Podręcznik użytkownika Anuluj

Tekst azjatycki

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Program Photoshop zawiera wiele opcji użytecznych podczas pracy z tekstem chińskim, japońskim i koreańskim. 

Uwaga:

System operacyjny musi obsługiwać języki i czcionki, które mają być używane. Dodatkowymi informacjami dysponują producenci oprogramowania systemowego.

Wyświetlanie i ustawianie opcji tekstu azjatyckiego

Program Photoshop 23.0 (październik 2021) oferuje teraz bezproblemową, ujednoliconą obsługę typograficzną dla języków japońskiego, chińskiego i koreańskiego bez konieczności wybierania mechanizmu obsługi tekstu wschodnioazjatyckiego w preferencjach lub w menu podręcznym panelu Akapit.

Ponadto wszystkie zaawansowane funkcje typograficzne dla języków wschodnioazjatyckich będą automatycznie dostępne i zgrupowane w panelu Właściwości warstwy tekstu w programie Photoshop. Są one nadal dostępne w panelach Typografia i Akapit poprzez wybranie opcji „Funkcje wschodnioazjatyckie” w menu podręcznym panelu Akapit.

Można również kontrolować, która nazwa czcionki ma być wyświetlana — angielska czy oryginalna.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Tekst (Mac OS).

 2. Zaznacz dowolne spośród następujących opcji:

  Pokaż angielskie nazwy czcionek

  Nazwy azjatyckich czcionek będą wyświetlane w języku angielskim.

  Wschodnioazjatyckie (Photoshop i Photoshop CS6) lub Pokaż opcje tekstu azjatyckiego (CS5)

  Powoduje wyświetlanie opcji tekstu azjatyckiego w panelach Typografia i Akapit.

  Panel Typografia, Akapit i Właściwości warstwy tekstu
  Panel Typografia, Akapit i Właściwości warstwy tekstu

Zmniejszanie ilość pustego miejsca wokół znaków azjatyckich przy użyciu opcji tsume

Opcja Tsume redukuje przestrzeń wokół znaku poprzez sprecyzowanie wartości procentowej. Sam znak nie jest powiększany lub zmniejszany. Natomiast, jest "kompresowana" przestrzeń między obwiednią i własnym obszarem znaku. Kiedy do znaku jest stosowana opcja tsume, puste miejsce po obu stronach znaku jest zmniejszane w takim samym stopniu.

 1. Zaznacz znaki, które chcesz dostosować.
 2. Na panelu Typografia wprowadź lub wybierz wartość procentową dla opcji Tsume  . Im większy procent, tym większy stopień redukcji. Przy 100% (maksymalna wartość) przestrzeń między obwiednią i własnym obszarem znaku jest redukowana do zera.

W programie Photoshop 23.0 (październik 2021) dostęp do opcji tsume można także uzyskać z poziomu panelu Właściwości warstwy tekstu.

Określanie sposobu pomiaru interlinii w tekście azjatyckim

 1. Zaznacz akapit do dostosowania.
 2. W menu panelu Akapit zaznacz opcję interlinii.

  Interlinia od górnych wydłużeń liter

  Interlinia jest mierzona od górnej krawędzi jednego wiersza do górnej krawędzi następnego wiersza. Gdy jest używana opcja interlinii typu góra-do-góry, pierwsza linia tekstu w akapicie jest wyrównywana do górnej krawędzi obwiedni.

  Interlinia od linii bazowych

  W przypadku tekstu poziomego mierzy odległość pomiędzy wierszami tekstu od linii bazowej tekstu. Gdy jest używana opcja interlinii typu dół-do-dołu, pierwsza linia tekstu jest odsunięta od obwiedni. Symbol zaznaczania określa wybraną opcję.

  Uwaga:

  Opcje interlinii nie mają wpływu na liczbę interlinii między wierszami, tylko na sposób ich poprowadzenia.  

Korzystanie z bloków tate-chu-yoko

Tate‑chu‑yoko jest schematem tekstu poziomego nałożonego na wiersz tekstu pionowego. Bloki tate‑chu‑yoko ułatwiają czytanie znaków o połówkowej szerokości, takich jak liczby, daty i krótkie słowa obce.

