Podręcznik użytkownika Anuluj

Wyświetlanie obrazów

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Zmień tryb wyświetlania

Opcje trybu wyświetlania umożliwiają wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie. Można pokazywać lub ukrywać takie elementy, jak pasek menu, pasek tytułu i paski przewijania.

Uwaga:

Naciskając klawisz F, można szybko przechodzić do kolejnych węzłów ekranów.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby użyć domyślnego trybu wyświetlania (pasek w górnej części okna i paski przewijania po bokach), wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Standardowy tryb ekranu. Można także kliknąć przycisk Tryb ekranu  na pasku aplikacji i z menu podręcznego wybrać polecenie Standardowy tryb ekranu.

  • Aby wyświetlić okno na pełnym ekranie z paskiem menu i tłem szarym w 50%, ale bez paska tytułu i pasków przewijania, wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Tryb pełnoekranowy z paskiem menu. Można także kliknąć przycisk Tryb ekranu na pasku aplikacji i z menu podręcznego wybrać polecenie Tryb pełnoekranowy z paskiem menu.

  • Aby wyświetlić okno na pełnym ekranie z samym czarnym tłem (bez pasków tytułu, menu i przewijania), wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Tryb pełnoekranowy. Można także kliknąć przycisk Tryb ekranu na pasku aplikacji i z menu podręcznego wybrać polecenie Tryb pełnoekranowy.

Obejrzyj inny obszar obrazu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Użyj pasków przewijania okna.

  • Wybierz narzędzie Rączka i przeciągnij kursor nad wybrany obszar. Aby włączyć narzędzie Rączka, gdy jest aktywne inne narzędzie, w czasie przeciągania obrazu naciśnij klawisz spacji.

  Uwaga:

  Jeśli komputer obsługuje funkcje OpenGL, za pomocą narzędzia Rączka można przesunąć obraz przez szybkie poruszenie myszą w kierunku obszaru, który ma zostać wyświetlony. Szybki ruch myszą spowoduje przesunięcie obrazu, takie jak podczas ciągłego przeciągania. Aby włączyć tę funkcję, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Ogólne (Mac OS), a następnie zaznacz pole wyboru Włącz przesuwanie przez strzepnięcie.

  Przeciąganie przy użyciu narzędzia Rączka w programie Photoshop
  Przeciąganie narzędziem Rączka pozwala wyświetlić inny obszar obrazu

  • Przeciągnij kolorowe pole (obszar widoczny) na panelu Nawigator.

Używanie narzędzia Obracanie widoku

Narzędzie Obracanie widoku służy do obracania obszaru roboczego w sposób bezpieczny, czyli bez przekształcania obrazu. Obracanie obszaru roboczego jest przydatne w wielu sytuacjach. Ułatwia między innymi malowanie lub rysowanie. (Ta opcja wymaga obsługi technologii OpenGL).

Uwaga:

Na komputerach MacBook wyposażonych w panele wielodotykowe można również stosować gesty obrotu.

 1. W przyborniku wybierz narzędzie Obracanie widoku . (Jeśli narzędzie nie jest widoczne, kliknij i przytrzymaj narzędzie Rączka).
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Przeciągnij kursor na obrazie. Kompas wskazuje północ (górę) na obrazie niezależnie od bieżącego kąta wyświetlania obszaru roboczego.

  • Na pasku opcji wprowadź wartość w polu Kąt obrotu.

  • Kliknij lub przeciągnij okrągły element sterujący ustawiania kąta obrotu.

 3. Chcąc przywrócić pierwotny kąt obszaru roboczego, kliknij opcję Wyzeruj widok.

Film zawierający omówienie narzędzia Obracanie widoku i inne podpowiedzi dotyczące przestrzeni roboczej można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4001_ps_pl. (Omówienie narzędzia Obróć widok zaczyna się od znacznika 5:10).

Wyłączanie gestów gładzika (Mac OS)

Na komputerach MacBook wyposażonych w gładzik Multi-Touch można użyć gładzika do wertowania, obrotu lub powiększania obrazów. Ta funkcja może znacząco zwiększyć wydajność pracy, ale można ją wyłączyć, jeśli powoduje przypadkowe zmiany.

 1. Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Interfejs (Mac OS).

