Informacje o opcji Edycja > Wypełnij z uwzględnieniem zawartości wprowadzonej w programie Photoshop CC 20.0 (wersji z października 2018) można znaleźć w artykule Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości.

Łatka z uwzględnieniem zawartości

Narzędzie Łatka służy do usuwania niepożądanych elementów obrazu. Dostępna w nim opcja uwzględniania zawartości pozwala na utworzenie łatki tak, aby wyglądała jak obraz wokół miejsca, w którym jest wstawiana.

Starsze wersje: Informacje na temat używania narzędzia Łatka w programach starszych niż Photoshop CS6 można znaleźć w artykule Nakładanie łatki..

Wideo | Poprawianie zdjęć za pomocą narzędzi uwzględniających zawartość

Wideo | Poprawianie zdjęć za pomocą narzędzi uwzględniających zawartość
Adobe

 1. Na pasku narzędzi kliknij i przytrzymaj przycisk Punktowy pędzel korygujący , a następnie wybierz narzędzie Łatka .

 2. Na pasku opcji wykonaj następujące czynności:

  Opcje narzędzia Łatka z uwzględnianiem zawartości
  Opcje narzędzia Łatka z uwzględnianiem zawartości

  Łatka

  Aby użyć opcji Uwzględnianie zawartości, zaznacz ją.

  Struktura

  Wprowadź wartość od 1 do 7, aby określić, jak dokładnie łatka ma odpowiadać wzorcom występującym na obrazie. Wartość 7 powoduje bardzo dokładnie odwzorowanie wzorków z obrazu. Wartość 1 powoduje tylko przybliżone odwzorowanie wzorków z obrazu.

  Kolor

  Wprowadź wartość od 0 do 10, aby określić, jak mocne algorytmiczne mieszanie kolorów ma zastosować program Photoshop do łatki. Wartość 0 powoduje wyłączenie mieszania kolorów. Wartość Kolor ustawiona na 10 oznacza maksymalne mieszanie kolorów.

  Próbkuj wszystkie warstwy

  Włączenie tej opcji pozwala utworzyć wynik przesunięcia w innej warstwie za pomocą informacji ze wszystkich warstw. Warstwę docelową można wybrać w panelu Warstwy.

 3. Wybierz obszar do zastąpienia na obrazie. Zaznaczenie można narysować zarówno za pomocą narzędzia Łatka, jak i dowolnego narzędzia do zaznaczania.

 4. Przeciągnij zaznaczenie nad obszarem, z którego ma zostać wygenerowane wypełnienie. 

Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości

Za pomocą narzędzia Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości można zaznaczyć i przenieść część obrazu. Kompozycja obrazu ulegnie zmianie, a puste miejsce pod przeniesionym fragmentem zostanie wypełnione przy użyciu pasujących elementów. Nie jest konieczne wykonywanie czasochłonnej edycji z użyciem warstw i złożonych zaznaczeń.

Narzędzie Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości jest dostępne w dwóch trybach:

 • Tryb przenoszenia pozwala umieszczać obiekty w różnych miejscach. Zapewnia najlepsze efekty, gdy tło pozostaje podobne.
 • Tryb rozszerzania umożliwia rozciąganie i kurczenie obiektów, takich jak włosy, drzewa czy budynki. Aby uzyskać najlepsze wyniki rozszerzania obiektów architektonicznych, należy użyć zdjęć zrobionych w płaszczyźnie równoległej, a nie pod kątem.

Kilka słów od specjalisty: Używanie narzędzi do przesuwania i wypełniania z uwzględnianiem zawartości

Kilka słów od specjalisty: Używanie narzędzi do przesuwania i wypełniania z uwzględnianiem zawartości
Dowiedz się, jak zaznaczyć i przenieść część obrazu. Następnie przekonaj się, jak program Photoshop sam wypełnia powstałe puste miejsce elementami z istniejącego tła.
Deke McClelland

 1. Na pasku narzędzi kliknij i przytrzymaj przycisk Punktowy pędzel korygujący , a następnie wybierz narzędzie Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości .

 2. Na pasku opcji wykonaj następujące czynności:

  Opcje narzędzia Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości
  Opcje narzędzia Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości

  Tryb

  Tryb przesuwania pozwala umieścić zaznaczone obiekty w innym miejscu. Tryb rozszerzania pozwala na rozszerzanie i zwężanie obiektów.

  Struktura

  Wprowadź wartość od 1 do 7, aby określić, jak dokładnie łatka ma odpowiadać wzorcom występującym na obrazie. Wartość 7 powoduje bardzo dokładnie odwzorowanie wzorków z obrazu. Wartość 1 powoduje tylko przybliżone odwzorowanie wzorków z obrazu.

  Kolor

  Wprowadź wartość od 0 do 10, aby określić, jak mocne algorytmiczne mieszanie kolorów ma zastosować program Photoshop do łatki. Wartość 0 powoduje wyłączenie mieszania kolorów. Wartość Kolor ustawiona na 10 oznacza maksymalne mieszanie kolorów.

  Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości w programie Photoshop
  A. Bez mieszania kolorów B. Z mieszaniem kolorów 

  Próbkuj wszystkie warstwy

  Włączenie tej opcji pozwala użyć informacji ze wszystkich warstw, a wynik przesunięcia utworzyć w wybranej warstwie. Warstwę docelową można wybrać w panelu Warstwy.

  Przekształcaj przy upuszczaniu

  Gdy jest włączona ta opcja, można skalować część obrazu, która właśnie została przesunięta do nowego położenia. Wystarczy przesunąć uchwyty powiększenia przesuniętej części obrazu.

 3. Wybierz obszar do przesunięcia lub rozszerzenia. Zaznaczenie można narysować zarówno pomocą narzędzia Przesunięcie, jak i dowolnego innego narzędzia do zaznaczania.

 4. Przeciągnij zaznaczenie do obszaru, w którym chcesz umieścić obiekt.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online