Wyświetl obrazy w wielu oknach

Okno, w którym jest wyświetlany obraz, nazywa się oknem dokumentu. Możesz otworzyć wiele okien z różnymi obrazami lub różnymi widokami jednego obrazu. Lista otwartych okien jest wyświetlana w menu Okno. Kliknięcie jednego z elementów tej listy powoduje wyświetlenie odpowiadającego mu obrazu na wierzchu. Liczbę możliwych do wyświetlenia okien obrazu mogą ograniczać dostępne zasoby pamięci.

 1. Wybierz polecenie Okno > Ułóż > Nowe okno dla [Nazwa pliku obrazu].
 2. Gdy jest otwartych wiele okien, a zachodzi potrzeba ich rozmieszczenia, wybierz polecenie Okno >Ułóż, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  Kaskada

  Okna, które nie są zadokowane, są układane jedno nad drugim, od lewego górnego do prawego dolnego rogu ekranu.

  Sąsiadująco

  Okno są wyświetlane obok siebie. Zamknięcie któregoś z okien powoduje automatyczne zmiany wielkości pozostałych okien (tak by wypełniły cały dostępny obszar).

  Okno ruchome

  Obraz można dowolnie przesuwać.

  Wszystkie okna ruchome

  Okna wszystkich obrazów można dowolnie przesuwać.

  Konsoliduj wszystko do kart

  Powoduje wyświetlenie jednego obrazu na pełnym ekranie i zminimalizowanie pozostałych obrazów do zakładek.

  Uwaga:

  Można zaznaczyć opcję Przewijaj wszystkie okna (opcja narzędzia Rączka), która umożliwia przewijanie wszystkich otwartych obrazów. Po ustawieniu tej opcji na pasku opcji można będzie przewijać wszystkie widoczne obrazy, przeciągając w jednym z nich.

Dopasowywanie powiększenia i położenia w wielu obrazach

Dopasowywanie tylko powiększenia

 1. Otwórz co najmniej jeden obraz lub otwórz jeden obraz w wielu oknach.
 2. Wybierz polecenie Okno > Ułóż > Sąsiadująco, aby wyświetlić obrazy jeden obok drugiego.
 3. Wybierz narzędzie Lupka i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przejdź na pasek opcji, zaznacz opcję Powiększ wszystkie okna, a następnie kliknij jeden z obrazów. Pozostałe obrazy zostaną względnie powiększone lub pomniejszone w tym samym stopniu.

  • Wybierz polecenie Okno > Ułóż > Dopasuj powiększenie. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij jeden z obrazów. Pozostałe obrazy zostaną powiększone lub pomniejszone w tym samym stopniu.

Dopasowanie tylko położenia

 1. Otwórz co najmniej jeden obraz lub otwórz jeden obraz w wielu oknach.
 2. Wybierz polecenie Okno > Ułóż > Sąsiadująco.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz polecenie Okno > Ułóż > Dopasuj położenie.

  • Wybierz narzędzie Rączka, na pasku opcji zaznacz pole wyboru Przewijaj wszystkie okna, a następnie przeciągnij, aby wyświetlić inny obszar na jednym z obrazów. (Aby chwilowo włączyć tę opcję, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania przy użyciu narzędzia Rączka).

Uwaga:

Program Photoshop automatycznie przewinie okno do tego samego położenia względnego na osi poziomej i pionowej. Może być konieczne ręczne przewinięcie w celu uwidocznienia krawędzi obrazów.

Dopasowywanie powiększenia i położenia

 1. Otwórz co najmniej jeden obraz lub otwórz jeden obraz w wielu oknach.
 2. Wybierz polecenie Okno > Ułóż > Sąsiadująco.
 3. Wybierz polecenie Okno > Ułóż > Dopasuj wszystko.
  Używanie i wyłączanie opcji Dopasuj wszystko w programie Photoshop
  Without Match All command (top), and with Match All command (bottom) selected

 4. Wybrać narzędzie Lupka lub narzędzie Rączka.
 5. Zaznacz jeden z obrazów, wciśnij klawisz Shift i przytrzymując go, kliknij lub przeciągnij obszar obrazu. Pozostałe obrazy zostaną powiększone w takim samym stopniu i przesuną się do tego samego miejsca.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online