Najlepszy sposób użycia własnych profilów kolorów to pozwolenie programowi Photoshop na zarządzanie kolorami. Można również zezwolić drukarkom na zarządzanie kolorami.

Uwaga:

Informacje o zasadach zarządzania kolorami i sposobie pracy z tą funkcją można znaleźć w artykule Omówienie zarządzania kolorami.

Określanie kolorów przez program Photoshop

Jeśli dysponujesz własnym profilem kolorów dla konkretnej kombinacji drukarki, tuszu i papieru, zarządzanie kolorami przez program Photoshop często pozwala uzyskać lepsze wyniki drukowania niż zarządzanie kolorami przez drukarkę. 

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 2. Rozwiń sekcję Zarządzanie kolorami w prawej części okna.

 3. Dla opcji Obsługa kolorów wybierz ustawienie Kolory zarządzane w programie Photoshop.
 4. W polu Profil drukarki wybierz profil, który najlepiej pasuje do urządzenia wyjściowego i typu papieru. Jeśli z bieżącą drukarką powiązano jakiekolwiek profile, to są one umieszczone na górze listy, a domyślny profil jest zaznaczony.

  Im dokładniej dany profil opisuje urządzenie wyjściowe (konkretną drukarkę) i warunki drukowania (na przykład rodzaj papieru), tym większa pewność, że system zarządzania kolorem właściwie przetworzy dane o kolorach. Zobacz Instalowanie profilu kolorów.

 5. (Opcjonalnie) Ustaw dowolną spośród następujących opcji:

  Metoda konwersji kolorów

  Opcja odpowiada za sposób konwersji kolorów na docelową przestrzeń kolorów. (Zobacz Informacje o metodach konwersji kolorów.)

  Kompensacja punktu czerni

  Ta opcja zapewnia — dzięki symulacji pełnego dynamicznego zakresu kolorów urządzenia wyjściowego — zachowanie szczegółów cieniowania.

 6. (Opcjonalnie) Zaznacz dowolną z poniższych opcji poniżej podglądu wydruku:

  Kolory wydruku próbnego

  Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić kolory obrazu w obszarze podglądu w trakcie drukowania.

  Alarm przestrzeni kolorów

  Włączone, gdy opcja Kolory wydruku próbnego jest zaznaczona. Wybierz tę opcję, aby podświetlić kolory spoza przestrzeni kolorów na obrazie zgodnie z wybranym profilem drukarki. Przestrzeń kolorów jest to zakres kolorów, które mogą zostać wyświetlone lub wydrukowane w danym systemie. Kolor wyświetlany w trybie RGB może wykraczać poza przestrzeń kolorów dla bieżącego profilu drukarki.

  Pokaż biały papier

  Zmienia biały kolor w podglądzie na kolor papieru w wybranym profilu drukarki. Umożliwia to uzyskanie dokładniejszego podglądu wydruku w przypadku drukowania na papierze w kolorze złamanej bieli, takim jak papier gazetowy lub papier wysokiej jakości, który jest bardziej beżowy niż biały. Całkowita biel i czerń tworzą kontrast, dlatego ciemniejszy papier zmniejsza ogólny kontrast obrazu. Zastosowanie papieru w kolorze złamanej bieli może mieć również wpływ na ogólną kolorową poświatę obrazu, dlatego odcienie żółte drukowane na beżowym papierze mogą być bardziej brązowe.

 7. Po kliknięciu przycisku Drukuj zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia druku, które pozwala ustawić opcje zarządzania kolorem przez sterownik drukarki.

  • W systemie Windows kliknij przycisk Ustawienia druku, aby uzyskać dostęp do opcji sterownika drukarki.
  • W systemie Mac OS użyj menu podręcznego z okna dialogowego Ustawienia druku, aby uzyskać dostęp do opcji sterownika drukarki.
 8. Wyłącz funkcję zarządzania kolorem przez drukarkę, aby ustawienia profilu drukarki nie zastąpiły ustawień profilu użytkownika.

  Każdy sterownik drukarki ma inne opcje zarządzania kolorami. Użytkownicy, którzy nie potrafią włączyć zarządzania kolorem, powinni skorzystać z dokumentacji drukarki.

 9. Kliknij przycisk Drukuj.

Określanie kolorów przez drukarkę

Jeśli nie masz specjalnego profilu dostosowanego do drukarki i papieru, możesz włączyć konwersję kolorów na poziomie sterownika drukarki.  

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Rozwiń sekcję Zarządzanie kolorami w prawej części okna.

  Uwaga:

  Pozycja Profil dokumentu wskazuje profil osadzony w obrazie.

 3. Dla opcji Obsługa kolorów wybierz ustawienie Kolory zarządzane w drukarce.
 4. (Opcjonalnie) Za pomocą pola Metoda konwersji kolorów wybierz sposób konwersji na docelową przestrzeń kolorów. U dołu okna, w polu Opis, jest wyświetlane podsumowanie każdej z opcji.

  Wiele sterowników drukarek, nie będących drukarkami PostScript, ignoruje tę opcję i korzysta z „wizualnej” metody konwersji kolorów. (Zobacz Informacje o metodach konwersji kolorów.)

 5. Po kliknięciu przycisku Drukuj zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia druku, które pozwala ustawić opcje zarządzania kolorem przez sterownik drukarki.

  • W systemie Windows kliknij opcję Ustawienia druku, aby uzyskać dostęp do opcji sterownika drukarki.
  • W systemie Mac OS użyj menu podręcznego z okna dialogowego Ustawienia druku, aby uzyskać dostęp do opcji sterownika drukarki.

  Każdy sterownik drukarki ma inne opcje zarządzania kolorami. Użytkownicy, którzy nie potrafią włączyć zarządzania kolorem, powinni skorzystać z dokumentacji drukarki.

 6. Kliknij przycisk Drukuj.

Próba na papierze (nazywana niekiedy wydrukiem próbnym lub proofingiem) to wydruk symulujący rezultaty ostatecznego druku na maszynie drukarskiej. Wydruk próbny sporządza się na urządzeniu, które nie jest tak kosztowne w eksploatacji jak maszyna drukarska. Niektóre drukarki atramentowe zapewniają rozdzielczość odpowiednią do sporządzania niedrogich wydruków, które mogą pełnić funkcję prób.

 1. Wybierz polecenie Widok > Ustawienia próby i wybierz warunki wyjściowe, jakie mają być symulowane. Można wybrać ustawienia gotowe lub utworzyć własne. (Zobacz Przeprowadzanie ekranowej próby kolorów.)

  Widom zmienia się automatycznie odpowiednio do wybranej próby. Aby utworzyć własne ustawienia próby, wybierz opcję Własne. Zapisanie takich ustawień spowoduje ich udostępnienie jako pozycji do wyboru w menu Ustawienia próby w oknie dialogowym drukowania.

 2. Po wybraniu próby wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 3. Rozwiń sekcję Zarządzanie kolorami w prawej części okna.

 4. Dla opcji Obsługa kolorów wybierz ustawienie Kolory zarządzane w programie Photoshop.
 5. Z menu Profil drukarki wybierz profil urządzenia wyjściowego.
 6. Wybierz opcję Sprawdzanie wydruków z menu powyżej menu Ustawienia próby lub Metoda konwersji kolorów.

  Wpis Sprawdzanie profilu poniżej powinien odpowiadać wybranym wcześniej ustawieniom próby.

 7. (Opcjonalnie) Ustaw dowolną spośród następujących opcji:

  Ustawienia próby

  Wybierz dowolną z dostosowanych prób przechowywanych lokalnie na dysku twardym.

  Symuluj kolor papieru

  Wydruk próbny zostanie sporządzony pod kątem symulacji kolorów na konkretnym papierze. Opcja zapewnia bardzo dokładne wydruki próbne, ale nie jest dostępna dla wszystkich profilów.

  Symuluj czarną farbę

  Wydruk próbny będzie sporządzony pod kątem symulacji jasności ciemnych kolorów. Opcja zapewnia bardzo dokładne próbki ciemnych kolorów, ale nie jest dostępna dla wszystkich profilów.

 8. Po kliknięciu przycisku Drukuj zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia druku, które pozwala ustawić opcje zarządzania kolorem przez sterownik drukarki.

  • W systemie Windows kliknij przycisk Właściwości, aby uzyskać dostęp do opcji sterownika drukarki.
  • W systemie Mac OS użyj menu podręcznego z okna dialogowego Ustawienia druku, aby uzyskać dostęp do opcji sterownika drukarki.
 9. Wyłącz funkcję zarządzania kolorem przez drukarkę, tak aby ustawienia profilu drukarki nie zastąpiły ustawień profilu użytkownika.

  Każdy sterownik drukarki ma inne opcje zarządzania kolorami. Użytkownicy, którzy nie potrafią włączyć zarządzania kolorem, powinni skorzystać z dokumentacji drukarki.

 10. Kliknij przycisk Drukuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online