przy pomocy narzędzia Stempel:
  • Aby uzyskać efekt płynnego próbkowania pikseli, bez utraty bieżącego punktu próbkowania nawet po zwolnieniu przycisku myszy, zaznacz opcję Wyrównany.

  • Aby po przerwaniu i wznowieniu malowania za każdym razem używać pikseli z oryginalnego punktu próbkowania, wyłącz opcję Wyrównany.

 5. Dodatkowo, można określić opcje aplikacji malarskiej:
  • Aby malować nieprzerwanie na kolejnych płaszczyznach, otwórz menu okna Punkt zbiegu i wybierz opcję Operacje na wielu powierzchniach.

  • W celu ograniczenia malowania jedynie do płaszczyzny aktywnej z menu Punktu zbiegu wybierz opcję Ogranicz operacje do krawędzi powierzchni.

 6. Przesuń kursor na płaszczyznę i kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby określić punkt próbkowania.
 7. Przeciągnij kursor po wybranym obszarze obrazu. Malowanie z wciśniętym klawiszem Shift ogranicza pociągnięcia pędzla do linii prostych, zgodnych z perspektywą płaszczyzny. Można również kliknąć wybrany punkt przy pomocy narzędzia Stempel, a następnie, aby namalować linię prostą w perspektywie, kliknąć inny punkt z wciśniętym klawiszem Shift.

Pomiary w oknie Punkt zbiegu

Użytkujący program specjaliści różnych dziedzin, od architektów po pracowników medycyny kryminalnej, niejednokrotnie muszą znać dokładne wymiary obiektów na obrazie. W oknie Punktu zbiegu można w tym celu skorzystać z narzędzia Miarka, rysując przy jego pomocy linię pomiarową nad obiektem położonym na płaszczyźnie perspektywy o znanych wymiarach. Narzędzie Miarka posiada opcję wprowadzania długości pomiarowej. Wraz z linią pomiarową wyświetlane są dwa pola tekstowe: jedno z nich zawiera wartość długości, drugie — kąt pomiędzy linią a płaszczyzną perspektywy. Po wprowadzeniu konkretnego pomiaru i długości, wszelkie kolejne pomiary są skalowane według tych pierwotnych wartości.

Można również skorzystać z opcji kojarzenia długości linii pomiarowej z rozmiarem oczek siatki płaszczyzny perspektywy. Przykładowo, po zaznaczeniu powyższej opcji długość pomiarowa o wartości równej 5 powoduje wyświetlenie siatki o 5 oczkach. Opcja może być przydatna dla wizualizacji rozmiarów na obrazie lub przeliczania obiektów. Gdy opcja nie jest zaznaczona, oczka siatki można tworzyć niezależnie od wskazań pomiarów. Z tej opcji można skorzystać w przypadku, gdy siatka powiązana z pomiarem jest zbyt gęsta i utrudnia rozeznanie na obrazie.

Przeprowadzane pomiary mogą być odtwarzane w programie i wyświetlane na obrazie również po zamknięciu okna Punkt zbiegu. Istnieje także możliwość eksportowania pomiarów i danych geometrycznych do formatów obsługiwanych przez aplikacje typu CAD.

Pomiary obiektów na obrazie

 1. IW oknie dialogowym Punkt zbiegu zaznacz narzędzie Miarka, a następnie kliknij wybrany punkt na płaszczyźnie i przeciągnij kursor nad obiektem.

  Początkowe pomiary najlepiej jest przeprowadzić względem obiektów o znanych wymiarach.

  Uwaga:

  Możliwe jest również wykonywanie pomiarów przekraczających granice płaszczyzn.

 2. Przy wybranym pomiarze wprowadź wartość w polu Długość, aby ustalić jej jednostkę.
 3. Zależnie od potrzeby przeprowadź kolejne pomiary.

  Wszystkie kolejne pomiary będą wykonywane w odniesieniu do pomiaru początkowego.

 4. (Opcjonalnie) Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli rozmiar oczek siatki ma być niezależny od parametru Długość wyznaczonego przez pomiar źródłowy, należy usunąć zaznaczenie opcji Połącz pomiary z siatką. Jest to ustawienie domyślne.

  • Jeśli rozmiar oczek siatki ma być uzależniony od parametru Długość wyznaczonego przez pomiar źródłowy, zaznacz opcję Połącz pomiary z siatką.

  Pomiary wykonane w oknie Punkt zbiegu są zachowywane po jego zamknięciu i pojawiają się, kiedy okno zostaje ponownie otwarte.

Pomiar automatyczny w oknie Punkt zbiegu

Narzędzie Miarka umożliwia automatyczne pomiary długości i szerokości powierzchni wyznaczonej przez płaszczyznę perspektywy.

 1. Kliknij dwukrotnie płaszczyznę perspektywy przy pomocy narzędzia Miarka.

Przesuwanie pomiaru w oknie Punkt zbiegu

IW oknie Punktu zbiegu można przesunąć linię pomiarową bez zmiany jej orientacji i długości.

 1. Zaznacz narzędzie Miarka.
 2. Kliknij dowolny punkt wcześniej utworzonej linii pomiarowej i przeciągnij ją.

Zmiana długości lub orientacji linii pomiarowej

Długość lub orientację istniejącej już linii pomiarowej można zmieniać.

 1. Zaznacz narzędzie Miarka i umieść jego kursor nad końcowym punktem linii pomiarowej.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić orientację i długość linii pomiarowej, przeciągnij punkt końcowy.

  • Aby zmienić długość linii pomiarowej i ograniczyć kąt zmian jej orientacji do 15 stopni, przeciągnij punkt końcowy z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (macOS).

  • Aby zmienić długość linii pomiarowej bez zmiany jej orientacji, przeciągnij punkt końcowy z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS).

  • Aby zmienić orientację linii pomiarowej bez zmiany jej długości, przeciągnij punkt końcowy z wciśniętym klawiszem Shift.

Usuwanie pomiaru w oknie Punkt zbiegu

 1. Zaznacz linię pomiaru i wciśnij klawisz Backspace (Windows) lub Delete.

Wyświetlanie i ukrywanie pomiarów w oknie Punkt zbiegu

 1. Z menu okna Punkt zbiegu wybierz opcję Pokaż pomiary.

Odtwarzanie pomiarów w programie Photoshop

Pomiary wykonane w oknie Punkt zbiegu są niewidoczne podczas wyświetlania obrazu w oknie dokumentu programu Photoshop, jakkolwiek są one przechowywane na obrazie i ujawniane przy ponownym otwarciu okna Punkt zbiegu. Pomiary można jednak renderować w taki sposób, ze po zakończeniu pracy w oknie, w którym zostały utworzone są również widoczne w oknie dokumentu programu. Renderowane pomiary mają postać rastrową, a nie wektorową.

 1. Z menu okna Punkt zbiegu wybierz opcję Renderuj pomiary do programu Photoshop.

  Polecenie Renderuj pomiary do programu Photoshop musi być wybierane dla każdej sesji w oknie Punkt zbiegu.

  Uwaga:

  Gdy zamiarem użytkownika jest renderowanie pomiarów do programu Photoshop, należy wcześniej utworzyć dla nich oddzielną warstwę. Pomiary takie zostają wtedy zgromadzone na osobnej warstwie, a nie na obrazie.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto