Zmienianie rozmiaru i krycia pędzla zgodnie z naciskiem pióra

Podczas pracy z tabletem graficznym, na przykład firmy Wacom®, możliwe jest sterowanie narzędziami do malowania za pośrednictwem siły nacisku, kąta, obrotu pisaka lub przy użyciu jego pokrętła.

  1. Wybierz narzędzie Pędzel , Ołówek  lub inne narzędzie do malowania.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności na pasku opcji:
    • Kliknij przycisk Nacisk pisaka kontroluje rozmiar .
    • Kliknij przycisk Nacisk na tablet steruje kryciem .

    Uwaga:

    Wybierz opcję Okno > Pędzel, aby uzyskać dostęp do dodatkowych elementów sterujących umożliwiających zmienianie kąta, przepływu, rozproszenia, głębokości tekstury i zaokrąglenia pociągnięcia zależnie od nacisku pisaka.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online