Dowiedz się, jak używać programu Photoshop na komputerach MacBook Pro z paskiem Touch Bar.

Do programu Photoshop wprowadzono obsługę paska Touch Bar — ekranu z technologią wielodotykową umieszczonego nad klawiaturą nowych laptopów MacBook Pro. Za pomocą paska Touch Bar można uzyskać szybki dostęp do funkcji i elementów sterujących programu Photoshop potrzebnych w kontekście zadania wykonywanego na ekranie głównym. Pasek Touch Bar obsługuje znane gesty, takie jak dotykanie, przeciąganie i przesuwanie.

Obsługa paska Touch Bar w programie Photoshop jest dostępna jako zapowiedź technologii.

Uwaga:

Więcej podstawowych informacji o pasku Touch Bar podano na stronie firmy Apple.

Interfejs paska Touch Bar

W konfiguracji domyślnej interfejs paska Touch Bar jest zarezerwowany dla elementów sterujących systemu macOS. Elementy sterujące programu Photoshop są wyświetlane w środkowej części paska Touch Bar przeznaczonej dla aplikacji.

v3_TopView_new
Domyślny interfejs paska Touch Bar

A. Elementy sterujące programu Photoshop B. Elementy sterujące systemu macOS (pasek sterujący i Esc) 

Uwaga:

W razie potrzeby można skonfigurować pasek Touch Bar tak, aby wyświetlał tylko elementy sterujące dotyczące aplikacji. W takiej konfiguracji środkowa i prawa część interfejsu paska Touch Bar (B po prawej stronie + A) będą wyświetlać elementy sterujące programu Photoshop. Aby to osiągnąć, w systemie macOS na ekranie Preferencje systemowe > Klawiatura wybierz polecenie Pasek Touch Bar zawiera: narzędzia programu.

Tryby pracy paska Touch Bar w programie Photoshop

Aby wybrać jeden z trzech dostępnych trybów, stuknij ikonę na pasku Touch Bar:

Właściwości warstwy

() Tryb domyślny. Pozwala pracować z właściwościami warstwy oraz powiązanymi funkcjami.

Pędzle

() Pozwala pracować z właściwościami pędzla i farby.

Ulubione

() Tryb, w którym można samodzielnie dodać ulubione elementy sterujące.

Działania kontekstowe

Poza poleceniami dostępnymi w trzech powyższych trybach czasami na pasku Touch Bar dostępne są także polecenia kontekstowe dopasowane do działania wykonywanego w programie Photoshop.

 • Po wybraniu narzędzia modalnego, takiego jak Tekst lub Przekształć, na pasku Touch Bar pojawią się polecenia OK i Anuluj.
 • Po uaktywnieniu przestrzeni roboczej Zaznacz i maskuj na pasku Touch Bar pojawią się elementy sterujące związane z zaznaczaniem.

Elementy sterujące programu Photoshop na pasku Touch Bar

Tryb domyślny Ikona Nazwa elementu sterującego Opis
Wszystkie trzy
Pasek historii

Działa podobnie do panelu Historia w programie Photoshop. Za pomocą tego elementu sterującego można przechodzić do dowolnego poprzedniego stanu dokumentu utworzonego podczas bieżącej sesji. Każda zmiana dokumentu powoduje dodanie nowego stanu dokumentu.

Po stuknięciu ikony paska historii są wyświetlane miniatury przedstawiające stany dokumentu. Można je przewinąć lub stuknąć stan, aby do niego przejść.

Powiązane przydatne informacje podano także w artykule Używanie panelu Historia.

Właściwości warstwy
Dodaj zawartość Importuje plik do otwartego dokumentu za pomocą polecenia Umieść osadzone. Zobacz Umieszczanie plików w programie Photoshop.

Widoczność i krycie warstw

Reguluje widoczność i krycie warstw. 

 • Za pomocą tego suwaka można dopasować krycie warstwy (0–100%). Przyciski po obu stronach suwaka zmniejszają lub zwiększają wartość o predefiniowaną liczbę.
 • Aby ukryć całą warstwę, stuknij ikonę .

Tego polecenia można użyć, dotykając go lub naciskając i przytrzymując. Zmiany wprowadzone z paska Touch Bar są automatycznie odzwierciedlane w panelu Warstwy.


Tryb mieszania Pozwala na przewijanie po dostępnych trybach mieszania — Normalne, Rozpuszczanie, Przyciemnienie itd. — oraz wybranie potrzebnego trybu. Więcej informacji można znaleźć w artykule Tryby mieszania w programie Photoshop

Maska przycinająca Zamienia warstwę na maskę przycinającą lub przywraca jej normalny stan. Więcej informacji podano w artykule Odsłanianie warstw za pomocą masek przycinających.

Zaznacz i maskuj Uruchamia przestrzeń roboczą Zaznacz i maskuj.
Pędzle
Suwaki

Wyświetla próbnik kolorów dla koloru narzędzia. Domyślnie wyświetlanych jest 16 pierwszych próbek.

 • Aby wyświetlić różne barwy, naciśnij i przytrzymaj próbkę.
 • Kliknij ikonę , aby wprowadzić subtelniejsze dopasowania za pomocą oddzielnych modyfikacji barwy, nasycenia i jasności (HSB).

Rozmiar pędzla

Steruje rozmiarem bieżącego pędzla. To polecenie jest aktywne po wybraniu pędzla, którego rozmiar można zmieniać.

Więcej informacji o opcjach pędzla podano w artykułach:


Twardość pędzla Steruje twardością bieżącego pędzla. To polecenie jest aktywne po wybraniu pędzla, którego twardość można zmieniać.

Krycie pędzla Steruje kryciem bieżącego pędzla. To polecenie jest aktywne po wybraniu pędzla, którego krycie można zmieniać. 

Przepływ pędzla Steruje przepływem bieżącego pędzla. To polecenie jest aktywne po wybraniu pędzla, którego przepływ można zmieniać. 
Ulubione
Tryb ekranu Przełącza między trybem zwykłym i pełnego ekranu.

Nowa warstwa Wywołuje polecenie Nowa warstwa.

Odbijanie w pionie Odbija w pionie zawartość zaznaczonego zestawu warstw.

Odbijanie w poziomie Odbija w poziomie zawartość zaznaczonego zestawu warstw.
Domyślne brak*
Tryb wypełnienia Wywołuje polecenie Wypełniaj z wybraną opcją Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości. Więcej informacji można znaleźć w artykule Używanie wypełniania z uwzględnianiem zawartości.

Powiel warstwę Powiela wybraną aktualnie warstwę.
Udostępnij Udostępnia podgląd bieżącego stanu dokumentu w formacie JPEG. Maksymalny rozmiar udostępnianej zawartości to 1024 x 1024 pikseli.

* Te elementy sterujące można dodać do trybów pracy paska Touch Bar, dostosowując je.

Dopasowywanie trybów pracy paska Touch Bar

Preferencje

Program Photoshop udostępnia trzy ustawienia paska Touch Bar. Można je znaleźć w menu Preferencje > Zapowiedzi technologii. Ustawienia te są domyślnie włączone.

Włącz pasek Touch Bar

Włącza lub wyłącza pasek Touch Bar podczas pracy w programie Photoshop.

Pokazuj zmiany właściwości przez pasek Touch Bar

Wyświetla lub ukrywa podręczne okna informacyjne pojawiające się po zmodyfikowaniu z paska Touch Bar właściwości, takich jak Rozmiar pędzla.

Dodawanie i usuwanie poleceń z paska Touch Bar

Program Photoshop pozwala na dodawanie i usuwanie poleceń we wszystkich trzech trybach pracy paska Touch Bar. Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz tryb paska Touch Bar, do którego chcesz dodać pozycje lub z którego chcesz je usunąć: Właściwości warstwy, Pędzle lub Ulubione.

 2. W programie Photoshop wybierz polecenie Widok > Dostosuj pasek Touch Bar.

  Program Photoshop wywoła standardowy interfejs systemu macOS do modyfikacji paska Touch Bar. Więcej informacji na temat tego interfejsu znajduje się w artykule Dostosowywanie paska Touch Bar na tej stronie firmy Apple.

 3. Przeciągnij polecenia w dół na pasek Touch Bar, w stronę dolnej krawędzi ekranu głównego notebooka MacBook Pro. Można je także przeciągać na pasku Touch Bar, aby zmienić ich ułożenie, lub wyciągać z paska na górę, aby usunąć.

  Widoczna podczas modyfikacji paska Touch Bar ikona (odstęp) wskazuje puste miejsce, w którym można dodać nowe polecenie.

  6new_drag down image-02-02-02-02-02-02
  Dostosowywanie paska Touch Bar. Ta ilustracja wskazuje tryb Ulubione w programie Photoshop.

  Uwaga:

  • Wybierz polecenie Pokazuj sugestie, jeśli podczas wprowadzania lub edytowania wartości tekstowych — takich jak nazwy warstw — mają być wyświetlane sugerowane autouzupełnienia.
  • Aby przywrócić domyślny układ trybu, włącz go, a potem przeciągnij na pasek polecenie Zestaw domyślny.

 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij polecenie Gotowe.

  System macOS ponownie wyświetli program Photoshop.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online