Tworzenie odcięcia

Opcje odcinania umożliwiają wybieranie warstw, które „przebijają się” aby odsłonić zawartość innych warstw. Na przykład, warstwa tekstu może przebijać się przez barwną warstwę dopasowania, dzięki czemu nie zostaną przesłonięte oryginalne kolory obrazu.

Planując wprowadzenie efekt odcinania, zdecyduj, która warstwa będzie tworzyć kształt odcięcia, które warstwy będą przecinane, oraz która warstwa ma “przebijać” spod innych. Aby odsłonić warstwę inną niż Tło, można umieścić pożądane warstwy w grupie albo w masce przycinającej.

Odcinanie w programie Photoshop
Logo gospodarstwa rolnego z płytkim odcinaniem na warstwie Tło

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności na panelu Warstwy:
  • Aby odsłonić tło, umieść warstwę mającą tworzyć efekt odcinania ponad warstwami, które będą „przebijane”. Sprawdź, czy spodnią warstwą w obrazie jest warstwa Tło. (Aby przekształcić zwykłą warstwę w warstwę Tło, wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Tło z warstwy).

  • Aby odsłonić warstwę położoną powyżej tła, umieść wszystkie warstwy, które mają być "przebijane": w jednej grupie. Najwyżej umieszczona warstwa będzie wtedy przebijać przez całą grupę aż do warstwy znajdującej się poniżej.

  • Aby odsłonić warstwę podstawową maski przycinającej, umieść pożądane warstwy w tej masce. Zobacz Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających. Sprawdź, czy dla warstwy podstawowej jest zaznaczona opcja Mieszaj warstwy przycinane jako grupę. (Zobacz Efekty mieszania grup.)

 2. Zaznacz górną warstwę (tę, która będzie tworzyła odcięcie).
 3. Aby wyświetlić opcje mieszania, kliknij dwukrotnie odpowiednią warstwę (w dowolnym miejscu poza jej nazwą i miniaturką), a następnie wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania lub wybierz polecenie Opcje mieszania z menu panelu Warstwy.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić opcje mieszania dla warstwy tekstowej, wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania albo wybierz Opcje mieszania dostępne po kliknięciu przycisku Dodaj styl warstwy u dołu menu panelu Warstwy.

 4. Wybierz jedną z opcji z menu podręcznego Odcinanie:
  • Zaznacz Płytkie, aby wykonać odcięcie do pierwszego możliwego punktu zatrzymania, takiego jak pierwsza warstwa następująca po grupie warstw, lub warstwa bazowa maski przycinającej.

  • Zaznacz Głębokie, aby wykonać odcięcie do warstwy tła. Jeśli nie ma tła, opcja ta powoduje odcinanie do przezroczystości.

  Uwaga:

  Jeśli nie korzysta się z grupy warstw lub maski przycinającej, opcje Płytkie i Głębokie tworzą odcięcie odsłaniające warstwę tła (lub przezroczystość, jeśli dolna warstwa nie jest warstwą tła).

 5. Aby utworzyć efekt odcinania, wykonaj jedną z następujących czynności
  • Obniż krycie wypełnienia.

  • Korzystając z opcji w menu Tryb mieszania, wybierz tryb odsłaniania pikseli znajdujących się pod spodem.

 6. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online