Photoshop — tate-chu-yoko
Liczebniki bez zastosowania tate‑chu‑yoko (po lewej) i liczebniki po zastosowaniu tate‑chu‑yoko (po prawej)

 1. Zaznacz znaki, które chcesz obrócić.
 2. Wybierz opcję Tate‑Chu‑Yoko z menu panelu Typografia. O zaznaczeniu opcji informuje znacznik.

  W programie Photoshop 23.0 (październik 2021) możesz również wybrać ikonę z panelu Właściwości warstwy tekstu. W takim przypadku podświetlona ikona wskazuje, że opcja jest włączona.

  Uwaga:

  Użycie tate‑chu‑yoko nie blokuje możliwości edycji i formatowania tekstu; znaki w tekście można w dowolny sposób edytować oraz stosować do nich opcje formatowania i obracania.

Wyrównywanie znaków azjatyckich z mojisoroe

Mojisoroe jest wyrównaniem znaków w tekście azjatyckim. Gdy linia (wiersz lub kolumna) tekstu zawiera znaki o różnych rozmiarach, możesz określić sposób wyrównania tekstu do znaków największych: do górnej, dolnej lub środkowej krawędzi ramki pola znaku, do linii bazowej znaków łacińskich, do górnej lub dolnej krawędzi pola ICF (prawej lub dolnej w przypadku ramek pionowych). ICF (Ideographic Character Face) to średnia wysokość i szerokość używana przez autorów czcionek do projektowania znaków idiograficznych, które składają się na czcionkę.

Opcje wyrównania znaków w programie Photoshop
Opcje wyrównania znaków

A. Małe znaki wyrównane do dołu B. Małe znaki wyrównane do środka C. Małe znaki wyrównane do góry 

 1. Przejdź do menu panelu Typografia i wybierz jedną z opcji podmenu Wyrównanie znaków:

  Linia bazowa znaków łacińskich

  Małe znaki są wyrównywane do znaków dużych.

  Prawe górne pole znaku, Środkowe pole znaku, Dolne lewe pole znaku

  Małe znaki są wyrównywane względem określonego położenia dużego pola znaku. W przypadku pionowych ramek tekstowych opcja Prawe górne pole znaku powoduje wyrównanie tekstu do prawej krawędzi ramki pola znaku, a opcja Dolne lewe pole znaku powoduje wyrównanie tekstu do lewej krawędzi ramki pola znaku.

  Górna/Prawa krawędź pola ICF i Dolna/Lewa krawędź pola ICF

  Małe znaki są wyrównywane do pola ICF dużych znaków. W przypadku pionowych ramek tekstowych opcja Górna/Prawa krawędź pola ICF powoduje wyrównanie tekstu do prawej krawędzi pola ICF, a opcja Dolna/Lewa krawędź pola ICF powoduje wyrównanie tekstu do lewej krawędzi pola ICF.

  Uwaga:

  W programie Photoshop 23.0 (październik 2021) możesz również wybrać opcję z panelu Właściwości warstwy tekstu.

Określanie lewego i prawego podkreślenia tekstu azjatyckiego

 1. Zaznacz tekst pionowy.
 2. Z menu podręcznego panelu Typografia wybierz opcję Podkreślenie z lewej lub Podkreślenie z prawej.

Ustawianie opcji azjatyckich czcionek OpenType

Niektóre azjatyckie czcionki OpenType mogą zawierać opcje niedostępne w obecnych czcionkach PostScript i TrueType. Zaleca się korzystanie z czcionek OpenType Kozuka Gothic Pr6N i Kozuka Mincho Pr6N dowolnej grubości. Czcionki te mają największy zbiór glifów spośród czcionek azjatyckich opracowanych przez Adobe.

 1. Wybierz narzędzie Tekst i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na warstwie tekstowej zaznacz znaki lub obiekty tekstowe, do których ma być stosowane ustawienie.

  • Kliknij obraz, aby utworzyć nową warstwę tekstową.

 2. W panelu Typografia sprawdź, czy została wybrana czcionka azjatycka typu OpenType Pro.

 3. Z menu podręcznego panelu Typografia wybierz opcję OpenType.

  Japoński 78    Glif standardowy jest zastępowany wariantem jp78.

  Japoński specjalistyczny    Glif standardowy jest zastępowany wariantem specjalistycznym.

  Japoński tradycyjny    Glif standardowy jest zastępowany wariantem tradycyjnym.

  Metryki proporcjonalne    Glify o połówkowej lub pełnej szerokości są zastępowane wariantem proporcjonalnym.

  Kana    Standardowy glif kana jest zastępowany glifem kana zoptymalizowanym poziomo, przeznaczonym do układu poziomego. Różnica w wyglądzie jest jednak często bardzo subtelna.

  Łacińskie - kursywa    Standardowy glif proporcjonalny jest zastępowany glifem w kursywie.

  Więcej informacji zawiera rozdział Stosowanie funkcji OpenType.

Alternatywy dla glifu w obszarze roboczym i panel Glify

Podczas pracy w warstwie tekstowej można wybrać glif, aby szybko wyświetlić alternatywy dla tego glifu od razu w obszarze roboczym. Kliknięcie ikony w siatce alternatyw otwiera panel Glify.

 1. Aby włączyć alternatywy dla glifu w obszarze roboczym, wybierz opcje Preferencje > Czcionka > Włącz glify alternatywne warstwy tekstu.
 2. Na istniejącej warstwie tekstowej zaznacz znaki, w przypadku których chcesz mieć alternatywy dla glifów.
  Wyszukiwanie glifów w programie Photoshop
  Wyszukiwanie alternatyw dla glifów na istniejącej warstwie tekstowej

 3. Wybierz glif, którego chcesz użyć, lub kliknij ikonę ze strzałką w prawo, aby otworzyć panel Glify.

  Wybierz glif, aby otworzyć panel Glify w programie Photoshop
  Wybierz glif, aby otworzyć panel Glify w programie Photoshop

 4. Wskazując gniazdo glifu, można uzyskać szczegółowe informacje, takie jak identyfikator, wartość Unicode, cecha OpenType oraz nazwa Unicode tego glifu.

  Photoshop: wskaż gniazdo glifu, aby zobaczyć szczegółowe informacje o glifie
  Wskaż gniazdo glifu, aby zobaczyć szczegółowe informacje o glifie w programie Photoshop

 5. Dwukrotnie kliknij glif, aby zastąpić wybrany glif na warstwie tekstowej.

  Dwukrotnie kliknij glif, aby zastąpić wybrany glif na warstwie tekstowej w programie Photoshop
  Dwukrotnie kliknij glif, aby zastąpić wybrany glif na warstwie tekstowej w programie Photoshop

Wybieranie zestawu mojikumi

Mojikumi jest to zbiór reguł określających odstępy między znakami Japońskimi, łacińskimi, przestankowymi, specjalnymi, początku i końca wiersza, a także liczbami w piśmie japońskim. Program Photoshop zapewnia kilka gotowych zestawów mojikumi opartych na normie Japanese Industrial Standard (JIS) X 4051‑1995.

 1. W panelu Akapit wybierz opcję z menu podręcznego Mojikumi. 

  W programie Photoshop 23.0 (październik 2021) dostęp do menu podręcznego Mojikumi można także uzyskać z poziomu panelu Właściwości warstwy tekstu

  Brak

  Wyłącza funkcję mojikumi.

  Mojikumi zestaw 1

  Są używane odstępy połówkowe.

  Mojikumi zestaw 2

  Są używane pełne odstępy (nie dotyczy to ostatniego znaku w wierszu).

  Zestawy Mojikumi 1 i 2 w programie Photoshop
  Mojikumi zestaw 1 i Mojikumi zestaw 2.

  Mojikumi zestaw 3

  Są używane pełne odstępy (również w przypadku ostatniego znaku w wierszu).

  Mojikumi zestaw 4

  Są używane odstępy połówkowe (dla wszystkich znaków).

