Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie internetowych galerii zdjęć

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji
Uwaga:

Tworzenie galerii internetowych w programie Photoshop CS5 opisano w rozdziale Tworzenie internetowej galerii zdjęć pomocy programu Adobe Bridge. Aby skorzystać ze starszej, opcjonalnej wersji wtyczki „Internetowa galeria zdjęć” opisanej w poniższych tematach, należy ją najpierw pobrać dla systemu Windows lub macOS.

Informacje o internetowej galerii zdjęć

Internetowa galeria zdjęć jest to witryna internetowa, która zawiera, stronę główną z miniaturkami zdjęć, i po drugie, strony podrzędne z obrazami naturalnej wielkości. Każda ze stron zawiera łącza umożliwiające poruszanie się po witrynie. Kliknięcie łącza w postaci miniaturki obrazu powoduje na przykład wczytanie strony z obrazem naturalnej wielkości. Polecenie Web Photo Gallery (Galeria zdjęć WWW) służy do automatycznego generowania galerii zdjęć WWW na podstawie zestawu obrazków.

Strona główna internetowej galerii zdjęć w programie Photoshop
Strona główna internetowej galerii zdjęć

Program Photoshop udostępnia szereg stylów galerii. Style te można wybrać w oknie Internetowa galeria zdjęć. Zaawansowany użytkownik (znający kod HTML) może także utworzyć nowy styl lub dostosować styl istniejący poprzez edycję zestawu szablonów HTML.

Każdy szablon ze stylami galerii posiada inne opcje. W przypadku stylu zdefiniowanego niektóre opcje mogą być nieaktywne bądź niedostępne.

Tworzenie galerii internetowych w programie Adobe Bridge

Program Adobe Bridge udostępnia poprawione funkcje galerii internetowych. Instrukcje na ten temat można znaleźć w rozdziale Tworzenie internetowej galerii zdjęć w pomocy programu Adobe Bridge, a także w poniższych samouczkach.

Używanie starszej, opcjonalnej wtyczki do programu Photoshop

 1. Pobierz i zainstaluj starszą wersję wtyczki Internetowa galeria zdjęć dla systemu Windows lub macOS.

 2. (Opcjonalnie) Zaznaczyć pliki lub folder z plikami, do których będzie stosowany program Adobe Bridge.

  Obrazy będą wyświetlane w kolejności określonej w programie Bridge. Kolejność tę można zmienić w programie Bridge.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Adobe Bridge wybierz polecenie Narzędzia > Photoshop > Web Photo Gallery (Galeria zdjęć WWW).

  • W programie Photoshop wybierz polecenie Plik > Automatyzacja > Web Photo Gallery (Galeria zdjęć WWW).

 4. Wybierz styl galerii z wyskakującego menu Styles (Style). W oknie dialogowym jest widoczny podgląd strony głównej dla wybranego stylu.

 5. (Opcjonalnie) Wprowadź adres e-mail, który będzie pełnił funkcję adresu kontaktowego.

 6. Z menu Use (Użyj) wybierz pliki źródłowe galerii.

  Zaznaczone obrazy z programu Bridge

  Przed otwarciem okna Internetowa galeria zdjęć zostaną użyte zaznaczone obrazy.

  Folder

  Zostaną użyte obrazy, które wybrano za pomocą przycisku Przeglądaj (Windows) lub Wybierz (Mac OS). Zaznacz opcję Uwzględniaj podfoldery, aby dołączyć wszystkie obrazy umieszczone w podfolderach zaznaczonego folderu.

 7. Kliknij opcję Cel, a następnie zaznacz folder, w którym będą przechowywane obrazy i strony HTML galerii. Następnie należy kliknąć na przycisku OK (Windows) lub Wybierz (Mac OS).

 8. Zaznaczyć opcję formatu galerii zdjęć WWW. Wybór poszczególnych zestawów opcji umożliwia menu Options (Opcje). Zobacz Opcje Internetowej galerii zdjęć.

 9. Kliknij przycisk OK. Photoshop umieszcza w folderze docelowym następujące pliki HTML i JPEG:

  • Stronę domową galerii, nazwaną index.htm lub index.html w zależności od wybranej opcji rozszerzenia. Aby obejrzeć galerię, należy otworzyć ten plik w dowolnej przeglądarce internetowej.

  • Obrazki JPEG w podfolderze obrazków.

  • Strony HTML w podfolderze stron.

  • Obrazki miniaturek JPEG w podfolderze miniaturek.

Sprawdzanie zgodności kolorów

Jeśli pewne zdjęcia charakteryzują się rozszerzoną przestrzenią kolorów, taką jak ProPhoto RGB lub Adobe RGB, kolory obrazu mogą się zmieniać, gdy wyświetlane są w galerii internetowej przez przeglądarkę, która nie czyta osadzonych profilów kolorów. Jeśli tak się dzieje, spróbuj przekonwertować profile obrazów na sRGB (których większość przeglądarek używa domyślnie), a następnie zoptymalizować lub dołączyć do Internetowej galerii zdjęć. Przekonwertuj je na sRGB w jeden z następujących sposobów. Operację konwersji najlepiej zastosować do kopii obrazków.

Jeśli jest używany Procesor obrazów, można zapisać pliki w formacie JPEG i w wybranym rozmiarze. Należy upewnić się przy tym, czy wśród opcji dużych obrazków wyłączono opcję Zmień wielkość obrazków.

Ogólne

Opcje dotyczące rozszerzeń plików, kodowania i metadanych.

Rozszerzenie

Można użyć jednego z dwóch rozszerzeń: HTM lub HTML.

Kodowanie UTF-8 dla adresów URL

Używa kodowania UTF-8.

Dodaj atrybuty wysokości i szerokości obrazów

Pozwala określić wymiary obrazów, co skraca czas ich pobierania.

Zachowaj wszystkie metadane

Są zachowywane metadane.

Baner

Opcje tekstowe banera wyświetlanego na każdej ze stron galerii. Należy wprowadzić tekst w każdym z następujących pól:

Nazwa witryny

Nazwa galerii.

Fotograf

Dane osoby lub organizacji będącej twórcą (właścicielem) zdjęć.

Informacje kontaktowe

Pole na informacje kontaktowe dla osób odwiedzających galerię, takie jak numer telefonu lub adres.

Data

Data wyświetlana na każdej ze stron galerii. Domyślnie Photoshop używa bieżącej daty.

Czcionka i Rozmiar czcionki

(Dostępne dla niektórych stylów serwisów) Opcje tekstu baneru.

Duże obrazy

Opcje dotyczące głównych obrazów, które są wyświetlane na każdej ze stron galerii.

Dodaj łącza numeryczne

(Dostępne dla niektórych stylów serwisów) Umieszcza sekwencję liczbową (od 1 do liczby stron w galerii) w orientacji poziomej w górnej części każdej strony galerii. Każdy numer jest łączem do odpowiadającej mu strony.

Zmień rozmiar obrazów

Odpowiada za zmianę rozmiaru obrazów umieszczanych na stronach galerii. Rozmiar można wybrać z menu wysuwanego lub wpisać (w pikselach). W polu Constrain (Zachowaj) należy wybrać wymiary, które mają zostać zachowane podczas skalowania. W polu JPEG Quality (Jakość JPEG) należy wybrać wartość z menu, wpisać wartość z przedziału od 0 do 12 lub odpowiednio ustawić suwak. Im wyższa wartość, tym lepsza jakość obrazu i większy plik obrazu.

Uwaga:

W programie Photoshop jest używana domyślna metoda interpolacji (ustawiona w preferencjach). Aby zapewnić minimalny rozmiar pliku wynikowego należy wybrać metodę Bicubic Sharper (Dwusześcienna - wyostrzanie).

Rozmiar ramki

Określa w pikselach szerokość obramowania wokół obrazu.

Podpisy

(Dostępne dla niektórych stylów serwisów) Określa opcje wyświetlania podpisów pod każdym obrazem. Wybierz opcję Filename (Nazwa pliku), aby wyświetlić nazwę pliku, lub zaznacz opcje Description (Opis), Credits (Autorzy), Title (Tytuł) i Copyright (Prawa autorskie), aby wyświetlić tekst opisu z okna dialogowego File Info (Informacje o pliku).

Czcionka i Rozmiar czcionki

(Dostępne dla niektórych stylów serwisów) Określa czcionkę i rozmiar podpisu.

Miniaturki

Opcje dotyczące głównej strony galerii, między innymi wielkości miniaturek obrazów.

Rozmiar

Szerokość miniaturki. Odpowiednią wartość (w pikselach) można wybrać z menu wysuwanego lub wpisać.

Kolumny i rzędy

Liczba kolumn i rzędów na stronie głównej, w których są wyświetlane miniaturki obrazów. Opcja nie jest stosowana do galerii z poziomym lub pionowym stylem ramek.

Rozmiar ramki

Określa w pikselach szerokość obramowania wokół każdej z miniaturek.

Podpisy

(Dostępne dla niektórych stylów serwisów) Określa opcje wyświetlania podpisów pod każdą miniaturką. Wybierz opcję Filename (Nazwa pliku), aby wyświetlić nazwę pliku, lub zaznacz opcje Description (Opis), Credits (Autorzy), Title (Tytuł) i Copyright (Prawa autorskie), aby wyświetlić tekst opisu z okna dialogowego File Info (Informacje o pliku).

Czcionka i Rozmiar czcionki

(Dostępne dla niektórych stylów serwisów) Określa czcionkę i rozmiar podpisu.

Własne kolory

Opcje dotyczące kolorów różnych elementów galerii. Aby zmienić kolor elementu należy kliknąć na próbce jego koloru i zaznaczyć inny kolor za pomocą Próbnika kolorów. Istnieje możliwość zmiany koloru tła każdej ze stron (opcja Tło) i koloru baneru (opcja Baner).

Zabezpieczenia

Pozwala określić tekst, jaki będzie wyświetlany na każdym obrazie w celu zniechęcenia potencjalnych złodziei.

Zawartość

Wyświetlany tekst. Można zaznaczyć opcję Custom Text (Tekst własny) i wprowadzić własny tekst. Aby był wyświetlany tekst pobierany z okna dialogowego Informacje o pliku, należy zaznaczyć pozycję Filename (Nazwa pliku), Description (Opis), Credits (Autorzy), Title (Tytuł), bądź Copyright (Prawa autorskie),.

Czcionka, Kolor i Położenie

Określa czcionkę, kolor i wyrównanie podpisu.

Obrót

Pozwala określić kąt obrotu tekstu na obrazie.

Użytkownicy programu Photoshop mają do dyspozycji wiele stylów galerii zdjęć WWW. Zaawansowany użytkownik (znający kod HTML) może także utworzyć nowy styl lub dostosować styl istniejący poprzez edycję zestawu szablonów HTML.

Style galerii zdjęć WWW znajdujące się w zasobach programu Photoshop są umieszczone w odrębnych folderach w następujących lokalizacjach:

Windows

Program Files/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Presets/Web Photo Gallery

macOS

Adobe Photoshop CS5/Presets/Web Photo Gallery

Nazwa każdego folderu w powyższych lokalizacjach figuruje jako opcja w menu Styles (Style) w oknie dialogowym Web Photo Gallery (Galeria zdjęć WWW). Każdy folder zawiera (używane przez program Photoshop do tworzenia galerii) następujące pliki szablonów:

Caption.htm

Decyduje o położeniu podpisów pod miniaturkami na stronie internetowej.

FrameSet.htm

Decyduje o układzie zestawu ramek do wyświetlania stron.

IndexPage.htm

Decyduje o układzie strony głównej.

SubPage.htm

Decyduje o układzie stron galerii z pełnowymiarowymi obrazami.

Thumbnail.htm Decyduje o układzie miniaturek na stronie głównej.

Każdy plik szablonu zawiera kod HTML i tokeny. Token jest to ciąg tekstu zastępowany przez program Photoshop, gdy ustawi się odpowiadającą mu opcję w oknie dialogowym Internetowa galeria zdjęć. Na przykład, pewien plik szablonu może zawierać token TITLE:

<TITLE>%TITLE%</TITLE>

Podczas generowania galerii program Photoshop wykorzystuje plik szablonu i zamienia token %TITLE% na tekst wpisany w polu Nazwa witryny w oknie dialogowym Web Photo Gallery (Galeria zdjęć WWW).

Aby lepiej zrozumieć dany styl, warto otworzyć i obejrzeć odpowiadające mu szablony HTML za pomocą edytora HTML. Ponieważ dokumenty HTML zawierają tylko znaki ASCII, do ich otwierania, oglądania i tworzenia można używać zwykłego edytora tekstowego, takiego jak Notepad (Windows) lub TextEdit (Mac OS).

Użytkownik może dostosować styl galerii zdjęć WWW poprzez edycję plików szablonów HTML. Aby program Photoshop mógł poprawnie utworzyć galerię, w trakcie wprowadzania zmian w plikach szablonów HTML należy stosować się do następujących instrukcji:

 • Folder stylu musi zawierać następujące pliki: Caption.htm, IndexPage.htm, SubPage.htm, Thumbnail.htm oraz FrameSet.htm.

 • Nazwa folderu stylu może być zmieniana, ale nie można zmienić nazw plików szablonów HTML w folderze.

 • Można wyczyścić plik Caption.htm, a w pliku Thumbnail.htm umieścić kod HTML oraz tokeny określające układ podpisów.

 • Użytkownik może zamienić tokeny w pliku szablonów na odpowiedni tekst lub kod HTML. Jest to alternatywa dla okna dialogowego Web Photo Gallery (Galeria zdjęć WWW), umożliwiająca zmianę różnych opcji bezpośrednio w pliku szablonów. Na przykład, plik szablonów może zawierać element BODY z następującym atrybutem koloru tła użytym jako wartość tokena:

  bgcolor=%BGCOLOR%

  Aby zmienić kolor tła strony na czerwony, należy zmienić tokeny %BGCOLOR% na “FF0000.”

 • Do plików szablonów można dodawać kod HTML i tokeny. Wszystkie tokeny muszą być wpisane dużymi literami i poprzedzone oraz zakończone symbolem procentu (%).

 1. Odszukaj folder stylów Internetowej galerii zdjęć.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dostosować styl, należy utworzyć kopię folderu stylów i zapisać ją w tym samym miejscu co już istniejące foldery stylów.

  • Aby utworzyć nowy styl, należy utworzyć folder nowego stylu i zapisać go w tym samym miejscu co już istniejące foldery stylów.

  Nowy lub dostosowany styl (o nazwie tożsamej z jego folderem) zostanie wyświetlony w oknie Web Photo Gallery (Galeria zdjęć WWW) w menu Styles (Style).

 3. Korzystając z edytora HTML, wykonać jedną z następujących czynności:
  • Dostosować plik szablonu HTML.

  • Utworzyć potrzebne pliki szablonu HTML i umieścić je w folderze stylu.

  Tworząc pliki szablonów, należy przestrzegać wytycznych dotyczących dostosowywania, zawartych w części Dostosowywanie stylów internetowej galerii zdjęć

  Uwaga:

  Podczas dostosowywania i tworzenia szablonu stylu galerii każdy z poniższych tokenów należy umieścić w oddzielnym wierszu pliku HTML: %CURRENTINDEX%, %NEXTIMAGE%, %NEXTINDEX%, %PAGE%, %PREVIMAGE% oraz %PREVINDEX%. Podczas generowania stron galerii program Photoshop pomija te wiersze szablonu, które zawierają tokeny zbędne dla funkcjonowania danej strony. Na przykład, generując pierwszą stronę galerii, program Photoshop pomija wiersze szablonu zawierające token %PREVIMAGE%, decydujący o łączu z poprzednią stroną galerii. Zachowanie tokena %PREVIMAGE% w oddzielnym wierszu daje gwarancje, że Photoshop nie pominie innych tokenów w szablonie.

Tokeny plików szablonów HTML (używane w programie Photoshop) służą do definiowania domyślnego stylu internetowej galerii zdjęć. Na podstawie tokenów Photoshop może wygenerować galerię opartą na danych znajdujących się w oknie dialogowym Web Photo Gallery (Galeria zdjęć WWW).

Dostosowując lub tworząc styl galerii, można dodać dowolny token do dowolnego pliku szablonu HTML. Wyjątek stanowią tu tokeny %THUMBNAILS% i %THUMBNAILSROWS%, które mogą się pojawiać wyłącznie w pliku IndexPage.htm. Dodając token należy pamiętać, że konieczne może być również dodanie kodu HTML, który zagwarantuje poprawne użycie tokena.

W plikach szablonów HTML można używać następujących tokenów:

%VLINK%

Decyduje o ostatecznym kolorze aktywnego łącza.

%ALT%

Decyduje o nazwie pliku obrazu.

%ANCHOR%

Umożliwia powrót do miniaturki oglądanego obrazu zamiast do początku indeksu. Dzieje się tak, gdy użytkownik kliknie przycisk Home.

%BANNERCOLOR%

Decyduje o kolorze banera.

%BANNERFONT%

Decyduje o czcionce w tekście banera.

%BANNERFONTSIZE%

Decyduje o rozmiarze czcionki w tekście banera.

%BGCOLOR%

Decyduje o kolorze tła.

%CAPTIONFONT%

Decyduje o czcionce używanej w opisach miniaturek strony głównej.

%CAPTIONFONTSIZE%

Decyduje o rozmiarze czcionki w opisach.

%CAPTIONTITLE%

Wstawia do podpisu tytuł dokumentu pochodzący z informacji o pliku.

%CHARSET%

Decyduje o zestawie znaków na każdej ze stron.

%CONTACTINFO%

Określa informacje kontaktowe dla galerii, na przykład numer telefonu i lokalizację.

%CONTENT_GENRATOR%

Rozwija się do postaci „Internetowa galeria zdjęć Adobe Photoshop CS5”.

%COPYRIGHT%

Wstawia do podpisu informacje dotyczące praw autorskich pochodzące z informacji o pliku.

%CREDITS%

Wstawia do podpisu dane autorów na podstawie informacji o pliku.

%CURRENTINDEX%

Decyduje o łączu do bieżącej strony głównej.

%CURRENTINDEXANCHOR%

Znajduje się w pliku SubPage.htm i wskazuje pierwszą stronę indeksu.

%DATE%

Decyduje o formacie daty w banerze.

%EMAIL%

Określa adres e-mail w informacjach kontaktowych dla galerii.

%FILEINFO%

Decyduje o informacjach o pliku obrazu.

%FILENAME%

Decyduje o nazwie pliku obrazu. Należy używać go wyłącznie dla metadanych pojawiających się jako tekst HTML.

%FILENAME_URL%

Określa nazwę pliku w adresie URL obrazu. Należy używać go wyłącznie dla nazw plików w adresie URL.

%FIRSTPAGE%

Decyduje o łączu do pierwszej strony galerii odnoszącym się do prawej ramki w zestawie ramek.

%FRAMEINDEX%

Decyduje o łączu do strony głównej, które jest wyświetlane w lewej ramce zestawu ramek.

%HEADER%

Decyduje o tytule galerii.

%IMAGEBORDER%

Decyduje o rozmiarze pełnowymiarowego obrazu na stronie galerii.

%IMAGE_HEIGHT%

Uaktywnia pole wyboru Dodaj atrybuty wysokości i szerokości obrazów. Pozwala to przeglądarce użytkowników na pobieranie tych atrybutów, co przyspiesza wczytywanie obrazów.

%IMAGE_HEIGHT_NUMBER%

Ten token jest zastępowany przez (wyłącznie) liczbową wartość odzwierciedlającą szerokość obrazu.

%IMAGEPAGE%

Decyduje o łączu do strony galerii.

%IMAGE_SIZE%

Jeśli pole Zmienianie rozmiarów obrazów jest zaznaczone, w panelu Duże obrazy token ten ma wartość rozmiaru obrazu w pikselach. Jeśli pole nie jest zaznaczone, token zawiera pusty ciąg znaków. Jest to przydatne w przypadku skryptów JavaScript w szablonach, ponieważ może sygnalizować maksymalne i minimalne wartości dla wysokości i szerokości wszystkich obrazów na generowanej witrynie.

%IMAGESRC%

Decyduje o adresach URL pełnowymiarowych obrazów na stronie galerii.

%IMAGE_WIDTH%

Uaktywnia pole wyboru Dodaj atrybuty wysokości i szerokości obrazów. Pozwala to przeglądarce użytkowników na pobieranie tych atrybutów, co przyspiesza wczytywanie obrazów.

%IMAGE_WIDTH_NUMBER%

Ten token jest zastępowany przez (wyłącznie) liczbową wartość odzwierciedlającą szerokość obrazu.

%LINK%

Decyduje o kolorze łączy.

%NEXTIMAGE%

Decyduje o łączu do następnej strony galerii.

%NEXTIMAGE_CIRCULAR%

Ustawia łącze z dużego podglądu obrazu na następny duży podgląd obrazu.

%NEXTINDEX%

Decyduje o łączu do następnej strony witryny.

%NUMERICLINKS%

Umieszcza na podstronach ponumerowane łącza do wszystkich obrazów w dużym podglądzie.

%PAGE%

Decyduje o bieżącej lokalizacji strony (na przykład strona 1 z 3).

%PHOTOGRAPHER%

Decyduje o danych osoby lub organizacji — twórcy (właściciela) zdjęć w galerii.

%PREVIMAGE%

Decyduje o łączu do poprzedniej strony galerii.

%PREVINDEX%

Decyduje o łączu do poprzedniej strony głównej.

%SUBPAGEHEADER%

Decyduje o tytule galerii.

%SUBPAGETITLE%

Decyduje o tytule galerii.

%TEXT%

Decyduje o kolorze tekstu.

%THUMBBORDER%

Decyduje o wielkości obramowań miniaturek.

%THUMBNAIL_HEIGHT%

Uaktywnia pole wyboru Dodaj atrybuty wysokości i szerokości obrazów. Pozwala to przeglądarce użytkowników na pobieranie tych atrybutów, co przyspiesza wczytywanie obrazów.

%THUMBNAIL_HEIGHT_NUMBER%

Ten token jest zastępowany przez (wyłącznie) liczbową wartość odzwierciedlającą wysokość miniaturki.

%THUMBNAILS%

Ten token jest zmieniany w pliku Thumbnail.htm podczas pracy z miniaturkami w stylu ramkowym. W pliku HTML token ten należy umieścić w oddzielnym wierszu, bez znaków podziału.

%THUMBNAIL_SIZE%

Zawiera wartość miniaturki w pikselach na panelu Miniaturki. Jest to przydatne w przypadku skryptów JavaScript w szablonach, ponieważ może sygnalizować maksymalne i minimalne wartości dla wysokości i szerokości wszystkich obrazów na generowaną stronę.

%THUMBNAILSRC%

Decyduje o łączu do miniaturki.

%THUMBNAILSROWS%

Ten token jest zastępowany rzędami miniaturek z pliku Thumbnail.htm dla stylów bezramkowych. W pliku HTML token ten należy umieścić w oddzielnym wierszu, bez znaków podziału.

%THUMBNAIL_WIDTH%

Uaktywnia pole wyboru Dodaj atrybuty wysokości i szerokości obrazów. Pozwala to przeglądarce użytkowników na pobieranie tych atrybutów, co przyspiesza wczytywanie obrazów.

%THUMBNAIL_WIDTH_NUMBER%

Ten token jest zastępowany przez (wyłącznie) liczbową wartość odzwierciedlającą szerokość miniaturki.

%TITLE%

Decyduje o tytule galerii.

%VLINK%

Decyduje o kolorze łączy do stron już odwiedzonych.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?