Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie obrazów do materiałów wideo

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Informacje o tworzeniu obrazów do materiałów wideo

W programie Photoshop można tworzyć obrazy w różnych proporcjach, dzięki czemu będą one prawidłowo wyświetlane na różnych urządzeniach - np. na monitorach. Aby skompensować skalowanie przy dodawaniu gotowego obrazu do materiału wideo, można wybrać jedną z opcji wideo w oknie dialogowym Nowy.

Bezpieczne strefy

Ustawienie predefiniowane Film i wideo tworzy ponadto dokument z niedrukowalnymi liniami pomocniczymi, wyznaczającymi obszar kadru i obszar napisów. Dzięki opcjom z menu Rozmiar 'można tworzyć obrazy przystosowane do konkretnych systemów wideo — NTSC, PAL lub HDTV.

Bezpieczne strefy są przydatne podczas edycji materiałów przeznaczonych do emisji lub nagrania na taśmę wideo. Większość telewizorów na rynku masowym stosuje overscanning, czyli proces polegający na odcinaniu części zewnętrznych krawędzi obrazu, co pozwala na powiększenie jego środka. Wielkość tego odcinania zależy od modelu telewizora. Aby cały materiał zmieścił się na obszarze wyświetlanym przez większość telewizorów, należy umieszczać tekst wewnątrz marginesów wyznaczających obszar napisów, a inne elementy wewnątrz marginesów wyznaczających obszar kadru.

Bezpieczne strefy napisów tytułowych i operacji w programie Photoshop
Predefiniowane linie pomocnicze na obrazach przystosowanych do prezentacji na filmie

A. Bezpieczny obszar kadru (ramka zewnętrzna) B. Bezpieczny obszar napisów (ramka wewnętrzna) 

Uwaga:

Jeśli tworzy się zawartość do publikacji w Internecie albo na płycie CD, to marginesy obszaru kadru i obszaru napisów nie mają znaczenia - te nośniki wyświetlają bowiem cały dostępny obraz.

Opcje podglądu

Wygląd obrazów przeznaczonych do wyświetlania na różnego rodzaju monitorach można sprawdzić w specjalnym trybie programu Photoshop, trybie Korekta proporcji pikseli. Jeszcze większą dokładność zapewnia polecenie Podgląd wideo, zapewniające bezpośredni podgląd pracy na urządzeniu wyświetlającym, np. monitorze wideo. Aby można było z niego skorzystać, komputer musi być podłączony do monitora za pośrednictwem łącza typu FireWire (przez port IEEE 1394). Zobacz także Podgląd dokumentu na monitorze wideo. Więcej informacji na temat standardu FireWire (IEEE 1394) można znaleźć na stronie internetowej firmy Apple.

Inne kwestie

Programy Adobe After Effects i Adobe Premiere Pro obsługują pliki PSD utworzone w programie Photoshop. Jeżeli jednak korzysta się z innych aplikacji do obróbki filmu i wideo, to tworząc przeznaczone do nich obrazy warto pamiętać o następujących kwestiach:

 • Niektóre aplikacje do edycji materiału wideo umożliwiają importowanie pojedynczych warstw z wielowarstwowych plików PSD.

 • Jeżeli plik zawiera przezroczystość, niektóre programy do edycji wideo potrafią ją zachować.

 • Jeżeli plik używa maski warstwy lub zawiera wiele warstw, to zamiast spłaszczać warstwy, można dołączyć do pliku PSD spłaszczoną kopię obrazu. Pozwoli to osiągnąć maksymalną zgodność ze starszymi wersjami oprogramowania.

Proporcje

Proporcje klatki opisują stosunek wysokości obrazu do jego szerokości. Np. standard DV NTSC ma proporcje 4:3 (czyli szerokość 4 przy wysokości 3). Natomiast klatka typowego materiału panoramicznego ma proporcje 16:9. Niektóre kamery wideo mogą nagrywać z zastosowaniem klatek o różnych proporcjach. Wiele kamer obsługuje tryb szerokoekranowy o proporcjach 16:9. Wiele filmów kinowych nakręcono w proporcjach z jeszcze większą szerokością.

Proporcje obrazu w programie Photoshop
Klatka o proporcjach 4:3 (po lewej), oraz szersza klatka o proporcjach 16:9 (po prawej)

Proporcje pikseli określają stosunek szerokości pojedynczego piksela klatki do jego wysokości. W różnych standardach wideo są stosowane odmienne proporcje pikseli. Np. wiele standardów wideo stosowanych w komputerach zakłada, że klatka o proporcjach 4:3 ma 640 pikseli szerokości i 480 pikseli wysokości, co powoduje, że piksele mają kształt kwadratu. W tym przykładzie piksele mają proporcje 1:1 (są kwadratowe). Natomiast piksele w standardzie DV NTSC mają proporcję 0.91 (nie są kwadratowe). Piksele DV (cyfrowego materiału wideo), które są zawsze prostokątne, są w systemach stosujących standard NTSC układane w pionie, natomiast w systemach PAL - w poziomie.

Jeżeli prostokątne piksele wyświetli się na monitorze zakładającym kwadratowy kształt piksela, to obrazy będą zniekształcone. Na przykład, okręgi będą wyglądały jak elipsy. Jednak po odtworzeniu na monitorze telewizyjnym obrazy te będą wyglądały prawidłowo, ponieważ takie monitory stosują prostokątne piksele.

Uwaga:

Podczas kopiowania lub importowania obrazów do dokumentu, w którym piksele nie są kwadratowe, program Photoshop automatycznie konwertuje i skaluje obraz na właściwe proporcje pikseli. Obrazy przeniesione z programu Adobe Illustrator również zostaną prawidłowo przeskalowane.

Przykłady proporcji pikseli i klatek w programie Photoshop
Proporcje pikseli i klatek

A. Obraz 4:3 z kwadratowymi pikselami wyświetlany na monitorze komputerowym 4:3 z kwadratowymi pikselami B. Obraz 4:3 z kwadratowymi pikselami prawidłowo zinterpretowany do wyświetlania na monitorze telewizyjnym 4:3 z pikselami niekwadratowymi C. Obraz 4:3 z kwadratowymi pikselami nieprawidłowo zinterpretowany do wyświetlania na monitorze telewizyjnym 4:3 z pikselami niekwadratowymi 

Tworzenie obrazów do użytku w materiałach wideo

 1. Utwórz nowy dokument.
 2. Z menu Ustawienia predefiniowane w oknie dialogowym Nowy, wybierz ustawienie Film i wideo.
 3. Wybierz rozmiar odpowiedni dla systemu wideo, w którym wyświetlany będzie obraz.
 4. Kliknij Zaawansowane, aby wybrać profil kolorów oraz proporcje pikseli.
  Uwaga:

  Domyślnie dokumenty z pikselami niekwadratowymi otwierane są z włączoną funkcją korekty proporcji pikseli. Powoduje ona przeskalowanie obrazu do takiej postaci, w jakiej będzie wyświetlany na urządzeniu wyjściowym o kształcie pikseli innym niż kwadratowy (zwykle chodzi o monitor wideo).

 5. Aby wyświetlić obraz tak, jak wyglądałby na monitorze komputerowym (z kwadratowymi pikselami), wybierz polecenie Widok > Korekta proporcji pikseli.
  Okrąg z opcją Korekta proporcji pikseli włączoną i wyłączoną w programie Photoshop
  Okrąg w dokumencie NTSC DV (720 x 480) wyświetlony na monitorze komputerowym (kwadratowe piksele) z włączoną opcją Korekta proporcji pikseli (na górze) oraz z wyłączoną opcją Korekta proporcji pikseli (na dole)

  Uwaga:

  Obraz można wyświetlać jednocześnie z włączoną i z wyłączoną opcją Korekta proporcji pikseli. Po otwarciu obrazu o pikselach niekwadratowych z włączoną opcją Korekta proporcji pikseli, można wybrać polecenie Okno > Ułóż > Nowe okno dla [nazwa dokumentu]. Po uaktywnieniu nowego okna, wybierz polecenie Widok > Korekta proporcji pikseli, aby wyłączyć korektę.

 6. Jeśli jest do dyspozycji odpowiednie urządzenie (np. monitor wideo podłączony do komputera łączem FireWire), można sprawdzić wygląd dokumentu na tym urządzeniu:
  • Aby ustawić opcje wyjścia przed wyświetleniem podglądu, wybierz polecenie Plik > Eksportuj > Podgląd wideo.

  • Aby wyświetlić obraz, nie ustawiając opcji wyjścia, wybierz polecenie Plik > Wyślij podgląd wideo do urządzenia.

Uwaga:

Podczas tworzenia obrazów przeznaczonych do materiałów wideo można korzystać z zestawu operacji wideo dołączonych do programu Photoshop. Operacje te automatyzują niektóre zadania - np. skalowanie obrazów do odpowiednich wymiarów wideo w pikselach oraz ustawianie proporcji pikseli.

Operacje wczytywania materiałów wideo

Operacje do obsługi obrazów wideo automatyzują między innymi następujące czynności: dostosowanie luminancji i nasycenia obrazu do standardów emisji, skalowanie i konwersja pikseli kwadratowych na piksele prostokątne, używane w pokazach slajdów DVD (proporcje systemów NTSC, PAL i panoramicznych), tworzenie kanału alfa ze wszystkich widocznych w danym momencie warstw, dostosowywanie obszarów obrazu podatnych na miganie (przede wszystkim cienkich linii), generowanie nakładki obejmującej obszar napisów.

 1. Aby wyświetlić panel Operacje, wybierz polecenie Okno > Operacje.
 2. Kliknij trójkąt w prawym górnym rogu panelu i wybierz z menu polecenie Operacje wideo.

Zmiana proporcji pikseli

Użytkownik może tworzyć własne proporcje pikseli w istniejących dokumentach oraz usuwać lub resetować proporcje pikseli przypisane wcześniej do dokumentu.

Przydzielanie proporcji pikseli do istniejącego dokumentu

 1. Po otwarciu dokumentu wybierz polecenie Widok > Proporcje pikseli. Następnie wybierz proporcje pikseli zgodne z formatem wideo, w którym będzie używany plik programu Photoshop.

Tworzenie własnych proporcji pikseli

 1. Po otwarciu dokumentu wybierz polecenie Widok > Proporcje pikseli > Własne proporcje pikseli.
 2. Wpisz wartość w polu tekstowym Czynnik w oknie dialogowym Zapisz proporcje pikseli, nazwij własne proporcje pikseli, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nowe, własne proporcje pikseli będą dostępne zarówno w menu Proporcje pikseli w oknie dialogowym Nowy, jak i w podmenu Proporcje pikseli w menu Widok.

Usuwanie proporcji pikseli

 1. Po otwarciu dokumentu wybierz polecenie Widok > Proporcje pikseli > Usuń proporcje pikseli.
 2. Z menu Proporcje pikseli w oknie dialogowym Usuń proporcje pikseli wybierz opcję, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij Usuń.

Resetowanie proporcji pikseli

 1. Po otwarciu dokumentu wybierz polecenie Widok > Proporcje pikseli > Wyzeruj proporcje pikseli.
 2. W oknie dialogowym Skalowanie wybierz jedną z następujących opcji:

  Dołącz

  Pozwala zastąpić bieżące proporcje pikseli wartościami domyślnymi wraz ze wszystkimi własnymi proporcjami pikseli. Jest to opcja użyteczna wtedy, gdy użytkownik usunął wartość domyślną i chce ją przywrócić w menu, ale nie chce utracić własnych proporcji.

  OK

  Bieżące proporcje pikseli są zastępowane wartościami domyślnymi. Własne proporcje są usuwane.

  Anuluj

  Pozwala anulować polecenie.

Przygotowywanie obrazów do programu After Effects

Program After Effects może bezpośrednio importować pliki programu Photoshop (PSD) z możliwością zachowania poszczególnych warstw, stylów warstw, obszarów przezroczystych, masek warstw i warstw dopasowania (co oznacza zachowanie poszczególnych elementów animacji).

 

Uwaga: Najlepsze efekty można uzyskać, pracując w trybie RGB, z którego korzysta program After Effects. Program After Effects CS3 lub nowszy pozwala konwertować pliki z trybu CMYK na tryb RGB. Program After Effects 7 lub starszy nie udostępnia takiej możliwości.

Przed wyeksportowaniem wielowarstwowego pliku z programu Photoshop do użytku w programie After Effects wykonaj poniższe czynności, aby skrócić czas wyświetlania podglądu i renderowania oraz uniknąć problemów z importowaniem i aktualizowaniem warstw programu Photoshop.

 

 • Uporządkuj i nazwij poszczególne warstwy. W przypadku zmiany nazwy warstwy lub usunięcia jej z dokumentu programu Photoshop po zaimportowaniu go do programu After Effects program After Effects nie będzie w stanie odnaleźć warstwy usuniętej lub o zmienionej nazwie. Na panelu projektu programu After Effects warstwa ta będzie oznaczona jako brakująca. (Warstwy można także zgrupować jako obiekty inteligentne. Na przykład: jeśli obiekt na pierwszym planie wykonano za pomocą zestawu warstw, a inny zestaw warstw tworzy tło, to można każdy z tych zestawów zgrupować w oddzielnym obiekcie inteligentnym, po czym animować obiekt z pierwszym planem nad nieruchomym tłem).
 • Sprawdź, czy każda warstwa ma niepowtarzalną nazwę. Powielone nazwy warstw mogą powodować zamieszanie.
 • Wybierz opcję Zawsze z menu Maksymalizuj zgodność plików PSD i PSB w oknie dialogowym Preferencje obsługi plików.
 • W oknie Nowy dokument wybierz właściwe ustawienie predefiniowane wymiaru pikseli dla materiałów wideo i filmowych.
 • Przeprowadź niezbędne korekcje kolorów, skalowanie, kadrowanie i inne zmiany w programie Photoshop, aby uniknąć konieczności dodatkowego przetwarzania obrazu w programie After Effects. (Można także przypisać do obrazu profil kolorów, który będzie odpowiadał typowi planowanego wyjścia, np. Rec. 601 NTSC lub Rec. 709. Program After Effects potrafi odczytać osadzone profile kolorów i odpowiednio zinterpretować kolory obrazu.

Więcej materiałów tego typu

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?