  Zestawy Mojikumi 3 i 4 w programie Photoshop
  Mojikumi zestaw 3 i Mojikumi zestaw 4.

Ustawianie opcji kinsoku shori

Kinsoku shori to zestaw reguł odpowiedzialnych za łamanie wierszy w tekście japońskim. Znaki, które nie mogą znaleźć się na początku ani na końcu wiersza, nazywane są znakami kinsoku. Photoshop obsługuje słabe i maksymalne zestawy kinsoku na podstawie normy Japanese Industrial Standard (JIS) X 4051‑1995. W miękkich zestawach kinsoku nie występują symbole długich samogłosek i małych znaków hiragana.

Włączanie lub wyłączanie kinsoku shori dla akapitu

 1. Na panelu Akapit wybierz opcję z menu podręcznego Kinsoku. 

  W programie Photoshop 23.0 (październik 2021) dostęp do menu podręcznego Kinsoku można także uzyskać z poziomu panelu Właściwości warstwy tekstu
  .

  Brak

  Funkcja kinsoku shori jest wyłączana.

  Min. JIS i Maks. JIS

  Opcja zapobiega umieszczaniu następujących znaków na początku lub na końcu wiersza:

  Minimalny zestaw JIS

  Znaki, które nie mogą być umieszczane na początku wiersza

   

  Znaki, które nie mogą być umieszczane na końcu wiersza

   

  Maksymalny zestaw JIS

  Znaki, które nie mogą być umieszczane na początku wiersza

   

  Znaki, które nie mogą być umieszczane na końcu wiersza

   

Określanie opcji łamania wiersza kinsoku

Aby użyć tych opcji zakończenia wierszy, zaznacz wcześniej opcję kinsoku shori lub mojikumi.

 1. Z menu podręcznego panelu Akapit wybierz opcję Tekst Kinsoku Shori i wybierz jedną z następujących metod:

  Wepchnij pierwszy

  Przenosi znaki do wcześniejszego wiersza tak, by na końcu lub początku wiersza nie zostawić zakazanych znaków.

  Wypchnij pierwszy

  Przenosi znaki do następnego wiersza tak, by na końcu lub początku wiersza nie zostawić zakazanych znaków.

  Tylko wypchnij

  Zawsze przenosi znaki do następnego wiersza tak, by na końcu lub początku wiersza nie zostawić zakazanych znaków. Umieszczanie wewnątrz nie jest wykonywane.

  Symbol zaznaczenia określa wybraną opcję.

Określanie opcji burasagari

Zapis Burasagari zezwala na postawienie jednobajtowych i dwubajtowych kropek, a także jednobajtowych i dwubajtowych przecinków na zewnątrz obwiedni akapitu.

 1. Z menu panelu Akapit wybierz opcję Burasagari.

  W programie Photoshop 23.0 (październik 2021) opcję Burasagari można też ustawić za pomocą menu podręcznego w panelu Właściwości warstwy tekstu.

 2. Wybierz jedną z opcji podmenu:

  Brak

  Wyłącza wiszącą interpunkcję.

  Zwykłe

  Włącza wiszącą interpunkcję, ale bez przyciągania linii do krawędzi obwiedni.

  Wymuszone

  Wymusza wiszącą interpunkcję — linie, które znajdują się wewnątrz obwiedni i kończą się jednym z wyróżnionych znaków interpunkcyjnych.

  Uwaga:

  Opcje Burasagari nie są dostępne, gdy opcja Kinsoku Shori jest ustawiona na Brak.

Inne azjatyckie funkcje OpenType

Inne azjatyckie funkcje OpenType, które obsługuje czcionka, znajdują się w menu podręcznym, które jest dostępne pod menu czcionki w panelu Glify. Pamiętaj, że w zależności od czcionki mogą być dostępne dodatkowe opcje OpenType.

Dodatkowe azjatyckie opcje OpenType dostępne w programie Photoshop
Dodatkowe azjatyckie opcje OpenType dostępne w programie Photoshop

Więcej informacji można znaleźć w artykule Panel Glify.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto