Podręcznik użytkownika Anuluj

Dopasowanie Krzywe

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Omówienie funkcji Krzywe

Dopasowanie Krzywe pozwala sterować punktami w całym zakresie tonalnym obrazu. Początkowe odcienie obrazu są przedstawione na wykresie w postaci prostej, ukośnej linii. Podczas dopasowywania obrazu RGB prawy górny obszar wykresu reprezentuje obszary oświetlone, a lewy dolny obszar — cienie. Oś pozioma wykresu reprezentuje poziomy wejściowe (pierwotne wartości obrazu), a oś pionowa — poziomy wyjściowe (nowe, dopasowane wartości). W miarę dodawania punktów kontrolnych do linii i przenoszenia ich położenia krzywa zmienia kształt, odzwierciedlając wprowadzane dopasowania obrazu. Fragmenty krzywej o większym nachyleniu odpowiadają fragmentom obrazu o wyższym kontraście, a fragmenty o mniejszym nachyleniu reprezentują obszary o niższym kontraście.

Ustawienia dopasowania Krzywe można zapisywać jako ustawienia predefiniowane. Zobacz Zapisywanie ustawień dopasowania i Ponowne stosowanie ustawień dopasowania.

Uwaga:

Dopasowanie Krzywe można także stosować do obrazów CMYK, LAB lub obrazów w skali szarości. W przypadku obrazów CMYK na wykresie jest przedstawiona wartość procentowa barwnika/farby. W przypadku obrazów LAB i w skali szarości na wykresie są przedstawione wartości rozjaśnienia.

Opcja Krzywe w programie Photoshop
Opcje krzywych w panelu Właściwości

A. Narzędzie do wprowadzania dopasowań na obrazie B. Pobierając próbkę z obrazu, można ustalić punkt czerni. C. Pobierając próbkę z obrazu, można ustalić punkt szarości. D. Pobierając próbkę z obrazu, można ustalić punkt bieli. E. Edytując punkty, można zmodyfikować krzywą. F. Krzywą można zmodyfikować, rysując. G. Menu krzywych predefiniowanych H. Ustawia punkt czerni. I. Ustawia punkt szarości. J. Ustawia punkt bieli. K. Wyświetla odcinanie. 

Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu za pomocą okna Krzywe

Przesunięcie punktu w górnej części krzywej powoduje modyfikację podświetleń; przesunięcie punktu na środku krzywej powoduje dopasowanie przede wszystkim półcieni; przesunięcie punktu w dolnej części krzywej ma wpływ głównie na cienie. Aby przyciemnić podświetlenia, przesuń w dół jeden z punktów w górnej części krzywej. Przesunięcie punktu w dół lub w prawo powoduje, że danej wartości wejścia jest przyporządkowywana niższa wartość wyjścia, wskutek czego obraz staje się ciemniejszy. Aby rozjaśnić cienie, przesuń w górę jeden z punktów w dolnej części krzywej. Natomiast przesunięcie punktu w górę lub w lewo powoduje zwiększenie przyporządkowywanych wartości wyjściowych, co z kolei rozjaśnia obraz.

 1. Aby zastosować dopasowanie Krzywe, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę Krzywe w panelu Dopasowania.
  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Krzywe. W oknie dialogowym Nowa warstwa kliknij przycisk OK.
  Uwaga:

  Wybranie opcji Obraz > Dopasowania > Krzywe powoduje zastosowanie dopasowania bezpośrednio do warstwy obrazu (i usunięcie informacji zawartych w obrazie).

 2. (Opcjonalnie) Aby ustawić balans kolorów, w panelu Właściwości wybierz kanał, który chcesz dopasować, z menu na lewo od przycisku Automatycznie.

 3. W panelu Właściwości wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij bezpośrednio krzywą i przeciągnij punkt kontrolny, aby dopasować obszar tonalny.
  • Wybierz narzędzie Dopasowanie na obrazie, a następnie przeciągnij wskaźnik do obszaru obrazu, który chcesz dopasować.
  • Wybierz narzędzie Dopasowanie na obrazie, a następnie kliknij obszary tonalne obrazu, które chcesz dopasować. W ten sposób punkty kontrolne zostaną rozmieszczone wzdłuż krzywej.
  • Wybierz ustawienie predefiniowane z menu Ustawienia predefiniowane.

  Przeciągnięcie punktu kontrolnego w górę lub w dół powoduje rozjaśnienie lub przyciemnienie dopasowywanego obszaru tonalnego. Przeciągnięcie punktu kontrolnego w lewo lub w prawo powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu. Na krzywej można zdefiniować maksymalnie 14 punktów kontrolnych. Aby usunąć punkt kontrolny, przeciągnij go poza obszar wykresu. Podczas dopasowywania odcieni na wykresie nadal jest wyświetlana pierwotna ukośna linia bazowa wraz z histogramem obrazu. Zapewnia to punkt odniesienia dla zmian. Te opcje można wyłączyć — zobacz Ustawianie opcji wyświetlania krzywych.

 4. (Opcjonalnie) Aby zmodyfikować dopasowanie, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dopasować różne obszary tonalne, dodaj więcej punktów bezpośrednio do krzywej.
  • Kliknij narzędzie Dopasowanie na obrazie w innych obszarach obrazu i przeciągnij wskaźnik w górę lub w dół.
  • Aby określić najciemniejszą i najjaśniejszą wartość obrazu, przesuń suwaki ustawiania punktu czerni i punktu bieli lub użyj narzędzi kroplomierza.
  • Kliknij punkt krzywej i wprowadź wartości w polach tekstowych Wejście i Wyjście.
  • Wybierz ikonę ołówka i narysuj nową krzywą na istniejącej. Po ukończeniu tej czynności kliknij ikonę Wartości wygładzania krzywej w celu wygładzenia narysowanej krzywej. Kolejne kliknięcia powodują dodatkowe wygładzanie krzywej.

  Punkty na krzywej pozostaną zakotwiczone, dopóki się ich nie przesunie. Można dopasować jeden obszar tonalny bez naruszania pozostałych obszarów.

Narzędzie do wprowadzania dopasowań na obrazie w programie Photoshop
Kliknięcie narzędzia dopasowania wyświetlanego na obrazie powoduje dodanie punktów kontrolnych do krzywej. Przenoszenie punktów kontrolnych umożliwia dopasowanie odcieni obrazu.

Usuwanie punktów kontrolnych z krzywej

Aby usunąć punkt kontrolny, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Przeciągnij punkt kontrolny poza obszar wykresu.
 • Zaznacz punkt kontrolny i naciśnij klawisz Delete.
 • Kliknij punkt kontrolny z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

 

Ustawianie opcji wyświetlania krzywej

Za sposób wyświetlania siatki krzywej odpowiadają opcje wyświetlania krzywej.

 1. Zastosuj dopasowanie Krzywe.

 2. Z menu panelu Właściwości wybierz polecenie Opcje wyświetlania krzywych.

  Uwaga:

  W przypadku wybrania polecenia Obraz > Dopasowania > Krzywe rozwiń pozycję Opcje wyświetlania krzywych w oknie dialogowym Krzywe.

 3. W oknie dialogowym Opcje wyświetlania krzywych wybierz dowolną z następujących opcji:

  Światło (0–255) powoduje wyświetlanie wartości intensywności obrazów RGB należących do przedziału od 0 do 255, przy czym czerń (0) znajduje się w lewym dolnym rogu.
  Barwnik/Farba % powoduje wyświetlanie wartości intensywności obrazów CMYK należących do przedziału od 0 do 100, przy czym podświetlenia (0%) znajdują się lewym dolnym rogu.
  Siatka prosta powoduje wyświetlanie siatek z przyrostem 25%.
  Siatka szczegółowa powoduje wyświetlanie siatek z przyrostem 10%.
  Pokaż nakładki kanałów powoduje wyświetlenie krzywe kanałów kolorów nałożone na krzywą złożoną.
  Histogram powoduje wyświetlenie za wykresem pierwotnych wartości odcieni obrazu.
  Linia bazowa powoduje wyświetlenie (jako odniesienia) pierwotnych kolorów i odcieni obrazu w postaci linii ukośnej nachylonej pod kątem 45 stopni.
  Linia przecięcia powoduje wyświetlenie linii poziomych i pionowych pomagających wyrównać punkty kontrolne podczas przeciągania ich względem histogramu lub siatki.

  Uwaga:

  Aby zmienić odstępy między liniami siatki, kliknij obraz z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Korekta automatyczna w dopasowaniu Krzywe

 1. Kliknij przycisk Automatycznie w panelu Właściwości.

Polecenie Automatyczny powoduje zastosowanie automatycznej korekcji kolorów przy użyciu bieżącego ustawienia domyślnego. Aby zmienić ustawienie domyślne, wybierz polecenie Opcje automatyczne z menu panelu Właściwości i ustaw opcje w oknie dialogowym Opcje automatycznej korekcji koloru. Do obrazu można zastosować automatyczną korekcję kolorów, kontrastu i odcieni. Więcej informacji o tych opcjach znajduje się w części Ustawianie opcji automatycznego dopasowywania.

Punkty czerni i bieli można ustawić za pomocą ich suwaków.

Podczas korzystania z dopasowania Krzywe można łatwo ustawić punkty czerni i bieli (wartości czystej czerni i bieli) na obrazie, korzystając z suwaków czerni i bieli.

 1. Przeciągnij suwaki punktów czerni i bieli w wybrane miejsca na osi poziomej. Podczas przeciągania zmienia się wartość wejściowa.

 2. Aby wyświetlić podgląd przycinania i dopasować punkty czerni oraz bieli, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
  • Wybierz z menu panelu polecenie Pokaż przycinanie dla punktów czarno-białych.

Zwiększanie kontrastu półcieni zdjęcia za pomocą dopasowania Krzywe

Jeśli na obrazie jest używany pełny zakres tonalny, ale brakuje kontrastu w zakresie półcieni, kliknij ikonę Krzywe w panelu Dopasowania. Przeciągnij krzywą tak, aby nadać jej kształt litery S.

Zwiększanie nachylenia krzywej w programie Photoshop
Zwiększenie kąta nachylenia środkowego odcinka krzywej zwiększa kontrast w obszarze półcieni.

Skróty klawiszowe: krzywe

W odniesieniu do krzywych można używać następujących skrótów klawiszowych:

 • Kliknięcie obrazu z naciśniętymi klawiszami Shift+Ctrl (Windows) lub Shift+Command (Mac OS) powoduje określenie punktu na krzywej dla poszczególnych kanałów (ale nie dla kanału kompozytowego).

 • Klikanie na punktach krzywej z naciśniętym klawiszem Shift pozwala zaznaczyć wiele punktów. Zaznaczone punkty zostają wypełnione kolorem czarnym.

 • Kliknięcie w obrębie siatki albo naciśnięcie klawiszy Ctrl+D (Windows) lub Command+D (Mac OS) powoduje usunięcie zaznaczenia wszystkich punktów krzywej.

 • Aby wybrać następny wyższy punkt na krzywej, naciśnij klawisz plus; aby wybrać następny niższy punkt, naciśnij klawisz minus.

 • Korzystając z klawiszy strzałek, można przenosić zaznaczone punkty krzywej.

 • (Okno dialogowe Krzywe) Aby ustawić punkt na krzywej dla bieżącego kanału, kliknij na obrazie, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (macOS).

Uwaga:

Jeśli jest używane dopasowanie oparte na krzywych, wystarczy kliknąć na obrazie po uprzednim wybraniu narzędzia Dopasowanie na obrazie .

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?