Podręcznik użytkownika Anuluj

Omówienie dopasowań kolorów

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Przed wprowadzeniem dopasowań kolorów i odcieni

Rozbudowane narzędzia programu Photoshop umożliwiają udoskonalanie, naprawianie i korygowanie barw i tonów obrazu (w tym tonów jasnych, ciemnych i kontrastu). Oto kilka kwestii, które należy rozważyć przed wprowadzeniem dopasowań kolorów i tonów.

 • Należy posługiwać się odpowiednio skalibrowanym monitorem, dla którego utworzono profil. Podczas edycji ważnych obrazów kalibracja i konfigurowanie profilów mają kluczowe znaczenie. Jeśli te czynności nie zostaną wykonane, obrazy wyświetlane na monitorze będą różniły się od obrazów na innych monitorach oraz od wydruków.

 • Należy zaplanować używanie warstw dopasowań na potrzeby dopasowywania zakresu tonalnego i balansu kolorów obrazu. Warstwy dopasowań można zawsze poprawić, nie tracąc ani nie modyfikując trwale żadnych danych z warstw samego obrazu. Należy pamiętać, że korzystanie z warstw dopasowań powiększa plik obrazu i powoduje użycie większej ilości pamięci RAM komputera. Używanie poleceń związanych z kolorami i tonami na panelu Dopasowania powoduje automatyczne tworzenie warstw dopasowań.

 • Aby nie używać warstw dopasowań, można zastosować dopasowania bezpośrednio do warstwy obrazu. Należy pamiętać, że dopasowanie kolorów i tonów bezpośrednio na warstwie obrazu spowoduje usunięcie części informacji z obrazu.

 • W przypadku projektów, które wymagają zachowania maksimum danych obrazu, najlepiej jest pracować w trybie 16 bitów na kanał (obraz 16-bitowy), a nie 8 bitów na kanał (obraz 8-bitowy). Po dopasowaniu kolorów i tonów część danych zostaje utracona. W przypadku obrazów 8-bitowych względna ilość utraconych danych jest większa niż w przypadku obrazków 16-bitowych. Dzieje się tak, ponieważ obrazy 16-bitowe zawierają na ogół więcej danych niż obrazy 8-bitowe (ich pliki są większe).

 • Warto powielić obraz lub skopiować zawierający go plik. Praca z kopiami obrazów pozwala zachować oryginał na wypadek, gdyby trzeba było powrócić do stanu początkowego.

 • Przed dopasowaniem kolorów i tonów należy usunąć wszelkie wady obrazu, takie jak kurz, plamy i rysy.

 • Otwórz panel Informacje lub Histogram w widoku rozszerzonym. Oba panele zawierają cenne informacje, przydatne podczas oceny obrazu i wprowadzania korekt.

 • Za pomocą zaznaczenia lub maski zakres korekt barwnych lub tonalnych można ograniczyć tylko do części obrazu. Inna metoda selektywnego stosowania korekt tonalnych i barwnych polega na takim skonfigurowaniu dokumentu, by różne elementy obrazu znalazły się na różnych warstwach. Dopasowania tonalne i dopasowania kolorów są stosowane do pojedynczych warstw. Mają one wpływ tylko na składniki obrazu znajdujące się na warstwie docelowej.

Korygowanie obrazów

Poniżej zestawiono i opisano kolejne etapy korygowania obrazu pod kątem barw i tonów:

 1. Sprawdzenie jakości i zakresu tonalnego obrazu za pomocą histogramu.

 2. W celu użycia dopasowań kolorów lub tonów należy upewnić się, że jest otwarty panel Dopasowania. Aby uzyskać dostęp do jednego z dopasowań opisanych w poniższych krokach, należy kliknąć odpowiednią ikonę. Zastosowanie korekty z poziomu panelu Dopasowania powoduje utworzenie warstwy dopasowania. Jest to elastyczna metoda dopasowywania obrazu, która nie powoduje usuwania z niego informacji. Zobacz Omówienie panelu Dopasowania i Informacje o warstwach dopasowania i warstwach wypełnienia.

 3. Dopasowanie balansu kolorów w celu pozbycia się niepożądanych dominant barwnych lub skorygowania niepoprawnych nasyceń kolorów. Zobacz Polecenia do korekty kolorów.

 4. Dopasowywanie zakresu tonalnego za pomocą dopasowań Poziomy lub Krzywe.

  Wprowadzanie korekt tonalnych należy rozpocząć od dopasowania wartości skrajnych pikseli podświetleń i cieni obrazu, czyli ustawienia ogólnego zakresu tonalnego. Ten proces jest określany jako ustawianie podświetleń i cieni lub ustawianie punktów czerni i bieli. Ustawienie podświetleń i cieni zwykle powoduje równomierne rozmieszczenie pikseli półcieni. Niekiedy jednak półcienie trzeba dopasować ręcznie.

  Dopasowanie tonów w obszarach podświetleń i cieni za pomocą polecenia Cień/Podświetlenie. Zobacz Szczegółowe poprawki cieni i podświetleń.

 5. (Opcjonalnie) Wprowadzenie innych, specjalnych zmian kolorów.

  Po wprowadzeniu zmian do balansu koloru obrazu użytkownik może wprowadzić dodatkowe zmiany, dotyczące efektów specjalnych lub wzbogacania koloru.

 6. Wyostrzenie krawędzi obiektów obrazu.

  Na koniec użyj filtra Maska wyostrzająca lub Inteligentne wyostrzanie w celu zwiększenia czytelności krawędzi obrazu. Niezbędna intensywność wyostrzania zależy od jakości obrazów uzyskiwanych z różnych aparatów cyfrowych i skanerów. Zobacz Wyostrzanie obrazów.

 7. (Opcjonalnie) Obraz można przygotować pod kątem wymagań drukarki lub naświetlarni.

  Opcje dopasowań Poziomy i Krzywe pozwalają zaimportować informacje o podświetleniach lub cieniach do przestrzeni kolorów urządzenia wyjściowego, na przykład drukarki biurowej. Tę procedurę można również wykonać w przypadku wysyłania obrazu do naświetlarni, gdy jest znana charakterystyka naświetlarki.

  Wyostrzanie zwiększa kontrast pikseli sąsiadujących ze sobą, dlatego niektóre piksele na ważnych obszarach mogą stać się niedrukowalne na danej drukarce lub naświetlarce. Z tego powodu po wyostrzaniu warto dopasować ustawienia wyjściowe. Więcej informacji na temat zmian ustawień wyjściowych można znaleźć w części Ustawianie wartości docelowych podświetleń i cieni.

Omówienie panelu Dopasowania

Panel Dopasowania zawiera narzędzia umożliwiające dopasowywanie kolorów i tonów. Kliknięcie ikony narzędzia powoduje wybranie dopasowania i automatyczne utworzenie warstwy dopasowania. Zmiany wprowadzone za pomocą elementów sterujących i opcji panelu Dopasowania powodują tworzenie warstw dopasowań, dzięki którym nie są usuwane dane obrazu. 

Panel Właściwości zawiera menu Ustawienia predefiniowane zawierające dopasowania predefiniowane. Są dostępne ustawienia domyślne dla dopasowań Poziomy, Krzywe, Ekspozycja, Barwa/Nasycenie, Czarno-biały, Mieszanie kanałów i Kolor selektywny. Kliknięcie ustawienia domyślnego powoduje zastosowanie go do obrazu przy użyciu warstwy dopasowania. Ustawienia dopasowania można zapisać jako ustawienia domyślne, które zostaną dodane do listy tych ustawień.

Kliknięcie ikony dopasowania lub ustawień predefiniowanych powoduje wyświetlenie opcji ustawień dla danego dopasowania.

Stosowanie poprawki przy użyciu panelu Dopasowania

 1. W panelu Dopasowania kliknij ikonę dopasowania lub wybierz dopasowanie z menu panelu.

 2. Zastosuj odpowiednie ustawienia, korzystając z opcji i preferencji w panelu Właściwości.

 3. (Opcjonalnie) Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby przełączyć widoczność dopasowania, kliknij przycisk Pokaż/Ukryj warstwę .
  • Aby przywrócić pierwotne ustawienia dopasowania, kliknij przycisk Wyzeruj .
  • Aby odrzucić dopasowanie, kliknij przycisk Usuń tę warstwę dopasowania .
  • Przeciągając dolny róg panelu Dopasowania, można poszerzyć ten panel w odpowiedni sposób.

Stosowanie korekcji do niższej warstwy

 1. W panelu Dopasowania kliknij ikonę dopasowania lub wybierz dopasowanie z menu panelu.

 2. W panelu Dopasowania kliknij przycisk Przytnij do warstwy . Aby zastosować dopasowanie do wszystkich niższych warstw z panelu Warstwy, kliknij tę ikonę ponownie.

Zapisywanie i stosowanie dopasowań predefiniowanych

Panel Właściwości zawiera menu Ustawienia predefiniowane zawierające ustawienia predefiniowane narzędzia, które zostało kliknięte w panelu Dopasowania. Pozwala też zapisywać i stosować ustawienia predefiniowane dla dopasowań Poziomy, Krzywe, Ekspozycja, Barwa/Nasycenie, Czarno-biały, Mieszanie kanałów i Kolor selektywny. Zapisanie ustawienia predefiniowanego powoduje dodanie go do listy ustawień predefiniowanych.

 • Aby zapisać ustawienia dopasowania jako ustawienia domyślne, wybierz opcję Zapisz ustawienia domyślne z menu panelu Właściwości.
 • Aby zastosować ustawienia predefiniowane, wybierz je z menu Ustawienia predefiniowane w panelu Właściwości.

Automatyczne zaznaczanie pól tekstowych oraz dedykowane narzędzie do dopasowywania

Jeśli parametry dopasowania są często zmieniane za pomocą pól tekstowych lub narzędzia ukierunkowanego dopasowania, wówczas można usprawnić sobie pracę, korzystając z automatycznego wybierania tych elementów.

 1. W panelu Właściwości wybierz opcję Automatyczny wybór parametru lub Automatyczny wybór narzędzia ukierunkowanego dopasowania.

  Uwaga:

  Jeśli preferujesz wybieranie pól tekstowych tylko wtedy, gdy są potrzebne, użyj klawiszy Shift-Enter (Windows) lub Shift-Return (Mac OS).

Polecenia dotyczące dopasowań kolorów

Użytkownicy programu mają do dyspozycji następujące polecenia do dopasowywania kolorów:

Automatyczne dopasowywanie poziomów

Pozwala szybko skorygować balans kolorów obrazu. Nazwa tego polecenia sugeruje automatyczne dopasowanie, ale zachowanie funkcji Auto-kolor można regulować. Zobacz Usuwanie kolorowej poświaty za pomocą polecenia Auto-kolor.

Polecenie Poziomy

Pozwala dopasować balans kolorów przez określanie rozkładu pikseli między poszczególne kanały kolorów. Zobacz Dopasowywanie kolorów za pomocą polecenia Poziomy.

Polecenie Krzywe

Polecenie zapewnia 14 punktów kontrolnych do sterowania podświetleniami, półcieniami i cieniami poszczególnych kanałów. Zobacz Przegląd krzywych.

Polecenie Ekspozycja

Umożliwia dopasowanie tonów przy użyciu obliczeń w liniowej przestrzeni kolorów. Polecenie Ekspozycja jest przeznaczone głównie dla obrazów HDR. Zobacz Dopasowywanie ekspozycji na potrzeby obrazów HDR.

Polecenie Jaskrawość

Umożliwia dopasowanie nasycenia kolorów w celu zminimalizowania przycinania kolorów. Zobacz Dopasowywanie nasycenia kolorów za pomocą polecenia Jaskrawość.

Polecenie Filtr fotograficzny

Umożliwia wykonanie korekty kolorów przez symulowanie efektów fotografii wykonywanych z rzeczywistym filtrem Kodak Wratten lub Fuji (założonym na obiektyw).

Polecenie Balans kolorów

Pozwala zmienić ogólną kompozycję kolorów obrazu. Zobacz Stosowanie dopasowania Balans kolorów.

Polecenie Barwa/Nasycenie

Pozwala dopasować barwę, nasycenie i jasność całego obrazu lub poszczególnych kolorów składowych. Zobacz Dopasowywanie barwy i nasycenia.

Polecenie Dopasuj kolor

Pozwala dopasować kolor na jednym zdjęciu do koloru innego zdjęcia, kolor z jednej warstwy do koloru innej, a także kolor jednego zaznaczenia na danym obrazie do innego zaznaczenia na tym samym lub innym obrazie. Polecenie to umożliwia również korekty luminancji i zakresu kolorów oraz neutralizację kolorowej poświaty. Zobacz Uzgadnianie kolorów na różnych obrazach.

Polecenie Zastąp kolor

Pozwala zastąpić zadane kolory obrazu nowymi wartościami. Zobacz Zastępowanie kolorów obiektów obrazu.

Polecenie Kolor selektywny

Pozwala dopasować udział kolorów podstawowych w poszczególnych składowych koloru. Zobacz Korekty koloru selektywnego.

Polecenie Mieszanie kanałów

Umożliwia modyfikację kanału koloru i wprowadzanie korekt barwnych, które trudno byłoby osiągnąć za pomocą innych narzędzi do dopasowywania kolorów. Zobacz Mieszanie kanałów kolorów.

Korygowanie kolorów

Wszystkie narzędzia programu Photoshop do korygowania kolorów działają w taki sam sposób: przekształcają dany zakres wartości pikseli w inny zakres. Różnice między nimi dotyczą rodzaju przekształcenia i stopnia kontroli nad nim. Narzędzia do dopasowywania kolorów i ustawienia ich opcji są dostępne na panelu Dopasowania. Omówienie narzędzi do dopasowywania kolorów znajduje się w sekcji Polecenia do korekty kolorów.

Kolory obrazu można dopasowywać na różne sposoby. Najbardziej elastyczna metoda polega na użyciu warstwy dopasowania. W przypadku wybrania narzędzia dopasowania koloru na panelu Dopasowania programu Photoshop automatycznie tworzy warstwę dopasowania. Warstwy dopasowania pozwalają użytkownikowi eksperymentować z różnymi dopasowaniami kolorów i tonów bez konieczności całkowitej zmiany pikseli. Wszelkie zmiany są przechowywane na warstwie dopasowania — można ją przyrównać do woalki, zza której widać rzeczywiste warstwy obrazu.

 1. Jeśli zmiany mają dotyczyć tylko fragmentu obrazu, najpierw należy go zaznaczyć. W przeciwnym razie zostanie dopasowany cały obraz.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę dopasowania w panelu Dopasowania.
  • Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy dopasowania na panelu Warstwy.
  Uwaga:

  Można też zastosować dopasowania bezpośrednio do warstwy obrazu, wybierając polecenie Obraz > Dopasowania i wybierając polecenie z podmenu. Należy pamiętać, że użycie tej metody spowoduje usunięcie informacji z obrazu.

  Nowa warstwa dopasowania zawiera maskę warstwy, która domyślnie jest pusta (biała), co oznacza, że dopasowanie jest stosowane do całego obrazu. (Jeśli podczas dodawania warstwy dopasowania będzie istniało aktywne zaznaczenie, początkowa maska warstwy spowoduje ukrycie niezaznaczonego obszaru przy użyciu koloru czarnego). Korzystając z narzędzia Pędzel, można zamalować na czarno obszary maski w celu oznaczenia obszarów obrazu, których dopasowanie nie ma dotyczyć. Zobacz Edycja maski warstwy.

 3. Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie dopasowań na obrazie, kliknij ikonę Pokaż/Ukryj warstwę w panelu Właściwości.

  Uwaga:

  Aby anulować zmiany, kliknij przycisk Wyzeruj .

Zapisywanie ustawień dopasowań

Program pozwala zapisać ustawienia dopasowań kolorów, a potem stosować je do innych plików. Po zapisaniu ustawienia jest ono dostępne z poziomu menu Ustawienia predefiniowane w panelu Właściwości. Będzie również można wybrać opcję Wczytaj ustawienia domyślne z menu okna dialogowego dopasowań. W przypadku zapisywania ustawień dopasowań kolorów za pomocą polecenia Dopasuj kolor zobacz Dopasowywanie kolorów na różnych obrazach.

 • Aby zapisać ustawienie w menu Ustawienia predefiniowane, wybierz opcję Zapisz ustawienia predefiniowane z menu panelu. Ta opcja jest dostępna dla dopasowań Poziomy, Krzywe, Ekspozycja, Barwa/Nasycenie, Czarno-biały, Mieszanie kanałów i Kolor selektywny.
 • Aby zapisać ustawienie w oknie dialogowym dopasowania obrazu Cienie/Podświetlenia lub Zastąp kolor, kliknij przycisk Zapisz. W oknie dialogowym dopasowania obrazu Poziomy, Krzywe, Ekspozycja, Barwa/Nasycenie, Czarno-Biały, Mieszanie kanałów lub Kolor selektywny wybierz z menu panelu polecenie Zapisz ustawienia predefiniowane. Wprowadź nazwę ustawienia i kliknij przycisk Zapisz.

Ponowne stosowanie ustawień dopasowania

Po zapisaniu ustawienia dopasowania będzie ono przechowywane w ustawieniach domyślnych i będzie je można zastosowane ponownie.

 • Wybierz ustawienie predefiniowane dopasowania z menu Ustawienia predefiniowane w panelu Właściwości.
 • W oknie dialogowym dopasowania kliknij przycisk Wczytaj. Odszukaj i otwórz zapisany plik dopasowania. Zapisane ustawienia domyślne są wyświetlane w menu Ustawienia domyślne w oknach dialogowych Krzywe, Czarno-biały, Ekspozycja, Barwa/Nasycenie, Kolor selektywny, Poziomy i Mieszanie kanałów. Jeśli menu wyskakujące Ustawienia domyślne nie zawiera określonych ustawień domyślnych, wybierz polecenie Wczytaj ustawienia domyślne, aby wczytać ustawienia z innego położenia.

Aby usunąć standardowe ustawienia domyślne, przejdź do podanych poniżej folderów, przenieś ustawienia domyślne poza te foldery i uruchom ponownie programu Photoshop.

 • Windows: [dysk startowy]:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [numer wersji]\Presets\[typ dopasowania]\[nazwa ustawienia predefiniowanego]

 • Mac OS: [dysk startowy]/Programy/Adobe Photoshop [numer wersji]/Presets/[typ dopasowania]/[nazwa ustawienia predefiniowanego]

Korygowanie kolorów na obrazach CMYK i RGB

W trybie RGB można przeprowadzać wszystkie dopasowania kolorów i tonów, a w trybie CMYK — niemal wszystkie, jednak wybór trybu powinien być przemyślany. Należy unikać wielokrotnych konwersji trybów, ponieważ przy każdej takiej operacji wartości kolorów są zaokrąglane, a zatem stają się coraz mniej dokładne. Jeśli obrazy RGB są przeznaczone do wyświetlania na ekranie, nie powinny być konwertowane do trybu CMYK. W przypadku obrazów CMYK przeznaczonych do rozbarwiania i drukowania nie należy wprowadzać korekt w trybie RGB.

Jeśli obraz musi zostać przekonwertowany z jednego trybu do innego, najlepiej jest przeprowadzić większość korekt tonów i kolorów w trybie RGB. Następnie można dopracować szczegóły w trybie CMYK. Zalety pracy w trybie RGB są następujące:

 • Tryb RGB ma mniej kanałów. Dzięki temu jest używana mniejsza ilość pamięci komputera.

 • Tryb RGB zapewnia szerszy zakres kolorów niż tryb CMYK, a po korekcie najczęściej jest zachowywana większa liczba kolorów.

  Można przeprowadzić próbę ekranową kolorów, aby zasymulować na ekranie kolory uzyskiwane na określonym urządzeniu wyjściowym.

Uwaga:

Gdy obraz jest edytowany w trybie RGB, można otworzyć drugie okno z podglądem kolorów w trybie CMYK. Wybierz polecenie Okno > Ułóż > Nowe okno dla (nazwa pliku), aby otworzyć drugie okno. W podmenu Ustawienia próby zaznacz opcję Robocza CMYK, a następnie wybierz polecenie Próba kolorów, aby włączyć podgląd CMYK w jednym z okien.

Identyfikacja kolorów spoza przestrzeni

Gama jest to zakres kolorów, które mogą zostać wyświetlone lub wydrukowane w danym systemie. Kolor możliwy do wyświetlenia w trybie RGB przy ustawieniu CMYK może być kolorem spoza przestrzeni, czyli niemożliwym do wydrukowania.

W trybie RGB kolory spoza przestrzeni można zidentyfikować w następujący sposób:

 • Za każdym razem, gdy kursor jest przesuwany nad kolorem spoza przestrzeni, na panelu Informacje (obok wartości CMYK) pojawia się wykrzyknik.

 • Na panelach Próbnik kolorów i Kolor pojawia się trójkąt ostrzegawczy . W przypadku zaznaczenia koloru spoza przestrzeni jest wyświetlany jego najbliższy odpowiednik z przestrzeni CMYK. Aby wybrać odpowiednik CMYK, należy kliknąć na trójkącie lub próbce koloru.

  Podczas konwersji obrazu RGB na tryb CMYK program Photoshop automatycznie sprowadza do przestrzeni CMYK wszystkie kolory spoza niej. Niektóre opcje konwersji mogą powodować częściową utratę szczegółowości obrazu. Kolory spoza przestrzeni można zidentyfikować i przed przeprowadzeniem konwersji poprawić ręcznie. W celu podświetlenia kolorów spoza przestrzeni można użyć polecenia Alarm przestrzeni kolorów.

Wyszukiwanie kolorów spoza przestrzeni

 1. Wybierz polecenie Widok > Ustawienia próby, a następnie wybierz profil próby, na którym ma być oparty alarm przestrzeni kolorów.
 2. Wybierz polecenie Widok > Alarm przestrzeni kolorów.

Wszystkie piksele poza przestrzenią bieżącego profilu próby zostaną podświetlone na szaro.

Zmiana koloru ostrzegawczego

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Przezroczystość i gama.
  • (Mac OS) Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Przezroczystość i gama.
 2. W obszarze Alarm przestrzeni kolorów kliknij w polu kolorów, aby wyświetlić Próbnik kolorów. Następnie wybierz nowy kolor ostrzegawczy i kliknij przycisk OK.

  Najlepsze efekty przynosi wybranie koloru, którego nie ma na obrazie.

 3. Wprowadź wartość w polu Krycie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Od tej opcji zależy, jak mocno obraz będzie przebijał spod koloru ostrzegawczego. Wartości mogą należeć do zakresu od 1 do 100%.

  Kolor alarmu przestrzeni kolorów w programie Photoshop
  Obraz pierwotny i podgląd kolorów spoza przestrzeni; jako kolor alarmu przestrzeni kolorów wybrano niebieski.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?