Pociągnięcia pędzlem można tworzyć w idealnie symetrycznym wzorku. Tryb symetrii umożliwia zdefiniowanie osi, a następnie wybranie ustawienia predefiniowanego, na przykład symetrii kołowej, promienistej, spiralnej czy mandala.

Wybieranie opcji symetrii podczas malowania

Wzorek symetryczny
Łatwe tworzenie złożonych wzorków dzięki trybom symetrii

Program Photoshop umożliwia malowanie symetrycznych kompozycji przy użyciu narzędzi Pędzel malarski, Pędzel mieszający, Ołówek i Gumka. Po wybraniu jednego z tych narzędzi kliknij ikonę motyla () na pasku opcji. Dostępne są różnorodne symetrie: Pionowa, Pozioma, Dwie osie, Przekątna, Falowanie, Okrąg, Spirala, Linie równoległe, Radialna, Mandala


Pociągnięcia tworzone podczas malowania będą odbijane w czasie rzeczywistym względem osi symetrii. Ułatwia to szkicowanie twarzy, pojazdów, zwierząt i innych obiektów.

Można ustawić dowolną ścieżkę symetrii. Kliknij ścieżkę prawym przyciskiem myszy w panelu Ścieżki i wybierz polecenie Utwórz ścieżkę symetrii. Aby zmienić ścieżkę symetrii, zaznacz ją i wybierz opcję  > Przekształć symetrię.

Malowanie przy użyciu symetrii mandala i radialnej

 1. Wybierz narzędzie Pędzel malarski, Pędzel mieszający, Ołówek lub Gumka.

  Uwaga:

  Symetria malowania nie obsługuje aktywnych końcówek ze szczeciny (aerografu, końcówek ze szczeciny ani miękkich).

 2. Na pasku opcji kliknij ikonę motyla i wybierz z menu symetrię Radialna lub Mandala.

 3. W oknie dialogowym Symetria radialna lub Symetria mandala określ odpowiednią wartość w polu Liczba segmentów i kliknij przycisk OK.

  • W przypadku symetrii radialnej można ustawić liczbę segmentów od 2 (minimum) do 12 (maksimum).
  • W przypadku symetrii mandala można ustawić liczbę segmentów od 3 (minimum) do 10 (maksimum).
 4. Program Photoshop wyświetli w dokumencie domyślną ścieżkę symetrii. Przekształć tę ścieżkę odpowiednio do potrzeb. Aby zatwierdzić przekształcenie, naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (macOS).  

  Aby później zmienić ścieżkę symetrii, zaznacz ją i wybierz opcję  > Przekształć symetrię.

 5. Maluj w dokumencie, korzystając z linii pomocniczej symetrii.  

  Używanie symetrii radialnej z narzędziem Pędzel malarski

  Symetria radialna

  Podczas malowania przy użyciu symetrii radialnej program Photoshop powtarza jedno pociągnięcie pędzlem wokół punktu środkowego (osi radialnej). Jeśli na przykład symetria radialna ma sześć segmentów, pojedyncze pociągnięcie pędzlem jest powtarzane sześć razy wokół punktu środkowego.   

  Używanie symetrii mandala z narzędziem Pędzel malarski

  Symetria mandala

  Podczas malowania przy użyciu symetrii mandala program Photoshop najpierw odbija pociągnięcie pędzla, a następnie powiela je względem punktu środkowego (osi radialnej). Jeśli na przykład symetria mandala ma sześć segmentów, dla pojedynczego pociągnięcia pędzlem jest tworzone odbicie i jest ono powtarzane sześć razy wokół punktu środkowego.   


Przypisywanie skrótów klawiaturowych do opcji symetrii

Do następujących opcji w menu symetrii można przypisać skróty klawiaturowe .

 • Przełączanie między symetrią wyłączoną a ostatnio używaną symetrią
 • Przełączanie między ukryciem symetrii a pokazaniem symetrii
Domyślnie te opcje nie mają żadnych skrótów klawiaturowych.
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
  • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Skróty klawiaturowe i menu, po czym kliknij zakładkę Skróty klawiaturowe.
 2. Z menu Skróty dla wybierz opcję Narzędzia.

  W kolumnie Polecenie panelu narzędzi listy przewiń do dołu do pozycji Przełącz symetrię: wył./ostatnia i Przełącz widoczność symetrii.

 3. Wybierz i przypisz odpowiedni skrót klawiaturowy. Kliknij przycisk OK.

  Więcej informacji można znaleźć w artykule Dostosowywanie skrótów klawiaturowych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online