Wyświetlanie okna dialogowego Opcje plasterków

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij dwukrotnie plasterek za pomocą narzędzia Zaznaczanie plasterków . (Jeśli narzędzie nie jest widoczne, kliknij i przytrzymaj narzędzie Kadrowanie lub Cięcie na plasterki).
 • Wybierz narzędzie Zaznaczanie plasterków i kliknij przycisk Opcje plasterka  na pasku opcji. Ta metoda nie jest dostępna w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń.

Określanie typu zawartości plasterków

Gdy plasterek jest eksportowany do pliku HTML, można określić sposób wyświetlania jego zawartości w przeglądarkach internetowych. Dostępne opcje różnią się w zależności od używanej aplikacji i typu zaznaczonego plasterka.

 • Plasterki Obraz zawierają dane obrazu. Jest to domyślny rodzaj zawartości.

 • Plasterki bez obrazu umożliwiają tworzenie pustych komórek tabeli, które mogą zostać wypełnione tekstem lub jednolitym kolorem. W takich plasterkach można umieszczać tekst HTML. Ustawienie opcji „Tekst jest HTML” w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń sprawi, że przeglądarka będzie interpretować tekst jako kod HTML. Plasterki typu Brak obrazu nie są eksportowane jako obrazy i mogą być wyświetlane w przeglądarce.

Uwaga:

Ustawienie opcji dla plasterka automatycznego sprawia, że staje się on plasterkiem użytkownika.

 1. Zaznacz plasterek. Jeśli operacje są wykonywane w programie Photoshop, kliknij dwukrotnie plasterek narzędziem Zaznaczanie plasterków. Zostanie wyświetlone okno Opcje plasterków.
 2. Wybierz typ plasterka z menu podręcznego Typ w oknie dialogowym Opcje plasterków.

Zmienianie nazwy plasterka

Nazwy plasterków dodawanych do obrazu można zmienić na nazwy opisowe, nawiązujące do zawartości plasterków. Domyślnie plasterki użytkownika są nazywane zgodnie z ustawieniami w oknie dialogowym Ustawienia wyjściowe. (Zobacz Ustawienia wyjściowe obrazów internetowych).

 1. Zaznacz plasterek i kliknij go dwukrotnie narzędziem Zaznaczanie plasterków, aby wyświetlić okno dialogowe Opcje plasterków. W oknie Opcje plasterków wpisz nową nazwę w polu Nazwa.

  Uwaga:

  Pole Nazwa nie jest dostępne w przypadku plasterka bez obrazu.

Wybieranie koloru tła plasterka

Opcja koloru tła umożliwia wybranie koloru wypełniającego obszary przezroczyste (plasterki typu Obraz) lub cały obszar (plasterki typu Brak obrazu).

Program Photoshop nie wyświetla wybranego koloru tła, więc w celu sprawdzenia efektu zastosowania takiego koloru należy wyświetlić podgląd obrazu w przeglądarce.

 1. Zaznacz plasterek. Jeśli operacje są wykonywane w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń programu Photoshop, wybierz narzędzie Zaznaczanie plasterków i kliknij dwukrotnie plasterek, aby wyświetlić okno dialogowe Opcje plasterków.
 2. W oknie dialogowym Opcje plasterków wybierz kolor tła z menu podręcznego Kolor tła. Wybierz opcję Brak, Otoczka, Czarny, Biały lub Inny (korzystając z Próbnika kolorów Adobe).

Przydzielenie do plasterka adresu URL sprawia, że cały obszar plasterka staje się łączem strony internetowej. Po kliknięciu łącza przeglądarka internetowa kieruje użytkownika pod określony adres URL i do docelowej ramki. Opcja jest dostępna tylko dla plasterków obrazów.

 1. Zaznacz plasterek. Jeśli operacje są wykonywane w programie Photoshop, kliknij dwukrotnie plasterek narzędziem Zaznaczanie plasterków. Zostanie wyświetlone okno Opcje plasterków.
 2. W oknie Opcje plasterków wpisz adres URL w polu tekstowym Adres URL. Można wprowadzić względny lub bezwzględny adres URL. Przy wprowadzaniu bezwzględnego adresu URL należy uwzględnić odpowiedni protokół (na przykład wpisać http://www.adobe.com, a nie www.adobe.com). Więcej informacji o względnych i bezwzględnych adresach URL można znaleźć w dokumentacji języka HTML.
 3. W razie potrzeby wpisz nazwę ramki docelowej w polu tekstowym Cel:

  _blank

  Połączony plik jest wyświetlany w nowym oknie, pozostawiając otwarte oryginalne okno przeglądarki.

  _self

  Połączony plik jest wyświetlany w tej samej ramce co plik oryginalny.

  _parent

  Połączony plik jest wyświetlany w oryginalnym zestawie ramek. Ta opcja powinna być używana, gdy dokument HTML zawiera ramki, a ramka bieżąca jest ramką podrzędną. Połączony plik jest wyświetlany w bieżącej ramce nadrzędnej.

  _top

  Dołączony plik jest wyświetlany w całym oknie przeglądarki, a wszystkie bieżące zakładki są usuwane. Nazwa musi odpowiadać nazwie ramki zdefiniowanej poprzednio w pliku HTML dla dokumentu. Po kliknięciu plasterka połączony plik jest wyświetlany w nowej ramce:

  Uwaga:

  Więcej informacji na temat ramek można znaleźć w dokumentacji języka HTML.

Określanie komunikatów przeglądarki i tekstu zastępczego

Użytkownik może określić komunikaty wyświetlane w oknie przeglądarki. Te opcje są dostępne tylko dla plasterków obrazów i pojawiają się jedynie w wyeksportowanych plikach HTML.

 1. Zaznacz plasterek. Jeśli operacje są wykonywane w programie Photoshop, kliknij dwukrotnie plasterek narzędziem Zaznaczanie plasterków. Zostanie wyświetlone okno Opcje plasterków.
 2. W oknie Opcje plasterków wpisz odpowiedni tekst.

  Tekst komunikatu

  Umożliwia zmianę komunikatu domyślnego, który ma być wyświetlany w obszarze stanu dla zaznaczonego plasterka lub plasterków. Domyślnie jest wyświetlany adres URL plasterka (jeżeli istnieje).

  Znacznik Alt

  Umożliwia określenie znacznika Alt dla zaznaczonego plasterka lub dla zaznaczonych plasterków. W przeglądarkach, które nie wyświetlają grafiki, tekst Alt (alternatywny) pojawia się zamiast obrazu plasterka. Pojawia się też zamiast obrazu w trakcie ładowania oraz (w niektórych przeglądarkach) jako dymek podpowiedzi.

Dodawanie tekstu HTML do plasterka

W przypadku plasterków bez obrazu istnieje możliwość wpisania tekstu, który będzie wyświetlany przez przeglądarkę w odpowiadających im obszarach. Dodawany tekstu może być zwykły lub sformatowany przy użyciu standardowych znaczników HTML. Można również wybrać opcje wyrównania pionowego i poziomego. Więcej informacji o znacznikach HTML można znaleźć w dokumentacji języka HTML.

Program Photoshop nie wyświetla tekstu HTML w oknie dokumentu. Aby obejrzeć taki tekst, należy użyć przeglądarki internetowej. Poprawność wyświetlania tekstu HTML powinna być sprawdzana na różnych przeglądarkach i w różnych systemach operacyjnych.

Uwaga:

Ilość tekstu w plasterku typu Brak obrazu może wpływać na układ wyeksportowanej strony.

 1. Zaznacz plasterek. Kliknij dwukrotnie plasterek narzędziem Zaznaczanie plasterków, aby wyświetlić okno Opcje plasterków. Kliknij dwukrotnie plasterek w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń, a następnie określ dodatkowe opcje formatowania.
 2. W oknie dialogowym Opcje plasterków z menu Typ wybierz opcję Bez obrazu.
 3. Wpisz odpowiedni tekst w polu tekstowym.
 4. (Tylko okno Zapisz dla Internetu i urządzeń) Jeśli tekst jest sformatowany przy użyciu znaczników HTML, zaznacz opcję Tekst jest HTML. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, znaczniki HTML zostaną pominięte i cały tekst zostanie wyświetlony na stronie internetowej bez formatowania.
 5. (Tylko okno dialogowe Zapisz dla Internetu i urządzeń) W razie potrzeby wybierz odpowiednie opcje w sekcji Wyrównanie komórki okna dialogowego:

  Domyślnie

  Zostanie użyta domyślna opcja wyrównania w poziomie przeglądarki.

  Lewa

  Tekst zostanie wyrównany do lewej strony obszaru plasterka.

  Środek

  Tekst zostanie wyrównany do środka obszaru plasterka.

  Prawa

  Tekst zostanie wyrównany do prawej strony obszaru plasterka.

  Domyślnie

  Zostanie użyta domyślna opcja wyrównania w pionie przeglądarki.

  Góra

  Tekst zostanie wyrównany do górnej krawędzi obszaru plasterka.

  Linia bazowa

  Ta opcja pozwala określić wspólną linię bazową dla pierwszego wiersza tekstu w komórkach z tego samego rzędu (wynikowej tabeli HTML). Każda komórka w danym rzędzie musi podlegać opcji Linia bazowa.

  Do środka

  Tekst w obszarze plasterka będzie wyśrodkowany w pionie.

  Dół

  Tekst zostanie wyrównany do dolnej krawędzi obszaru plasterka.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online