Narzędzie Artystyczny pędzel historii umożliwia malowanie pociągnięciami opracowanymi na podstawie danych z określonego stanu lub migawki historii. Eksperymentując z różnymi stylami malowania, rozmiarami i opcjami tolerancji, można uzyskać różne ciekawe efekty artystyczne.

Podobnie jak Pędzel historii, Artystyczny pędzel historii jako dane źródłowe wykorzystuje określony stan lub migawkę historii. W przypadku narzędzia Pędzel historii malowanie polega na odtwarzaniu określonych danych źródłowych, natomiast w przypadku narzędzia Artystyczny pędzel historii polega ono raczej na używaniu tych danych i różnych opcji w celu uzyskania ciekawych kolorów i stylów (na przykład artystycznych).

Uwaga:

Przed przystąpieniem do malowania narzędziem Artystyczny pędzel historii użytkownik może eksperymentować z różnymi efektami wizualnymi, na przykład stosować różne filtry i wypełnienia kolorami. Ponadto, aby uzyskać lepszy wygląd szczegółów, można zwiększyć rozmiar obrazu, np. czterokrotnie.

Narzędzie Artystyczny pędzel historii w programie Photoshop
Przykład zastosowania narzędzia Artystyczny pędzel historii

A. Oryginał B. Zastosowanie małego pędzla C. Zastosowanie dużego pędzla 
  1. W panelu Historia kliknij lewą kolumnę stanu lub migawki, aby użyć tego obiektu jako źródła narzędzia Pędzel historii kompozycji. Obok źródłowego stanu historii pojawi się ikona pędzla.
  2. Wybierz narzędzie Artystyczny pędzel historii .
  3. Na pasku opcji wykonaj następujące czynności:
    • Wybierz opcję z menu Styl w celu określenia kształtu pociągnięć pędzla.
    • W polu Obszar wpisz wartość określającą obszar pokrywany pojedynczym pociągnięciem pędzla. Im większy rozmiar pędzla, tym większy obszar jest kryty jego pociągnięciami.
    • W polu Tolerancja wpisz wartość, aby ograniczyć obszary, na których można zastosować pociągnięcia pędzlem. Niska tolerancja umożliwia nieograniczone stosowanie pociągnięć pędzlem na całym obszarze obrazu. Wyższa tolerancja ogranicza pole możliwych pociągnięć pędzla do obszaru, których kolory istotnie różnią się od koloru źródłowego stanu lub migawki.
  4. Aby malować, kliknij w obrębie obrazu i przeciągnij.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online