Omówienie kształtów i ścieżek

Rysowanie w programie Adobe Photoshop obejmuje tworzenie kształtów i ścieżek wektorowych. Rysowanie może być wykonywane przy użyciu narzędzi Kształt oraz narzędzi Pióro i Pióro dowolne. Opcje każdego narzędzia znajdują się na pasku opcji.

Przed rozpoczęciem rysowania w programie Photoshop należy wybrać tryb rysowania na pasku opcji. Wybrany tryb określa, czy tworzony będzie kształt wektorowy na oddzielnej warstwie, ścieżka robocza na istniejącej warstwie, czy zrasteryzowany kształt na istniejącej warstwie.

Kształty wektorowe to linie i krzywe rysowane przy użyciu narzędzi Kształt i Pióro. (Zobacz Rysowanie kształtów i Rysowanie za pomocą narzędzi grupy Pióro). Kształty wektorowe są niezależne od rozdzielczości i zachowują niezmienne krawędzie nawet po zmianie wielkości, wydrukowaniu na drukarce PostScript, zapisaniu w pliku PDF lub zaimportowaniu do aplikacji grafiki wektorowej. Można tworzyć biblioteki własnych kształtów, a także edytować kontury kształtów (zwanych ścieżkami) oraz ich atrybuty (np. obrys, kolor wypełnienia czy styl).

Ścieżki to specjalne kontury, które można zaznaczać, a także wypełniać kolorami i obrysowywać. Edytując punkty kontrolne, można łatwo zmienić kształt ścieżki.

Ścieżka robocza jest tymczasową ścieżką wyświetlaną w panelu Ścieżki i definiującą kontur kształtu.

Ścieżki są używane do wielu celów:

Tryby rysowania

Dostępne w programie Photoshop narzędzia Kształt i Pióro pozwalają rysować w trzech różnych trybach. Tryb można wybrać, zaznaczając jedną z ikon na pasku opcji (gdy jest aktywne narzędzie Pióro lub narzędzie Kształt).

Warstwy kształtów

Kształt jest tworzony na oddzielnej warstwie. Warstwy kształtów mogą być tworzone za pomocą narzędzi Pióro lub narzędzi Kształt. Warstwy kształtów mogą być łatwo przenoszone, zmniejszane, powiększane, wyrównywane i układane, dlatego nadają się doskonale do projektowania grafiki na potrzeby stron internetowych. W programie Photoshop istnieje możliwość umieszczania na pojedynczych warstwach wielu kształtów. Warstwa kształtu składa się z warstwy wypełnienia, która określa kolor kształtu, a także z połączonej maski wektorowej, która określa kontur kształtu. Kontur kształtu jest ścieżką wyświetlaną w panelu Ścieżki.

Ścieżki

Na bieżącej warstwie jest rysowana ścieżka robocza, którą będzie można zaznaczyć, przekształcić w maskę wektorową, a także wypełnić lub obrysować kolorem (podobnie jak za pomocą narzędzia do malowania). Do momentu zapisania ścieżka robocza jest traktowana jako tymczasowa. Ścieżki są wyświetlane w panelu Ścieżki.

Wypełnij piksele

Malowanie odbywa się bezpośrednio na warstwie — tak jak za pomocą narzędzia do malowania. W tym trybie pracy tworzone są obrazy rastrowe, ale nie grafika wektorowa. Wszelkie kształty są traktowane i opracowywane tak jak obrazy rastrowe. W tym trybie działają tylko narzędzia Kształt.

Opcje rysowania programu Photoshop
Opcje rysowania

A. Warstwy kształtów B. Ścieżki C. Wypełnij piksele 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online