Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

Tworzenie obrazu

 1. Wybierz polecenie Plik > Nowy.

 2. Wpisz nazwę obrazu w oknie dialogowym Nowy.
 3. (Opcjonalnie) Wybierz rozmiar dokumentu z menu Typ dokumentu.

  Uwaga:

  Aby utworzyć dokument z wymiarami pikseli dopasowanymi do określonego urządzenia, kliknij przycisk Device Central.

 4. Szerokość i wysokość można określić przez wybranie ustawienia predefiniowanego z menu Rozmiar lub wpisanie wartości w polach tekstowych Szerokość i Wysokość.
  Uwaga:

  Aby dopasować szerokość i wysokość nowego obrazu, a także jego rozdzielczość, tryb kolorów oraz głębię bitową do analogicznych wartości dowolnego otwartego obrazu, wybierz nazwę pliku w dolnej części menu Typ dokumentu.

 5. Ustaw rozdzielczość, tryb kolorów i głębię bitową.

  Jeśli schowek zawiera skopiowane zaznaczenie, program automatycznie wprowadzi odpowiednie dane w polach wymiarów i rozdzielczości nowego obrazu.

 6. Wybierz opcję Zawartość tła:

  Biały

  Warstwa tła jest wypełniana białym kolorem (domyślnym kolorem tła).

  Kolor tła

  Warstwa tła uzyskuje bieżący kolor tła.

  Przezroczysty

  Pierwsza warstwa staje się przezroczysta, bez wartości kolorów. Dokument wynikowy zawiera jedną, przezroczystą warstwę.

  Inne Otwiera okno dialogowe Próbnik kolorów, w którym można wybrać kolor tła. Więcej informacji można znaleźć w artykule Omówienie próbnika kolorów Adobe.

 7. (Opcjonalnie) Aby otworzyć dodatkowe opcje, kliknij przycisk Zaawansowane.
 8. (Opcjonalnie) W sekcji Zaawansowane wybierz profil kolorów lub opcję Nie zarządzaj kolorem w tym dokumencie. Z menu Proporcje pikseli wybierz opcję Kwadrat, chyba że obraz jest przeznaczony do wideo. W takim wypadku wybierz inną opcję, , aby korzystać z pikseli o kształcie innym niż kwadratowy.
 9. Po zakończeniu możesz zapisać ustawienia predefiniowane, klikając przycisk Zapisz ustawienia predefiniowane. Aby otworzyć nowy plik, kliknij przycisk OK.

Powielanie obrazu

Obraz (ze wszystkimi warstwami, maskami warstw i kanałami) można powielać w ramach dostępnej pamięci, bez zapisywania na dysku.

 1. Otworzyć obraz przeznaczony do powielenia.
 2. Wybierz polecenie Obraz > Powiel.
 3. Wpisać nazwę duplikatu obrazu.
 4. Aby powielić obraz bez scalania warstw, wybierz opcję Powiel tylko scalone warstwy. Aby zachować warstwy, nie zaznaczaj tej opcji.
 5. Kliknij przycisk OK.

Otwieranie plików

Do otwierania plików służą polecenia Otwórz i Otwórz ostatnie. W programie Photoshop można otwierać pliki z innych narzędzi firmy Adobe, takich jak Illustrator, Fresco, Lightroom i Bridge.

W przypadku takich plików jak Camera Raw lub PDF należy określić dla nich ustawienia i opcje w oknie dialogowym, aby program Photoshop mógł otworzyć wszystkie ich dane.

Oprócz obrazów nieruchomych użytkownicy programu Photoshop mogą otwierać i edytować pliki 3D, pliki wideo oraz pliki sekwencji obrazów. Więcej informacji znajdziesz w artykule Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów.

Uwaga:

Dzięki wtyczkom program Photoshop może otwierać oraz importować pliki w różnych formatach. Jeśli format nie jest wyświetlany w oknie Otwórz ani w podmenu Plik > Importuj, może być konieczne zainstalowanie wtyczki tego formatu.

W pewnych sytuacjach program Photoshop nie jest w stanie prawidłowo określić formatu pliku. Trudności tego typu występują często w przypadku plików przenoszonych między systemami operacyjnymi. Na przykład przeniesienie pliku między systemami macOS i Windows może spowodować błędne określenie formatu. W takich wypadkach należy samodzielnie określić poprawny format otwarcia pliku.

Uwaga:

Gdy do programu Photoshop jest przenoszona kompozycja utworzona w programie Illustrator, są zachowywane — wszędzie, gdzie jest to możliwe — wszystkie warstwy, maski, przezroczystość, kształty złożone, plasterki i mapy obrazów, jak również tekst możliwy do edytowania. W programie Illustrator wyeksportuj kompozycję do formatu PSD (format programu Photoshop). Jeśli kompozycja zawiera elementy nieobsługiwane przez program Photoshop, jej wygląd jest zachowywany, ale warstwy są łączone, a sama kompozycja jest rasteryzowana.

Otwieranie pliku za pomocą polecenia Otwórz

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz.
 2. Zaznacz nazwę pliku przeznaczonego do otwarcia. Jeśli plik nie jest widoczny, wybierz opcję wyświetlania wszystkich plików w menu podręcznym Pliki typu (Windows) lub Włącz (macOS).
 3. Kliknij przycisk Otwórz. W przypadku niektórych plików jest wyświetlane okno dialogowe umożliwiające ustawienie opcji specyficznych dla danego formatu.
  Uwaga:

  Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy profilu kolorów, określ, czy osadzony profil ma być używany jako przestrzeń robocza, czy kolor dokumentu ma być konwertowany na przestrzeń roboczą oraz czy osadzony profil ma zostać odwrócony. 

Otwieranie ostatnio używanego pliku

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz ostatnie i wybierz plik z podmenu.
  Uwaga:

  Aby określić liczbę plików zgromadzonych w menu Otwórz ostatnie, zmień opcję Lista ostatnich plików zawiera w preferencjach okna Obsługa plików. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Obsługa plików (macOS).

Określanie formatu otwierania pliku

Jeśli plik zapisano z rozszerzeniem, które nie odpowiada jego właściwemu formatowi (np. plik w formacie PSD został zapisany z rozszerzeniem GIF) lub w ogóle bez rozszerzenia, program Photoshop może nie być w stanie go otworzyć. Określenie prawidłowego formatu pliku umożliwi jego rozpoznanie i otwarcie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Wybierz polecenie Plik > Otwórz jako, po czym zaznacz plik, który ma zostać otwarty. Wybierz format z menu podręcznego Otwórz jako i kliknij przycisk Otwórz.

  • (macOS) Wybierz polecenie Plik > Otwórz, po czym z menu podręcznego Pokaż wybierz polecenie Wszystkie dokumenty. Zaznacz plik, który ma zostać otwarty, z menu podręcznego Format wybierz format, po czym kliknij przycisk Otwórz.

  Uwaga:

  Jeżeli plik nie zostanie otwarty, może to oznaczać, że wybrany format nie jest zgodny z rzeczywistym formatem pliku albo plik jest uszkodzony.

Otwieranie plików PDF

Format dokumentów Adobe PDF (Portable Document Format) jest formatem uniwersalnym, przy użyciu którego można reprezentować zarówno dane wektorowe, jak i bitmapowe. Format udostępnia funkcje elektronicznego przeszukiwania dokumentu oraz nawigacji. Format PDF jest podstawowym wyborem w programach Adobe Illustrator oraz Adobe Acrobat.

Niektóre pliki PDF zawierają pojedyncze obrazy, a inne mieszczą w sobie wiele obrazów i stron. Gdy plik PDF jest otwierany w programie Photoshop, możesz wybrać strony lub obrazy, które mają zostać otwarte, a także określić opcje rasteryzacji.

W programie Photoshop dane PDF mogą być importowane za pomocą polecenia Umieść, polecenia Wklej, a także funkcji przeciągania i upuszczania. Poszczególne strony lub obrazy są umieszczane na oddzielnych warstwach w postaci obiektów inteligentnych.

Uwaga:

Poniższe instrukcje odnoszą się wyłącznie do otwierania w programie Photoshop zwykłych plików PDF. W przypadku otwierania plików PDF programu Photoshop nie ma potrzeby określania opcji w oknie dialogowym Importuj PDF.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Photoshop) Wybierz polecenie Plik > Otwórz.

  • (Bridge) Zaznacz plik PDF i wybierz polecenie Plik > Otwórz za pomocą > Adobe Photoshop. Przejdź do kroku nr 3.

 2. W oknie dialogowym Otwórz zaznacz nazwę pliku i kliknij przycisk Otwórz.
 3. Z menu Wybierz w oknie dialogowym Importuj PDF wybierz opcję Strona lub Obrazy w zależności od tego, jakie elementy pliku PDF mają być importowane.
 4. Kliknij odpowiednie miniaturki, aby zaznaczyć strony lub obrazy przeznaczone do otwarcia. Aby zaznaczyć więcej niż jeden element, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift. Liczba zaznaczonych elementów jest wyświetlana pod oknem podglądu. W przypadku importowania obrazów przejdź do kroku 8.
  Uwaga:

  W menu Rozmiar miniaturki można zmienić wielkość miniaturek wyświetlanych w oknie podglądu. Opcja Zmieść stronę pozwala dopasować wielkość pojedynczej miniaturki do wymiarów okna podglądu. Jeśli w oknie znajduje się więcej elementów, jest wyświetlany pasek przewijania.

 5. Wpisz nazwę nowego dokumentu w polu tekstowym Nazwa. W przypadku importowania więcej niż jednego elementu dokumenty kolejnych elementów są numerowane (ich nazwy to złożenia nazwy podstawowej i kolejnych numerów).
 6. W sekcji Opcje strony przejdź do menu Przytnij do i ustaw opcję przycięcia strony PDF:

  Obwiednia

  Ze strony jest wycinany najmniejszy prostokątny obszar, który zawiera wszystkie tekstowe i graficzne elementy strony. Ta opcja eliminuje nadmierny biały obszar oraz elementy dokumentu znajdujące się poza polem przycięcia.

  Uwaga:

  Obwiednia nie powoduje wycięcia białego obszaru, który jest częścią tła utworzonego w aplikacji źródłowej.

  Pole strony

  Zostaje zachowana oryginalna wielkość strony.

  Ramka kadrująca

  Z pliku PDF jest wycinany obszar kadrowania (ograniczony marginesami).

  Pole spadu

  Z pliku PDF jest wycinany obszar dotyczący spadu na potrzeby czynności introligatorskich, takich jak wycinanie, przycinanie czy zaginanie.

  Pole przycięcia

  Ze strony jest wycinany obszar, który wyznacza jej ostateczny, planowany rozmiar.

  Pole grafiki

  Ze strony jest wycinany obszar niezbędny do umieszczenia danych PDF w innej aplikacji.

 7. W razie potrzeby wprowadź w sekcji Rozmiar obrazu wartości Szerokość i Wysokość:
  • W celu zachowania proporcji stron skalowanych tak, aby zmieściły się w obrębie prostokąta o wymiarach zdefiniowanych przez wartości Szerokości i Wysokości, zaznacz opcję Zachowaj proporcje.

  • Aby dokładnie dostosować strony do parametrów Szerokość i Wysokość, usuń zaznaczenie opcji Zachowaj proporcje. Podczas skalowania mogą wystąpić pewne zniekształcenia.

  W przypadku wybrania więcej niż jednej strony w oknach tekstowych parametrów Szerokość i Wysokość są wyświetlane maksymalne wartości tych parametrów dla wybranych stron. Rendering wszystkich stron odbywa się przy zachowaniu ich oryginalnego rozmiaru, jeśli jest zaznaczona opcja Zachowaj proporcje, a wartości parametrów Szerokość i Wysokość nie uległy zmianie. Zmiana powyższych wartości pociągnie za sobą proporcjonalne skalowanie wszystkich stron podczas rasteryzacji.

 8. Określ następujące opcje w menu Rozmiar obrazu:

  Rozdzielczość

  Ta opcja określa rozdzielczość nowego dokumentu. Zobacz także Informacje o wymiarach w pikselach i rozdzielczości drukowanych obrazów.

  Tryb

  Ta opcja określa tryb kolorów nowego dokumentu. Zobacz także Tryby kolorów.

  Głębia bitowa

  Ta opcja określa głębię bitową dla nowego dokumentu. Zobacz też Głębia bitowa.

  Parametry Wysokość, Szerokość i Rozdzielczość warunkują wymiary w pikselach dokumentu wyjściowego.

 9. Aby pomijać ostrzeżenia dotyczące profili kolorów, zaznacz opcję Ukryj ostrzeżenia.
 10. Kliknij przycisk OK.

Otwieranie pliku EPS

Format Encapsulated PostScript (EPS) służy do zapisywania zarówno grafiki wektorowej, jak i rastrowej. Jest obsługiwany przez właściwie wszystkie programy do edycji grafiki i DTP. Aplikacją firmy Adobe najczęściej używaną do tworzenia kompozycji PostScript jest program Adobe Illustrator. Przy otwieraniu pliku EPS zawierającego grafikę wektorową, jest on poddawany rasteryzacji. Zdefiniowane matematycznie linie i krzywe kompozycji wektorowej są konwertowane na piksele (dane bitowe) obrazu bitmapowego.

Kompozycje PostScript można przenieść do programu Photoshop za pomocą poleceń Umieść i Wklej, a także funkcji przeciągania i upuszczania.

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz.
 2. Zaznacz plik, który ma zostać otwarty, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 3. Podaj wymagane wymiary, rozdzielczość i tryb. Aby zachować istniejący stosunek wysokości do szerokości, zaznacz opcję Zachowaj proporcje.
 4. Opcja Wygładzanie minimalizuje efekty postrzępionych krawędzi kompozycji.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto