Rozwiązanie problemów z czcionkami

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Siatka i linie pomocnicze
  5. Tworzenie operacji
  6. Cofanie i historia
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  9. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  10. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Wymagania systemowe wersji 1.x | Photoshop na tablet iPad
  23. Wymagania systemowe wersji 2.x | Photoshop na tablet iPad
  24. Edytowanie rozmiaru obrazu
  25. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  26. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  27. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
 5. Photoshop w Internecie
  1. Photoshop w Internecie | Częste pytania
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  4. Podgląd urządzenia
  5. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  6. Cięcie stron internetowych na plasterki
  7. Opcje HTML dotyczące plasterków
  8. Modyfikowanie układu plasterków
  9. Korzystanie z grafiki internetowej
  10. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  14. Rysowanie narzędziami Pióro
  15. Tworzenie wzorków
  16. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  17. Zarządzanie ścieżkami
  18. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  19. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  20. Tworzenie pędzli z teksturami
  21. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  22. Gradient
  23. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  24. Malowanie wzorkiem
  25. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  2. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  3. Formaty plików
  4. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  5. Zapisywanie plików PDF
  6. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  2. Drukowanie obiektów 3D
  3. Malowanie 3D
  4. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  5. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  6. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  7. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  8. Stosy obrazów
  9. Obieg pracy z grafiką 3D
  10. Pomiary
  11. Pliki DICOM
  12. Programy Photoshop i MATLAB
  13. Zliczanie obiektów na obrazie
  14. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  15. Edytowanie tekstur 3D
  16. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  17. Ustawienia panelu 3D
 24. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów

Program Photoshop będzie domyślnie wczytywać aparat wyszukiwania w tekście i zainstalowane czcionki w następujących sytuacjach:

 • Otwarto dokument zawierający warstwę tekstową.
 • Wybrano narzędzie Tekst.
 • Panel Typografia jest widoczny.

Wczytanie czcionek powodujących problemy lub uszkodzonych w programie Photoshop może przyczyniać się do wystąpienia różnych problemów, w tym mniejszej wydajności, blokad lub awarii.

Aktualizowanie programu Photoshop

Jeśli potrzebujesz pomocy przy aktualizacji programu Photoshop do najnowszej wersji, skorzystaj z artykułu Aktualizowanie aplikacji Creative Cloud.

Zerowanie, ponowne uruchomienie i ponowna próba

W przypadku awarii podczas uruchamiania programu Photoshop lub pracy z tekstem wykonaj następujące trzy kroki służące do rozwiązywania problemów z czcionkami.

 1. Zresetuj preferencje programu Photoshop

  Utworzenie kopii zapasowej i przywrócenie preferencji w programie Photoshop spowoduje ukrycie panelu Typografia i zresetowanie wybranego narzędzia do domyślnego narzędzia Przesuwanie.  Patrz Ręcznie usuń folder ustawień programu Photoshop

 2. Zresetuj pamięć podręczną czcionek w programie Photoshop

  Zresetowanie pamięci podręcznej czcionek w programie Photoshop umożliwi mu utworzenie nowej, wyliczonej listy czcionek.
  Patrz Resetowanie pamięci podręcznej czcionek w programie Photoshop

 3. Uruchom ponownie program Photoshop i wyłącz Podgląd czcionek

  Po ponownym uruchomieniu programu Photoshop wybierz opcję Tekst > Rozmiar podglądu czcionek i zaznacz Żaden.


  Wyłączenie podglądu czcionek uniemożliwi programowi Photoshop renderowanie podglądów wszelkich uszkodzonych czcionek, które zostały zainstalowane.

   

Usuwanie pamięci podręcznej czcionek w programie Photoshop

Pamięć podręczna czcionek w programie Photoshop zawiera listę wyliczonych czcionek i funkcji czcionek zainstalowanych w systemie, których można używać w programie Photoshop. Usunięcie tego pliku pamięci podręcznej czcionek pozwoli programowi Photoshop na utworzenie nowego pliku.

macOS

 1. Zamknij program Photoshop i aplikację Creative Cloud na komputer.

 2. Przejdź do folderu: /Users/[nazwa użytkownika]/Biblioteki/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop
  Informacje dotyczące przechodzenia do tego ukrytego folderu użytkownika znajdziesz w artykule Niewidoczne pliki biblioteki użytkownika w systemie macOS.

 3. Usuń folder pamięci podręcznej czcionek CT, a następnie opróżnij Kosz.

Windows

 1. Zamknij program Photoshop i aplikację Creative Cloud na komputer.

 2. Przejdź do folderu Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <wersja>.

 3. Usuń folder pamięci podręcznej czcionek CT, a następnie opróżnij Kosz.

Menedżery czcionek

Jeśli masz zainstalowane menedżery czcionek innych firm, upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje.

Jeśli problemy nadal występują, wyłącz lub usuń Menedżera czcionek przed wykonaniem następujących kroków.

Znane czcionki powodujące problemy

Podczas instalacji czcionek systemy Windows i macOS sprawdzają je i w razie wykrycia czcionki powodującej problemy wyświetlają ostrzeżenie z prośbą o zachowanie ostrożności. Nie instaluj czcionek, w przypadku których system wyświetlił to ostrzeżenie.

Poniżej wymieniono znane czcionki powodujące problemy podczas używania ich w programie Photoshop. Jeśli zainstalowano którąkolwiek z nich lub inne uszkodzone czcionki, odinstaluj je lub wyłącz:

 • Bustle.ttf
 • Courier Condensed Bold.ttf
 • CottonWood-SemiBold.ttf
 • 21kannmbn_ttf
 • Gurakh_s.ttf
 • Jh_titles.ttf
 • Screen__.ttf
 • Sevesbrg.ttf
 • SF Tattle Tales Condensed.ttf
 • Umbra-thin.ttf
 • ZerogebI.ttf
 • Zippy.ttf

Usuń pamięć podręczną czcionek systemowych

Zwykle przed usunięciem pamięci podręcznej systemu operacyjnego warto usunąć także pamięć podręczną programu Photoshop.

macOS

Ważne! Należy zachować ostrożność podczas korzystania z Terminala w systemie macOS.

 1. Zamknij program Photoshop i aplikację Creative Cloud na komputer.

 2. Wybierz kolejno opcje Aplikacje > Narzędzia.

 3. Otwórz Terminal.

 4. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Return.

  bazy danych sudo atsutil — usuń

Windows

 1. Zamknij program Photoshop i aplikację Creative Cloud na komputer.

 2. Przejdź do folderu \Windows\ServiceProfiles\LocalService\Appdata\Local\FontCache

  W systemie Windows wiele folderów w tej ścieżce jest domyślnie ukrytych. Informacje dotyczące włączania ukrytych plików i folderów znajdziesz w artykule Wyświetlanie ukrytych plików i folderów
  .

 3. Usuń wszystkie pliki DAT, które w nazwie mają „FontCache”.

Sprawdzanie poprawności czcionek za pomocą Albumu z czcionkami w systemie macOS

 1. Wybierz kolejno opcje Aplikacje > Album z czcionkami.

 2. Wybierz opcję Wszystkie czcionki w lewej kolumnie.

 3. Wybierz czcionkę znajdującą się najwyżej na liście w kolumnie Czcionki i naciśnij przyciski Cmd+A, aby wybrać wszystkie czcionki.

 4. Wybierz polecenie Plik > Sprawdź poprawność czcionek.

 5. Kliknij pole wyboru obok wszystkich uszkodzonych lub zduplikowanych czcionek, a następnie kliknij opcję Usuń zaznaczone.

 6. Jeśli program Album z czcionkami ulegnie awarii, uruchom go ponownie, wybierz pierwszą czcionkę z listy i przewiń czcionki za pomocą strzałki w dół, aby ustalić, która czcionka spowodowała awarię.

Oddzielanie czcionek sprawiających problemy w systemie macOS

Sprawdzona metoda: Upewnij się, że w jednym z następujących folderów czcionek znajduje się tylko jedna wersja każdej czcionki:

 •  /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Fonts
 •  /Library/Fonts

 

W celu testowania oddziel czcionki powodujące problemy, tworząc na jednym komputerze dwa foldery o nazwach „fonttest” i „goodfonts”.

Czcionki do testowania znajdziesz w poniższych lokalizacjach. Wykonaj tę operację testowania dla wszystkich następujących folderów, które zawierają czcionki:

 • /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Fonts
 • /Library/Fonts
 • /[dysk_sieciowy]/Library/Fonts

 

Aby testować pod kątem uszkodzonej czcionki, umieść połowę czcionek w folderze Library/Fonts, a drugą połowę w folderze „fonttest”, a następnie przetestuj warunki, które spowodowały problem.

 • Jeśli problem pojawia się ponownie, uszkodzona czcionka znajduje się nadal w folderze Czcionki, a nie w folderze fonttest. Przenieś czcionki z folderu fonttest do folderu goodfonts.
 • Jeśli problem nie pojawia się ponownie, uszkodzona czcionka znajduje się w folderze fonttest. Przenieś czcionki z oficjalnego folderu czcionek do folderu goodfont. Przenieś połowę czcionek z powrotem to oficjalnego folderu czcionek do kolejnej serii testowania.
 • Kontynuuj testowanie połowy czcionek, które pozostały, i kontynuuj przenoszenie czcionek, z którymi problem nie występuje do folderu goodfonts. 
 • Gdy ustalisz jedną czcionkę, która powoduje problem, usuń ją z oficjalnego folderu czcionek. Przenieś wszystkie czcionki z folderu goodfonts z powrotem do odpowiedniego oficjalnego folderu czcionek, który testujesz. Wykonaj te testy dla każdego oficjalnego folderu czcionek, który zawiera czcionki. 

Ważne: Jeśli ten sam problem występuje po usunięciu czcionki, co najmniej jedna czcionka ma ten sam lub podobny problem. Kontynuuj wykonywanie tych kroków, aż wszystkie uszkodzone czcionki zostaną usunięte.

Uruchomienie skryptu FontTest.jsx

Skrypt FontTest może pomóc Ci ustalić, czy w systemie znajdują się uszkodzone czcionki.

Zanim rozpoczniesz: Przeczytaj informacje FontTest Read Me, aby dowiedzieć się, jak zainstalować i uruchamiać skrypt oraz zinterpretować jego wyniki.

Pobierz skrypt

Pobierz skrypt FontTest dla programu Photoshop za pomocą poniższego przycisku Pobierz plik. Po pobraniu pliku rozpakuj go, klikając go dwukrotnie, i jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz opcję wyodrębnienia wszystkich plików.

Pobierz

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto