Podręcznik użytkownika Anuluj

Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji
Uwaga:

W przypadku programu Photoshop starszego niż Photoshop CC niektóre funkcje omówione w tym artykule mogą być dostępne wyłącznie w wersji Photoshop Extended. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop.

Informacje o warstwach wideo

Za pomocą programu Photoshop można edytować poszczególne klatki plików wideo i sekwencji obrazów. Oprócz edycji i malowania w materiałach wideo za pomocą dowolnych narzędzi programu Photoshop, można również stosować do nich filtry, maski, przekształcenia, style warstw i tryby mieszania. Po wprowadzeniu zmian dokument można zapisać w pliku PSD (takie pliki można odtwarzać w innych aplikacjach firmy Adobe, na przykład w programach Premiere Pro i After Effects, a w innych aplikacjach edytować jako obrazy statyczne) albo renderować do pliku QuickTime lub sekwencji obrazów.

Uwaga:

W plikach wideo można modyfikować tylko elementy graficzne, lecz nie ścieżkę dźwiękową.

Po otwarciu pliku wideo lub sekwencji obrazów w programie Photoshop klatki umieszczane są na warstwie wideo. Warstwa wideo jest na panelu Warstwy oznaczana ikoną taśmy filmowej . Warstwy wideo umożliwiają malowanie i klonowanie poszczególnych klatek za pomocą pędzli i stempli. Tak jak w przypadku zwykłych warstw, można tworzyć zaznaczenia lub stosować maski, aby ograniczyć zmiany do wybranych obszarów klatki. Do przechodzenia między klatkami na panelu Animacja służy tryb osi czasu (Okno > Animacja).

Uwaga:

Warstwy wideo nie działają na panelu Animacja w trybie Klatki.

Warstwy wideo zachowują się tak samo jak zwykłe warstwy. Można zmieniać ich tryb mieszania, krycie, położenie i styl. Na panelu Warstwy można również grupować warstwy wideo. Warstwy dopasowania umożliwiają stosowanie korekt tonalnych i barwnych z zachowaniem nienaruszonej zawartości warstw wideo.

Aby edytować klatki na osobnej warstwie, można utworzyć pustą warstwę wideo. Puste warstwy wideo umożliwiają również tworzenie animacji rysunkowych.

Uwaga:

Warstwa wideo zawiera odniesienie do oryginalnego pliku. Zmiany tej warstwy nie mają wpływu na ten plik wideo czy sekwencji obrazów. Aby zachować połączenie z oryginalnym plikiem, pozostaw go w tym samym położeniu względem pliku PSD. Więcej informacji można uzyskać w sekcji Zastępowanie materiału filmowego na warstwie wideo.

Obsługiwane formaty plików wideo i sekwencji obrazów

Program pozwala otwierać pliki wideo i sekwencje obrazów w następujących formatach:

Formaty QuickTime

 • MPEG-1 (MPG lub MPEG)

 • MPEG-4 (mp4 lub m4v)

 • MOV

 • AVI

 • Format MPEG‑2 jest obsługiwany, jeżeli w komputerze zainstalowano koder MPEG‑2.

Formaty sekwencji obrazów

 • BMP

 • DICOM

 • JPEG

 • OpenEXR

 • PNG

 • PSD

 • Targa

 • TIFF

 • Formaty Cineon i JPEG 2000 są obsługiwane po zainstalowaniu odpowiednich wtyczek.

Tryb kolorów i głębia bitowa

Warstwy wideo mogą zawierać pliki w następujących trybach kolorów i o podanej liczbie bitów na kanał:

 • Skala szarości: 8, 16 lub 32 bitów/kanał

 • RGB: 8, 16 lub 32 bitów/kanał

 • CMYK: 8 lub 16 bitów/kanał

 • Lab: 8 lub 16 bitów/kanał

Omówienie panelu Animacja

Animacja to sekwencja obrazów, czyli klatek, wyświetlanych w określonych odstępach czasu. Każda klatka wygląda nieco inaczej, niż poprzednia. Wyświetlając klatki szybko, jedna po drugiej, uzyskuje się złudzenie ruchu i innych zmian.

W standardowych poprzednich wersjach programu Photoshop panel Animacja (Okno > Animacja) jest wyświetlany w trybie klatek — zawiera miniaturki poszczególnych klatek animacji. Za pomocą narzędzi w dolnej części panelu można przechodzić między klatkami, ustawiać opcje powtarzania, dodawać i usuwać klatki, a także wyświetlać podgląd animacji.

Menu panelu Animacja zawiera dodatkowe polecenia, służące do edycji klatek lub długości osi czasu oraz do konfigurowania sposobu wyświetlania panelu. Aby wyświetlić dostępne polecenia, kliknij ikonę menu panelu.

Panel Animacja w trybie klatek w programie Photoshop
Panel Animacja (tryb klatek)

A. Zaznaczenie pierwszej klatki B. Zaznaczenie poprzedniej klatki C. Odtworzenie animacji D. Zaznaczenie następnej klatki E. Generowanie klatek pośrednich animacji F. Powielanie zaznaczonych klatek G. Usuwanie zaznaczonych klatek H. Konwertowanie na tryb osi czasu I. Menu panelu Animacja 

Panelu Animacja można używać w trybie klatek lub w trybie osi czasu. Tryb osi czasu wyświetla czas trwania klatki oraz właściwości animacji dla warstw dokumentu. Narzędzia w dolnej części panelu służą do przechodzenia między klatkami, powiększania lub zmniejszania zegara, włączania lub wyłączania efektu łusek cebuli, usuwania klatek kluczowych i wyświetlania podglądu wideo. Za pomocą kontrolek na osi czasu można sterować czasem trwania klatki dla danej warstwy, ustawiać klatki kluczowe we właściwościach warstwy oraz wyznaczać część filmu jako obszar roboczy.

Panel Animacja w trybie osi czasu w programie Photoshop
Panel Animacja (tryb osi czasu)

A. Włączanie odtwarzania dźwięków B. Zmniejszenie C. Suwak powiększenia D. Powiększenie E. Przełączanie efektów łusek cebuli F. Usuwanie klatek kluczowych G. Konwertowanie na animację klatek 

W trybie osi czasu w panelu Animacja jest wyświetlana każda warstwa dokumentu programu Photoshop (z wyjątkiem warstwy tła). Panel ten jest zsynchronizowany z panelem Warstwy. Dodanie, usunięcie, zmiana nazwy czy powielenie warstwy, utworzenie grupy warstw lub przydzielenie koloru warstwy powoduje, że zmiany są wprowadzane w obu panelach.

Uwaga:

Zgrupowanie warstw animacji w postaci obiektu inteligentnego spowoduje, że informacje o animacji z panelu Animacja zostaną zapisane w tym obiekcie inteligentnym. Zobacz też Praca z obiektami inteligentnymi.

Kontrolki trybu klatek

W trybie klatek na panelu Animacja są dostępne następujące kontrolki:

Opcje powtarzania

Określa liczbę powtórzeń odtwarzania animacji w wyeksportowanym pliku GIF.

Opóźnienie klatki

Pozwala ustawić czas wyświetlania klatki podczas odtwarzania.

Wygeneruj klatki pośrednie 

Tworzy między dwiema istniejącymi klatkami serię nowych klatek, stopniowo zmieniając (interpolując) właściwości warstw.

Powiel zaznaczone klatki 

Dodaje klatkę do animacji, powielając klatkę zaznaczoną w panelu Animacja.

Konwertuj na animację z osią czasu

Konwertuje animację klatek na animację z osią czasu, używając klatek kluczowych do tworzenia animacji właściwości warstwy.

Opcje trybu osi czasu

W trybie osi czasu na panelu Animacja są dostępne następujące funkcje i kontrolki:

Wskaźnik klatek w buforze

Wyświetla zielony pasek wskazujący klatki w buforze przeznaczone do odtwarzania.

Ścieżka komentarzy

Wybierz polecenie Edytuj komentarz osi czasu z menu panelu, aby wstawić komentarz tekstowy w bieżącym punkcie animacji. Komentarze będą widoczne na ścieżce komentarzy jako ikony . Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad taką ikoną komentarz zostanie wyświetlony w dymku podpowiedzi. Dwukrotne kliknięcie ikony pozwala natomiast edytować komentarz. Do przechodzenia między komentarzami służą przyciski Przejdź do poprzedniego i Przejdź do następnego , znajdujące się w lewej części ścieżki Komentarze.

Uwaga:

Aby utworzyć tabelę HTML zawierającą czas, numer klatki i tekst każdego komentarza, z menu panelu wybierz polecenie Eksportuj komentarze osi czasu.

Konwertuj na animację klatek

Konwertuje animację z osią czasu i klatkami kluczowymi na animację klatek.

Wyświetlanie kodu czasu lub numeru klatki

Wyświetla kod czasowy lub numer bieżącej klatki (zależnie od opcji panelu).

Wskaźnik czasu bieżącego 

Przeciągając wskaźnik czasu bieżącego, można przechodzić między klatkami albo zmienić bieżący czas lub bieżącą klatkę.

Ścieżka oświetlenia globalnego

Wyświetla klatki kluczowe, w których można ustawić i zmienić główny kąt oświetlenia, stosowany w takich efektach warstwy jak Cień, Cień wewnętrzny czy Faseta i płaskorzeźba.

Nawigator klatek kluczowych   

Przyciski ze strzałkami (po lewej stronie etykiety ścieżki) przesuwają wskaźnik czasu bieżącego do poprzedniej albo następnej klatki kluczowej. Aby dodać lub usunąć klatkę kluczową w bieżącym punkcie w czasie, kliknij przycisk na środku.

Pasek czasu trwania warstwy

Określa miejsce warstwy w czasie w zakresie materiału wideo lub animacji. Aby przenieść warstwę na inne miejsce w czasie, przeciągnij pasek. Aby przyciąć warstwę (zmienić jej czas trwania), przeciągnij jednej z końców paska.

Ścieżka zmienionych klatek

Wyświetla pasek czasu trwania zmienionych klatek dla warstw wideo. Aby przejść do zmienionych klatek, użyj nawigatora klatek kluczowych z lewej strony etykiety ścieżki.

Miarka czasu

Mierzy czas trwania (liczbę klatek) w poziomie, zgodnie z czasem trwania i szybkością odtwarzania klatek w dokumencie. Czas trwania lub szybkość odtwarzania można zmienić, wybierając polecenie Ustawienia dokumentu z menu panelu. Na miarce są wyświetlane znaki podziałki i liczby. Odstępy między nimi zmieniają się stosownie do ustawionego powiększenia osi czasu.

Stoper zależny od czasu 

Włącza lub wyłącza obsługę klatki kluczowej dla danej właściwości warstwy. Zaznacz tę opcję, aby wstawić klatkę kluczową i włączyć obsługę klatek kluczowych dla danej właściwości warstwy. Wyłącz tę opcję, aby usunąć wszystkie klatki kluczowe i wyłączyć obsługę klatek kluczowych dla danej właściwości warstwy.

Menu panelu Animacja

Zawiera funkcje mające wpływ na klatki kluczowe, warstwy, wygląd panelu, efekt łusek cebuli i ustawienia dokumentu.

Wskaźniki obszaru roboczego

Przeciągnij niebieski znacznik na jednym z końców najwyższej ścieżki, aby zaznaczyć fragment animacji lub materiału wideo do podglądu lub wyeksportowania.

Zmiana rozmiaru miniaturek

Na panelu Animacja można zmieniać rozmiar miniaturek reprezentujących poszczególne klatki lub warstwy.

 1. Z menu panelu Animacja wybierz polecenie Opcje panelu.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz jedną z opcji rozmiaru.
  • W trybie osi czasu wybierz opcję Brak, aby wyświetlać tylko nazwy warstw.

Przełączanie jednostek osi czasu

Na osi czasu w panelu Animacja mogą być wyświetlane numery klatek albo jednostki kodów czasowych.

 • Aby wybrać wyświetlane jednostki, z menu panelu Animacja wybierz polecenie Opcje panelu, a następnie wybierz opcję Numery klatek lub Kod czasowy.
 • Aby przełączyć jednostki, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij wyświetlacz czasu bieżącego w lewym górnym rogu osi czasu.

Wyświetlanie i ukrywanie właściwości warstwy na osi czasu

Warstwy dodawane do dokumentu pojawiają się jako ścieżki na osi czasu. Rozwinięcie ścieżek pokazuje właściwości warstw, które można animować.

 1. Aby wyświetlić lub ukryć właściwości warstw, kliknij trójkąt obok nazwy danej warstwy.

Wyświetlanie i ukrywanie warstw na osi czasu

Domyślnie na osi czasu są wyświetlane wszystkie warstwy dokumentu. Aby wyświetlić tylko podzbiór warstw, najpierw ustaw je jako ulubione.

 1. W trybie osi czasu na panelu Animacja zaznacz przynajmniej jedną warstwę. Następnie z menu panelu Animacja wybierz polecenie Pokaż > Ustaw ulubione warstwy.
 2. Aby określić, które warstwy mają być wyświetlane, z menu panelu Animacja wybierz polecenie Pokaż, a następnie wybierz opcję Wszystkie warstwy lub Ulubione warstwy.
 1. Przełącz panel Animacja do trybu osi czasu i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego .
  • Kliknij liczbę albo położenie na miarce czasu, w miejscu, w którym ma się znaleźć wskaźnik czasu bieżącego.
  • Przeciągnij wyświetlacz czasu bieżącego (w lewym górnym rogu osi czasu).
  • Dwukrotnie kliknij wyświetlacz czasu bieżącego i wpisz numer klatki albo czas w oknie dialogowym Ustaw bieżący czas.
  • Skorzystaj z elementów sterujących odtwarzaniem znajdujących się w panelu Animacja.
  • Z menu panelu Animacja wybierz polecenie Przejdź do, a następnie wybierz opcję osi czasu.

Przełączanie trybów animacji

Panelu Animacja można używać w trybie klatek lub w trybie osi czasu. W trybie klatek są wyświetlane poszczególne klatki, dla których można ustawiać czasy trwania i właściwości warstw. W trybie osi czasu klatki są wyświetlane na ciągłej osi, dzięki czemu można animować właściwości przy użyciu klatek kluczowych oraz odtwarzać warstwy wideo.

Warto wybrać odpowiedni tryb przed rozpoczęciem pracy nad animacją. W otwartym dokumencie można zmienić tryb animacji, konwertując animację klatek na animację osi czasu lub odwrotnie.

Uwaga:

Konwersja animacji osi czasu na animację klatek może spowodować utratę niektórych interpolowanych klatek. Nie zmienia ona samego wyglądu animacji.

 1. Na panelu Animacja wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Konwertuj na animację klatkową .
  • Kliknij ikonę Konwertuj na animację z osią czasu .
  • Z menu panelu Animacja wybierz polecenie Konwertuj na animację klatek albo Konwertuj na oś czasu.

Określanie czasu trwania osi czasu i płynności odtwarzania

Pracując w trybie osi czasu można określać czas trwania i szybkość odtwarzania dokumentu zawierającego materiały wideo lub animacje. Czas trwania określa długość klipu wideo — od pierwszej do ostatniej ustawionej klatki. Szybkość odtwarzania wyraża się w liczbie klatek na sekundę (ang. frame per second - fps). Na ogół zależy od typu tworzonego materiału. Materiały wideo w standardzie NTSC mają szybkość 29,97 fps; materiały w standardzie PAL mają szybkość 25 fps; natomiast film ma szybkość 24 fps. W zależności od systemu nadawania, film DVD może mieć szybkość odtwarzania właściwą dla standardu NTSC lub PAL albo szybkość 23,976. Materiały wideo przeznaczone do nagrania na płytę CD-ROM lub do Internetu mają na ogół szybkość 10-15 fps.

W nowo utworzonym dokumencie domyślny czas trwania osi czasu wynosi 10 sekund. Szybkość odtwarzania zależy od wybranych ustawień predefiniowanych dokumentu. W przypadku ustawień predefiniowanych, które nie dotyczą zawartości wideo (takich jak Papier International), domyślna szybkość to 30 klatek na sekundę. W przypadku ustawień predefiniowanych dla zawartości wideo szybkość wynosi 25 kl./s w systemie PAL i 29,97 kl./s w systemie NTSC.

 1. Z menu panelu Animacja wybierz polecenie Ustawienia dokumentu.
 2. Wpisz lub wybierz wartości czasu trwania i szybkości odtwarzania.
Uwaga:

Skrócenie czasu trwania istniejącego materiału wideo lub animacji powoduje ucięcie klatek (wraz z klatkami kluczowymi) na końcu dokumentu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?