Wyświetlanie obrazów

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Siatka i linie pomocnicze
  5. Tworzenie operacji
  6. Cofanie i historia
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  9. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  10. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Wymagania systemowe wersji 1.x | Photoshop na tablet iPad
  23. Wymagania systemowe wersji 2.x | Photoshop na tablet iPad
  24. Edytowanie rozmiaru obrazu
  25. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  26. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  27. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
 5. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
 6. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 7. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  4. Podgląd urządzenia
  5. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  6. Cięcie stron internetowych na plasterki
  7. Opcje HTML dotyczące plasterków
  8. Modyfikowanie układu plasterków
  9. Korzystanie z grafiki internetowej
  10. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 8. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 9. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 10. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 11. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 12. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 13. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 14. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 15. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  14. Rysowanie narzędziami Pióro
  15. Tworzenie wzorków
  16. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  17. Zarządzanie ścieżkami
  18. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  19. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  20. Tworzenie pędzli z teksturami
  21. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  22. Gradient
  23. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  24. Malowanie wzorkiem
  25. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 16. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 17. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 18. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 19. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  2. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  3. Formaty plików
  4. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  5. Zapisywanie plików PDF
  6. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 20. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 21. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 22. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  2. Drukowanie obiektów 3D
  3. Malowanie 3D
  4. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  5. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  6. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  7. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  8. Stosy obrazów
  9. Obieg pracy z grafiką 3D
  10. Pomiary
  11. Pliki DICOM
  12. Programy Photoshop i MATLAB
  13. Zliczanie obiektów na obrazie
  14. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  15. Edytowanie tekstur 3D
  16. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  17. Ustawienia panelu 3D
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów

Zmień tryb wyświetlania

Opcje trybu wyświetlania umożliwiają wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie. Można pokazywać lub ukrywać takie elementy, jak pasek menu, pasek tytułu i paski przewijania.

Uwaga:

Naciskając klawisz F, można szybko przechodzić do kolejnych węzłów ekranów.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby użyć domyślnego trybu wyświetlania (pasek w górnej części okna i paski przewijania po bokach), wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Standardowy tryb ekranu. Można także kliknąć przycisk Tryb ekranu  na pasku aplikacji i z menu podręcznego wybrać polecenie Standardowy tryb ekranu.

  • Aby wyświetlić okno na pełnym ekranie z paskiem menu i tłem szarym w 50%, ale bez paska tytułu i pasków przewijania, wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Tryb pełnoekranowy z paskiem menu. Można także kliknąć przycisk Tryb ekranu na pasku aplikacji i z menu podręcznego wybrać polecenie Tryb pełnoekranowy z paskiem menu.

  • Aby wyświetlić okno na pełnym ekranie z samym czarnym tłem (bez pasków tytułu, menu i przewijania), wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Tryb pełnoekranowy. Można także kliknąć przycisk Tryb ekranu na pasku aplikacji i z menu podręcznego wybrać polecenie Tryb pełnoekranowy.

Obejrzyj inny obszar obrazu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Użyj pasków przewijania okna.

  • Wybierz narzędzie Rączka i przeciągnij kursor nad wybrany obszar. Aby włączyć narzędzie Rączka, gdy jest aktywne inne narzędzie, w czasie przeciągania obrazu naciśnij klawisz spacji.

  Uwaga:

  Jeśli komputer obsługuje funkcje OpenGL, za pomocą narzędzia Rączka można przesunąć obraz przez szybkie poruszenie myszą w kierunku obszaru, który ma zostać wyświetlony. Szybki ruch myszą spowoduje przesunięcie obrazu, takie jak podczas ciągłego przeciągania. Aby włączyć tę funkcję, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Ogólne (Mac OS), a następnie zaznacz pole wyboru Włącz przesuwanie przez strzepnięcie.

  Przeciąganie przy użyciu narzędzia Rączka w programie Photoshop
  Przeciąganie narzędziem Rączka pozwala wyświetlić inny obszar obrazu

  • Przeciągnij kolorowe pole (obszar widoczny) na panelu Nawigator.

Używanie narzędzia Obracanie widoku

Narzędzie Obracanie widoku służy do obracania obszaru roboczego w sposób bezpieczny, czyli bez przekształcania obrazu. Obracanie obszaru roboczego jest przydatne w wielu sytuacjach. Ułatwia między innymi malowanie lub rysowanie. (Ta opcja wymaga obsługi technologii OpenGL).

Uwaga:

Na komputerach MacBook wyposażonych w panele wielodotykowe można również stosować gesty obrotu.

 1. W przyborniku wybierz narzędzie Obracanie widoku . (Jeśli narzędzie nie jest widoczne, kliknij i przytrzymaj narzędzie Rączka).
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Przeciągnij kursor na obrazie. Kompas wskazuje północ (górę) na obrazie niezależnie od bieżącego kąta wyświetlania obszaru roboczego.

  • Na pasku opcji wprowadź wartość w polu Kąt obrotu.

  • Kliknij lub przeciągnij okrągły element sterujący ustawiania kąta obrotu.

 3. Chcąc przywrócić pierwotny kąt obszaru roboczego, kliknij opcję Wyzeruj widok.

Film zawierający omówienie narzędzia Obracanie widoku i inne podpowiedzi dotyczące przestrzeni roboczej można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4001_ps_pl. (Omówienie narzędzia Obróć widok zaczyna się od znacznika 5:10).

Wyłączanie gestów gładzika (Mac OS)

Na komputerach MacBook wyposażonych w gładzik Multi-Touch można użyć gładzika do wertowania, obrotu lub powiększania obrazów. Ta funkcja może znacząco zwiększyć wydajność pracy, ale można ją wyłączyć, jeśli powoduje przypadkowe zmiany.

 1. Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Interfejs (Mac OS).

 2. W sekcji Ogólne odznacz opcję Włącz gesty.

Używanie panelu Nawigator

Panel Nawigator umożliwia szybkie zmienianie widoku kompozycji za pomocą miniaturek. Na palecie tej jest wyświetlana kolorowa ramka (nazywana ramka obszaru widocznego), której zawartość odpowiada oglądanemu w danej chwili fragmentowi obrazu.

 1. Wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:
  • Aby wyświetlić panel Nawigator, wybierz polecenie Okno > Nawigator.

  • Aby zmienić powiększenie podglądu, wpisz odpowiednią wartość w polu tekstowym, kliknij przycisk Zmniejsz lub Powiększ albo przeciągnij suwak powiększenia.

  • Aby przesunąć widoczny w danej chwili fragment obrazu, przeciągnij ramkę obszaru widocznego na miniaturkę obrazu. Możesz też kliknąć miniaturkę obrazu i wskazać nowy obszar widoku.

   Wskazówka: Aby jednocześnie ustawić rozmiar i położenia obszaru widocznego, przeciągaj wskaźnikiem myszy na miniaturce obrazu, trzymając naciśnięty klawisz Control (Windows) lub Command (Mac OS).

  • Aby zmienić kolor ramki obszaru widocznego, wybierz z menu panelu polecenie Opcje panelu. Następnie wybierz kolor predefiniowany z menu podręcznego Kolor lub kliknij pole koloru, aby wybrać własny kolor.

  Panel Nawigator w programie Photoshop
  Panel Nawigator

  A. Przycisk menu panelu B. Miniaturowy podgląd kompozycji C. Obszar widoku D. Pole powiększania tekstu E. Przycisk Zmniejsz F. Suwak powiększenia G. Przycisk Powiększ 

Powiększ lub zmniejsz wybrany obszar

Narzędzie Powiększenie  oraz polecenia menu Widok służą do powiększania i zmniejszania obrazu. Każde kliknięcie z wybranym narzędziem Powiększanie powoduje proporcjonalną zmianę powiększenia oraz wyśrodkowanie obrazu wokół punktu kliknięcia. Po maksymalnym powiększeniu obrazu (3200%) lub jego maksymalnym zmniejszeniu (do wielkości 1 piksela) środek lupy staje się pusty.

Uwaga:

Informacje o tym, jak zapewnić najwyższą dokładność wyświetlania obrazów z uwidocznieniem wyostrzania, efektów warstw i innych dopasowań, znajdują się w artykule Wyświetlanie obrazów w skali 100%.

Ustawianie preferencji narzędzia Powiększenie

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (Mac OS). W sekcji Ustawienia GPU wybierz opcję Włącz rysowanie OpenGL.
  Uwaga:

  Do korzystania z niektórych preferencji narzędzia Lupka wymagane jest włączenie rysowania OpenGL. Niedostępność opcji Włącz rysowanie OpenGL oznacza, że używana karta wideo nie obsługuje tej technologii.

 2. W sekcji preferencji Ogólne wybierz dowolne spośród poniższych opcji:

  Powiększanie animowane

  Powoduje, że przytrzymywanie naciśniętego narzędzia Lupka umożliwia płynne zmienianie powiększenia.

  Powiększanie przy użyciu pokrętła

  Umożliwia powiększanie za pomocą pokrętła myszy.

  Powiększ kliknięty punkt na środku

  Powoduje, że widok ze zmienionym powiększeniem jest wyśrodkowywany w klikniętym punkcie.

Zmiana powiększenia o predefiniowaną wartość

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Lupka  i kliknij na pasku opcji przycisk Powiększ lub Zmniejsz . Następnie kliknij obszar, którego ma dotyczyć powiększenie lub zmniejszenie.

   Wskazówka: Aby szybko przełączyć się w tryb zmniejszania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Wybierz polecenie Widok > Powiększ lub Widok > Zmniejsz. Przy najmniejszym lub największym powiększeniu obrazu odpowiednio opcja Zmniejsz lub Powiększ jest niedostępna.

  • Ustaw stopień powiększenia w lewym dolnym rogu okna dokumentu lub na panelu Nawigator.

Wyświetlanie obrazów w skali 100%

Ustawienie powiększenia na 100% zapewnia najdokładniejszy widok, ponieważ wtedy każdemu pikselowi obrazu odpowiada jeden piksel ekranu monitora. (Przy innych ustawieniach powiększenia piksele obrazu odpowiadają innej liczbie pikseli ekranu monitora).

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknij Narzędzie Lupka w przyborniku.

  • (Creative Cloud) Wybierz polecenie Widok > 100% lub kliknij wartość 100% w narzędziu Powiększenie lub Rączka na pasku opcji.

  • Wybierz polecenie Widok > Rzeczywista wielkość lub kliknij opcję Rzeczywista wielkość na pasku opcji narzędzia Powiększenie albo Rączka.

  • Wprowadź wartość 100% na pasku stanu i naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

  Uwaga:

  W widoku 100% obraz jest wyświetlany w taki sam sposób, w jaki będzie wyświetlany w przeglądarce internetowej (przy aktualnych ustawieniach rozdzielczości monitora).

Płynna zmiana powiększenia

Uwaga:

Aby możliwa była płynna zmiana powiększenia, karta wideo musi obsługiwać technologię OpenGL, a w sekcji preferencji Ogólne musi być wybrana opcja Powiększanie animowane.

 1. Wybierz narzędzie Lupka i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij na obrazie i przytrzymaj przycisk, aby powiększyć. Naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby pomniejszyć.

  • Na pasku opcji wybierz opcję Powiększanie przez przesuwanie. Następnie przeciągnij na obrazie w lewo, aby pomniejszyć, albo w prawo, aby powiększyć.

Powiększanie określonego obszaru

 1. Wybierz narzędzie Lupka.
 2. Przeciągnij kursor nad tym fragment obrazu, który ma być powiększony.
  Korzystanie z narzędzia Powiększanie w programie Photoshop
  Przeciąganie kursorem narzędzia Lupka powoduje powiększenie obrazu

  Obszar wewnątrz ramki zaznaczenia jest wyświetlany przy użyciu największego możliwego powiększenia. Aby przesunąć ramkę zaznaczenia w inne miejsce okna programu Photoshop, rozpocznij przeciąganie ramki zaznaczenia w wybrane miejsce, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji.

Tymczasowe powiększanie obrazu

 1. Przytrzymaj wciśnięty klawisz H, a następnie kliknij obraz i przytrzymaj przycisk myszy.

  Bieżące narzędzie zmieni się w narzędzie Rączka i nastąpi zmiana powiększenia obrazu w następujący sposób:

  • Jeśli cały obraz pierwotnie mieścił się w oknie dokumentu, zostanie powiększony tak, aby zajmował całe okno.

  • Jeśli pierwotnie widoczny był tylko fragment obrazu, obraz zostanie pomniejszony. Przeciągnij ramkę zaznaczenia, aby powiększyć inny fragment obrazu.

 2. Zwolnij przycisk myszy, a następnie klawisz H.

  Zostanie przywrócone poprzednie powiększenie obrazu i narzędzie.

Automatyczne dopasowywanie wielkość okna w trakcie powiększania/zmniejszania obrazu

 1. Włącz narzędzie Lupka, przejdź na pasek opcji i zaznacz opcję Dopasuj okna. Przy powiększaniu lub zmniejszaniu obrazu okno będzie zmieniało wielkość.

  Jeśli opcja Dopasuj okna nie jest zaznaczona (ustawienie domyślne), to okno zachowuje swoją wielkość bez względu na stopień powiększenia obrazu. Opcja ta może być pomocna w czasie pracy na mniejszych monitorach lub w widokach podzielonych na płytki.

  Uwaga:

  Aby automatycznie zmieniać rozmiar okna podczas zmiany powiększenia za pomocą skrótów klawiszowych, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Ogólne (Mac OS). Następnie wybierz opcję Lupka zmienia rozmiar okien.

Dopasuj obraz do wymiarów ekranu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknij Narzędzie Rączka w przyborniku.

  • Wybierz polecenie Widok > Zmieść na ekranie.

  • Wybierz narzędzie Lupka lub Rączka i na pasku opcji kliknij przycisk Zmieść na ekranie.

   Te opcje powodują, że zmienia się zarówno stopień powiększenia obrazu, jak i rozmiar okna.

Ukrywanie siatki pikseli

Przy powiększeniu przekraczającym 500% domyślnie staje się widoczna siatka pikseli obrazu. Aby ukryć siatkę, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż i usuń zaznaczenie opcji Siatka pikseli.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto