Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Lasso

Narzędzie Lasso służy do tworzenia zaznaczeń o dowolnym kształcie.

 1. Wybierz narzędzie Lasso  i ustaw wtapianie oraz wygładzanie na pasku opcji. (Zobacz Wygładzanie krawędzi zaznaczeń.)

 2. Aby dodać do, odjąć od lub przeciąć z istniejącym zaznaczeniem, kliknij odpowiedni przycisk na pasku opcji.
  Opcje zaznaczania w programie Photoshop
  Opcje zaznaczania

  A. Nowy dokument B. Dodaj do C. Odejmij od D. Przetnij z 
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Przeciągnij, aby narysować zaznaczenie o dowolnym kształcie.
  • Aby przełączać między segmentem swobodnym a wielokątowym, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), i klikaj w miejscach, w których segmenty powinny się rozpoczynać i kończyć. (Aby usunąć narysowane przed chwilą segmenty proste, wciśnij klawisz Delete).
 4. Aby zamknąć krawędź zaznaczenia, należy zwolnić przycisk myszy, bez wciskania klawisza Alt lub Option.
 5. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Popraw krawędzie, aby dostosować obwiednię zaznaczenia. Zobacz Poprawianie krawędzi zaznaczenia.

Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Lasso wielokątne

Narzędzie Lasso wielokątne służy do tworzenia zaznaczeń o kształcie wielokątów.

 1. Wybierz narzędzie Lasso wielokątne  i ustaw opcje.
 2. Przejdź na pasek opcji i wybierz jedną z opcji zaznaczania.
  Opcje zaznaczania w programie Photoshop
  Opcje zaznaczania

  A. Nowy dokument B. Dodaj do C. Odejmij od D. Przetnij z 
 3. Dodatkowo na pasku opcji można wybrać opcje wtapiania i wygładzania. Zobacz Wygładzanie krawędzi zaznaczeń.

 4. Kliknij obraz, by wybrać punkt początkowy zaznaczenia.
 5. Wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:
  • Aby narysować prosty segment, przesuń kursor do miejsca jego zakończenia i kliknij. Kontynuuj klikanie dla określenia punktów końcowych kolejnych segmentów.
  • Aby linie kolejnych segmentów były pochylone pod kątem 45 stopni (lub jego wielokrotności), należy przytrzymywać klawisz Shift.
  • Aby narysować element odręczny, przeciągnij kursor z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Po zakończeniu segmentu zwolnij klawisz Alt/Option i przycisk myszy.
  • Aby usunąć narysowane przed chwilą segmenty proste, wciśnij klawisz Delete.
 6. Zamykanie krawędzi zaznaczenia:
  • Umieść kursor narzędzia Lasso wielokątne w punkcie początkowym (obok kursora pojawi się zamknięty okrąg) i kliknij.
  • Jeżeli kursor nie znajduje się nad punktem początkowym, należy dwukrotnie kliknąć wskaźnik narzędzia Lasso wielokątne albo kliknąć a wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).
 7. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Popraw krawędzie, aby dostosować obwiednię zaznaczenia. Zobacz Poprawianie krawędzi zaznaczenia.

Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Lasso magnetyczne

Narzędzie Lasso magnetyczne  powoduje przyciągnięcie rysowanej krzywej do krawędzi wybranego obszaru obrazu. Narzędzie to nie jest dostępne w przypadku obrazów o 32‑bitach na kanał.

Uwaga:

Narzędzie Lasso magnetyczne jest szczególnie przydatne do szybkiego zaznaczania obiektów o skomplikowanych konturach, umieszczonych na kontrastowym tle.

 1. Zaznacz narzędzie Lasso magnetyczne
 2. Przejdź na pasek opcji i wybierz jedną z opcji zaznaczania:
  Opcje zaznaczania w programie Photoshop
  Opcje zaznaczania

  A. Nowy dokument B. Dodaj do C. Odejmij od D. Przetnij z 
 3. Dodatkowo na pasku opcji można wybrać opcje wtapiania i wygładzania. Zobacz Wygładzanie krawędzi zaznaczeń.

 4. Ustaw dowolne spośród poniższych opcji:

  Szerokość

  Aby określić szerokość wykrywania, należy wprowadzić wartość (w pikselach) w polu Szerokość. Narzędzie Lasso magnetyczne będzie wykrywać krawędzie tylko w określonej odległości od wskaźnika.

  Uwaga:

  Aby zmienić kursor narzędzia Lasso tak, by wskazywał ustawioną szerokość, należy wcisnąć klawisz Caps Lock. Kursor można zmienić, gdy narzędzie jest wybrane, ale nie używane. Aby zwiększyć szerokość krawędzi narzędzia Lasso magnetyczne o 1 piksel, naciśnij klawisz zamykającego nawiasu kwadratowego (]). Aby zmniejszyć tę szerokość o 1 piksel, naciśnij klawisz otwierającego nawiasu kwadratowego ([).

  Kontrast

  W polu Kontrast należy określić czułość lassa na krawędzie obrazu, wpisując wartość z zakresu od 1 do 100%. Duże wartości powodują wykrywanie tylko tych krawędzi, które kontrastują mocno z otoczeniem, a wartości mniejsze powodują wykrywanie krawędzi mniej kontrastujących.

  Częstotliwość

  W polu Liniatura należy określić gęstość punktów zaczepienia, wpisując wartość z zakresu od 0 do 100. Im większa jest podana wartość, tym szybciej jest zakotwiczana krawędź zaznaczenia w wybranym miejscu.

  Uwaga:

  W przypadku obrazów z wyraźnymi krawędziami można używać lassa z większą odległością reagowania, większą czułością na kontrast i mniejszą liczbą punktów zaczepienia. W przypadku obrazów z mniej wyraźnymi krawędziami można używać lassa z mniejszą odległością reagowania, mniejszą czułością na kontrast i większą liczbą punktów zaczepienia.

  Nacisk pisaka

  Przy korzystaniu ze specjalnej tabliczka naciskowej, można włączyć lub wyłączyć opcję Nacisk pisaka. Jeśli opcja jest zaznaczona, zwiększenie nacisku pisaka powoduje zwiększenie odległości reagowania.

 5. Kliknij wybrane miejsce na obrazie, by wskazać pierwszy punkt zaczepienia. Punkty zaczepienia utrzymują krawędź zaznaczenia na miejscu.
 6. Zwolnij przycisk myszy lub trzymaj przycisk naciśnięty, a następnie przesuwaj wskaźnik wzdłuż krawędzi.

  Ostatni segment krawędzi zaznaczania pozostaje aktywny. Po przesunięciu kursora aktywny segment jest przyciągany do najsilniejszej krawędzi obrazu (siła jest określana na podstawie ustawienia szerokości wykrywania na pasku opcji). Od czasu do czasu Lasso magnetyczne dodaje do krawędzi zaznaczenia punkty zaczepienia w celu zakotwiczania wcześniejszych części objętych zaznaczeniem.

 7. Jeśli krzywa nie jest przyciągana przez krawędź wybranego obszaru, należy kliknąć w wybranym miejscu i dodać punkt zaczepienia. Następnie kontynuuj obrysowywanie krawędzi, a jeśli zachodzi taka potrzeba, dodaj punkty zaczepienia.
  Punkty zaczepienia zakotwiczają krawędź zaznaczenia przy brzegach w programie Photoshop
  Punkty zaczepienia zakotwiczają krawędź zaznaczenia przy brzegach

 8. Aby doraźnie skorzystać z narzędzia lasso innego typu należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Aby uaktywnić narzędzie Lasso, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij kursor z wciśniętym przyciskiem myszy.
  • Aby uaktywnić narzędzie Lasso wielokątne, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij.
 9. Aby usunąć narysowane przed chwilą segmenty i punkty zaczepienia, wciskaj klawisz Delete aż do usunięcia niepotrzebnych punktów zaczepienia i segmentów.
 10. Zamykanie krawędzi zaznaczenia:
  • Aby zamknąć segment krzywej magnetycznej, kliknij dwukrotnie, albo wciśnij klawisz Enter lub Return. (Aby ręcznie zamknąć krawędź, przeciągnij kursor nad punktem początkowym i kliknij).
  • Aby zamknąć segment o prostych krawędziach, kliknij dwukrotnie z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
 11. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Popraw krawędzie, aby dostosować obwiednię zaznaczenia. Zobacz Poprawianie krawędzi zaznaczenia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online