 2. W sekcji Ogólne odznacz opcję Włącz gesty.

Używanie panelu Nawigator

Panel Nawigator umożliwia szybkie zmienianie widoku kompozycji za pomocą miniaturek. Na palecie tej jest wyświetlana kolorowa ramka (nazywana ramka obszaru widocznego), której zawartość odpowiada oglądanemu w danej chwili fragmentowi obrazu.

 1. Wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:
  • Aby wyświetlić panel Nawigator, wybierz polecenie Okno > Nawigator.

  • Aby zmienić powiększenie podglądu, wpisz odpowiednią wartość w polu tekstowym, kliknij przycisk Zmniejsz lub Powiększ albo przeciągnij suwak powiększenia.

  • Aby przesunąć widoczny w danej chwili fragment obrazu, przeciągnij ramkę obszaru widocznego na miniaturkę obrazu. Możesz też kliknąć miniaturkę obrazu i wskazać nowy obszar widoku.

   Wskazówka: Aby jednocześnie ustawić rozmiar i położenia obszaru widocznego, przeciągaj wskaźnikiem myszy na miniaturce obrazu, trzymając naciśnięty klawisz Control (Windows) lub Command (Mac OS).

  • Aby zmienić kolor ramki obszaru widocznego, wybierz z menu panelu polecenie Opcje panelu. Następnie wybierz kolor predefiniowany z menu podręcznego Kolor lub kliknij pole koloru, aby wybrać własny kolor.

  Panel Nawigator w programie Photoshop
  Panel Nawigator

  A. Przycisk menu panelu B. Miniaturowy podgląd kompozycji C. Obszar widoku D. Pole powiększania tekstu E. Przycisk Zmniejsz F. Suwak powiększenia G. Przycisk Powiększ 

Powiększ lub zmniejsz wybrany obszar

Narzędzie Powiększenie  oraz polecenia menu Widok służą do powiększania i zmniejszania obrazu. Każde kliknięcie z wybranym narzędziem Powiększanie powoduje proporcjonalną zmianę powiększenia oraz wyśrodkowanie obrazu wokół punktu kliknięcia. Po maksymalnym powiększeniu obrazu (3200%) lub jego maksymalnym zmniejszeniu (do wielkości 1 piksela) środek lupy staje się pusty.

Uwaga:

Informacje o tym, jak zapewnić najwyższą dokładność wyświetlania obrazów z uwidocznieniem wyostrzania, efektów warstw i innych dopasowań, znajdują się w artykule Wyświetlanie obrazów w skali 100%.

Ustawianie preferencji narzędzia Powiększenie

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (Mac OS). W sekcji Ustawienia GPU wybierz opcję Włącz rysowanie OpenGL.
  Uwaga:

  Do korzystania z niektórych preferencji narzędzia Lupka wymagane jest włączenie rysowania OpenGL. Niedostępność opcji Włącz rysowanie OpenGL oznacza, że używana karta wideo nie obsługuje tej technologii.

 2. W sekcji preferencji Ogólne wybierz dowolne spośród poniższych opcji:

  Powiększanie animowane

  Powoduje, że przytrzymywanie naciśniętego narzędzia Lupka umożliwia płynne zmienianie powiększenia.

  Powiększanie przy użyciu pokrętła

  Umożliwia powiększanie za pomocą pokrętła myszy.

  Powiększ kliknięty punkt na środku

  Powoduje, że widok ze zmienionym powiększeniem jest wyśrodkowywany w klikniętym punkcie.

Zmiana powiększenia o predefiniowaną wartość

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Lupka  i kliknij na pasku opcji przycisk Powiększ lub Zmniejsz . Następnie kliknij obszar, którego ma dotyczyć powiększenie lub zmniejszenie.

   Wskazówka: Aby szybko przełączyć się w tryb zmniejszania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Wybierz polecenie Widok > Powiększ lub Widok > Zmniejsz. Przy najmniejszym lub największym powiększeniu obrazu odpowiednio opcja Zmniejsz lub Powiększ jest niedostępna.

  • Ustaw stopień powiększenia w lewym dolnym rogu okna dokumentu lub na panelu Nawigator.

Wyświetlanie obrazów w skali 100%

Ustawienie powiększenia na 100% zapewnia najdokładniejszy widok, ponieważ wtedy każdemu pikselowi obrazu odpowiada jeden piksel ekranu monitora. (Przy innych ustawieniach powiększenia piksele obrazu odpowiadają innej liczbie pikseli ekranu monitora).

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknij Narzędzie Lupka w przyborniku.

  • (Creative Cloud) Wybierz polecenie Widok > 100% lub kliknij wartość 100% w narzędziu Powiększenie lub Rączka na pasku opcji.

  • Wybierz polecenie Widok > Rzeczywista wielkość lub kliknij opcję Rzeczywista wielkość na pasku opcji narzędzia Powiększenie albo Rączka.

  • Wprowadź wartość 100% na pasku stanu i naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

  Uwaga:

  W widoku 100% obraz jest wyświetlany w taki sam sposób, w jaki będzie wyświetlany w przeglądarce internetowej (przy aktualnych ustawieniach rozdzielczości monitora).

Płynna zmiana powiększenia

Uwaga:

Aby możliwa była płynna zmiana powiększenia, karta wideo musi obsługiwać technologię OpenGL, a w sekcji preferencji Ogólne musi być wybrana opcja Powiększanie animowane.

 1. Wybierz narzędzie Lupka i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij na obrazie i przytrzymaj przycisk, aby powiększyć. Naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby pomniejszyć.

  • Na pasku opcji wybierz opcję Powiększanie przez przesuwanie. Następnie przeciągnij na obrazie w lewo, aby pomniejszyć, albo w prawo, aby powiększyć.

Powiększanie określonego obszaru

 1. Wybierz narzędzie Lupka.
 2. Przeciągnij kursor nad tym fragment obrazu, który ma być powiększony.
  Korzystanie z narzędzia Powiększanie w programie Photoshop
  Przeciąganie kursorem narzędzia Lupka powoduje powiększenie obrazu

  Obszar wewnątrz ramki zaznaczenia jest wyświetlany przy użyciu największego możliwego powiększenia. Aby przesunąć ramkę zaznaczenia w inne miejsce okna programu Photoshop, rozpocznij przeciąganie ramki zaznaczenia w wybrane miejsce, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji.

Tymczasowe powiększanie obrazu

 1. Przytrzymaj wciśnięty klawisz H, a następnie kliknij obraz i przytrzymaj przycisk myszy.

  Bieżące narzędzie zmieni się w narzędzie Rączka i nastąpi zmiana powiększenia obrazu w następujący sposób:

  • Jeśli cały obraz pierwotnie mieścił się w oknie dokumentu, zostanie powiększony tak, aby zajmował całe okno.

  • Jeśli pierwotnie widoczny był tylko fragment obrazu, obraz zostanie pomniejszony. Przeciągnij ramkę zaznaczenia, aby powiększyć inny fragment obrazu.

 2. Zwolnij przycisk myszy, a następnie klawisz H.

  Zostanie przywrócone poprzednie powiększenie obrazu i narzędzie.

Automatyczne dopasowywanie wielkość okna w trakcie powiększania/zmniejszania obrazu

 1. Włącz narzędzie Lupka, przejdź na pasek opcji i zaznacz opcję Dopasuj okna. Przy powiększaniu lub zmniejszaniu obrazu okno będzie zmieniało wielkość.

  Jeśli opcja Dopasuj okna nie jest zaznaczona (ustawienie domyślne), to okno zachowuje swoją wielkość bez względu na stopień powiększenia obrazu. Opcja ta może być pomocna w czasie pracy na mniejszych monitorach lub w widokach podzielonych na płytki.

  Uwaga:

  Aby automatycznie zmieniać rozmiar okna podczas zmiany powiększenia za pomocą skrótów klawiszowych, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Ogólne (Mac OS). Następnie wybierz opcję Lupka zmienia rozmiar okien.

Dopasuj obraz do wymiarów ekranu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknij Narzędzie Rączka w przyborniku.

  • Wybierz polecenie Widok > Zmieść na ekranie.

  • Wybierz narzędzie Lupka lub Rączka i na pasku opcji kliknij przycisk Zmieść na ekranie.

   Te opcje powodują, że zmienia się zarówno stopień powiększenia obrazu, jak i rozmiar okna.

Ukrywanie siatki pikseli

Przy powiększeniu przekraczającym 500% domyślnie staje się widoczna siatka pikseli obrazu. Aby ukryć siatkę, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż i usuń zaznaczenie opcji Siatka pikseli.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online