Dokumentacja efektów filtrów

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Siatka i linie pomocnicze
  5. Tworzenie operacji
  6. Cofanie i historia
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  9. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  10. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Wymagania systemowe wersji 1.x | Photoshop na tablet iPad
  23. Wymagania systemowe wersji 2.x | Photoshop na tablet iPad
  24. Edytowanie rozmiaru obrazu
  25. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  26. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  27. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
 5. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
 6. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 7. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  4. Podgląd urządzenia
  5. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  6. Cięcie stron internetowych na plasterki
  7. Opcje HTML dotyczące plasterków
  8. Modyfikowanie układu plasterków
  9. Korzystanie z grafiki internetowej
  10. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 8. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 9. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 10. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 11. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 12. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 13. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 14. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 15. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  14. Rysowanie narzędziami Pióro
  15. Tworzenie wzorków
  16. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  17. Zarządzanie ścieżkami
  18. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  19. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  20. Tworzenie pędzli z teksturami
  21. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  22. Gradient
  23. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  24. Malowanie wzorkiem
  25. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 16. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 17. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 18. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 19. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  2. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  3. Formaty plików
  4. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  5. Zapisywanie plików PDF
  6. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 20. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 21. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 22. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  2. Drukowanie obiektów 3D
  3. Malowanie 3D
  4. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  5. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  6. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  7. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  8. Stosy obrazów
  9. Obieg pracy z grafiką 3D
  10. Pomiary
  11. Pliki DICOM
  12. Programy Photoshop i MATLAB
  13. Zliczanie obiektów na obrazie
  14. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  15. Edytowanie tekstur 3D
  16. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  17. Ustawienia panelu 3D
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
Uwaga:

Pełny zestaw informacji dotyczących używania niektórych filtrów znajduje się w innych rozdziałach. W celu uzyskania informacji o filtrach Wyostrzanie, Rozmywanie, Korekcja obiektywu, Rozmycie soczewkowe, Redukcja szumu, Formowanie i Punkt zbiegu należy przeszukać pomoc firmy Adobe.

Lista filtrów obsługujących dokumenty z 16 bitami na kanał i 32 bitami na kanał

Następujące filtry obsługują dokumenty z 16 bitami na kanał i 32 bitami na kanał:

 • Wszystkie filtry Rozmycie (poza filtrami Rozmycie soczewkowe i Inteligentne rozmycie)
 • Wszystkie filtry Zniekształcanie
 • Filtr Szum > Dodaj szum
 • Wszystkie filtry Pikselowanie
 • Wszystkie filtry Renderowanie (poza filtrem Efekty świetlne)
 • Wszystkie filtry Wyostrzanie (poza filtrem Wyostrzenie krawędzi)
 • Następujące filtry w kategorii Filtr > Stylizacja:
  • Dyfuzja
  • Płaskorzeźba
  • Obrysowanie konturów
 • Wszystkie filtry Wideo
 • Wszystkie filtry w kategorii Filtr > Inne

Wideo | Ukrywanie poufnych informacji na obrazach

W tym odcinku programu Photoshop Playbook dyrektor produktu Photoshop Bryan O'Neil Hughes wyjaśnia, jak przy użyciu filtrów i efektu rozmycia ukrywać poufne informacje.

Bryan O'Neil Hughes

Filtry artystyczne

Filtry dostępne w podmenu Artystyczne umożliwiają tworzenie efektów specjalnych przeznaczonych dla kompozycji lub innych projektów. Filtra Wycinanka można na przykład użyć na potrzeby kolaży i typografii. Filtry te powalają uzyskać motywy naturalistyczne lub ludowe. Wszystkie filtry artystyczne można stosować za pomocą Galerii filtrów.

Kolorowanie kredkami

Wynikowy obrazek wygląda tak, jakby narysowano go kolorowymi kredkami na jednolitym tle. Krawędzie są zachowywane, lecz sprawiają wrażenie niedokładnie zakreskowanych. Tło jest widoczne przez obszary mniej pokolorowane.

Uwaga:

Aby uzyskać efekt symulujący pergamin, zmień kolor tła bezpośrednio przed zastosowaniem filtra Kolorowanie kredkami do zaznaczonego obszaru.

Wycinanka

Wynikowy obraz wygląda tak, jakby był zrobiony z kawałków kolorowego papieru. Obrazy z dużymi kontrastami przypominają szkice; obrazy wielobarwne wyglądają tak, jakby składały się z kilku warstw kolorowego papieru.

Suchy pędzel

Krawędzie obrazu są rysowane techniką suchego pędzla (technika pośrednia między malarstwem olejnym i akwarelą). Filtr upraszcza obraz poprzez zmniejszenie zakresu kolorów i wypełnienie niektórych obszarów kolorem wspólnym.

Ziarno błony fotograficznej

Do cieni oraz półcieni obrazu jest stosowany jednolity wzorek. Łagodniejszy wzorek jest stosowany do jaśniejszych obszarów obrazu. Filtr jest używany do eliminacji efektów pasków kolorów w ewolucjach i zmniejszenia wizualnych różnić elementów pochodzących z różnych źródeł.

Fresk

Obraz jest malowany zgrubnie, za pomocą krótkich, okrągłych i nierównomiernych maźnięć.

Blask neonu

Filtr pozwala dodawać do obrazu różne rodzaje blasków. Jest użyteczny, gdy trzeba zmiękczyć kolorystykę obrazu. Aby wybrać kolor poświaty, kliknij pole poświaty i wybierz kolor z próbnika kolorów.

Maźnięcia farbą

Pozwala na wybranie jednej z wielu wielkości pędzla (od 1 do 50) oraz typów efektu malowania. Wśród typów pędzli znajdują się: prosty, delikatnie nierówny, delikatnie ciemny, szeroki ostry, szeroki nierówny i postrzępiony.

Szpachla malarska

Obraz wynikowy zawiera mniej detali; sprawia wrażenie cienko pomalowanego płótna z wyraźną teksturą.

Foliowanie

Obraz wynikowy wygląda, jakby był owinięty w cienki plastik; zostają uwydatnione szczegóły powierzchni.

Posteryzacja krawędzi

Filtr pozwala zmniejszyć liczbę kolorów na obrazie (zgodnie z ustawioną opcją), a także obrysować krawędzie. Duże obszary obrazu są cieniowane w zwykły sposób, a ciemne szczegóły są widoczne na całym obrazie.

Pastele

Pozwala uzyskać efekt rysowania pastelową kredą na tle z teksturą. Obszary jasnego koloru zawierają grube kreski kredy z niewielkim akcentem tekstury, a obszary ciemniejsze zawierają zdrapane kreski kredy odkrywające teksturę.

Smużenie

Obraz jest zmiękczany za pomocą krótkich ukośnych kresek lub rozmazywania ciemnych obszarów. Obszary jaśniejsze stają się jeszcze jaśniejsze i tracą szczegóły.

Gąbka

Tworzy obrazy z bardzo mocno pokrytymi teksturą obszarami kontrastowego koloru, przypominającymi pomalowane gąbką.

Podkład

Obraz wynikowy jest malowany na innym obrazie, który znajduje się na tle pokrytym teksturą.

Akwarele

Obraz jest malowany w stylu przypominającym akwarele, przy użyciu średniego pędzla nanoszącego na obrazy kolory rozwodnione. Ten filtr zwiększa nasycenie kolorów w miejscach, w których na krawędziach zachodzą znaczne zmiany tonalne.

Filtry z grupy Rozmycie

Filtry z grupy Rozmycie zmiękczają zaznaczenie lub obraz i są używane do retuszu obrazów. Filtry rozmywające wygładzają przejścia przez uśrednianie pikseli przylegających do ostrych brzegów linii i obszarów cieniowanych, tam gdzie w obrazie występują ostre przejścia kolorów.

Filtry z grupy Rozmycie w programie Photoshop
Przed zastosowaniem filtra Rozmycie soczewkowe (po lewej) i po jego zastosowaniu (po prawej). Tło zostało rozmyte, ale pierwszy plan pozostał ostry.

Uwaga:

Aby zastosować filtr Rozmycie do krawędzi warstwy, usuń zaznaczenie opcji Zablokuj przezroczyste piksele na panelu Warstwy.

Średnia

Jest określany średni (uśredniony) kolor obrazu lub zaznaczenia; następnie obiekt jest wypełniany tym kolorem. Jeżeli na przykład zaznaczy się obszar trawy, to filtr zamieni ten obszar w jednolitą plamę zieleni.

Rozmycie i Rozmycie silniejsze

Filtr pozwala usunąć szum tam, gdzie pojawiają się znaczące zmiany kolorów. Filtry z grupy Rozmycie wygładzają przejścia tonalne poprzez uśrednienie pikseli w pobliżu ostrych linii i obszarów cieniowanych. Filtr Rozmycie silniejsze pozwala uzyskać efekt trzykrotnie lub czterokrotnie silniejszy niż filtr Rozmyj.

Rozmycie polowe

Podstawą rozmycia czyni się średnią wartość kolorów pikseli sąsiadujących ze sobą. Filtr pozwala tworzyć efekty specjalne. Możesz zmienić wielkość obszaru, na podstawie którego jest obliczana średnia wartość koloru danego piksela; większemu promieniowi obszaru odpowiada większe rozmycie.

Rozmycie gaussowskie

Zaznaczenie jest rozmywane szybko, na podstawie podanego współczynnika. Gaussowskie odnosi się do metody obliczania wartości kolorów poszczególnych pikseli -- podstawą obliczeń jest krzywa Gaussa (w kształcie dzwonu). Filtr Rozmycie gaussowskie dodaje dodaje rzadko rozmieszczone szczegóły i może wywoływać efekt zamglenia.

Uwaga: Zastosowanie filtra Rozmycie gaussowskie, Rozmycie polowe, Poruszenie lub Rozmycie kształtu do zaznaczonego obszaru obrazu daje czasami nieoczekiwane wyniki w pobliżu krawędzi zaznaczenia. Dzieje się tak, ponieważ filtry rozmycia używają danych obrazu spoza zaznaczonego obszaru podczas tworzenia nowych, rozmytych pikseli w zaznaczonym obszarze. Jeśli na przykład zaznaczenie reprezentuje obszar tła, który ma zostać rozmyty przy zachowaniu ostrości na pierwszym planie, krawędzie rozmytego obszaru tła zostaną zmienione przy użyciu kolorów pierwszego planu. Spowoduje to powstanie niewyraźnego, rozmytego konturu wokół pierwszego planu. Aby uniknąć tych efektów w podobnych przypadkach, można użyć filtrów Inteligentne rozmycie lub Rozmycie soczewkowe.

 

Rozmycie soczewkowe

Powoduje rozmycie obrazu wywołując wrażenie zawężenia pola ostrości, tak że niektóre obiekty pozostają ostre, a inne ulegają rozmyciu. Zobacz Dodawanie rozmycia soczewkowego.

Poruszenie

Rozmycie jest stosowane w określonym kierunku (od –360º do +360º) i z określoną intensywnością (od 1 do 999). Efekt filtra jest podobny do zdjęcia poruszającego się obiektu przy długim czasie naświetlania.

Rozmycie promieniste

Uzyskuje się łagodne rozmycie, uzyskiwane przy przybliżaniu, oddalaniu lub obracaniu aparatu. Metoda Obrót polega na rozmywaniu obrazu wzdłuż okręgów o wspólnym środku, z określoną siłą. Zaznacz opcję Powiększenie, aby rozmyć obraz wzdłuż linii koła, nadając kompozycji efekt zmniejszania lub powiększania obrazu i określ wartość efektu od 1 do 100. Jakość rozmycia jest określane poprzez wartości Szkic (efekt szybki, ale ziarnisty) lub Dobra i Najlepsza (lepsza jakość), które mogą być nierozpoznawalne poza dużym powiększeniem. Punkt odniesienia rozmycia jest określany poprzez przeciągnięcie wzorka w polu Środek rozmycia.

Rozmycie kształtu

Rozmycie jest generowane na podstawie konkretnego kształtu. Kształt ten można wybrać z listy zdefiniowanych kształtów, jego wielkość można zmienić za pomocą suwaka. Program oferuje wiele różnych bibliotek kształtów. Aby wczytać wybraną bibliotekę, kliknij trójkąt i wybierz jej nazwę. Promień decyduje o wielkości jądra; im większe jądro, tym większy zakres rozmycia.

Inteligentne rozmycie

Obraz jest rozmywany z najwyższą precyzją. Możesz określić promień, próg i jakość rozmycia. Promień decyduje o wielkości obszaru przeszukiwanego pod kątem różnic między pikselami. Próg określa różnicę pomiędzy pikselami uwzględnianymi przez filtr. Można także ustawić tryb dla całego zaznaczenia (Zwykły) oraz dla krawędzi przejść kolorów (Tylko krawędź oraz Nakładka). Tam, gdzie pojawia się znaczący kontrast, w trybie Tylko krawędź są generowane krawędzie czarno-białe, a w trybie Nakładka – białe.

Rozmycie powierzchniowe

Obraz jest rozmywany z zachowaniem krawędzi. Filtr można stosować do tworzenia efektów specjalnych, a także do usuwaniu szumu i ziarna. Parametr Promień określa wielkość rozmywanego obszaru. Parametr Próg określa maksymalną różnicę między odcieniem piksela centralnego a odcieniami pikseli sąsiadujących. Piksele różniące się od piksela centralnego bardziej niż wynosi wartość progowa są wyłączane z rozmycia.

Pociągnięcia pędzlem, filtry

Filtry z grupy Pociągnięcia pędzlem pozwalają nadać obrazowi wygląd bardziej malarski, a służą do tego efekty różnych pędzli i pociągnięć farby. Niektóre filtry dodają do obrazka ziarno, farbę, szum, szczegóły krawędzi lub teksturę. Wszystkie filtry z grupy Pociągnięcia pędzlem można stosować za pomocą Galerii filtrów.

Akcentowanie krawędzi

Krawędzie obrazu zostają uwydatnione. Po określeniu wysokiej jasności krawędzi efekt przypomina rysowanie białą kredą. Ustawienie niskiej jasności krawędzi daje efekt malowania czarnym tuszem.

Pociągnięcia pod kątem

Jaśniejsze obszary obrazu są malowane za pomocą kresek biegnących w jednym kierunku, a ciemniejsze — za pomocą kresek biegnących w kierunku przeciwnym.

Kreskowanie

Szczegóły oraz wygląd oryginalnego obrazu zostają zachowane, są jednak dodawane tekstury, a krawędzie pokolorowanych obszarów są uwydatniane w sposób przypominający kreskowanie ołówkiem. Opcja Siła określa zagęszczenie kresek (od 1 do 3).

Ciemne kreski

Ciemne obszary są zamalowywane krótkimi czarnymi kreskami, a jasne — długimi, białymi kreskami.

Kontury tuszem

Na szczegółach obrazu są umieszczane cienkie linie. Uzyskany efekt przypomina rysunek wykonany tuszem.

Bryzganie

Jest generowany efekt bryzgania aerografu. Zwiększenie opcji upraszcza efekt.

Napylone linie

Obraz jest malowany ponownie za pomocą ukośnych, napylonych kresek w kolorach dominujących.

Sumi-e

Obraz jest malowany w stylu japońskiej grafiki (całkowicie nasączony pędzel na papierze ryżowym). Obiekty uzyskują miękkie, rozmyte oraz intensywnie czarne krawędzie.

Filtry z grupy Zniekształcanie

Filtry te zniekształcają geometrię obrazu i są używane do tworzenia efektów trójwymiarowych lub innych efektów plastycznych. Ich zastosowanie może wymagać dużej ilości pamięci. Filtry Zmiękczona poświata, Szkło i Morskie fale można stosować za pomocą Galerii filtrów.

Zmiękczona poświata

Wynikowy obraz wygląda tak, jakby oglądano go przez miękki filtr dyfuzyjny. Filtr dodaje białe prześwity z wygasającą poświatą od środka zaznaczenia.

Przemieszczenie

Posługuje się drugim obrazem, zwanym mapą przemieszczeń, w celu określenia sposobu zniekształcenia danego zaznaczenia. Na przykład, przy parabolicznej mapie przemieszczenia można wygenerować obraz w postaci wydruku na kawałku materiału trzymanym za rogi.

Szkło

Obrazy wyglądają, jakby były oglądane przez szkło. Można wybrać efekt szkła albo utworzyć własną szklaną powierzchnię jako plik programu Photoshop i zastosować ją. Ustawienia skalowania, zniekształcenia i wygładzania mogą być zmieniane. Przed użyciem kontrolek powierzchni do pliku, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w części opisującej filtr Przemieszczenie.

Morskie fale

Do obrazu są dodawane przypadkowe zafalowania, co daje efekt oglądania obrazu pod wodą.

Ściśnięcie

Zaznaczenie jest ściskane. Wartość dodatnia do 100% przesuwa zaznaczenie w kierunku środka, a ujemna wartość do –100% przesuwa je od środka. Nie działa w przypadku obrazów większych niż 11500 na 11500 pikseli.

Współrzędne biegunowe

Filtr Współrzędne biegunowe zniekształca obrazek tak, jakby wyglądał po odbiciu w wypukłym lustrze. Filtr może być użyty do tworzenia obrazów cylindrycznie anamorficznych — popularnych w 18 wieku — w których zniekształcony obraz wygląda normalnie, gdy jest oglądany przez lunetkę wyłożoną od wewnątrz lustrem.

Falowanie

Na zaznaczeniu jest tworzony efekt sinusoidy, podobnie jak fale marszczą powierzchnię stawu. Większe możliwości sterowania efektem zapewnia filtr Fala. Dostępne opcje to liczba i wielkość falek.

Ścinanie

Obraz jest zniekształcany wzdłuż krzywej. Krzywą definiuje się metodą przeciągania linii w polu. Można zmienić dowolny punkt krzywej. Kliknięcie na Domyślne przywraca krzywej kształt linii prostej. Możesz także określić zasady traktowania obszarów, które nie zostały przekształcone.

Sferyzacja

Obiekty trójwymiarowe wyglądają tak, jakby znajdowały się na powierzchni kulistej: są odkształcane i rozciągane stosownie do zaznaczonej krzywej. Nie działa w przypadku obrazów większych niż 11500 na 11500 pikseli.

Wirówka

Zaznaczenie jest obracane bardziej w środku, mniej na brzegach. Wzorek wirówki jest określony przez kąt. Nie działa w przypadku obrazów większych niż 11500 na 11500 pikseli.

Fala

Działa podobnie do filtra Falowanie, lecz daje większe możliwości sterowania. Są dostępne między innymi opcje dotyczące liczby generatorów fal, długości fali (odległości między dwoma sąsiednimi szczytami fali), wysokości fali i typu fali — Sinusoida (przetaczająca się fala), Trójkąt lub Kwadrat. Kliknięcie na Losowo powoduje wybór losowych wartości. Wybrane obszary mogą być wyłączone ze zniekształcania.

Zygzak

Zaznaczenie jest zniekształcane promieniście, w zależności od promienia pikseli w zaznaczeniu. Opcja Grzbiety określa liczbę zmiany kierunków zygzaka od środka zaznaczenia w kierunku jego krawędzi. Można także określić sposób przemieszczenia pikseli: Opcja Fale na stawie zniekształca piksele od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu. Opcja Od środka zniekształca piksele do środka lub od środka zaznaczenia. Opcja Wokół środka obraca piksele wokół środka. Nie działa w przypadku obrazów większych niż 8000 na 8000 pikseli.

Filtry z grupy Szum

Filtry Szum dodają lub usuwają szum z obrazu i pomagają wtopić zaznaczenie w otaczające piksele. Szumem w obrazie są piksele o losowo wybranym poziomie koloru. Filtry Szum mogą być używane do usuwania z obrazu kłopotliwych obszarów, takich jak kurz i rysy oraz tworzenia niezwykłych tekstur.

Dodaj szum

Na obrazie są zmieniane przypadkowe piksele, co daje efekt robienia zdjęć na filmie z dużą czułością. Filtr Dodaj szum pozwala też zredukować efekty pasków w zaznaczeniach wtopionych lub wypełnieniach gradientowych i nadać bardziej naturalny wygląd obrazkom, które były w znacznym stopniu retuszowane. Są dostępne dwie opcje rozmieszczenia szumu: Jednolite i Gaussowskie. Opcja Jednolite zapewnia rozmieszczenie wartości kolorów szumu na podstawie przypadkowych liczb od 0 do plus lub minus określonej wartości, co daje efekt delikatnego szumu. Opcja Gaussowskie zapewnia rozmieszczenie wartości kolorów szumu na podstawie krzywej Gaussa w kształcie dzwonu, w ten sposób powstaje efekt nierównomiernych cętek. Opcja Monochromatyczny powoduje, że filtr jest stosowany tylko do elementów tonalnych obrazka (kolory nie są zmieniane).

Usuwanie szumu i ziarna

Program lokalizuje na obrazie krawędzie (obszary ze znaczącymi zmianami kolorów) i rozmywa całe zaznaczenie z wyjątkiem tych krawędzi. Takie rozmycie usuwa szum, zachowując jednocześnie szczegóły.

Kurz i rysy

Program redukuje szumy na obrazie, modyfikując piksele, które się od nich różnią. Ustalenie wymaganego kompromisu między ostrością a ukryciem defektów obrazu może wymagać przeprowadzenia prób z różnymi kombinacjami wartości promienia i progu. Można także zastosować filtr do zaznaczonych obszarów obrazu. Zobacz także Stosowanie filtra Kurz i rysy.

Mediana

Zmiany dotyczą pikseli, które różnią się wartościami jaskrawości. Filtr szuka promienia zaznaczenia pikseli dla pikseli o zbliżonej jasności, usuwając piksele, które za bardzo różnią się od pikseli przylegających i zastępuje środkowy piksel środkową wartością jasności pikseli wyszukiwanych. Filtr jest używany do eliminowania lub zmniejszania efektu poruszenia.

Redukcja szumu

Filtr pozwala zmniejszyć szum, a jednocześnie zachować krawędzie; w zależności od ustawień użytkownika filtr ma wpływ na cały obrazek lub tylko na pojedyncze kanały obrazu. Zobacz Zmniejszanie ilość szumu i artefaktów JPEG.

Filtry z grupy Pikslowanie

Filtry z grupy Pikslowanie wyostrzają zaznaczenie przez skupianie pikseli podobnego koloru w komórce.

Rastrowanie kolorów

Powstaje efekt użycia powiększonej siatki rastra w każdym kanale obrazu. Dla każdego z kanałów filtr dzieli obraz na prostokąty i zastępuje każdy z tych prostokątów kołem. Wielkość koła jest proporcjonalna do jasności prostokąta. Zobacz Stosowanie filtra Rastrowanie kolorów.

Krystalizacja

Piksele obrazu są grupowane w obszary wieloboczne o jednolitych kolorach.

Faseta

Piksele tego samego lub podobnego koloru są łączone w bloki jednolicie pokolorowanych pikseli. Filtr może być używany do nadania wyglądu odręcznego obrazu obrazowi zeskanowanemu lub do zmiany obrazu realistycznego na abstrakcyjny.

Fragmentacja

Cztery kopie pikseli w zaznaczeniu są uśredniane i przesuwane względem siebie.

Mezzotinta

Obraz jest konwertowany na losowy wzorek białych i czarnych lub pełnokolorowych obszarów. Aby użyć filtra, wybierz wygląd punktu wzorka z menu Typ.

Mozaika

Piksele są łączone w kwadratowe bloki. Piksele w bloku uzyskują ten sam kolor, odpowiadający kolorom pikseli.

Punktylizacja

Program dzieli kolor w obrazie na losowo rozmieszczone punkty, podobne do obrazu pointylistów, a także stosuje kolor tła jako obszar roboczy pomiędzy punktami.

Filtry z grupy Renderowanie

Filtry grupy Rendering pozwalają tworzyć kształty trójwymiarowe, wzorki chmur, wzorki załamania światła i symulacje odbicia światła w obrazie. Możesz również opracowywać obiekty w przestrzeni trójwymiarowej, tworząc bryły (sześciany, kule i cylindry) oraz tworząc wypełnienia teksturowe z plików w skali szarości dla wywołania efektów światła, przypominający efekty trójwymiarowe.

Chmury

Jest generowany wzorek chmurek na podstawie losowych wartości kolorów (które oscylują pomiędzy kolorem narzędzia i tła). Aby wygenerować mocniejszy wzorek, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i wybierz polecenie Filtr > Rendering > Chmury. Zastosowanie filtra Chmury powoduje zastąpienie danych obrazka na warstwie aktywnej.

Chmury różnicowe

Jest generowany wzorek chmurek na podstawie losowych wartości (które oscylują pomiędzy kolorem narzędzia i tła). Filtr miesza dane chmur z istniejącymi pikselami w sposób analogiczny do mieszania kolorów w trybie Różnica. Przy pierwszym użyciu tego filtra fragmenty obrazka we wzorku chmur są odwracane. Wielokrotne stosowanie tego filtra daje teksturę podobną do marmurku. Zastosowanie filtra Chmury różnicowe powoduje zastąpienie danych obrazka na warstwie aktywnej.

Włókna

Powstaje efekt plecionych włókien; są wykorzystywane kolory narzędzia i tła. Zmienność kolorów można regulować suwakiem Rozbieżność (niska wartość powoduje powstawanie dłuższych pasm koloru, natomiast wyższa wartość powoduje powstawanie bardzo krótkich włókien o zróżnicowanym rozkładzie kolorów). Suwak Intensywność steruje wyglądem każdego włókna. Niskie ustawienia pozwalają uzyskać włókna rozciągnięte, natomiast wysokie ustawienia dają krótkie, nitkowate włókna. Aby zmienić wygląd wzorka, można kliknąć na przycisku Rozmieść losowo, powtarzając naciskanie tego przycisku aż do uzyskania zadowalającego wyglądu wzorka. Zastosowanie filtra Włókna powoduje zastąpienie danych obrazu na warstwie aktywnej.

Uwaga:

Włókna można pokolorować, dodając warstwę dopasowania z mapą gradientu.

Flara obiektywu

Symuluje załamanie wywołane jasnym światłem padającym na obiektyw aparatu. Możesz określić położenie środka flary poprzez kliknięcie na miniaturce obrazu lub przeciąganie krzyżyka.

Wideo | Dodawanie i usuwanie flary obiektywu

W tym odcinku programu Photoshop Playbook dyrektor produktu Photoshop Bryan O'Neil Hughes omawia dodawanie i usuwanie efektu flary obiektywu na obrazach.

Adobe Photoshop

Efekty świetlne

Filtr umożliwia wygenerowanie tysięcy obrazów RGB, mieszając 17 stylów światła, 3 typy oraz 4 zestawy własności światła. Możesz używać tekstur utworzonych z plików w skali szarości (zwanych mapami wypukłości) do efektów przypominających trójwymiarowe oraz zapisywać własne style, przeznaczone dla innych obrazów.

Uwaga: Efekty świetlne nie są dostępne w 64-bitowych wersjach systemu operacyjnego macOS.

Filtry z grupy Wyostrzanie

Filtry wyostrzające poprawiają nieostre obrazy przez zwiększenie kontrastu przylegających do siebie pikseli.

Wyostrzanie i Silniejsze wyostrzenie

Wyostrza zaznaczenie i polepsza klarowność. Filtr Silniejsze wyostrzenie daje mocniejszy efekt.

Wyostrzenie krawędzi i Maska wyostrzająca

Filtry wyszukują obszary obrazu, w których występują znaczące zmiany kolorów i wyostrzają je. Filtr Wyostrzenie brzegów wyostrza tylko brzegi, zachowując ogólną gładkość obrazu. Filtr może być używany bez podawania wartości wyostrzenia. Do wykonania profesjonalnych korekt koloru należy używać filtra Maska wyostrzająca, który umożliwia regulowanie kontrastu szczegółów na krawędziach i tworzenie jaśniejszej lub ciemniejszej linii po każdej stronie krawędzi. Proces ten wzmacnia krawędzie i tworzy wrażenie ostrzejszego obrazka.

Inteligentne wyostrzenie

Użytkownik może wybrać algorytm wyostrzania, a także kontrolować stopień wyostrzania w obszarach zacieniowanych i podświetlanych. Jest to sposób wyostrzania zalecany w przypadku, gdy nie ma być używany konkretny filtr wyostrzający. Zobacz Wyostrzanie przy pomocy Wyostrzenia inteligentnego.

Program Photoshop zawiera ulepszony filtr Inteligentne wyostrzenie. Udostępnia on wysoką jakość technologii wyostrzania adaptacyjnego, która pozwala zminimalizować efekty szumu i otoczki. Funkcjonalny interfejs użytkownika filtra oferuje elementy sterujące zoptymalizowane pod kątem celowego wyostrzania. Przy użyciu suwaków można wykonywać szybkie dopasowania, a zaawansowane elementy sterujące pozwalają precyzyjnie dopracować wyniki.

Filtr Inteligentne wyostrzenie w programie Photoshop obsługuje tryb kolorów CMYK. Ponadto możliwe jest wyostrzanie dowolnych kanałów. Można na przykład wyostrzyć tylko kanał niebieski, zielony lub alfa.

Ulepszony filtr Inteligentne wyostrzenie w programie Photoshop
Ulepszony interfejs użytkownika filtra Inteligentne wyostrzenie

 

Oto zalecany sposób wyostrzania obrazów za pomocą programu Photoshop:

 1. Na początku ustaw wysoką wartość dla opcji Stopień.
 2. Zwiększ wartość opcji Promień tak, aby pojawił się efekt otoczki.
 3. Zmniejsz wartość opcji Promień do momentu, aż zniknie efekt otoczki. W ten sposób uzyskasz optymalną wartość opcji Promień.
 4. Teraz zmniejsz wartość odpowiednio do potrzeb.
 5. Dopasuj suwak Redukcja szumu tak, aby szum na obrazie wyglądał podobnie, jak przed rozpoczęciem wyostrzania obrazu. Zbyt duża redukcja szumu może spowodować, że obraz będzie wyglądać sztucznie. Wyższa wartość opcji Stopień wymaga większej redukcji szumu.

Filtry z grupy Szkic

Filtry z podmenu Szkic dodają tekstury do obrazu, często w celu uzyskania efektu trójwymiarowego. Filtry są używane także do tworzenia grafiki oraz pozorów ręcznego malowania. Wiele z filtrów tej grupy używa kolorów narzędzia i tła do rysowania obrazka. Wszystkie filtry z grupy Szkic można stosować za pośrednictwem Galerii filtrów.

Relief

Obraz wynikowy wygląda jak relief wyrzeźbiony na płaszczyźnie. Ciemne obszary obrazu przyjmują kolor narzędzia, jasne – kolor tła.

Kreda i węgiel

Tony jasne i średnie obrazu są obrysowywane za pomocą jednolitego odcienia szarości o średniej jasności. Obszary zacienione są zastępowane czarnymi przekątnymi liniami kredy. Węgiel jest używany do kolorowania kolorem obrazu, a kreda jest przeznaczona dla koloru tła.

Węgiel drzewny

Obraz jest malowany techniką węgla. Ważniejsze krawędzie są pogrubiane, a półcienie są rysowane za pomocą ukośnych pasków. Węgiel ma kolor narzędzia, a papier — kolor tła.

Chrom

Wynikowy obrazek wygląda tak, jakby był narysowany na powierzchni chromowanej. Światła stanowią wysokie punkty, a cienie stanowią niskie punkty odbijającej powierzchni. Po zastosowaniu filtra użyj okna dialogowego Poziomy dla dodania kontrastu.

Ołówek Conte

Jest powielana tekstura ołówków Conte. Do ciemnych obszarów jest stosowany kolor narzędzia, a do obszarów jasnych — kolor tła. Aby uzyskać bardziej realistyczny efekt, zmień kolor narzędzia na jeden z typowych kolorów kredki świecowej (czarny, sepia lub krwisty) przed zastosowaniem filtra. Dla otrzymania zwartego efektu przez zastosowaniem filtra zmień kolor tła na biały z niewielkimi elementami koloru obrazka.

Cienkopis

Detale oryginalnego obrazka są podkreślane za pomocą delikatnych, liniowych kresek tuszu. Szczególnie wyrazisty efekt powstaje na obrazkach zeskanowanych. Program zmienia kolor oryginalnego obrazka, korzystając z koloru narzędzia dla tuszu oraz koloru tła dla papieru.

Wzór rastra

Powstaje efekt rastra z jednoczesnym zachowaniem ciągłego zakresu odcieni.

Papier listowy

Wynikowy obrazek wygląda tak, jakby był zrobiony z papieru czerpanego. Filtr ten upraszcza obrazek, łącząc efekty filtrów Stylizacja > Płaskorzeźba oraz Tekstura > Ziarno. Ciemne obszary obrazka pojawiają się jako dziury najwyższej warstwy papieru, odsłaniając kolor tła.

Kserokopia

Powstaje efekt kserokopii obrazu. Jasne obszary cieni są kopiowane tylko wokół krawędzi, a półcienie są zamieniane albo na kolor biały, albo na czarny.

Sztukateria

Wynikowy obraz przypomina odlew gipsowy pokolorowany za pomocą koloru narzędzia i tła. Ciemne obszary są wynoszone do góry, a obszary jaśniejsze są umieszczane głębiej.

Siatka pęknięć na filmie

Powstaje efekt ściskania i zniekształcania emulsji filmu. Tworzony jest obraz, który wygląda na krzaczkowaty w cieniach i lekko ziarnisty w światłach.

Stempel

Filtr pozwala uprościć obrazek do postaci przypominającej stempel. Filtr sprawdza się najlepiej w przypadku obrazków czarno-białych.

Poszarpane brzegi

Filtr odbudowuje obraz w postaci nierównych, podartych kawałków papieru, a następnie koloruje go kolorami tła i planu pierwszego. Filtr sprawdza się najlepiej w przypadku obiektów tekstowych i kontrastowych.

Mokry papier

Powstaje efekt mokrego papieru i maźnięć farby, która rozmazuje się na włóknistym papierze.

Filtry z grupy Stylizacja

Filtry z grupy Stylizacja pozwalają tworzyć wyraziste, wyolbrzymione efekty przez przemieszczenie pikseli oraz przez zwiększenie kontrastowości obrazka. Po zastosowaniu filtra Szukanie krawędzi lub Obrysowanie konturów — podkreślającego krawędzie — zastosowanie polecenia Odwróć powoduje podkreślenie krawędzi kolorowego obrazu przy pomocy kolorowych linii, a obrazu w skali szarości – przy pomocy białych linii.

Dyfuzja

Piksele w zaznaczeniu są przesuwane w celu wywołania efektu niewielkiej utraty ostrości, zgodnie z zaznaczoną opcją. Opcja Zwykły przesuwa piksele losowo (ignorując ich wartości); opcja Ciemniej zastępuje jasne piksele ciemnymi; natomiast opcja Jaśniej zastępuje ciemne piksele jasnymi. Opcja Anizotropowy przesuwa piksele w kierunku najmniejszej zmiany koloru.

Płaskorzeźba

Powoduje, że zaznaczenie wyrasta poza pozostałą część obrazu lub wygląda jak nastemplowane. Filtr konwertuje kolor wypełnienia zaznaczenia na szary i obrysowuje krawędzie oryginalnym kolorem wypełnienia. Opcje obejmują kąt płaskorzeźby (od –360 stopni dla zagłębienia powierzchni do +360 stopni dla wyniesienia powierzchni w górę), wysokość i procent (od 1% do 500%) dla ilości koloru w zaznaczeniu. Aby przy korzystaniu z filtra Płaskorzeźba zachować kolor i szczegóły, po jego zastosowaniu użyj polecenia Stonuj.

Wyciągnięcie

Zaznaczenie lub warstwa uzyskuje trójwymiarową teksturę. Zobacz Stosowanie filtra Bryły 3D.

Szukanie krawędzi

Pozwala zidentyfikować obszary ze znaczącymi przejściami i wyostrzyć ich krawędzie. Podobnie, jak filtr Obrysowanie konturów, filtr Szukanie krawędzi pozwala obrysowywać krawędzie obrazu ciemnymi liniami na białym tle i jest używany do tworzenia ramki wokół obrazu.

Błyszczące krawędzie

Pozwala zidentyfikować krawędzie koloru i dodać do nich blask przypominający neon. Ten filtry może być stosowany kumulatywnie.

Solaryzacja

Negatyw i pozytyw obrazu zostają zmieszane. Efekt filtra przypomina naświetlanie filmu podczas wywoływania.

Płytki

Obraz jest dzielony na szereg płytek, czemu towarzyszy przesunięcie zaznaczenia z jego pierwotnej pozycji. Możesz wybrać sposób wypełnienia obszarów pomiędzy płytkami: kolor tła, kolor narzędzia, odwrócony obraz lub niezmieniony obraz (wersja obrazu z płytkami jest umieszczana na wierzchu obrazu oryginalnego; części oryginalnego obrazu, które leżą pod brzegami płytek zostają odsłonięte).

Obrysowanie konturów

Program wyszukuje w każdym z kanałów informacje o kolorach obszarów jasnych i obrysowuje je cienkimi obwódkami; uzyskuje się efekt podobny do linii na mapie konturowej. Zobacz Stosowanie filtra Obrysowanie konturów.

Wiatr

Są generowane małe poziome linie, które symulują efekt wiatru. Z filtrem są skojarzone dwa efekty: Podmuch, wywołujący efekt bardziej porywistego wiatru i Zawirowanie, który przesuwa linie wiatru.

Tekstura, filtry

Filtry z grupy Tekstura pozwalają dodać do obrazu głębię oraz materię, co w efekcie daje wygląd bardziej naturalny.

Spękalina

Obraz jest malowany przy użyciu wypukłej sztukaterii, co daje w efekcie cienką siatkę pęknięć wokół konturów obrazu. Filtr jest przeznaczony dla wywołania efektu płaskorzeźby na obrazkach z szeroką gamą kolorów lub odcieni szarości.

Ziarno

Do obrazu jest dodawana tekstura o różnych rodzajach ziarna (regularne, miękkie, paprochy, połączone, kontrastowe, powiększone, kropkowane, poziome, pionowe lub cętkowane), dostępnych za pośrednictwem menu Rodzaj ziarna.

Płytki mozaiki

Wynikowy obraz wygląda tak, jakby był podzielony na małe kawałki lub płytki; pomiędzy płytkami są widoczne fugi. (W odróżnieniu od niego filtr Pikslowanie > Płytki mozaiki powoduje podział obrazu na bloki różnie pokolorowanych pikseli).

Łatki

Obraz jest dzielony na kwadraty wypełnione dominującym w danym fragmencie kolorem. Program przypadkowo zmniejsza lub zwiększa głębię płytki, oddając cienie i światła obrazka.

Witraż

Obraz zostaje namalowany w taki sposób, że przylegające do siebie piksele o takim samym kolorze zostają obrysowane kolorem narzędzia.

Dodanie tekstury

Do obrazu jest stosowana wybrana tekstura.

Filtry wideo

Podmenu Wideo zawiera filtry Kolory NTSC (National Television Standards Committee) i Usuwanie przeplotu.

Usuwanie przeplotu

Obrazy uzyskane z przechwyconych danych wideo są wygładzane poprzez usunięcie parzystych lub nieparzystych linii przeplotu. Usunięte linie mogą być zastąpione przez powielenie lub interpolację.

Kolory NTSC

Przestrzeń kolorów jest ograniczana do zakresu kolorów przyjętych w telewizji — w ten sposób unika się zacieków nadmiernie nasyconych kolorów na liniach odtwarzających obraz.

Inne filtry

Filtry z grupy Inne pozwalają na tworzenie własnych filtrów, używanie ich do modyfikacji masek, przesuwanie zaznaczenia po obrazie oraz wprowadzanie szybkich korekt kolorów.

Własny

Umożliwia projektowanie własnego efektu filtra. Filtr Własny umożliwia zmianę wartości jasności każdego piksela obrazka poprzez wykonanie operacji matematycznej, zwanej splotem. Każdemu pikselowi jest przypisywana wartość zależna od wartości otaczających go pikseli. Operacja jest zbliżona do obliczeń Dodaj i Odejmij, przeprowadzanych dla kanałów.

Utworzone filtry własne mogą być zapisywane i stosowane do innych obrazów programu Photoshop. Zobacz Tworzenie własnego filtra.

Górnoprzepustowy

Filtr działa w kole o zadanym promieniu, w miejscach, w których występują przejścia kolorów; reszta obrazu jest pomijana. (Przy promieniu 0,1 piksela są zachowywane tylko szczegóły na krawędziach.) Ten filtr usuwa z obrazu szczegóły o niskiej częstotliwości. Efekt jest odwrotny do działania filtra Rozmycie gaussowskie.

Filtr górnoprzepustowy jest często stosowany do obrazów o ciągłych przejściach tonalnych przed użyciem polecenia Próg lub zmianą trybu na Bitmapa. Filtr jest używany do wydobywania grafiki wektorowej z obrazów zeskanowanych i dużych, czarno-białych obszarów.

Minimum i Maksimum

Filtry Minimum i Maksimum służą do modyfikowania masek. Filtr Maksimum daje efekt rozszerzenia (nadlewki) — białe obszary są rozszerzane, a czarne kurczone. Filtr Minimum daje efekt zawężenia (podlewki) — czarne obszary są rozszerzane, a białe się kurczą. Podobnie jak filtr Mediana, filtry Minimum i Maksimum działają na zaznaczone piksele. W obrębie koła o podanym promieniu filtr Maksimum zastępuje aktualną jaskrawość piksela wartością największą spośród otaczających pikseli, a filtr Minimum — najmniejszą.

Te filtry — szczególnie w przypadku większych promieni — akcentują zwykle narożniki lub krzywe konturów obrazu. Menu Utrzymaj w programie Photoshop zawiera teraz polecenia umożliwiające akcentowanie prostopadłości lub zaokrąglenia zgodnie z wybraną wartością promienia.

Filtry utrzymujące prostopadłość lub zaokrąglenie w programie Photoshop
Utrzymanie prostopadłości lub zaokrąglenia

Przesunięcie

Zaznaczony fragment jest przesuwany w poziomie lub w pionie o podaną wartość pikseli, w pierwotnym miejscu pozostaje pusty obszar. Możesz wypełniać puste obszary bieżącym kolorem tła, inną częścią obrazu lub wybranym wypełnieniem, jeśli zaznaczenie jest blisko krawędzi obrazu.

Filtry Digimarc

Filtry Digimarc służą do osadzania w obrazach cyfrowych znaków wodnych. Znaki takie stanowią trwałą informację o prawach autorskich.

Uwaga:

Wtyczki Digimarc wymagają 32-bitowego systemu operacyjnego. Nie są obsługiwane w 64-bitowych wersjach systemu operacyjnego Windows ani Mac OS.

Punkt zbiegu

Funkcja Punkt zbiegu zachowuje prawidłową perspektywę podczas edycji obrazów zawierających płaszczyzny perspektywy (na przykład strony budynku lub obiektu o kształcie prostopadłościanu).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto