Proporcjonalne skalowanie warstw

Zaktualizowane w programie Photoshop CC z października 2018 (20.0)

Podczas przekształcania warstw pikseli, tekstu, bitmap oraz umieszczonych obiektów inteligentnych, wystarczy przeciągnąć uchwyt, aby proporcjonalnie skalować warstwy tych typów. Aby skalować warstwy tych typów nieproporcjonalnie, należy przytrzymać klawisz Shift podczas przeciągania uchwytu narożnego przekształcania.

Kształty i ścieżki (obiekty wektorowe) są domyślnie skalowane nieproporcjonalnie, kiedy uchwyt narożny jest przeciągany podczas przekształcania.

Instrukcje dotyczące tych czynności są dostępne w artykule Przekształcanie swobodne.

Jak wyłączyć nowe domyślne zachowanie polegające na proporcjonalnym skalowaniu podczas przekształcania warstw?

Aby przywrócić starsze zachowanie związane z przekształcaniem, wykonaj następujące czynności.

 1. Przy użyciu Notatnika (Windows) lub edytora tekstu (macOS) utwórz plik tekstowy (TXT).

 2. Wpisz w tym pliku następujący tekst:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Zapisz ten plik pod nazwą „PSUserConfig.txt” w folderze ustawień programu Photoshop.
  [Napęd instalacji]:\Użytkownicy\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Wykonaj następujące czynności:

  1. Zapisz plik na biurku pod nazwą „PSUserConfig.txt”.
  2. Kliknij ten plik PSUserConfig.txt z wciśniętym klawiszem Control i wybierz polecenie Kopiuj z menu podręcznego.
  3. W programie Finder wybierz opcję Idź > Idź do folderu.
  4. W oknie dialogowym Idź do folderu wpisz: ~/Biblioteki/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  5. Wklej skopiowany plik w tej lokalizacji.

 4. Uruchom ponownie program Photoshop.

Przekształcanie swobodne

Polecenie Przekształć swobodnie pozwala zastosować różne przekształcenia (obrót, skalowanie, pochylanie, zniekształcanie i perspektywę) w jednej ciągłej operacji. Dostępne jest również wypaczanie. Zamiast wybierać różne polecenia można po prostu, za pomocą klawiatury, przełączać się pomiędzy różnymi rodzajami przekształceń.

Uwaga:

Jeśli przekształcany jest kształt lub cała ścieżka, polecenie Przekształć zmienia się w polecenie Przekształć ścieżkę. Jeśli przekształceniu podlega nie cała ścieżka, lecz jej kilka segmentów, polecenie Przekształć zmienia się w polecenie Przekształć punkty.

 1. Wybierz obiekt przeznaczony do przekształcenia.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Przekształć swobodnie.

  • Jeśli przekształcenie obejmuje zaznaczenie, jego krawędź lub warstwę opartą na pikselach, wybierz narzędzie Przesuwanie . Następnie na pasku opcji zaznacz opcję pokazywania elementów sterujących przekształceń.

  • Jeśli przekształcanie obejmuje kształt wektorowy lub ścieżkę, wybierz narzędzie Zaznaczanie ścieżek . Następnie na pasku opcji zaznacz opcję Pokaż kontrolki przekształceń.

 3. Wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:
  • Aby skalować przez przeciąganie, wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od typu przekształcanej warstwy:
   • Podczas skalowania warstw pikseli, tekstu, bitmap i umieszczonych obiektów inteligentnych przeciągnij uchwyt narożny, aby skalować proporcjonalnie. Aby skalować nieproporcjonalnie, trzymaj wciśnięty klawisz Shift podczas przeciągania uchwytu narożnego.
   • Podczas skalowania kształtów i ścieżek (obiektów wektorowych) przeciągnij uchwyt narożny, aby skalować nieproporcjonalnie. Aby skalować proporcjonalnie, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania uchwytu narożnego.
  • Aby przeskalować obiekt liczbowo, wprowadź wartości procentowe w polach tekstowych Szerokość i Wysokość na pasku opcji. Kliknij ikonę Połącz , aby zachować proporcje obiektu.

  • Aby obrócić obiekt, przesuń kursor poza obwiednię (kursor przyjmuje kształt zakrzywionej strzałki o dwóch grotach) i przeciągnij go odpowiednio. Wciśnięcie klawisza Shift powoduje skokowy obrót obiektu, co 15 stopni.

  • Aby obrócić obiekt numerycznie, wprowadź kąt obrotu w odpowiednim polu tekstowym  na pasku opcji.

  • Aby zniekształcić obiekt względem środka obwiedni, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i przeciągnij uchwyt.

  • Aby zniekształcić obiekt swobodnie, wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (macOS), a następnie przeciągnij uchwyt.

  • Aby pochylić obiekt, wciśnij klawisze Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift (Mac OS), a następnie przeciągnij uchwyt boczny. Kursor ustawiony nad uchwytem bocznym przyjmuje kształt białej strzały z małą podwójną strzałką.

  • Aby pochylić obiekt numerycznie, wprowadź odpowiednie wartości w polach H (pochylenie w poziomie) i W (pochylenie w pionie), na pasku opcji.

  • Aby zastosować perspektywę, wciśnij klawisze Ctrl+Alt+Shift (Windows) lub Command+Option+Shift (Mac OS) i przeciągnij uchwyt narożny. Kursor ustawiony nad uchwytem narożnym przybierze kształt szarej strzałki.

  • Aby wypaczyć obraz, kliknij przycisk przejścia do trybu wypaczenia  na pasku opcji. Nowy kształt obiektu należy określić, przeciągając jego punkty kontrolne lub wybierając typ wypaczenia z wyskakującego menu Styl wypaczenia na pasku opcji. Po wybraniu opcji z menu, pojawia się kwadratowy uchwyt umożliwiający dopasowanie kształtu wypaczenia.

  • Aby zmienić punkt odniesienia, kliknij odpowiedni kwadrat na lokalizatorze punktu odniesienia na pasku opcji.

  • Aby przesunąć obiekt, wprowadź nowe współrzędne punktu odniesienia. Należy to zrobić na pasku opcji, w polach X (współrzędna pozioma) i Y (współrzędna pionowa). Aby nowe położenie było określane względem aktualnego, należy kliknąć przycisk Położenie względne .

  Uwaga:

  Aby cofnąć ostatnią zmianę położenia uchwytu, wybierz polecenie Edycja > Cofnij.

 4. Aby zatwierdzić przekształcenie, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz nowe narzędzie.
  • Kliknij warstwę w panelu Warstwy. Ta operacja powoduje automatyczne zatwierdzenie zmian oraz zaznaczenie warstwy.
  • Kliknij poza obszarem roboczym w oknie dokumentu.
  • Kliknij poza obwiednią obszaru roboczego.
  • Naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (macOS), po czym kliknij przycisk Zatwierdź  na pasku opcji lub kliknij dwukrotnie wewnątrz ramki przekształcenia.

  Aby anulować przekształcenie, naciśnij klawisz Esc lub kliknij przycisk Anuluj  na pasku opcji.

  Uwaga:

  Każde przekształcenie obrazu w trybie bitmapy (w przeciwieństwie do kształtu lub ścieżki) sprawia, iż staje się on mniej ostry. Z tego powodu korzystniej jest zastosować jedno przekształcenie skumulowane niż wiele oddzielnych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online