Ustawianie punktów czerni i bieli przy użyciu kroplomierzy

Zastosowanie kroplomierzy powoduje anulowanie wszystkich wcześniejszych ustawień wprowadzonych w oknach dialogowych Poziomy i Krzywe. Jeżeli zachodzi potrzeba użycia kroplomierzy, należy użyć ich na początku, a dopiero potem wyregulować ustawienia suwaków w dopasowaniu Poziomy lub pozycje punktów w dopasowaniu Krzywe.

 1. Zastosuj dopasowanie Poziomy lub Krzywe.

 2. W panelu Właściwości wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij dwukrotnie narzędzie Kroplomierz punktu czerni, aby ustawić punkt czerni.
  • Kliknij dwukrotnie narzędzie Kroplomierz punktu bieli, aby ustawić punkt bieli.
 3. W Próbniku kolorów Adobe określ wartości najjaśniejszego i najciemniejszego odcienia obrazu:

  • Aby dla punktu czerni ustawić wartość czystej czerni, wpisz wartości kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego równe 0.
  • Aby dla punktu bieli ustawić wartość czystej bieli, wpisz wartości kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego równe 255.
  • Aby określić odcień szarości dla punktu czerni lub bieli, wpisz dla ustawień kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego identyczne wartości (z przedziału od 0 do 255). Im niższe wartości, tym ciemniejszy odcień szarości. Im wyższe wartości, tym jaśniejszy odcień szarości.
 4. Aby dostosować obszary tonalne do punktów czerni i bieli ustawionych w kroku 2, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Za pomocą kroplomierza punktu czerni kliknij obszar obrazu odpowiadający punktowi czerni (obszar o najniższych wartościach tonalnych).
  • Za pomocą kroplomierza punktu bieli kliknij obszar obrazu odpowiadający punktowi bieli (obszar o najjaśniejszych wartościach tonalnych).

Korygowanie kolorów za pomocą kroplomierzy

Kroplomierze dostępne w dopasowaniach Poziomy i Krzywe pozwalają usunąć kolorową poświatę — niepożądaną tintę jednego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego, niebieskozielonego, karmazynowego lub żółtego). Dobry punkt wyjścia do zrównoważenia kolorów obrazu stanowi wskazanie obszaru, który powinien być neutralny, i usunięcie z niego kolorowej poświaty. Zależnie od obrazu można używać jednego kroplomierza lub wszystkich trzech. Kroplomierz punktu szarości najlepiej sprawdza się w przypadku obrazów, które nie wymagają znacznych korekt i mają łatwe do zidentyfikowania obszary neutralne.

Zastosowanie kroplomierza powoduje anulowanie wszystkich wcześniejszych ustawień wprowadzonych w oknach dialogowych Poziomy i Krzywe. Jeżeli zachodzi potrzeba użycia kroplomierzy, należy użyć ich na początku, a dopiero potem wyregulować ustawienia suwaków w dopasowaniu Poziomy lub pozycje punktów w dopasowaniu Krzywe.

Uwaga:

Narzędzie Kroplomierz ustawiające punkt szarości służy przede wszystkim do korygowania kolorów. Nie jest dostępne podczas pracy z obrazami w skali szarości.

 1. Przed użyciem dostosowania znajdź obszar obrazu, który powinien mieć naturalny odcień szarości. Może to być na przykład droga brukowana.

  Uwaga:

  Obszar neutralnej szarości można oznaczyć próbnikiem kolorów, dzięki czemu będzie go można kliknąć przy użyciu kroplomierza.

 2. Kliknij ikonę Poziomy lub Krzywe w panelu Dopasowania.

 3. W panelu Właściwości kliknij dwukrotnie narzędzie Ustaw punkt szarości .

 4. W Próbniku kolorów Adobe upewnij się, że wybrany kolor ma takie same wartości kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego pozwalające uzyskać neutralny odcień szarości (na przykład 128, 128, 128). W razie konieczności wpisz identyczne wartości kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Program Photoshop wyświetli monit o zapisanie nowego koloru docelowego jako domyślnego.

 5. Korzystając z narzędzia kroplomierza punktu szarości, kliknij obszar neutralny określony w kroku 1. Półcienie powinny zostać wyzerowane, a kolorowa poświata powinna zostać usunięta z obrazu.

 6. (Opcjonalnie) Określ końcowe dopasowania Poziomy i Krzywe w panelu Właściwości.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online