Informacje o tworzeniu obrazów do materiałów wideo

W programie Photoshop można tworzyć obrazy w różnych proporcjach, dzięki czemu będą one prawidłowo wyświetlane na różnych urządzeniach - np. na monitorach. Aby skompensować skalowanie przy dodawaniu gotowego obrazu do materiału wideo, można wybrać jedną z opcji wideo w oknie dialogowym Nowy.

Bezpieczne strefy

Ustawienie predefiniowane Film i wideo tworzy ponadto dokument z niedrukowalnymi liniami pomocniczymi, wyznaczającymi obszar kadru i obszar napisów. Dzięki opcjom z menu Rozmiar 'można tworzyć obrazy przystosowane do konkretnych systemów wideo — NTSC, PAL lub HDTV.

Bezpieczne strefy są przydatne podczas edycji materiałów przeznaczonych do emisji lub nagrania na taśmę wideo. Większość telewizorów na rynku masowym stosuje overscanning, czyli proces polegający na odcinaniu części zewnętrznych krawędzi obrazu, co pozwala na powiększenie jego środka. Wielkość tego odcinania zależy od modelu telewizora. Aby cały materiał zmieścił się na obszarze wyświetlanym przez większość telewizorów, należy umieszczać tekst wewnątrz marginesów wyznaczających obszar napisów, a inne elementy wewnątrz marginesów wyznaczających obszar kadru.

Bezpieczne strefy napisów tytułowych i operacji w programie Photoshop
Predefiniowane linie pomocnicze na obrazach przystosowanych do prezentacji na filmie

A. Bezpieczny obszar kadru (ramka zewnętrzna) B. Bezpieczny obszar napisów (ramka wewnętrzna) 

Uwaga:

Jeśli tworzy się zawartość do publikacji w Internecie albo na płycie CD, to marginesy obszaru kadru i obszaru napisów nie mają znaczenia - te nośniki wyświetlają bowiem cały dostępny obraz.

Opcje podglądu

Wygląd obrazów przeznaczonych do wyświetlania na różnego rodzaju monitorach można sprawdzić w specjalnym trybie programu Photoshop, trybie Korekta proporcji pikseli. Jeszcze większą dokładność zapewnia polecenie Podgląd wideo, zapewniające bezpośredni podgląd pracy na urządzeniu wyświetlającym, np. monitorze wideo. Aby można było z niego skorzystać, komputer musi być podłączony do monitora za pośrednictwem łącza typu FireWire (przez port IEEE 1394). Zobacz także Podgląd dokumentu na monitorze wideo. Więcej informacji na temat standardu FireWire (IEEE 1394) można znaleźć na stronie internetowej firmy Apple.

Inne kwestie

Programy Adobe After Effects i Adobe Premiere Pro obsługują pliki PSD utworzone w programie Photoshop. Jeżeli jednak korzysta się z innych aplikacji do obróbki filmu i wideo, to tworząc przeznaczone do nich obrazy warto pamiętać o następujących kwestiach:

 • Niektóre aplikacje do edycji materiału wideo umożliwiają importowanie pojedynczych warstw z wielowarstwowych plików PSD.

 • Jeżeli plik zawiera przezroczystość, niektóre programy do edycji wideo potrafią ją zachować.

 • Jeżeli w pliku użyto maski warstwy lub zawiera on wiele warstw, to zamiast spłaszczać warstwy, można dołączyć do pliku PSD spłaszczoną kopię obrazu. Pozwoli to osiągnąć maksymalną zgodność ze starszymi wersjami oprogramowania.

Proporcje

Proporcje klatki opisują stosunek wysokości obrazu do jego szerokości. Np. standard DV NTSC ma proporcje 4:3 (czyli szerokość 4 przy wysokości 3). Natomiast klatka typowego materiału panoramicznego ma proporcje 16:9. Niektóre kamery wideo mogą nagrywać z zastosowaniem klatek o różnych proporcjach. Wiele kamer obsługuje tryb szerokoekranowy o proporcjach 16:9. Wiele filmów kinowych nakręcono w proporcjach z jeszcze większą szerokością.

Proporcje obrazu w programie Photoshop
Klatka o proporcjach 4:3 (po lewej), oraz szersza klatka o proporcjach 16:9 (po prawej)

Proporcje pikseli określają stosunek szerokości pojedynczego piksela klatki do jego wysokości. W różnych standardach wideo są stosowane odmienne proporcje pikseli. Np. wiele standardów wideo stosowanych w komputerach zakłada, że klatka o proporcjach 4:3 ma 640 pikseli szerokości i 480 pikseli wysokości, co powoduje, że piksele mają kształt kwadratu. W tym przykładzie piksele mają proporcje 1:1 (są kwadratowe). Natomiast piksele w standardzie DV NTSC mają proporcję 0.91 (nie są kwadratowe). Piksele DV (cyfrowego materiału wideo), które są zawsze prostokątne, są w systemach stosujących standard NTSC układane w pionie, natomiast w systemach PAL - w poziomie.

Jeżeli prostokątne piksele wyświetli się na monitorze zakładającym kwadratowy kształt piksela, to obrazy będą zniekształcone. Na przykład, okręgi będą wyglądały jak elipsy. Jednak po odtworzeniu na monitorze telewizyjnym obrazy te będą wyglądały prawidłowo, ponieważ takie monitory stosują prostokątne piksele.

Uwaga:

Podczas kopiowania lub importowania obrazów do dokumentu, w którym piksele nie są kwadratowe, program Photoshop automatycznie konwertuje i skaluje obraz na właściwe proporcje pikseli. Obrazy przeniesione z programu Adobe Illustrator również zostaną prawidłowo przeskalowane.

Przykłady proporcji pikseli i klatek w programie Photoshop
Proporcje pikseli i klatek

A. Obraz 4:3 z kwadratowymi pikselami wyświetlany na monitorze komputerowym 4:3 z kwadratowymi pikselami B. Obraz 4:3 z kwadratowymi pikselami prawidłowo zinterpretowany do wyświetlania na monitorze telewizyjnym 4:3 z pikselami niekwadratowymi C. Obraz 4:3 z kwadratowymi pikselami nieprawidłowo zinterpretowany do wyświetlania na monitorze telewizyjnym 4:3 z pikselami niekwadratowymi 

Tworzenie obrazów do użytku w materiałach wideo

 1. Utwórz nowy dokument.
 2. Z menu Ustawienia predefiniowane w oknie dialogowym Nowy, wybierz ustawienie Film i wideo.
 3. Wybierz rozmiar odpowiedni dla systemu wideo, w którym wyświetlany będzie obraz.
 4. Kliknij Zaawansowane, aby wybrać profil kolorów oraz proporcje pikseli.

  Uwaga:

  Domyślnie dokumenty z pikselami niekwadratowymi otwierane są z włączoną funkcją korekty proporcji pikseli. Powoduje ona przeskalowanie obrazu do takiej postaci, w jakiej będzie wyświetlany na urządzeniu wyjściowym o kształcie pikseli innym niż kwadratowy (zwykle chodzi o monitor wideo).

 5. Aby wyświetlić obraz tak, jak wyglądałby na monitorze komputerowym (z kwadratowymi pikselami), wybierz polecenie Widok > Korekta proporcji pikseli.
  Okrąg z opcją Korekta proporcji pikseli włączoną i wyłączoną w programie Photoshop
  Okrąg w dokumencie NTSC DV (720 x 480) wyświetlony na monitorze komputerowym (kwadratowe piksele) z włączoną opcją Korekta proporcji pikseli (na górze) oraz z wyłączoną opcją Korekta proporcji pikseli (na dole)

  Uwaga:

  Obraz można wyświetlać jednocześnie z włączoną i z wyłączoną opcją Korekta proporcji pikseli. Po otwarciu obrazu o pikselach niekwadratowych z włączoną opcją Korekta proporcji pikseli, można wybrać polecenie Okno > Ułóż > Nowe okno dla [nazwa dokumentu]. Po uaktywnieniu nowego okna, wybierz polecenie Widok > Korekta proporcji pikseli, aby wyłączyć korektę.

 6. Jeśli jest do dyspozycji odpowiednie urządzenie (np. monitor wideo podłączony do komputera łączem FireWire), można sprawdzić wygląd dokumentu na tym urządzeniu:
  • Aby ustawić opcje wyjścia przed wyświetleniem podglądu, wybierz polecenie Plik > Eksportuj > Podgląd wideo.

  • Aby wyświetlić obraz, nie ustawiając opcji wyjścia, wybierz polecenie Plik > Wyślij podgląd wideo do urządzenia.

Uwaga:

Podczas tworzenia obrazów przeznaczonych do materiałów wideo można korzystać z zestawu operacji wideo dołączonych do programu Photoshop. Operacje te automatyzują niektóre zadania — na przykład skalowanie obrazów do odpowiednich wymiarów wideo w pikselach oraz ustawianie proporcji pikseli.

Operacje wczytywania materiałów wideo

Operacje do obsługi obrazów wideo automatyzują między innymi następujące czynności: dostosowanie luminancji i nasycenia obrazu do standardów emisji, skalowanie i konwersja pikseli kwadratowych na piksele prostokątne, używane w pokazach slajdów DVD (proporcje systemów NTSC, PAL i panoramicznych), tworzenie kanału alfa ze wszystkich widocznych w danym momencie warstw, dostosowywanie obszarów obrazu podatnych na miganie (przede wszystkim cienkich linii), generowanie nakładki obejmującej obszar napisów.

 1. Aby wyświetlić panel Operacje, wybierz polecenie Okno > Operacje.
 2. Kliknij trójkąt w prawym górnym rogu panelu i wybierz z menu polecenie Operacje wideo.

Zmiana proporcji pikseli

Użytkownik może tworzyć własne proporcje pikseli w istniejących dokumentach oraz usuwać lub resetować proporcje pikseli przypisane wcześniej do dokumentu.

Przydzielanie proporcji pikseli do istniejącego dokumentu

 1. Po otwarciu dokumentu wybierz polecenie Widok > Proporcje pikseli. Następnie wybierz proporcje pikseli zgodne z formatem wideo, w którym będzie używany plik programu Photoshop.

Tworzenie własnych proporcji pikseli

 1. Po otwarciu dokumentu wybierz polecenie Widok > Proporcje pikseli > Własne proporcje pikseli.
 2. Wpisz wartość w polu tekstowym Czynnik w oknie dialogowym Zapisz proporcje pikseli, nazwij własne proporcje pikseli, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nowe, własne proporcje pikseli będą dostępne zarówno w menu Proporcje pikseli w oknie dialogowym Nowy, jak i w podmenu Proporcje pikseli w menu Widok.

Usuwanie proporcji pikseli

 1. Po otwarciu dokumentu wybierz polecenie Widok > Proporcje pikseli > Usuń proporcje pikseli.
 2. Z menu Proporcje pikseli w oknie dialogowym Usuń proporcje pikseli wybierz opcję, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij Usuń.

Resetowanie proporcji pikseli

 1. Po otwarciu dokumentu wybierz polecenie Widok > Proporcje pikseli > Wyzeruj proporcje pikseli.
 2. W oknie dialogowym Skalowanie wybierz jedną z następujących opcji:

  Dołącz

  Pozwala zastąpić bieżące proporcje pikseli wartościami domyślnymi wraz ze wszystkimi własnymi proporcjami pikseli. Jest to opcja użyteczna wtedy, gdy użytkownik usunął wartość domyślną i chce ją przywrócić w menu, ale nie chce utracić własnych proporcji.

  OK

  Bieżące proporcje pikseli są zastępowane wartościami domyślnymi. Własne proporcje są usuwane.

  Anuluj

  Pozwala anulować polecenie.

Przygotowywanie obrazów do programu After Effects

Program After Effects może bezpośrednio importować pliki programu Photoshop (PSD) z możliwością zachowania poszczególnych warstw, stylów warstw, obszarów przezroczystych, masek warstw i warstw dopasowania (co oznacza zachowanie poszczególnych elementów animacji).

 

Uwaga: Najlepsze efekty można uzyskać, pracując w trybie RGB, z którego korzysta program After Effects. Program After Effects CS3 lub nowszy pozwala konwertować pliki z trybu CMYK na tryb RGB. Program After Effects 7 lub starszy nie udostępnia takiej możliwości.

Przed wyeksportowaniem wielowarstwowego pliku z programu Photoshop do użytku w programie After Effects wykonaj poniższe czynności, aby skrócić czas wyświetlania podglądu i renderowania oraz uniknąć problemów z importowaniem i aktualizowaniem warstw programu Photoshop.

 

 • Uporządkuj i nazwij poszczególne warstwy. W przypadku zmiany nazwy warstwy lub usunięcia jej z dokumentu programu Photoshop po zaimportowaniu go do programu After Effects program After Effects nie będzie w stanie odnaleźć warstwy usuniętej lub o zmienionej nazwie. Na panelu projektu programu After Effects warstwa ta będzie oznaczona jako brakująca. (Warstwy można także zgrupować jako obiekty inteligentne. Na przykład: jeśli obiekt na pierwszym planie wykonano za pomocą zestawu warstw, a inny zestaw warstw tworzy tło, to można każdy z tych zestawów zgrupować w oddzielnym obiekcie inteligentnym, po czym animować obiekt z pierwszym planem nad nieruchomym tłem).
 • Sprawdź, czy każda warstwa ma niepowtarzalną nazwę. Powielone nazwy warstw mogą powodować zamieszanie.
 • Wybierz opcję Zawsze z menu Maksymalizuj zgodność plików PSD i PSB w oknie dialogowym Preferencje obsługi plików.
 • W oknie Nowy dokument wybierz właściwe ustawienie predefiniowane wymiaru pikseli dla materiałów wideo i filmowych.
 • Przeprowadź niezbędne korekcje kolorów, skalowanie, kadrowanie i inne zmiany w programie Photoshop, aby uniknąć konieczności dodatkowego przetwarzania obrazu w programie After Effects. (Można także przypisać do obrazu profil kolorów, który będzie odpowiadał typowi planowanego wyjścia, np. Rec. 601 NTSC lub Rec. 709. Program After Effects potrafi odczytać osadzone profile kolorów i odpowiednio zinterpretować kolory obrazu. Więcej informacji o profilach koloru zawiera artykuł Praca z profilami kolorów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online