Podręcznik użytkownika Anuluj

Zapisywanie plików w formatach graficznych

Plik obrazu programu Photoshop można łatwo zapisać w szeregu popularnych formatów obrazów.

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Zapisywanie w formacie TIFF

TIFF jest to elastyczny format obrazów rastrowych (bitmapowych) obsługiwany przez praktycznie wszystkie programy graficzne i aplikacje DTP.

 1. Wybierz najpierw polecenie Plik > Zapisz jako, a następnie opcję TIFF z menu Format, po czym kliknij przycisk Zapisz.
 2. Ustaw opcje w oknie dialogowym Opcje TIFF, a następnie kliknij przycisk OK.

  Głębia bitowa (tylko 32 bity)

  Określa głębię bitową (16 bitów, 24 bity lub 32 bity) zapisywanego obrazu.

  Kompresja obrazu

  Ta opcja pozwala określić metodę kompresji danych obrazu kompozytowego. Zapisując 32-bitowy plik TIFF, można określić, że ma on zostać zapisany przy użyciu kompresji predykcyjnej, ale nie można użyć kompresji JPEG. Funkcja kompresji przewidywanej usprawnia proces kompresji, powodując przegrupowanie wartości zmiennoprzecinkowych. Działa zarówno z kompresją LZW, jak i ZIP.

  Uwaga:

  Kompresja JPEG dostępna jest tylko dla nieprzezroczystych obrazów RGB i obrazów w skali szarości, które mają 8 bitów na kanał i nie więcej niż 30 000 pikseli szerokości lub wysokości.

  Kolejność pikseli

  Plik TIFF jest zapisywany z przeplotem danych kanałów lub z tymi danymi uporządkowanymi według płaszczyzny. W starszych wersjach programu Photoshop pliki TIFF były zawsze zapisywane z przeplotem. Teoretycznie plik z uporządkowanymi danymi kanałów powinien być szybciej wczytywany i zapisywany, a także bardziej podatny na kompresję. Obydwie opcje kolejności kanałów są obsługiwane przez starsze wersje programu Photoshop.

  Kolejność bajtów

  Ta opcja pozwala określić sposób odczytu pliku. Jest ona przydatna, gdy nie ma pewności co do programu, w którym plik zostanie otwarty. Program Photoshop i najnowsze aplikacje mogą dokonywać odczytu plików z zastosowaniem kolejności bajtów systemu IBM PC lub Macintosh.

  Zapisz piramidę obrazu

  Ta opcja pozwala zachować informacje o wielu rozdzielczościach. Program Photoshop oferuje opcje otwierania plików o wielu rozdzielczościach, dlatego otwierając taki plik, uwzględnia jedynie największą zapisaną w nim rozdzielczość. Obsługę otwierania plików o wielu rozdzielczościach zapewniają program Adobe InDesign oraz niektóre serwery obrazów.

  Zapisz przezroczystość

  Ta opcja pozwala zachować dane o przezroczystości w postaci dodatkowego kanału alfa. Te dane mogą być przydatne, jeśli plik będzie otwierany w innej aplikacji. Gdy plik jest ponownie otwierany w programie Photoshop, dane o przezroczystości są zawsze zachowywane.

  Kompresja warstw

  Ta opcja pozwala określić metodę kompresowania danych pikseli na warstwach (w przeciwieństwie do danych kompozytowych). Wiele aplikacji nie potrafi odczytać danych warstw i pomija je przy otwieraniu plików TIFF. Program Photoshop może jednak odczytywać dane warstw z plików TIFF. Pliki zawierające dane warstw są większe od plików bez warstw, lecz zapisywanie danych warstw pozwala uniknąć konieczności zapisywania i obsługi odrębnego pliku PSD dla tych danych. Wybranie opcji Pomiń warstwy i zapisz kopię umożliwia spłaszczenie obrazu.

  Uwaga:

  Aby przed zapisaniem obrazu wielowarstwowego program Photoshop pytał o wybór, zaznacz opcję Pytaj przed zapisaniem plików warstwowych TIFF w obszarze Obsługa plików okna dialogowego Preferencje.

Zapisywanie w formacie JPEG

Polecenie Zapisz jako pozwala zapisywać obrazy w trybie CMYK, RGB i skali szarości w formacie JPEG (*.jpg). Plik jest kompresowany przez selektywne usuwanie danych. Polecenie Plik > Zapisz Eksportuj > Zapisz dla Internetu (starsza opcja) pozwala zapisać obraz jako plik lub pliki JPEG.

Format JPEG obsługuje jedynie obrazy 8-bitowe. W przypadku zapisania obrazu 16-bitowego w tym formacie program Photoshop automatycznie obniży głębię bitową.

Uwaga:

Aby szybko zapisać średniej jakości plik w formacie JPEG, uruchom dla pliku operację Zapisz jako JPEG średnia jakość. Ta operacja jest dostępna po wybraniu polecenia Produkcja z menu panelu Operacje.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz opcję JPEG z menu Format.
 2. Ustaw opcje w oknie dialogowym Opcje JPEG i kliknij przycisk OK.

  Otoczka

  Ta opcja udostępnia kolory, za pomocą których jest symulowana przezroczystość na obrazach z obiektami przezroczystymi.

  Opcje obrazu

  Ta opcja określa jakość obrazu. Wybierz opcję z menu Jakość, użyj suwaka podręcznego Jakość lub wprowadź wartość z przedziału od 0 do 12 w polu tekstowym Jakość.

  Opcje formatu

  Ta opcja określa format pliku JPEG. Opcja Standardowy oznacza format rozpoznawany przez większość przeglądarek internetowych. Opcja Standardowy zoptymalizowany pozwala utworzyć plik ze zoptymalizowanymi kolorami, o nieco mniejszym rozmiarze. Opcja Postępowy powoduje wyświetlanie coraz bardziej szczegółowych wersji obrazu (w liczbie określonej przez użytkownika) w miarę jego stopniowego pobierania. (Nie wszystkie przeglądarki internetowe obsługują obrazy tego rodzaju.)

  Uwaga:

  Niektóre aplikacje mogą nie czytać plików CMYK zapisanych w formacie JPEG. Przykładowo, jeśli aplikacja Java nie będzie mogła odczytać pliku JPEG, należy podjąć próbę zapisania pliku bez podglądu miniaturki.

Zapisywanie w formacie PNG

Polecenie Zapisz jako umożliwia zapisywanie obrazów w trybie RGB, skali szarości, koloru indeksowanego i bitmapy w formacie PNG.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz opcję PNG z menu Format.
 2. Wybierz opcję przeplotu:

  Brak

  Przeglądarka wyświetla obraz dopiero wtedy, gdy zostanie on w całości pobrany.

  Z przeplotem

  W miarę pobierania pliku w przeglądarce są wyświetlane kolejne wersje obrazu w niskiej rozdzielczości. Przeplot powoduje, że pobieranie obrazu wydaje się szybsze, ale też zwiększa rozmiar pliku.

 3. Kliknij przycisk OK.
Uwaga:

Obszary kompozycji, warstwy, grupy warstw oraz dokumenty można eksportować jako zasoby w formie obrazów JPEG, GIF i PNG. Zaznacz elementy w panelu Warstwy, kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Szybki eksport lub Eksportuj jako.

Zapisywanie w formacie GIF

Polecenie Zapisz jako pozwala zapisywać dokumenty programu Photoshop z co najmniej jedną klatką jako animowane pliki GIF.

 1. Aby to zrobić, wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i z menu Format wybierz opcję GIF.

 2. Określ opcje w oknie dialogowym Opcje zapisu plików GIF.

  Okno dialogowe Opcje zapisu plików GIF
  Okno dialogowe Opcje zapisu plików GIF

 3. Kliknij przycisk OK.

Zapisywanie w formacie Photoshop EPS

Praktycznie wszystkie programy DTP, edytory tekstu i edytory grafiki przyjmują importowane lub umieszczane pliki EPS (Encapsulated PostScript). Do wydrukowania pliku EPS niezbędna jest drukarka PostScript. Drukarki nie obsługujące języka PostScript wydrukują tylko podgląd w rozdzielczości ekranowej.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz polecenie Photoshop EPS z menu Format.
 2. Ustaw odpowiednie opcje w oknie dialogowym Opcje EPS i kliknij przycisk OK:

  Podgląd

  Tworzy obraz o niskiej rozdzielczości do wyświetlania w aplikacji docelowej. Wybranie opcji TIFF pozwoli na udostępnianie plików EPS między systemami Windows i macOS. Podgląd 8-bitowy jest obrazem kolorowym, a 1-bitowy — czarno-białym o nierównych krawędziach. Podgląd 8-bitowy zwiększa rozmiar pliku bardziej niż podgląd 1-bitowy. Zobacz też Głębia bitowa.

  Kodowanie

  Określa sposób, w jaki dane obrazu są wysyłane na urządzenie wyjściowe PostScript. Poniżej opisano opcje kodowania.

  Dołącz rastry półtonowe i Dołącz transmitację

  Należy sprawdzić specyfikacje drukowania pod kątem profesjonalnego drukowania w wysokiej jakości. Przed wyborem ustawień tych opcji należy skonsultować się z drukarnią.

  Biały przezroczysty

  Obszary białe są wyświetlane jako przezroczyste. Ta opcja jest dostępna tylko dla obrazów w trybie bitmapowym.

  Zarządzanie kolorami PostScript

  Konwertuje dane pliku na przestrzeń kolorów drukarki. Tej opcji nie należy zaznaczać, jeśli obraz będzie umieszczany w innym dokumencie z kolorami zarządzanymi.

  Uwaga:

  Zarządzanie kolorami PostScript dla obrazów CMYK obsługują tylko drukarki PostScript Level 3. Aby wydrukować obraz w trybie CMYK z funkcją zarządzania kolorami PostScript na drukarce PostScript Level 2, należy przed zapisaniem tego obrazu w formacie EPS przekonwertować go na tryb Lab.

  Dołącz dane wektorowe

  Zachowuje w pliku wszystkie obiekty wektorowe (takie jak kształty i tekst). Dane wektorowe w plikach EPS i DCS są dostępne tylko dla innych aplikacji. Jeżeli taki plik zostanie powtórnie otwarty w programie Photoshop, dane wektorowe zostaną zrasteryzowane. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy plik zawiera dane wektorowe.

  Interpolacja obrazu

  Powoduje zastosowanie interpolacji dwusześciennej w celu wygładzenia podglądu o niskiej rozdzielczości na wydruku.

Opcje kodowania plików Photoshop EPS

ASCII lub ASCII85

Koduje informacje o tym, czy drukowanie następuje z systemu Windows albo czy występują błędy drukowania lub inne trudności.

Binarne

Generuje mniejszy plik i pozostawia oryginalne dane w stanie nienaruszonym. Niektóre aplikacje DTP oraz komercyjne oprogramowanie do kolejkowania wydruków drukowania sieciowego mogą nie obsługiwać binarnych plików EPS programu Photoshop.

JPEG

Plik jest kompresowany — część danych obrazu jest pomijana. Stopień kompresji JPEG można definiować w przedziale od bardzo małego (maksymalna jakość JPEG) do bardzo dużego (niska jakość JPEG). Pliki z kodowaniem JPEG można drukować tylko na drukarkach PostScript Level 2 (lub nowszych); mogą się one nie rozbarwić na poszczególne klisze.

Zapisywanie w formacie Photoshop DCS

Format DCS (Desktop Color Separations) jest wersją formatu EPS, która umożliwia zapisywanie rozbarwień plików CMYK lub plików wielokanałowych.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i z menu Format wybierz polecenie Photoshop DCS 1.0 lub Photoshop DCS 2.0.
 2. Ustaw pożądane opcje w oknie dialogowym Format DCS i naciśnij przycisk OK.

  To okno dialogowe zawiera wszystkie opcje dostępne dla plików w formacie EPS programu Photoshop. Ponadto menu DCS zawiera opcje tworzenia pliku kompozytowego o rozdzielczości 72 ppi, który będzie mógł być umieszczany w aplikacjach DTP albo używany do sporządzania próby obrazu:

  Format DCS 1.0

  Pozwala tworzyć oddzielne pliki dla każdego z kanałów obrazu CMYK. Można także utworzyć piąty plik: kompozyt w skali szarości lub w kolorze. Aby można było obejrzeć plik kompozytowy, wszystkie pięć plików musi znajdować się w tym samym folderze.

  Format DCS 2.0

  Format DCS 2.0 pozwala zachować kanały kolorów dodatkowych obrazu. Kanały kolorów można zapisać jako odrębne pliki (tak jak w formacie DCS 1.0) lub w pliku pojedynczym. Opcja pojedynczego pliku pozwala oszczędzić miejsce na dysku. Można także dołączyć kompozyt w skali szarości albo w kolorze.

Zapisywanie w formacie Photoshop Raw

Format Photoshop Raw służy do przenoszenia obrazów między aplikacjami i różnymi platformami komputerowymi. Format Photoshop Raw nie jest tym samym formatem co Camera Raw.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz polecenie Photoshop Raw z menu Format.
 2. Wykonaj następujące czynności w oknie dialogowym Opcje formatu Photoshop Raw:
  • (macOS) Podaj typ i autora pliku lub przyjmij wartości domyślne.

  • Określ parametr Nagłówek.

  • Zaznacz opcję określającą zapis kanałów z przeplotem lub bez.

Zapisywanie w formacie BMP

Format BMP jest formatem obrazów systemu operacyjnego Windows. Mogą to być obrazy czarno-białe (1 bit na piksel) lub 24-bitowe (16,7 miliona kolorów).

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz polecenie BMP z menu Format.
 2. Podaj nazwę i położenie pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 3. W oknie dialogowym Opcje BMP wybierz format pliku, podaj głębię bitową, a jeżeli to konieczne, zaznacz także opcję Odwróć kolejność rzędów. Aby otworzyć więcej opcji, kliknij przycisk Tryby zaawansowana i ustaw opcje BMP.
 4. Kliknij przycisk OK.

Zapisywanie w formacie Cineon (tylko obrazy 16-bitowe)

Obrazy RGB o 16 bitach na kanał można zapisywać w formacie Cineon, wykorzystywanym przez Kodak Cineon Film System.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz polecenie Cineon z menu Format.

Zapisywanie w formacie Targa

Format Targa (TGA) jest zaprojektowany na potrzeby systemów z kartą graficzną Truevision i jest często obsługiwany przez aplikacje używające kolorów w systemie MS-DOS.Format Targa obsługuje obrazy RGB o głębi 16 bitów (5 bitów x 3 kanały kolorów plus jeden bit nieużywany), 24-bitów (8 bitów x 3 kanały kolorów) oraz 32-bitów (8 bitów x 3 kanały kolorów plus pojedynczy 8-bitowy kanał alfa). Format Targa obsługuje również obrazy w trybie koloru indeksowanego i skali szarości bez kanałów alfa. Zapisując obraz RGB w tym formacie, można określić głębię koloru oraz wybierz kodowanie RLE (w celu skompresowania obrazu).

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz polecenie Targa z menu Format.
 2. Podaj nazwę i położenie pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 3. Jeżeli plik ma zostać kompresowany, zaznacz opcję Kompresja (RLE) w oknie dialogowym Opcje Targa, a następnie kliknij przycisk OK.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?