Uwaga:

Tę funkcję wprowadzono w wersji programu Photoshop CS6 dostępnej w usłudze Creative Cloud.

Do panelu Próbki można dodać wszystkie kolory zdefiniowane w dokumencie HTML, CSS lub SVG. Jeśli wartość koloru powtarza się w dokumencie, jest dodawane tylko jedno wystąpienie takiego koloru (nie powstają duplikaty). Ta funkcja rozpoznaje następującą składnię kolorów w formacie HTML/CSS: #112233, #123, rgb(1,2,3), rgba(1,2,3,4), hsb(1,2,3) i hsba(1,2,3,4).

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Próbki:

    • Wybierz polecenie Wczytaj próbki z menu panelu.
    • Wybierz polecenie Zastąp próbki z menu panelu.
  2. W oknie Wczytaj przejdź do pliku HTML, CSS lub SVG i zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Wczytaj.

Więcej informacji znajduje się w artykule Dostosowywanie próbników kolorów i próbek.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online